Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:17

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (NV) NGƠI TRƯỜNG MỚI I Mục tiêu: - Nghe- viết xác,trình bày đoạn “ Ngôi trường mới” - Làm tập phân biệt dấu hỏi ngã - Giáo dục HS cẩn thận, nắn nót ý thức giữ đẹp II Đồ dùng dạy hoc: - GV: bảng phụ chép sẵn tả tập, SGK - HS: bảng con, VBT, ô ly III Các hoạt động dạy học: NDkt – Tg Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh 1.Bài cũ: - Đọc: mẩu giấy, xong xuôi, bổng - Viết bảng con: dãy tiếng ( 3- 5’) - Nhận xét HS 2.Bài - Giới thiệu ghi tên *HĐ1:Hướng dẫn tả(7’) - Đọc đoạn viết - Nhận xét - Dưới trường bạn HS cảm thấy mới? - 2HS đọc - Sau dấu chấm dấu chấm cảm ta viết nào? chấm cảm - Tiếng trống, tiếng giáo, - Trong có dấu câu tiếng đọc … nào? - Dấu chấm, dấu phẩy, dấu - Trong có từ - Viết hoa khó viết ? - HD viết từ khó: mái trường - Tìm nêu rung động, trang nghiêm, thân thương - Phân tích viết bảng - Tổ chức nhận xét H(TB- Y) *HĐ2:H viết vở:(17-18’) - Yêu cầu 1H đọc lại đoạn viết - Yêu cầu 1H nhắc tư ngồi viết - Nhận xét bạn - Đọc tả - 1H( K) đọc lại đoạn viết - Đọc lại - 1H nhắc tư ngồi viết - Chấm - 10 bài, nhận xét - Nghe - viết vào Bài 2: Thi tìm nhanh *HĐ3:HD làm tiếng có vần ay - Tổ chức cho H tự làm bài tập(5-6’) vào VBT - Dò bài: lần tự dò; lần đổi sốt lỗi lẫn - Tự sửa lỗi - 2HS đọc yêu cầu - Chia lớp thành đội chơi trò chơi “Thi tìm nhanh tiếng - H tự làm vào VBT có vần ai/ay” - lưu ý cho HS cấu tạo vần ay - đội nam, đội nữ đội tìm phần - Tham gia chơi Bài 3( b ): Thi tìm nhanh tiếng có hỏi ngã - Nhận xét, bổ sung +Tai, mai, nai, trai, gái,… +Máy, bay, cày, … - Nêu yêu cầu tập chia lớp thành nhóm thi đua tìm tiếng có hỏi, ngã - 2HS đọc yêu cầu - Tổ chức nhận xét nhóm - Nhận xét chung - Dặn HS: Về nhà viết lại 3.Củng cố dặn dò: (1’) - HS nhóm làm vào bảng phụ - Nhận xét, bổ sung - số HS đọc lại từ ... Đọc tả - 1H( K) đọc lại đoạn viết - Đọc lại - 1H nhắc tư ngồi viết - Chấm - 10 bài, nhận xét - Nghe - viết vào Bài 2: Thi tìm nhanh *HĐ3:HD làm tiếng có vần ay - Tổ chức cho H tự làm bài tập(5 -6 )... b ): Thi tìm nhanh tiếng có hỏi ngã - Nhận xét, bổ sung +Tai, mai, nai, trai, gái,… +Máy, bay, cày, … - Nêu yêu cầu tập chia lớp thành nhóm thi đua tìm tiếng có hỏi, ngã - 2HS đọc yêu cầu -... cho H tự làm bài tập(5 -6 ) vào VBT - Dò bài: lần tự dò; lần đổi sốt lỗi lẫn - Tự sửa lỗi - 2HS đọc yêu cầu - Chia lớp thành đội chơi trò chơi “Thi tìm nhanh tiếng - H tự làm vào VBT có vần ai/ay”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Nghe viết: Ngôi trường mới. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay