Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:11

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: KỂ CHUYỆN Tiết: NGƯỜI MẸ HIỀN I Mục tiêu 1Kiến thức: Dựa vào tranh minh hoạ, kể lại đoạn tồn nội dung câu chuyện “Người mẹ hiền” 2Kỹ năng: Kể tự nhiên, biết sử dụng lời kể, biết phối hợp điệu bộ, giọng điệu cho phù hợp hấp dẫn 3Thái độ: Nghe lời bạn kể nhận xét lời kể bạn II Chuẩn bị - GV: Tranh Bảng phụ viết sẵn lời, gợi ý nội dung tranh - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) - Gọi HS lên bảng nối tiếp kể lại câu - HS thi đua kể chuyện Người thầy cũ - Nhận xét cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Hỏi: Trong tiết tập đọc trước, học gì? - Bài: Người mẹ hiền - Trong câu chuyện có ai? - Có Cơ giáo, Nam, Minh - Câu chuyện nói lên điều gì? Bác bảo vệ - Cơ giáo yêu thương HS nghiêm khắc để dạy bảo em thành - Trong kể chuyện tuần người nhìn tranh kể lại đoạn tồn nội dung câu chuyện Người mẹ hiền Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn kể lại đoạn  Mục tiêu: HS nắm nội dung câu truyện kể  Phương pháp: Trực quan, thảo luận nhóm  ĐDDH: Tranh Bước 1: Kể nhóm - GV yêu cầu HS chia nhóm, dựa vào tranh minh hoạ kể lại đoạn câu chuyện - Mỗi nhóm HS em kể lại đoạn truyện theo tranh Khi em kể, em khác lắng nghe, gợi ý cho bạn bạn cần nhận xét sau bạn kể Bước 2: Kể trước lớp xong - Yêu cầu nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp - Đại diện nhóm trình bày, nối tiếp kể đoạn - Gọi HS nhận xét sau lần bạn kể hết truyện - Nhận xét theo tiêu chí - Chú ý: Khi HS kể GV đặt câu hỏi thấy em lúng túng nêu kể chuyện tuần Tranh 1: (đoạn 1) - Minh thầm với Nam điều gì? - Nghe Minh rủ Nam cảm thấy nào? - bạn định ngồi cách nào? Vì sao? - Minh rủ Nam ngồi phố xem xiếc - Nam tò mò muốn xem - Vì cổng trừơng đóng nên bạn định chui qua Tranh 2: (đoạn 2) tường thủng - Khi bạn chui qua lỗ tường thủng - Bác bảo vệ xuất xuất hiện? - Bác làm gì? Nói gì? - Bác túm chặt chân Nam nói: “Cậu đây? Định trốn học hả?” - Bị Bác bảo vệ bắt lại, Nam làm gì? - Nam sợ q khóc tốn lên Tranh 3: (đoạn 3) - Cơ giáo làm Bác bảo vệ bắt - Cô xin Bác nhẹ tay kẻo Nam tang bạn trốn học đau Cô nhẹ nhàng kéo Nam lại đỡ cậu dậy, phủi hết đất Tranh 4: (đoạn 4) - Cô giáo nói với Minh Nam? cát người Nam đưa cậu lớp - Cô hỏi: Từ em có trốn học chơi khơng? - bạn hứa với cơ? - bạn hứa không trốn học xin cô tha lỗi  Hoạt động 3: Dựng lại câu chuyện theo vai  Mục tiêu: Kể chuyện theo vai  Phương pháp: Sắm vai  ĐDDH: Vật dụng sắm vai - Yêu cầu kể phân vai - Lần 1: GV người dẫn chuyện, HS nhận - Thực hành kể theo vai vai lại - Lần 2: Thi kể nhóm HS - Gọi HS kể lại tồn câu chuyện Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học - Kể tồn chuyện - Dặn dò HS nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện ... - Bài: Người mẹ hiền - Trong câu chuyện có ai? - Có Cơ giáo, Nam, Minh - Câu chuyện nói lên điều gì? Bác bảo vệ - Cô giáo yêu thương HS nghiêm khắc để dạy bảo em thành - Trong kể chuyện tuần người. .. vai vai lại - Lần 2: Thi kể nhóm HS - Gọi HS kể lại tồn câu chuyện Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học - Kể tồn chuyện - Dặn dò HS nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện ... tuần người nhìn tranh kể lại đoạn tồn nội dung câu chuyện Người mẹ hiền Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn kể lại đoạn  Mục tiêu: HS nắm nội dung câu truyện kể  Phương pháp: Trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay