Cách thực hiện hóa đơn điện tử mới nhất 2018

19 6 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:12

Cách thực Hóa đơn điện tử năm 2018 Ngày 26 tháng 10 năm 2018 Cách thực hóa đơn điện tử năm 2018 Chính phủ yêu cầu đến ngày 01/11/2020, tất doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh phải hồn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử Ngay từ thời điểm này, đơn vị cần tìm hiểu quy định liên quan đến loại hình hóa đơn Hãy tham khảo hướng dẫn thực hóa đơn điện tử LuatVietnam Khái niệm hóa đơn điện tử Thời điểm lập hóa đơn điện tử Lợi ích sử dụng hóa đơn điện tử Những nội dung bắt buộc hóa đơn điện tử Điều kiện cơng nhận hóa đơn điện tử Hướng dẫn thực hóa đơn điện tử - Có mã quan thuế - Khơng có mã quan thuế Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử Một số mẫu hóa đơn điện tử Tham khảo Khái niệm hóa đơn điện tử - Hóa đơn điện tử khơng có mã quan thuế: Do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua khơng có mã quan thuế - Hóa đơn điện tử có mã quan thuế: Dược quan thuế cấp mã trước tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua Trong đó, mã quan thuế dãy số chuỗi ký tự quan thuế tạo dựa thơng tin người bán lập hóa đơn Đến 1/11/2020, doanh nghiệp phải hoàn thành sử dụng hóa đơn điện tử (Ảnh minh họa) Thời điểm lập hóa đơn điện tử Theo Điều Nghị định 119/2018/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn điện tử quy định sau: - Đối với trường hợp bán hàng hóa: Thời điểm lập hóa đơn điện tử thời điểm chuyển giao quyền sở hữu quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, khơng phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền - Đối với trường hợp cung cấp dịch: Thời điểm lập hóa đơn điện tử thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền - Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần bàn giao hạng mục, công đoạn dịch vụ: Mỗi lần giao hàng bàn giao phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ giao tương ứng Bộ Tài giao nhiệm vụ hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn điện tử Lợi ích sử dụng hóa đơn điện tử Dù áp dụng thời gian chưa dài, hóa đơn điện tử chứng minh nhiều lợi ích doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh Có thể điểm lại số lợi ích sử dụng hóa đơn điện tử sau: - Tiết kiệm chi phí: Khi sử dụng hóa đơn điện tử, đơn vị khơng tốn chi phí cho việc đặt in hóa đơn, vận chuyển, lưu trữ, nhân lực viết hóa đơn Theo đó, chi phí hóa đơn điện tử ước tính 1/10 so với hóa đơn giấy - Thời gian giao, nhận hóa đơn nhanh chóng: Với hóa đơn điện tử, cần vài click, người mua hàng nhận hóa đơn dù đâu, miễn có internet; thay phải vận chuyển hóa đơn qua bưu điện hóa đơn giấy Lợi ích sử dụng hóa đơn điện tử - Có độ an tồn, xác cao: Khác với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử loại hóa đơn khơng thể làm giả, khó xảy sai sót thường gặp viết hóa đơn giấy viết sai tên người mua hàng, sai địa chỉ, sai mã số thuế, sai đơn giá - Không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Khi sử dụng hóa đơn điện tử, đơn vị khơng phải đăng ký mẫu hóa đơn gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến quan thuế phần mềm tạo hóa đơn điện tử cho phép tự xác định số lượng hóa đơn điện tử sử dụng Những nội dung bắt buộc hóa đơn điện tử Trước đây, nội dung hóa đơn điện tử quy định Điều Thông 32/2011/TT-BTC Nay, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, nội dung quy định bao gồm: - Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn; - Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; - Tên, địa chỉ, mã số thuế người mua (nếu người mua có mã số thuế); - Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền tốn có thuế giá trị gia tăng trường hợp hóa đơn giá trị gia tăng; Những nội dung bắt buộc hóa đơn điện tử - Tổng số tiền toán; - Chữ ký số, chữ ký điện tử người bán; - Chữ ký số, chữ ký điện tử người mua (nếu có); - Thời điểm lập hóa đơn điện tử; - Mã quan thuế hóa đơn điện tử có mã quan thuế; - Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước nội dung khác liên quan (nếu có) Nhiều nội dung bắt buộc có hóa đơn điện tử Bộ Tài giao hướng dẫn nội dung bắt buộc có hóa đơn điện tử nội dung không thiết phải có Tuy nhiên, tính tới thời điểm nay, Thơng hướng dẫn Bộ Tài vấn đề chưa ban hành Nhiều nội dung bắt buộc có hóa đơn điện tử (ảnh minh họa) Điều kiện cơng nhận hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử cơng nhận hợp pháp đáp ứng đầy đủ điều kiện: - Về nội dung: Có đầy đủ nội dung bắt buộc nêu trên; - Về thời điểm lập hóa đơn: Với trường hợp bán hàng, thời điểm lập hóa đơn thời điểm lập hóa đơn thời điểm hồn việc việc chuyển giao quyền sở hữu sử dụng; Với trường hợp cung cấp dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn thời điểm hồn thành việc cung cấp dịch vụ - Về định dạng hóa đơn: Theo định dạng chuẩn liệu quy định Bộ Tài - Về hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền: Phải nhận hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển liệu điện tử với quan thuế - Bảo đảm tính tồn vẹn thơng tin Hướng dẫn thực hóa đơn điện tử Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã quan thuế: Bước 1: Đăng ký sử dụng hóa đơn - Truy cập Cổng thơng tin điện tử Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01 - Hủy hóa đơn giấy chưa sử dụng kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã quan thuế - Nếu có thay đổi thông tin đăng ký, thực thay đổi thông tin gửi lại quan thuế theo Mẫu số 01 Bước 2: Lập hóa đơn điện tử có mã quan thuế - Truy cập Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn - Ký số, ký điện tử hóa đơn lập gửi hóa đơn để quan thuế cấp mã có mã quan thuế: Bước 3: Cấp mã hóa đơn - Hóa đơn cấp mã thơng tin đăng ký; Đúng định dạng; Đầy đủ nội dung khơng thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử - Hệ cấp cấp mã hóa đơn Tổng cục Thuế tự động cấp mã hóa đơn gửi kết cấp mã hóa đơn cho người gửi Bước 4: Gửi hóa đơn cho người mua Phương thức gửi nhận hóa đơn thực theo thỏa thuận người bán người mua Hướng dẫn thực hóa đơn điện tử Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử khơng có mã quan thuế: Bước 1: Đăng ký sử dụng hóa đơn - Truy cập Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01 - Hủy hóa đơn giấy chưa sử dụng kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã quan thuế Bước 2: Lập hóa đơn điện tử Sau nhận thông báo chấp nhận quan thuế; doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng phần mềm lập hóa đơn điện tử để lập hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; ký số hóa đơn điện tử Bước 3: Gửi hóa đơn cho người mua Hóa đơn gửi cho người mua phương thức điện tử theo thỏa thuận người bán người mua Hướng dẫn cách thực hóa đơn điện tử (Ảnh minh họa) Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy - Hóa đơn điện tử hợp pháp chuyển đổi thành chứng từ giấy; - Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải bảo đảm khớp nội dung hóa đơn điện tử chứng từ giấy sau chuyển đổi - Sau chuyển đổi, chứng từ giấy có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi, khơng có hiệu lực để giao dịch, tốn, trừ trường hợp hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển liệu điện tử với quan thuế Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử Hiện nay, Tổng cục Thuế xây dựng trang web tra cứu thông tin hóa đơn địa chỉ: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn Cách tra cứu hóa đơn điện tử sau: - Truy cập vào website: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn; Chọn Thơng tin hố đơn / Tra cứu hố đơn; - Điền thơng tin có dấu gắn (*) thông tin bắt buộc phải điền Sau chọn “Tìm kiếm” để tra cứu; - Kiểm tra kết tra cứu Một số mẫu hóa đơn điện tử Tải Mẫu hóa đơn điện tử (Nguồn: Ez-Invoice) Tải Mẫu hóa đơn điện tử (Nguồn: Ez-Invoice) Xem thêm: » Nghị định 119/2018/NĐ-CP: nội dung bật hóa đơn điện tử » lợi ích bất ngờ sử dụng hóa đơn điện tử » Quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử » Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 2018 » ... hình hóa đơn Hãy tham khảo hướng dẫn thực hóa đơn điện tử LuatVietnam Khái niệm hóa đơn điện tử Thời điểm lập hóa đơn điện tử Lợi ích sử dụng hóa đơn điện tử Những nội dung bắt buộc hóa đơn điện. .. điện tử Điều kiện cơng nhận hóa đơn điện tử Hướng dẫn thực hóa đơn điện tử - Có mã quan thuế - Khơng có mã quan thuế Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện. .. nhận hóa đơn dù đâu, miễn có internet; thay phải vận chuyển hóa đơn qua bưu điện hóa đơn giấy Lợi ích sử dụng hóa đơn điện tử - Có độ an tồn, xác cao: Khác với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách thực hiện hóa đơn điện tử mới nhất 2018, Cách thực hiện hóa đơn điện tử mới nhất 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay