Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:18

Giáo án Tiếng Việt CHÍNH TẢ NGƠI TRƯỜNG MỚI A-Mục đích u cầu: -Nghe, viết xác, trình bày đoạn "Ngôi trường mới" -Làm BT tiếng có vần, âm, dễ lẫn lộn B-Đồ dùng dạy học: Vở BT C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Cho HS viết: bàn tay, thính tai Bảng Nhận xét Nhận xét - Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Hôm em nghe viết lại đoạn "Ngôi trường mới" làm BT - Ghi 2-Hướng dẫn nghe - viết: -GV đọc toàn tả HS đọc lại +Dưới mái trường bạn HS cảm thấy có mới? Tiếng trống … đến +Có dấu câu dùng tả? ,! -Hướng dẫn viết từ khó: mái trường, rung động, trang nghiêm, thân thương,… Bảng -GV đọc câu (cụm từ) cho HS viết  hết Viết Nhận xét -GV đọc lại HS dò lỗi Đổi chấm lỗi -Chấm bài: 5-7 3-Hướng dẫn làm BT: -BT 2/54: Gọi HS đọc đề Cá nhân Yêu cầu HS tìm nhanh tiếng có vần ai/ay nhóm tìm ai: tai, chai, trái, bài, mai, … Lần lượt nhóm thi tiếp sức Nhận xét ay: tay, may, bay, bày, chay, … Tuyên dương nhóm thắng -BT 3b/54: Gọi HS đọc đề Cá nhân Hướng dẫn HS ghi vào chỗ trống từ ngữ chứa tiếng bắt đầu ?/~ Làm Đọc làm Nhận xét Đổi chấm ?: chảy, mở, đỏ, vỏ, chổi, … ~: nghĩ, võng, muỗi, gãy, mõ,… III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Cho HS viết: thân thương, sung sướng, … -Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị sau - Nhận xét Bảng lớp ...-GV đọc lại HS dò lỗi Đổi chấm lỗi -Chấm bài: 5-7 3-Hướng dẫn làm BT: -BT 2/ 54: Gọi HS đọc đề Cá nhân Yêu cầu HS tìm nhanh tiếng có vần ai/ay nhóm tìm ai: tai, chai, trái, bài, mai,... chỗ trống từ ngữ chứa tiếng bắt đầu ?/~ Làm Đọc làm Nhận xét Đổi chấm ?: chảy, mở, đỏ, vỏ, chổi, … ~: nghĩ, võng, muỗi, gãy, mõ,… III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Cho HS viết: thân thương, sung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay