Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:17

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (Nghe viết): NGƠI TRƯỜNG MỚI I MỤC TIÊU: - Chép xác tả, trình bày dấu câu - Làm tập 2, tập 3a * Lắng nghe tích cực, tìm kiếm xử lí thông tin , II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi nội dung tập II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ : - GV đọc: bỗng, mẩu giấy, nhặt lên, sọt - HS lên bảng viết Lớp viết vào rác bảng - GV nhận xét – Ghi điểm - Lắng nghe B Bài : 1.Giới thiệu bài: Trực tiếp, ghi đề Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe viết a Hướng dẫn HS chuẩn bị: - Đọc viết lần - Lắng nghe - Dưới mái trường bạn HS cảm thấy - Lắng nghe có nét ? - Tiếng trống rung động kéo dài, tiếng - Trong tảdấu câu giảng ấm áp,… nào? - Dấu phẩy, dấu chấm than, dấu chấm - Yêu cầu HS tìm đọc từ khó viết - Một số HS nêu từ khó viết - GV đọc cho HS viết : mái trường, rung động, kéo dài, trang nghiêm,… - GV nhận xét , sửa sai b Viết vào vở: - 2HS lên bảng viết Lớp viết vào bảng - Đọc cho HS viết - GV theo dõi, uốn nắn - HS nghe viết vào c Chấm – Chữa lỗi: - Đọc câu cho học sinh dò theo chấm lỗi - Thu chấm 7- Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập Bài 2: (trò chơi) - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Hướng dẫn mẫu : tai, chân tay - HS đổi chấm lỗi - Tổ chức nhóm làm thi đua - Thi tìm nhanh tiếng có vần ai/ay - Trong thời gian phút, nhóm tìm nhiều tiếng nhóm thắng - - nhóm, nhóm em làm thi đua: ay tai cày mai may Bài 3a: - Gọi HS nêu yêu cầu tập sai chảy - Tổ chức cho nhóm thi đua tìm nhanh … … tiếng có âm đầu s/x - Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng - HS nêu yêu cầu tập - em đại diện nhóm lên làm a 4.Củng cố – Dặn dò : - Dặn HS nhà chữa lỗi tả - Xem trước bài: “Người thầy cũ” - Mhận xét tiết học s sẻ x xấu sung xem sai xương ...- Dưới mái trường bạn HS cảm thấy - Lắng nghe có nét ? - Tiếng trống rung động kéo dài, tiếng - Trong tả có dấu câu giảng ấm áp,… nào? - Dấu phẩy, dấu chấm than, dấu chấm - Yêu cầu HS... HS viết : mái trường, rung động, kéo dài, trang nghiêm,… - GV nhận xét , sửa sai b Viết vào vở: - 2HS lên bảng viết Lớp viết vào bảng - Đọc cho HS viết - GV theo dõi, uốn nắn - HS nghe viết vào... chấm 7- Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập Bài 2: (trò chơi) - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Hướng dẫn mẫu : tai, chân tay - HS đổi chấm lỗi - Tổ chức nhóm làm thi đua - Thi tìm nhanh tiếng có vần ai/ay
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay