Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:08

Giáo án Tiếng việt lớp MƠN: CHÍNH TẢ Tiết: NGƯỜI MẸ HIỀN I Mục tiêu 1Kiến thức: Chép lại xác đoạn: Vừa đau vừa xấu hổ… chúng em xin lỗi cô tập đọc Người mẹ hiền 2Kỹ năng: Làm tập tả phân biệt r/ d/ gi; n/ ng; qui tắc tả với ao/ au 3Thái độ: Rèn viết đúng, đẹp II Chuẩn bị - GV: Bảng chép sẵn nội dung đoạn chép, bảng phụ, bút - HS: Vở, bảng III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Cô giáo lớp em - HS lên bảng đọc từ khó, từ cần - Viết từ theo lời đọc GV: Vui vẻ, ý phân biệt tiết trước cho HS tàu thủy, đồi núi, lũy tre, che chở, trăng viết Cả lớp viết vào giấy nháp - Nhận xét, cho điểm HS Bài sáng, trắng trẻo, kiến, tiếng đàn Giới thiệu: (1’)Trong tả hơm nay, em tập chép đoạn cuối tập đọc: Người mẹ hiền Sau làm tập tả phân biệt âm đầu r/ d/ gi, vần uôn/ uông, ôn tập tả với ao/ au Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép  Mục tiêu: Ghi nhớ nội dung đoạn chép  Phương pháp: Trực quan, thảo luận  ĐDDH: bảng chép sẵn nội dung đoạn - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi chép - Bài “Người mẹ hiền” - Treo bảng phụ yêu cầu HS đọc đoạn - Vì Nam thấy đau xấu hổ văn tập chép - Từ em có trốn học chơi - Đoạn văn trích tập đọc nào? khơng? - Vì Nam khóc? - Thưa cô không Chúng em xin lỗi cô - Cô giáo nghiêm giọng hỏi bạn nào? - bạn trả lời cô sao? - Dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm,  Hoạt động 2: Thực hành dấu gạch ngang đầu dòng, dấu chấm hỏi  Mục tiêu: Chép tả  Phương pháp: Thực hành  ĐDDH: Đoạn chép (vở tả) - Trong có dấu câu nào? - Dấu gạch ngang đặt đâu? - Đặt trước lời nói giáo, Nam Minh - Ơû cuối câu hỏi cô giáo - HS viết bảng - HS chép - HS sửa lỗi - Dấu chấm hỏi đặt đâu? - Yêu cầu HS đọc từ khó, dễ lẫn: xấu hổ, xoa đầu, cửa lớp, nghiêm giọng, trốn, xin lỗi, hài lòng, giảng - Hướng dẫn tập chép - HS theo dõi - GV chấm bài, nhận xét - Cả lớp làm vào  Hoạt động 3: Hướng dẫn làm tập tả  Mục tiêu: Luyện tập - Một ngựa đau, tàu bỏ cỏ  Phương pháp: Trực quan, vấn đáp - Trèo cao, ngã đau  ĐDDH: Bảng phụ - HS đọc đề - HS lên bảng làm - Con dao, tiếng rao hàng, giao tập nhà Dè dặt, giặt giũ quần áo, có rặt loại cá - Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải - GV kết luận làm Củng cố – Dặn dò (3’) - Trò chơi: Điền từ vào chỗ trống Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Bàn tay dịu dàng học - Uống nước ao sâu - Lên cày ruộng cạn ... (1’)Trong tả hơm nay, em tập chép đoạn cuối tập đọc: Người mẹ hiền Sau làm tập tả phân biệt âm đầu r/ d/ gi, vần uôn/ ng, ơn tập tả với ao/ au Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn tập. .. - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi chép - Bài Người mẹ hiền” - Treo bảng phụ yêu cầu HS đọc đoạn - Vì Nam thấy đau xấu hổ văn tập chép - Từ em có trốn học chơi - Đoạn văn trích tập đọc nào? khơng?... xin lỗi, hài lòng, giảng - Hướng dẫn tập chép - HS theo dõi - GV chấm bài, nhận xét - Cả lớp làm vào  Hoạt động 3: Hướng dẫn làm tập tả  Mục tiêu: Luyện tập - Một ngựa đau, tàu bỏ cỏ  Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay