Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:11

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP KỂ CHUYỆN NGƯỜI MẸ HIỀN I Mục đích yêu cầu -H/s dựa vào tranh minh họa kể lại đoạn câu chuyện “Người mẹ hiền” lời -H/s KG biết phân vai dựng lại câu chuyện( BT 2- theo vai người dẫn chuyện Minh, Nam, bác bảo vệ,cô giáo.) -H/s lắng nghe bạn kể đánh giá lời kể bạn - HS biết quý mến , kính trọng thầy cô giáo II.Đồ dùng dạy học-tranh minh họa sách IIICác hoạt động dạy học ND GV HS 1.Bài cũ: 5’ - y/c HS kể lại câu chuyện “Người thầy cũ” -2 em kể, lớp theo dõi nhận xét lời kể bạn - GV nhận xét cho điểm 2.Bài mới: - Giơí thiêụ b - ghi đề *HĐ1:Hướng dẫn kể chuyện Muc tiêu: Giúp HS kể nội dung -HS xác định yêu cầu đoạn truyện, lời kể tự nhiên -2 Hs kể lại đoạn - GV hướng dẫn HS quan sát đọc lời -HS kể theo tranh nhân vật tranh, nhớ nội dung ứng với đoạn câu đoạn câu chuyện chuyện theo nhóm 15’ a.Dựa theo tranh kể lại - GV hướng dẫn kể mẫu trước lớp đoạn - GV gợi ý: ?Hai nhân vât tranh ? thi kể -Trả lời: +Minh Nam ?Hai cậu trò chuyện gì? +Minh thầm bảo Nam:”ngồi phố có gánh - Gọi em kể đoạn câu chuyện xiếc rủ Nam đI - lớp nhận xét bổ sung xem”(Nam tò mò muốn -Hướng dẫn kể đoạn theonhóm đI xem cổng bị khóa) -Tổ chức cho HS thi kể đoạn trước lớp - GV nêu y/c – HS tập kể theo bước +B1:HS chia thành nhóm *HĐ2:Dựng lại câu chuyện - GV người dẫn truyện ,1 HS nói theo vai (15’) lời Minh, HS nói lời bác bảo vệ,HS nói lời giáo, Hs nói lời Nam -HS tập kể theo bước -các nhóm kể - GV gợi ý để HS nói lời đối thoại tự nhiên -HS thi dung lại câu chuyện +B2:HS chia thành nhóm -5 em phân vai tập dựng lại câu chuyện +B3:3 nhóm thi dựng lại câu chuyện -Lớp bình chọn nhóm,cá =>GV theo dõi nhận xét,giúp HS kể nhân kể chuyện hấp dẫn sinh động tự nhiên giọng kể,giọng nhân vật -GV nhận xét tiết học *HĐ3:Củng cố- dặn dò (2’) -về nhà tập kể lại câu chuện cho người thân nghe -Lắng nghe ... chuyện -Lớp bình chọn nhóm,cá =>GV theo dõi nhận xét,giúp HS kể nhân kể chuyện hấp dẫn sinh động tự nhiên giọng kể, giọng nhân vật -GV nhận xét tiết học *HĐ3:Củng cố- dặn dò (2 ) -về nhà tập kể. .. lời giáo, Hs nói lời Nam -HS tập kể theo bước -các nhóm kể - GV gợi ý để HS nói lời đối thoại tự nhiên -HS thi dung lại câu chuyện +B2:HS chia thành nhóm -5 em phân vai tập dựng lại câu chuyện. ..?Hai cậu trò chuyện gì? +Minh thầm bảo Nam:”ngồi phố có gánh - Gọi em kể đoạn câu chuyện xiếc rủ Nam đI - lớp nhận xét bổ sung xem”(Nam tò mò muốn -Hướng dẫn kể đoạn theonhóm đI xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay