Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:23

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (TẬP CHÉP ) MẨU GIẤY VỤN I.Mục tiêu : - Chép lại đoạn trích truyện “ Mẩu giấy vụn ” - Viết nhớ cách viết số tiếngdấu dễ lẫn lộn hỏi / ngã - Giáo dục em tính cẩn thận trình bày đẹp , II.Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ viết sẵn tập chép - Bảng , ô li III.Hoạt động dạy học : Nd-kt-tg Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Bài cũ : (5p) -Yc Hs lên bảng viết , lớp viết vào bảng từ : tìm kiếm , mỉm cười , hiếu học , gõ kẻng -Hs viết theo lời đọc GV 2.Bài : (1p) *Hoạt động 1:HD học sinh tập chép (18p) -Nhận xét cho điểm Hs -Nhận xét viết bạn Giới thiệu viết - ghi đề -Nhắc lại đề -Gv đọc viết Hs đọc lại viết lần ? Đoạn trích nói điều ? ? Tìm dấu câu Hs theo dõi tả ? Hs trả lời ? Dấu ngoặc kép đặt đâu ? -Viết theo yêu cầu -Yêu cầu Hs viết bảng , em lên -Hs nêu cách trình bảng viết từ khó bày -Gv nhận xét sửa sai -Hs chép vào -YC nêu cách trình bày viết -Theo dõi , sửa lỗi -Yêu cầu HS chép vào *Hoạt động 2: -Giáo viên đọc lại , yêu cầu HD làm tập lớp sốt lỗi tả (7p) -Thu chấm , nhận xét Bài 3b : Gọi học sinh nêu yêu cầu 3.Củng cố : (4p) 4.Dặn dò : (1p) -YC lớp làm vào , em lên -Hs nêu yêu cầu bảng làm -Làm theo yêu - Nhận xét , sửa sai cầu Ngã ba đường , ba ngã đường , vẽ -Theo dõi , sửa sai tranh , -Yêu cầu em viết sai viết lại bảng - Đưa viết đẹp cho lớp xem Về nhà viết lại viết viết lại lỗi sai -Thực theo yêu cầu ... trình bày viết -Theo dõi , sửa lỗi -Yêu cầu HS chép vào *Hoạt động 2: -Giáo viên đọc lại , yêu cầu HD làm tập lớp soát lỗi tả (7p) -Thu chấm , nhận xét Bài 3b : Gọi học sinh nêu yêu cầu 3.Củng... lớp làm vào , em lên -Hs nêu yêu cầu bảng làm -Làm theo yêu - Nhận xét , sửa sai cầu Ngã ba đường , ba ngã đường , vẽ -Theo dõi , sửa sai tranh , -Yêu cầu em viết sai viết lại bảng - Đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay