Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:17

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ: NGHEVIẾT NGÔI TRƯỜNG MỚI I – MỤC TIÊU - Nghe viết tả trình bày đoạn làm tập phân biệt tiếng có vần, âm dấu dễ lẫn ai/ ay s/x (hoặc hỏi /thanh ngã) II - ĐỒ DÙNG :vở tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Gọi hs lên bảng, lớp viết vào nháp tiếng có vần ai, ay, B, Bài mới: Giới thiệu Hướng dẫn nghe - viết a, Hướng dẫn hs chuẩn bị: Gv đọc viết lần, hs đọc lại Hỏi nội dung: Dưới maí trường bạn hs cảm thấy có mới?(tiếng trống rung động kéo dài ,tiếng cô giáo giảng ấm áp ) Hướng dẫn hs nhận xét: Trong tảdấu câu gì?(dấu phảy ,dấu chấm than ,dấu chấm) viết vào nháp: Mía trường, rung động, trang nghiêm, thân thương b, Gv đọc cho hs chép vào c, Chấm , chữa Hs soát lỗi tả Gv chấm nhận xét Hướng dẫn làm tập tả - Bài 2: gọi Hs đọc yêu cầu Chia lớp làm nhóm, Hs nối tiếp viết tiếng có vần ai/ ay Gọi đại diện nhóm đọc kết lớp giáo viên nhận xét Hs làm vào - Bài 3a: giáo viên nêu yêu cầu Hs làm vào , 1số em nêu miệng Lớp nhận xét sửa chữa Củng cố dặn dò - Giáo viên nhận xét tiết học - Yêu cầu hs viết tả chưa đạt viết lại ...Hs sốt lỗi tả Gv chấm nhận xét Hướng dẫn làm tập tả - Bài 2: gọi Hs đọc yêu cầu Chia lớp làm nhóm, Hs nối tiếp viết tiếng có vần ai/ ay Gọi đại diện nhóm đọc kết lớp giáo viên nhận xét... nhận xét Hs làm vào - Bài 3a: giáo viên nêu yêu cầu Hs làm vào , 1số em nêu miệng Lớp nhận xét sửa chữa Củng cố dặn dò - Giáo viên nhận xét tiết học - Yêu cầu hs viết tả chưa đạt viết lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay