Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:08

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (TẬP CHÉP) NGƯỜI MẸ HIỀN I.Mục đích yêu cầu -HS chép lại xác đoạn “Người mẹ hiền”, trình bày lời nói nhân vật -HS làm tập 2,3 phân biệt:ao/au;r/d/gi -HS viết nắn nót ,cẩn thận II.Đồ dùng dạy học:- Chép tả lên bảng III.Các hoạt động dạy học ND 1.Ổn định lớp 1’ 2.Bài cũ 4’ GV HS -Yêu cầu em lên bảng, lớp viết vào bảng con: luỹ tre ,tàu thuỷ, bó củi -Viết vào bảng -GV nhận xét sửa sai 3.Bài *Hoạt động 1: Hướng dẫn tả 25’ - Giới thiệu - Ghi đề -GV đọc mẫu đoạn viết H: Vì Nam khóc?(vì đau xấu hổ) H:Cơ giáo nghiêm giọng hỏi hai bạn nào?(Từ em có bỏ học chơi khơng?) H: Trong tả có dấu câu nào? H: Câu nói giáo có dấu -HS theo dõi -Hai em đọc lại -HS trả lời, nắm nội dung đoạn chép đầu câu,dấu cuối câu?(dấu gạch ngang đầu câu , dấu chấm hỏi cuối câu) -Một em lên bảng, lớp - Hướng dẫn HS viết từ khó: xấu viết bảng hổ, bật khóc, xoa đầu, nghiêm giọng… - GV quan sát sửa sai cho HS Lưu ý em trung bình +yếu -HS nhìn bảng viết vào - Hướng dẫn viết vào -HS dò bài, báo lỗi - GV theo dõi nhắc HS đọc nhẩm cụm từ viết - Hướng dẫn HS soát lỗi_ GV tổng hợp lỗi - GV chấm nhận xét *Hoạt động 2: Làm tập tả.6’ -7’ *Giúp HS chép tả, chữ viết quy trình -Làm vào tập Bài 2: Điền ao hay au vào chỗ trống Tiếng Việt chữa -HS đọc yêu cầu, lớp viết vào bảng Bài 3:a.Điền vào chỗ trống:d/r/gi Củng cố – dặn dò 2’ - GV nhận xét sửa sai.Lưu ý HS trung bình+ yếu - GV nhận xét tiết học - Về nhà sửa lại từ viết sai -Lắng nghe ... tổng hợp lỗi - GV chấm nhận xét *Hoạt động 2: Làm tập tả. 6’ -7’ *Giúp HS chép tả, chữ viết quy trình -Làm vào tập Bài 2: Điền ao hay au vào chỗ trống Tiếng Việt chữa -HS đọc yêu cầu, lớp viết vào... Việt chữa -HS đọc yêu cầu, lớp viết vào bảng Bài 3:a.Điền vào chỗ trống:d/r/gi Củng cố – dặn dò 2 - GV nhận xét sửa sai.Lưu ý HS trung bình+ yếu - GV nhận xét tiết học - Về nhà sửa lại từ viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay