Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:18

Giáo án Tiếng việt Mơn: Chính tả Bài: NGƠI TRƯỜNG MỚI I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Chép xác tả, trình bày dấu câu tr ong -Làm BT2, BT(3) a/b Có ý thức bảo vệ trường lớp II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bài dạy, tranh minh hoạ -Xem trước III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Kiểm tra cũ: Giới thiệu Phát triển bài: *Hoat động 1: Hướng dẫn nghe - viết *Mục tiêu: Nghe viết lại xác đoạn văn “Ngôi trường mới” *Cách tiến hành: -Học sinh lắng nghe a/ Ghi nhớ nội dung -Một em đọc lại -Yêu cầu em đọc lại đoạn viết -Trả lời theo nội dung +Dưới mái trường mới, bạn học sinh thấy có mới? b/ Hướng dẫn học sinh trình bày -Dấu chấm, phẩy, chấm than -Tìm dấu câu tả -Nghe GV đọc viết lại -Hỏi thêm y.cầu viết chữ đầu câu, đầu đoạn c/ Viết tả -GV đọc, câu, cụm từ đọc lần d/ Soát lỗi -Viết vào e/ Chấm -Soát lỗi *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập *Mục tiêu: Làm được, xác tập *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -Gọi HS đọc yêu cầu tập, hướng dẫn HS làm bài, GV theo dõi HS làm -GV chốt lại ý Kết luận: - Nhận xét tiết học Hỏi củng cố lại - Dặn dò HS học nhà Rút kinh nghiệm: -Nộp -Theo dõi, làm ... mái trường mới, bạn học sinh thấy có mới? b/ Hướng dẫn học sinh trình bày -Dấu chấm, phẩy, chấm than -Tìm dấu câu tả -Nghe GV đọc viết lại -Hỏi thêm y.cầu viết chữ đầu câu, đầu đoạn c/ Viết tả. .. đoạn c/ Viết tả -GV đọc, câu, cụm từ đọc lần d/ Soát lỗi -Viết vào e/ Chấm -Soát lỗi *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập *Mục tiêu: Làm được, xác tập *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -Gọi HS đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay