Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:11

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT KỂ CHUYỆN NGƯỜI MẸ HIỀN I – MỤC TIÊU 1, Rèn kỹ nói: - Dựa vào tranh minh hoạ, kể lại đoạn câu chuyện lời kể - Biết tham gia dựng lại câu chuyện theo vai 2, Rèn kỹ nghe: Nghe bạn kể đánh gái lời kể bạn: II - ĐỒ DÙNG tranh vẽ sgk III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: GV gọi Hs phân vai kể câu chuyệnNgười thầy cũ” B, Bài mới: Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học Hướng dẫn kể chuyện: a, Dựa theo tranh vẽ kể theo đoạn - Gọi Hs đọc yêu cầu - Hứơng dẫn Hs quan sát tranh - đọc lời nhân vật tranh nhớ nội dung - Hướng dẫn Hs kể mẫu đoạn dựa vào tranh + Hai nhân vật tranh ai:( Minh Nam + Hai cậu trò chuyện với gì?( Minh thầm bảo Nam “ Ngồi phố có gánh xiếc rủ Nam trốn xem ) Gọi 1,2 Hs kể lại đoạn lưu ý Hs kể lời - Hs tập kể theo đoạn theo nhóm b, Dựng lại câu chuyện theo vai - GV nêu yêu cầu - HS tập kể theo bước Củng cố dặn dò Nhận xét tiết học Dặn nhà tập kể lại cho người khác nghe dựng lại câu chuyện theo vai ... dẫn Hs kể mẫu đoạn dựa vào tranh + Hai nhân vật tranh ai:( Minh Nam + Hai cậu trò chuyện với gì?( Minh thầm bảo Nam “ Ngồi phố có gánh xiếc rủ Nam trốn xem ) Gọi 1 ,2 Hs kể lại đoạn lưu ý Hs kể lời... Hs tập kể theo đoạn theo nhóm b, Dựng lại câu chuyện theo vai - GV nêu yêu cầu - HS tập kể theo bước Củng cố dặn dò Nhận xét tiết học Dặn nhà tập kể lại cho người khác nghe dựng lại câu chuyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Kể chuyện Người mẹ hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay