Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:15

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC NGƯỜI MẸ HIỀN I – MỤC TIÊU 1, Rèn kỹ đọc thành tiếng - Đọc trơn toàn bài: Đọc từ ngữ: nén nổi, cố lách, khóc tống, lấm lem - Biết ngắt nghỉ , đọc phân biệt lời người kể lời nhân vật 2, Rèn kỹ đọc hiểu - Hiểu nghĩa từ - Hiểu nội dung cảm nhận ý nghĩa: Cô giáo vừa yêu thương HS vừa nghiêm khắc dạy bảo HS nên ngườingười mẹ hiền em II - ĐỒ DÙNG Tranh vẽ sgk III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Tiết A, Bài cũ: Gọi HS đọc thuộc lòng “ Cô giáo lớp em” trả lời câu hỏi +Bài thơ cho em thấy điều ? B, Bài mới: Giới thiệu bài: Hướng dẫn luyện đọc: - Gv đọc mẫu - Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a, Đọc câu: Gọi HS nối tiếp đọc câu Luyện đọc số từ ngữ: không nén nổi, trốn được, cố lách, lấm lem,hài lòng b, Đọc đoạn: Hs nối tiếp đọc đoạn Treo bảng phụ hướng dẫn cách đọc ngắt nghỉ Đến lượt Nam cố lách / bác bảo vệ tới ,/nắm chặt hai chân em :// “ Cậu đay ?/trốn học ?”// Cô xoa đầu Nam /và gọi MInh thập thò cửa lớp vào,/nghiêm giọng hỏi:// “ Từ em có trốn học chơi khơng?”// Gọi hs đọc từ giải cuối giải nghĩa thêm từ: thầm thì, vùng vẫy c, Chia nhóm cho hs đọc d, Gọi đại diện nhóm đọc Cả lớp giáo viên nhận xét Tiết Hướng dẫn tìm hiểu bài: Yêu cầu hs đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: + Giờ chơi Minh rủ Nam đâu?( Minh rủ Nam trốn học phố xem xiếc) + Các bạn định phố cấch nào?(Chui qua lỗ tường) + Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại giáo làm gì? (Cơ nói với bác bảo vệ “ Bác nhẹ tay kẻo cháu đau ) + Việc làm cô giáo thể thái độ nào? ( Cơ dịu dàng u thương học trò) + Cơ giáo làm Nam khóc?( Cơ xoa đầu Nam an ủi) +Lần trước bị bác bảo vệ giữ lại Nam khóc sợ Lần Nam bật khóc?(Vì đau xấu hổ) + Người mẹ hiền ai?( Cô giáo) Luyện đọc lại: Gọi nhóm tự phân vai đọc lại câu chuyện Củng cố dặn dò Vì giáo gọi “ Người mẹ hiền”? Dặn nhà xem trước yêu cầu tiết kể chuyện ... Lần Nam bật khóc?(Vì đau xấu hổ) + Người mẹ hiền ai?( Cô giáo) Luyện đọc lại: Gọi nhóm tự phân vai đọc lại câu chuyện Củng cố dặn dò Vì giáo gọi “ Người mẹ hiền ? Dặn nhà xem trước yêu cầu tiết... thiệu bài: Hướng dẫn luyện đọc: - Gv đọc mẫu - Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a, Đọc câu: Gọi HS nối tiếp đọc câu Luyện đọc số từ ngữ: không nén nổi, trốn được, cố lách, lấm lem,hài lòng b, Đọc. .. khơng?”// Gọi hs đọc từ giải cuối giải nghĩa thêm từ: thầm thì, vùng vẫy c, Chia nhóm cho hs đọc d, Gọi đại diện nhóm đọc Cả lớp giáo viên nhận xét Tiết Hướng dẫn tìm hiểu bài: Yêu cầu hs đọc thầm đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay