Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:07

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ: TẬP CHÉP NGƯỜI MẸ HIỀN I – MỤC TIÊU - Chép lại đoạn xác bài: người mẹ hiền trình bày tả quy định, viết hoa chữ đầu câu - Làm tập phân biệt: ao/au, r/d/gi II - ĐỒ DÙNG Bảng lớp chép tập Bảng phụ viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Gọi HS lên bảng – lớp viết vào nháp: nguy hiểm, ngắn ngủi, cúi đầu, quý báu, luỹ tre B, Bài mới: Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu cuả tiết học Hướng dẫn tập chép: a, Hướng dẫn hs chuẩn bị: - Gọi HS đọc chép bảng – lớp đọc thầm - Hỏi nội dung: + Vì nam khóc? (Vì đau xấu hổ ) + Cô giáo nghiêm giọng hỏi bạn nào? (Từ em có trốn học chơi không ) + Trong tả có dấu câu nào?(Dấu phảy ,dấu chấm ,dấu hai chấm, dấu chấm hỏi ) + Câu nói giáo có dấu cuối câu?(…dấu chấm cuối câu ) - Hs luyện viết tiếng khó vào nháp : xấu hổ, bật khóc, xoa đâù, thập thò, nghiêm giọng, trốn học b, Hs chép vào vở: c, Chấm , chữa bài: GV chấm Nhận xét Hướng dẫn làm tập: - Bài 2: HS đọc yêu cầu lớp làm vào nháp HS đọc kết Cả lớp theo dõi nhận xét, nêu yêu cầu Hs làm voà nháp - đọc kết Cả lớp GV nhận xét chốt lại lời giải Cả lớp sửa theo lời giải Củng cố dặn dò 1HS điền lời giải vào câu tục ngữ, HS đọc lại câu tục ngữ - Bài 3a: GV Nhận xét tiết học Yêu cầu hs sát lại tả tập làm ... Hs luyện viết tiếng khó vào nháp : xấu hổ, bật khóc, xoa đâù, thập thò, nghiêm giọng, trốn học b, Hs chép vào vở: c, Chấm , chữa bài: GV chấm Nhận xét Hướng dẫn làm tập: - Bài 2: HS đọc yêu cầu...+ Cô giáo nghiêm giọng hỏi bạn nào? (Từ em có trốn học chơi khơng ) + Trong tả có dấu câu nào?(Dấu phảy ,dấu chấm ,dấu hai chấm, dấu chấm hỏi ) + Câu nói giáo có dấu cuối câu?(…dấu... giải vào câu tục ngữ, HS đọc lại câu tục ngữ - Bài 3a: GV Nhận xét tiết học Yêu cầu hs sát lại tả tập làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay