Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:14

Giáo án Tiếng Việt TẬP ĐỌC NGƯỜI MẸ HIỀN A-Mục đích u cầu: -Đọc trơn tồn bài, đọc từ ngữ: cố lách, vùng vẫy, khóc tống, lấm lem,… -Biết ngắt nghỉ đúng, biết phân biệt lời người kể với lời nhân vật -Hiểu nghĩa từ ngữ mới: gánh xiếc, tò mào, lách, lấm lem, thập thò…Hiểu nội dung cảm nhận ý nghĩa B-Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa tập đọc SGK C-Các hoạt động dạy học: Tiết 1: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Thời khóa biểu Nhận xét - Ghi điểm Đọc + Trả lời câu hỏi II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài:giáo tập đọc em hôm người mẹ hiền HS, đọc tìm hiểu 2-Luyện đọc: -GV đọc mẫu -Gọi HS đọc nối tiếp câu  hết Cá nhân -Hướng dẫn đọc từ khó:khơng nên nổi, trốn, lách… Cá nhân, Đồng -Chia bài: đoạn -Gọi HS đọc đoạn  hết Nối tiếp -GV giải thích từ ngữ khó: gánh xiếc, tò mó, lấm lem… -Hướng dẫn HS đọc đoạn nhóm Gọi HS yếu đọc -Gọi HS HS đọc đoạn Cá nhân (HS yếu) -Hướng dẫn HS đọc toàn Đồng Tiết 2: 3-Tìm hiểu bài: -Giờ chơi Minh rủ Nam đâu? Trốn học phố xem xiếc -Các bạn định phố cách nào? Chui qua lỗ tường thủng -Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại, giáo làm gì? Cơ bảo: Bác nhẹ tay kẻo…đỡ em ngồi dậy -Cơ giáo làm Nam khóc? Xoa đầu Nam an ủi -Người mẹ hiền ai? Cô giáo 4-Luyện đọc lại: -Hướng dẫn HS tự phân vai để đọc tồn 2-3 nhóm Nhận xét III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Tại cô giáo gọi người mẹ hiền? Thương HS, nghiêm khắc bảo ban… -Về nhà xem lại - Chuẩn bị sau - Nhận xét ... -Cơ giáo làm Nam khóc? Xoa đầu Nam an ủi -Người mẹ hiền ai? Cô giáo 4-Luyện đọc lại: -Hướng dẫn HS tự phân vai để đọc toàn 2- 3 nhóm Nhận xét III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Tại giáo gọi người mẹ. ..-Gọi HS đọc đoạn  hết Nối tiếp -GV giải thích từ ngữ khó: gánh xiếc, tò mó, lấm lem… -Hướng dẫn HS đọc đoạn nhóm Gọi HS yếu đọc -Gọi HS HS đọc đoạn Cá nhân (HS yếu) -Hướng dẫn HS đọc toàn Đồng... đọc toàn Đồng Tiết 2: 3-Tìm hiểu bài: -Giờ chơi Minh rủ Nam đâu? Trốn học phố xem xiếc -Các bạn định phố cách nào? Chui qua lỗ tường thủng -Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại, giáo làm gì? Cơ bảo:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay