Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:17

Giáo án Tiếng việt MƠN: CHÍNH TẢ Tiết: NGƠI TRƯỜNG MỚI I Mục tiêu Kiến thức: Nghe, viết đoạn (53 chữ bài) “Ngôi trường mới” Kỹ năng: Viết âm vần dễ lẫn: ai/ay, s/x Thái độ: Tính cẩn thận, chăm II Chuẩn bị - GV: SGK Bảng cài: đoạn tả Bảng phụ, bút - HS: Vở bảng III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Mẩu giấy vụn - Thầy cho HS viết bảng lớp, bảng - HS viết bảng - tiếng có vần ai: tai, nhai - tiếng có vần ay: tay, chạy - tiếng có âm đầu s: sơn, son, sông - Thầy nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) - HS nhận xét - Viết đoạn bài: Ngôi trường Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS viết  Mục tiêu: Hiểu nội dung, viết đúng, sạch, đẹp  Phương pháp: Luyện tập * ĐDDH:Bảng cài: đoạn tả - HS đọc - Thầy đọc mẫu đoạn viết - Củng cố nội dung - Tiếng trống, tiếng cô giáo, - Dưới mái trường, em HS cảm thấy có tiếng đọc mới? Nhìn thấy thân thương đến thước kẻ, bút chì - Dấu phẩy, dấu chấm cảm, dấu - Tìm dấu câu dùng chấm tả? - trống, rung, nghiêm - HS viết bảng - Nêu chữ khó viết - Thầy đọc cho HS viết Thầy uốn nắn, hướng dẫn - Thầy chấm sơ bộ, nhận xét  Hoạt động 2: Luyện tập - HS viết  Mục tiêu: Phân biệt vần ai/ay, s/x, dấu ~  Phương pháp: Luyện tập * ĐDDH: Bảng phụ, bút Nêu đề 2: - Thầy cho HS thi đố nhau, tổ thi - người bên đố nói: tìm từ chứa tiếng có vần - Tổ bên phải viết từ chứa tiếng có âm đầu tiếng đem đố - Thi tìm nhanh tiếng có vần ai/ ay - Cái tai, hoa mai, hoa lài, ngày mai - Gà gáy, từ láy, máy cày, ngày Củng cố – Dặn dò (3’) - Làm - GV khen HS học tốt, có tiến Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Người thầy cũ - Yêu cầu HS viết chưa đạt viết lại  Rút kinh nghiệm: ... dung - Tiếng trống, tiếng cô giáo, - Dưới mái trường, em HS cảm thấy có tiếng đọc mới? Nhìn thấy thân thương đến thước kẻ, bút chì - Dấu phẩy, dấu chấm cảm, dấu - Tìm dấu câu dùng chấm tả? - trống,... 2: Luyện tập - HS viết  Mục tiêu: Phân biệt vần ai/ay, s/x, dấu ~  Phương pháp: Luyện tập * ĐDDH: Bảng phụ, bút Nêu đề 2: - Thầy cho HS thi đố nhau, tổ thi - người bên đố nói: tìm từ chứa tiếng. .. Viết đoạn bài: Ngôi trường Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS viết  Mục tiêu: Hiểu nội dung, viết đúng, sạch, đẹp  Phương pháp: Luyện tập * ĐDDH:Bảng cài: đoạn tả - HS đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay