07 công cụ quản lý chất lượng

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:18

Ứng dụng công cụ QC, nâng cao khả quản chất lượng! Tại nhà máy anh chị…  Dữ liệu thu thập nhiều chưa sử dụng hiệu vào hoạt động QLCL?  Khi có cố hàng lỗi xảy ra, việc truy tìm nguyên nhân để khắc phục tốn nhiều thời gian?  Hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm không đạt hiệu mong đợi? Vậy đâu giải pháp… công cụ quản chất lượng Đối tượng: Trưởng phòng, giám sát, tổ trưởng, chuyền trưởng, nhân viên quản chất lượng nhà máy Hình thức tổ chức: Tại cơng ty khách hàng theo yêu cầu (3 ngày) Mục tiêu Hiểu rõ kiến thức cách sử dụng công cụ công cụ Quản chất lượng Nắm đuợc cách vẽ công cụ sử dụng Ms Excel Nắm bắt bước giải cố phương pháp ứng dụng công cụ Quản chất lượng vào thực tế công việc Nội dung Phần 1: Đầu tiên, nắm vững khái niệm Quản chất lượng! ・ Ý nghĩa tầm quan trọng Quản chất lượng ・ Sự khác Quản chất lượng Kiểm tra chất lượng Phần 2: Hiểu thực hành cách sử dụng công cụ Quản chất lượng! ・ Phiếu kiểm tra & tập ・ Biểu đồ Pareto & tập ・ Biểu đồ nhân & tập ・ Biểu đồ histogram & tập ・ Biểu đồ kiểm soát X-R & tập ・ Biểu đồ phân tán & tập ・ Các đồ thị khác & tập ※Giải thích luyện tập cách vẽ biểu đồ MS Excel Phần 3: Ứng dụng công cụ, tiến hành QLCL hoạt động cải tiến! ・ Ứng dụng vào chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act ・ bước cần thiết quy trình giải cố hoạt động cải tiến chất lượng Phần 4: Kế hoạch hành động ※Trình tự chi tiết nội dung thay đổi AIMNEXT VIETNAM CO., LTD TEL: FAX: 2F, Nam Giao Building 1, 261 – 263 Phan Xich Long, Email: Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City URL: (08) 3995 8290 (08) 3995 8289 training-vn@aimnext.com www.aimnext.com.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 07 công cụ quản lý chất lượng, 07 công cụ quản lý chất lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay