Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:11

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP KỂ CHUYỆN: NGƯỜI MẸ HIỀN I MỤC TIÊU: - Dựa theo tranh minh họa kể lại đoạn câu chuyện Người mẹ hiền; dựng lại câu chuyện theo vai - Lắng nghe bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn - Giáo dục lòng u thương kính trọng thầy - cô giáo II CHUẨN BỊ : - GV: Tranh minh họa câu chuyện ( Như SGK) III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra cũ: - Kiểm tra : “Người thầy cũ” - HS nối tiếp kể - Nhận xét, ghi điểm B Dạy mới: Giới thiệu bài: Trực tiếp, ghi đề - Lắng nghe 2.Hoạt động 1: Dựa theo tranh kể lại đoạn - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu - GV đính tranh lên bảng - HS quan sát tranh, đọc lại lời nhân vật tranh, nhớ đoạn câu chuyện - Yêu cầu HS kể theo nhóm - HS kể theo nhóm - Yêu cầu HS thi kể chuyện trước lớp - Đại diện nhóm kể trước lớp - GV lớp bình chọn HS kể hay - Các nhóm khác lắng nghe nhận xét bổ Hoạt động 2:Kể lại toàn câu sung chuyện theo vai - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu - Kể lần 1: GV dẫn chuyện - HS nhận vai lại - u cầu HS kể theo nhóm - Mỗi nhóm em phân vai dựng lại câu chuyện - Yêu cầu nhóm thi dựng lại câu chuyện theo vai trước lớp - GV nhận xét bình chọn HS kể hay Củng cố - Dặn dò: - Dặn HS nhà kể lại câu chuyện cho mẹ nghe - Nhận xét tiết học - Các nhóm dựng lại câu chuyện trước lớp ... nhân vật tranh, nhớ đoạn câu chuyện - Yêu cầu HS kể theo nhóm - HS kể theo nhóm - Yêu cầu HS thi kể chuyện trước lớp - Đại diện nhóm kể trước lớp - GV lớp bình chọn HS kể hay - Các nhóm khác lắng... Hoạt động 2: Kể lại toàn câu sung chuyện theo vai - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu - Kể lần 1: GV dẫn chuyện - HS nhận vai lại - Yêu cầu HS kể theo nhóm - Mỗi nhóm em phân vai dựng lại câu chuyện -... dựng lại câu chuyện theo vai trước lớp - GV nhận xét bình chọn HS kể hay Củng cố - Dặn dò: - Dặn HS nhà kể lại câu chuyện cho mẹ nghe - Nhận xét tiết học - Các nhóm dựng lại câu chuyện trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay