Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:11

Giáo án Tiếng Việt KỂ CHUYỆN NGƯỜI MẸ HIỀN A-Mục đích yêu cầu: -Dựa vào tranh minh họa kể lại đoạn câu chuyện -Biết tham gia dựng lại câu chuyện theo vai -Lắng nghe bạn kể, đánh giá lời kể bạn B-Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa truyện SGK C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Gọi HS kể lại đoạn "Người thầy cũ" HS kể (HS yếu) Nhận xét - Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Tiết kể chuyện hôm em dựa vào Tập đọc học kể lại đoạn câu chuyện "Người mẹ hiền" 2-Hướng dẫn kể chuyện: -Gọi HS đọc yêu cầu Cá nhân -Cho HS quan sát tranh Quan sát đọc lời nhân vật tranh -Hướng dẫn HS kể mẫu trước lớp đoạn GV gợi ý Dựa vào tranh kể Hai nhân vật tranh ai? Nói cụ thể hình dáng nhân vật Hai cậu trò chuyện với chuyện gì? Gọi HS kể lại -Hướng dẫn HS tập kể đoạn câu chuyện theo nhóm nhóm đoạn 2, 3, -Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo vai B1: GV người dẫn truyện B2: Kể theo nhóm B3: HS nhóm thi kể trước lớp III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò HS (4 vai: Minh, cơ…) Mỗi nhóm em (4 nhóm) Nhận xét ... dáng nhân vật Hai cậu trò chuyện với chuyện gì? Gọi HS kể lại -Hướng dẫn HS tập kể đoạn câu chuyện theo nhóm nhóm đoạn 2, 3, -Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo vai B1: GV người dẫn truyện B2:... nhóm đoạn 2, 3, -Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo vai B1: GV người dẫn truyện B2: Kể theo nhóm B3: HS nhóm thi kể trước lớp III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò HS (4 vai: Minh, cơ…) Mỗi nhóm em (4
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay