Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương hay 2017

187 16 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:05

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th S Nguyễn Thanh Trang LỜI NÓI ĐẦU Lao động hoạt động quan trọng người để tạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội Lao động có suất, chất lượng hiệu cao nhân tố định phát triển đất nước Lao động ba yếu tố trình sản xuất yếu tố định Thù lao lao động biểu tiền phần hao phí sức lao động mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng cơng việc mà họ đóng góp Trong kinh tế thị trường, thù lao lao động biểu thước đo giá trị gọi tiền lương Trong bối cảnh ngày nay, đất nước ta bước đổi với việc thực cơng nghiệp hố, đại hố để có đủ lực để bước vào kinh tế thị trường lãnh đạo Đảng Nhà nước, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.Chính xu tồn cầu hố đặt cho nhiều hội thách thức Tiền lương trở nên quan trọng kinh tế thị trường Theo quan điểm Nghị Trung ương khoá sách tiền lương nêu rõ “ Tiền lương gắn với phát triển kinh tế xã hội đất nước, trả lương cho người lao động việc thực cho đầu tư phát triển, góp phần quan trọng làm lành mạnh, đội ngũ cán bộ” Viện Đại Học Mở Hà Nội SV : Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th S Nguyễn Thanh Trang Bảo hiểm xã hội trích lập để tài trợ cho trường hợp cơng nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, sức, nghỉ hưu Bảo hiểm y tế để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ người lao động Kinh phí cơng đồn chủ yếu hoạt động tổ chức giới lao động chăm sóc, bảo vệ quyền lợi người lao động Cùng với tiền lương (tiền công) khoản trích lập quỹ nói hợp thành khoản chi phí lao động sống giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Xuất phát từ ý nghĩa mục đích quan trọng cơng tác tiền lương nói chung đặc biệt kinh tế thị trường nói riêng, em nhận thấy cần tìm hiểu sách phủ tiền lương ban hành, cần nắm vững phương pháp hạch toán tiền lương doanh nghiệp Do vậy, thời gian thực tập Công ty cổ phần xây dựng số – VINACONEX em chọn đề tài “ Hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần xây dựng số – VINACONEX 5” làm khoá luận tốt nghiệp Nội dung khoá luận gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần xây dựng số – VINACONEX Viện Đại Học Mở Hà Nội SV : Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th S Nguyễn Thanh Trang Chương 3: Phương pháp hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần xây dựng số – VINACONEX Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Thầy, Cô giáo quan tâm giúp đỡ ban lãnh đạo toàn thể cán cơng nhân viên, đặc biệt cán phòng Tài - Kế tốn Cơng ty cổ phần xây dựng số Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo – Th.S Nguyễn Thanh Trang, tận tình hướng dẫn giúp em hồn thành khố luận Tuy nhiên, hạn chế thời gian trình độ hiểu biết có hạn nên luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận góp ý, bảo Thầy cô bạn bè CHƯƠNG : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LAO ĐỘNG 1.1.1 Khái niệm , ý nghĩa, vai trò lao động trình sản xuất  Khái niệm Quá trình sản xuất trình tiêu hao yếu tố lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Trong lao động với tư cách Viện Đại Học Mở Hà Nội SV : Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th S Nguyễn Thanh Trang hoạt động chân tay trí óc người sử dụng tư liệu lao động, biến đổi đối tượng lao động thành vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng xã hội Vì lao động điều kiện khơng thể thiếu đời sống xã hội người, tất yếu vĩnh viễn, môi giới trao đổi vật chất tự nhiên người Lao động việc sử dụng sức lao động  Vai trò ý nghĩa lao động q trình sản xuất Lao động sáng tạo cải vật chất tinh thần, điều kiện quan trọng bậc đời sống xã hội loài người mà C.Mác nói: “ Đứa trẻ biết nước bị chết đói ngừng lao động, tơi khơng nói năm mà vài tuần lễ ” Lao động yếu tố trình sản xuất Lao động ln coi nhân tố có ý nghĩa định hoạt động doanh nghiệp, việc sáng tạo sử dụng yếu tố khác trình sản xuất kinh doanh thực mục tiêu doanh nghiệp Với ý nghĩa quan trọng nên vấn đề quản lý sử dụng lao động cho có hiệu tiết kiệm mối quan tâm doanh nghiệp, đặc biệt vấn đề quản trị nhân 1.1.2 Phân loại lao động Viện Đại Học Mở Hà Nội SV : Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th S Nguyễn Thanh Trang Do lao động doanh nghiệp có nhiều nguồn khác nên để thuận lợi cho việc quản lý hạch tốn, cần thiết phải có phân loại Phân loại lao động việc xếp lao động vào nhóm khác theo đặc trưng định Về mặt quản lý hạch toán, lao động thường phân theo tiêu thức sau:  Phân loại lao động theo giới tính Do tính chất đặc điểm ngành nghề khác doanh nghiệp, doanh nghiệp may mặc nữ nhiều nam, doanh nghiệp xây lắp nam nhiều nữ, việc phân loại theo giới tính đảm bảo chất lượng công việc phân công công việc phù hợp người, phù hợp với tình trạng sức khoẻ nam giới nữ giới  Phân loại lao động theo hợp đồng Theo cách phân loại này, tồn lao động chia thành lao động thường xuyên danh sách ( hợp đồng ngắn hạn, hay hợp đồng dài hạn), lao động tạm thời mang tính chất thời vụ ( hợp đồng lao động thời vụ) Cách phân loại giúp cho doanh nghiệp nắm số lao động mình, từ có kế hoạch sử dụng, bồi dưỡng, tuyển dụng hợp lý  Phân loại lao động theo trình độ Viện Đại Học Mở Hà Nội SV : Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th S Nguyễn Thanh Trang Theo cách phân loại lao động chia thành: trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, lao động phổ thơng Qua giúp nhà quản lý đánh giá khái qt lực cơng nhân viên 1.2 BẢN CHẤT, NỘI DUNG KINH TẾ CỦA TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG NHIỆM VỤ HẠCH TỐN 1.2.1 Khái niệm, chất nội dung kinh tế tiền lương 1.2.1.1 Khái niệm chung tiền lương  Khái niệm chung tiền lương Tiền lương phận thu nhập quốc dân dùng để bù đắp hao phí lao động cần thiết người lao động Nhà nước chủ doanh nghiệp phân phối cho người lao động hình thức tiền tệ Tiền lương khoản tiền mà người lao động hưởng phù hợp với số lượng chất lượng lao động họ bỏ 1.2.1.2 Bản chất tiền lương Mặc dù tiền lương( giá sức lao động) hình thành sở thoả thuận người lao động người sử dụng lao động có biểu hai phương diện: Kinh tế xã hội - Về mặt kinh tế : Tiền lương kết thoả thuận trao đổi hàng hoá sức lao động người lao động cung cấp sức lao động khoảng thời gian nhận khoản tiền lương thoả thuận từ người sử dụng lao động Viện Đại Học Mở Hà Nội SV : Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th S Nguyễn Thanh Trang - Về mặt xã hội : Tiền lương số tiền để người lao động đảm bảo sống sinh hoạt cần thiết, để tái sản xuất sức lao động thân dành phần để ni thành viên gia đình bảo hiểm lúc hết tuổi lao động, tiền lương có ý nghĩa khoản tiền đầu tư cho người lao động khơng ngừng phát triển trí lực, thể lực, thẩm mỹ, đạo đức 1.2.1.3 Nội dung kinh tế tiền lươngTiền lương bao gồm loại sau -Tiền lương danh nghĩa: Là số lượng tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động, phù hợp với số lượng chất lượng lao động mà họ đóng góp - Tiền lương thực tế: Là số lượng tư liệu sinh hoạt dịch vụ mà người lao động trao đổi tiền lương danh nghĩa sau đóng khoản thuế, khoản đóng góp, khoản nộp theo quy định Do nói có tiền lương thực tế phản ánh xác mức sống thực người lao động thời điểm Tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế có mối quan hệ mật thiết qua công thức: ILTT = I LDN / IG Trong đó: Viện Đại Học Mở Hà Nội SV : Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th S Nguyễn Thanh Trang ILTT : Chỉ số tiền lương thực tế ILDN : Chỉ số tiền lương danh nghĩa IG : Chỉ số giá Như vậy, số tiền lương thực tế tỷ lệ thuận với số tiền lương danh nghĩa tỷ lệ nghịch với số giá 1.2.1.4 Chức tiền lương  Chức thước đo giá trị sức lao động Tiền lương giá sức lao động, biểu tiền giá trị sức lao động, hình thành cở sở giá trị lao động nên phản ánh giá trị sức lao động  Chức tái sản xuất sức lao động Đây chức thiếu tiền lương, thể thơng qua việc trì phát triển sức lao động, giúp sản xuất sức lao động mới; giúp người lao động tích luỹ kinh nghiệm, hình thành kỹ lao động, nâng cao trình độ tay nghề, tăng cường sức lao động,…  Chức kích thích Tiền luơng phận thu nhập người lao động nhằm thoả mãn phần lớn nhu cầu vật chất tinh thần người lao động Do sử dụng mức tiền lương khác đòn bẩy kinh tế quan trọng để định hướng quan tâm động lao động người lao động Viện Đại Học Mở Hà Nội SV : Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th S Nguyễn Thanh Trang  Chức bảo hiểm tích luỹ Chức bảo hiểm tích luỹ tiền lương biểu chỗ: hoạt động lao động người lao động đảm bảo sống hàng ngày thời gian khả lao động làm việc, mà khả dành lại phần tích lũy dự phòng cho sống sau này, họ hết khả lao động chẳng may gặp bất sống  Chức xã hội Chức xã tiền lương thể góc độ điều phối thu nhập kinh tế quốc dân, tạo nên công xã hội việc trả lương cho người lao động ngành nghề, khu vực ngành nghề khu vực khác 1.2.2 Những yêu cầu tổ chức tiền lương Một là: Tiền lương phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động Yêu cầu đặt mức lương trả không thấp mức lương tối thiểu nhà nước quy định dùng để trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất, điều kiện mơi trường lao động bình thường Những người lao động có trình độ tay nghề cao , có chun mơn kỹ thuật phải trả mức lương cao Hai là: Tiền lương phải đảm bảo không ngừng nâng cao đời sống vật chất cho người lao động Viện Đại Học Mở Hà Nội SV : Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th S Nguyễn Thanh Trang Mức lương mà người lao động nhận phải dần nâng cao phát triển tăng trưởng kinh tế, lực chun mơn nghiệp vụ tích luỹ dần tăng lên Ba là: Tiền lương trả phải dựa nguyên tác thoả thuận người lao động người sử dụng lao động Trong hợp đồng lao động phải quy định rõ địa điểm, thời gian trả lương cho người lao động Đồng thời phải quy định rõ trường hợp khấu trừ lương khuôn khổ pháp luật quy định Bốn là: Tiền lương phải trả theo loại công việc hiệu công việc Mức lương trả cho người lao động doanh nghiệp, tổ chức dựa kết công việc, nhiệm vụ giao theo số lượng, chất lượng, thời gian thực mối quan hệ với yêu cầu khác 1.2.3 Chế độ tiền lương 1.2.3.1 Chế độ trả lương tối thiểu  Khái niệm Chế độ trả lương tối thiểu việc sử dụng quy định pháp luật nhà nước tiền lương tối thiểu bắt buộc người sử dụng lao động phải trả công lao động lao động thuộc đối tượng điều chỉnh chế độ Chế độ tiền lương tối thiểu áp dụng cho người lao động làm công việc đơn giản điều kiện môi trường lao động Viện Đại Học Mở Hà Nội 10 SV : Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Trang Công ty cổ phần xây dựng số -VINACONEX SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT TK 3382: Phải trả, phải nộp khác- Kinh phí cơng đồn (Đơn vị : đồng) Số Chứng từ STT Số Ngày hiệu tháng hiệu Diễn giải TK đối Số tiền Số nợ Có tiền ứng Trích 1% KPCĐ từ lương PT 445 31/12/2008 CBCNV 3341 Trích 2% KPCĐ cán cơng nhân PT viên vào chi phí 446 31/12/2008 SXKD T12/08 627 2.418.700 4.837.400 2.418.70 PT447 31/12/2008 Nộp KPCĐ 1% 1111 Cộng số phát sinh Số dư Viện Đại Học Mở Hà Nội 2.418.70 cuối SV :Nguyễn Thị Hương Giang 7.256.100 4.837.400 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Trang tháng Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) * Ý kiến 6: Về phương pháp hạch toán + Trong hạch toán tiền thưởng: Hiện kế toán hạch toán tiền thưởng sau: Nợ TK 431( 4311): ghi giảm quỹ khen thưởng Có TK 111( 1111): số tiền thưởng toán cho CBCNV Việc hạch toán hạch tốn tắt, kế tốn bỏ xót bước Điều làm cho tổng TK 334 (Phải trả CNV giảm xuống), nội dung tài khoản 334 thu nhập người lao động Công ty Để phản ánh theo quy định hạch toán, kế toán viên cần hạch toán theo bút toán sau: Bút toán 1: Phản ánh số tiền thưởng từ quỹ khen thưởng phải trả cho người lao động: Nợ TK 431( 4311) : ghi giảm quỹ khen thưởng Có TK 334 : số tiền thưởng phải toán cho người lao động tính vào thu nhập người lao động Bút toán 2: Phản ánh việc toán tiền thưởng cho người lao động: Nợ TK 334 : ghi giảm số tiền phải trả cho người lao động Viện Đại Học Mở Hà Nội SV :Nguyễn Thị Hương Giang KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Trang Có TK 111( 1111) : số tiền thưởng chi trả cho người lao động Ví dụ Cơng ty hạch tốn tiền thưởng cho CBCNV tháng 12 năm 2008 sau: BT1) Nợ TK 431(4311): 200.352.000 Có TK 334 BT2) Nợ TK 334 : 200.352.000 : 200.352.000 Có TK 111(1111): 200.352.000 + Trong việc hạch toán toán trợ cấp BHXH Hiện kế tốn Cơng ty hạch tốn trợ cấp BHXH sau: Nợ TK 338( 3383) : Số tiền trợ cấp BHXH phải trả người lao động Có TK 111 ( 1111) : Chi trả trợ cấp BHXH cho người lao động Việc hạch toán chưa với quy định Bộ Tài chính, Cơng ty cần hạch toán theo quy định theo bút toán sau: Bút toán 1: Phản ánh tổng số tiền trợ cấp BHXH phải trả cho người lao động kỳ: Nợ TK 338( 3383) : số tiền trợ cấp BHXH phải trả người lao động Có TK 334( 3341): Số tiền trợ cấp BHXH trả cho người lao động tính vào thu nhập họ Bút tốn 2: Thanh toán trợ cấp BHXH cho người lao động: Viện Đại Học Mở Hà Nội SV :Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Trang Nợ TK 334( 3341): ghi giảm số tiền phải trả người lao động Có TK 111 ( 1111) : Số tiền mặt trả cho người lao động trợ cấp BHXH Ví dụ Cơng ty hạch tốn tốn trợ cấp BHXH sau: BT1) Nợ TK 338(3383): 5.700.000 Có TK 334(3341): BT2) Nợ TK 334(3341) 5.700.000 : 5.700.000 Có TK 111(1111): 5.700.000 * Ý kiến thứ 7: Về lập bảng biểu Lập bảng phân bổ tiền lương BHXH theo đối tượng sử dụng Hiện nay, Công ty lập bảng phân bổ tiền lương BHXH theo phòng ban Cơng ty mà chưa lập theo đối tuợng sử dụng Vì đề nghị Cơng ty nên lập bảng phân bổ tiền lương BHXH theo đối tượng sử dụng( Theo khoản mục chi phí) để tạo điều kiện việc ghi sổ việc theo dõi khoản chi phí chi tiết, dễ dàng thuận lợi cho kế toán viên ban lãnh đạo Công ty người quan tâm khác.Cụ thể mấu biểu lập sau: Viện Đại Học Mở Hà Nội SV :Nguyễn Thị Hương Giang Công ty cổ phần xây dựng số Ban hành theo QĐ số 15/ 2006/QĐ-BTC - VINACONEX - Ngày 20/03/2006 BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THÁNG 12 NĂM 2008 TK 334: Phải trả công nhân viên STT Đối tượng sử dụng Lương TK 3383 BHXH TK 622- Chi phí NCTT TK 627- Chi phí SXC TK 334- Phải trả người LĐ TK 338(3383) BHXH TK 431 - Quỹ khen 201.630.00 146.244.35 Phụ cấp & ăn ca 18.550.00 16.070.00 Các khoản Cộngcó TK TK 3383 khác 334 BHXH 220.180.00 24.750.00 0 162.314.35 24.750.00 12.093.50 0 6.969.231 200.352.00 6.969.231 20.0352.00 TK 3384 BHYT 3.300.00 1.537.40 2.418.70 0 Cộng TK 33 28.050 26.287 14.512 0 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Trang thưởng Cộng Người lập biểu 347.874.35 34.620.00 0 207.321.23 589.815.58 61.593.50 7.256.10 0 Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) tên, đóng dấu) Viện Đại Học Mở Hà Nội SV :Nguyễn Thị Hương Giang ( ký 68.849 KẾT LUẬN Lao động tiền lương vấn đề khó khăn, tốn phức tạp lý luận lẫn thực tiễn Công tác cần khơng ngừng đổi hồn thiện Tại doanh nghiệp, hạch toán lao động tiền lương phận quan trọng hạch toán chi phí kinh doanh, tiền lương sử dụng đòn bẩy kinh tế để khuyến khích lợi ích vật chất làm tăng suất lao động người lao động, tổ chức tốt kế toán lao động tiền lương biện pháp cần thiết giúp cho công tác quản lý lao động tiền lương doanh nghiệp vào nề nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, tăng suất hiệu cơng tác Đồng thời tạo sở cho việc tính trả lương cho nguyên tắc phân phối lao động sở để xác định giá thành giá bán sản phẩm Thêm vào đó, việc tính tốn xác chi phí nhân cơng sở để xác định khoản nghĩa vụ phải nộp cho ngân sách, cho quan phúc lợi xã hội Nhìn chung năm qua, quan tâm ban Giám đốc, với phấn đấu đội ngũ cán làm cơng tác lao động tiền lương, công tác thực tốt, đảm bảo ổn định đời sống CBCVN Công ty cổ phần xây dựng số – VINACONEX Song, công tác quản lý lao động tiền lương KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Trang Cơng ty tồn nhiều mặt hạn chế Điều đòi hỏi ban lãnh đạo Cơng ty cán làm công tác lao động tiền lương phải cố gắng nhiều nhằm cập nhật quy định, quy chế cuả Bộ tài ban hành chế độ lao động tiền lương để công tác cải tiến hồn thiện nhằm thích ứng phù hợp với biến đổi khơng ngừng đời sống nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty nói riêng Tồn nội dung em trình bày thực trạng kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần xây dựng số – VINACONEX Ngoài em mạnh dạn đề xuất số ý kiến, biện pháp nhằm hồn thiện nâng cao cơng tác kế toán lao động tiền lương sở mặt mặt hạn chế công tác quản lý lao động tiền lương Công ty Đây suy nghĩ bước đầu em thu thập trình thực tập Với thời gian thực tập khơng nhiều, kinh nghiệm hạn chế nên Báo Cáo khơng tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đóng góp Thầy – Cơ giáo mơn, cơ, anh chị phòng Tài - Kế tốn Cơng ty để Khóa luận em hoàn thiện Một lần em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Cơ giáo – Th.S Nguyễn Thanh Trang Ban giám đốc toàn thể cán Công ty Cổ Viện Đại Học Mở Hà Nội SV :Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Trang phần xây dựng số – VINACONEX tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành Khóa luận Hà Nơi, tháng 05 năm 2009 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hương Giang DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Số liệu tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần xây dựng số 5- VINACONEX 2- Quy chế tiền lương, tiền thưởng Công ty cổ phần xây dựng số 3- Giáo trình tiền lương, tiền công – NXB Lao động – Xã hội năm 2006 4- Giáo trình Kế Tốn doanh nghiệp – Viện Đại học mở Hà Nội ( NXB Thống – 2006) 5- Giáo trình kế tốn doanh nghiệp - Viện Đại học mở Hà Nội (NXB Thống 2006) Viện Đại Học Mở Hà Nội SV :Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Trang 6- Hệ thống văn quy định hành sách BHXH( NXB Lao động – Xã hội) 7- Giáo trình Kinh tế trị - Viện Đại Học Mở hà Nội 8- Lý thuyết thực hành kế tốn tài năm – NXB tài 9- Bộ luật lao động nước CHXHCN Việt Nam ( Sửa đổi bổ sung năm 2015 – NXB Lao động – Xã hội năm 2015) 10- Một số trang Web kế toán … ( danketoan.com, tapchiketoan.com…) Viện Đại Học Mở Hà Nội SV :Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Trang MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 2.1.2.2.2 Hệ thống chứng từ kế toán 51 2.1.2.2.4 Hệ thống báo cáo kế toán Công ty .54 2.2.2.2 Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân Công ty cổ phần xây dựng số – VINACONEX 71 2.3.2 TRÌNH TỰ GHI SỔ TRONG VIỆC HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ – VINACONEX .100 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ – VINACONEX 125 * Ý kiến thứ 3: Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp việc làm .130 Viện Đại Học Mở Hà Nội SV :Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Trang DANH MỤC NHỮNG BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Biểu 1: Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng số Biểu 2: Trích số tài khoản sử dụng Công ty Biểu 3: Cơ cấu lao động Công ty quý III Quý IV năm 2008 Biểu 4: Bảng số liệu cán chuyên môn Công ty Biểu 5: Quy định chấm điểm xếp lương suất Cán nhân viên Biểu 6: Hệ số thưởng chức danh Công ty Biểu 7: Bảng tốn tiền ăn ca nhân viên phòng đầu tư quản lý dự án Biểu 8: Bảng tình lương ngồi chủ nhật phòng đầu tư quản lý Dự án Biểu 9: Bảng chấm cơng phòng dự án Biểu 10: Bảng chấm cơng phòng tài – Kế tốn Biểu 11:Bảng chấm cơng đội xây dựng số Biểu 12: Thuế suất thuế TNCN công dân Việt Nam theo quy định 2009 Biểu 13: Thuế suất thuế TNCN công dân Việt Nam theo quy định 2008 Biểu 14: Bảng tính thuế TNCN tháng 12/ 2008 Viện Đại Học Mở Hà Nội SV :Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Trang Biểu 15: Bảng toán lương tháng 12/ 2008 phòng Đầu tư quản lý dự án Biểu 16: Bảng tốn lương tháng 12/ 2008 phòng Tài – Kế tốn Biểu 17: Bảng tốn lương tháng 12/ 2008 phòng Tổ chức – Hành Biểu 18: Hợp đồng làm khoán tháng 12/ 2008 Biểu 19: Bảng tốn lương khốn tháng 12/ 2008 cơng nhân TTSX Biểu 20: Bảng toán lương khoán tháng 12/ 2008 công nhân trực tiếp điều khiển máy thi công Biểu 21: Bảng quy định chấm lương suất Biểu 22: Bảng xếp lương suất tháng 12 /2008 Biểu 23: Bảng tính lương suất tháng 12/ 2008 Biểu 24: Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội Biểu 25: Bảng đề nghị toán BHXH Biểu 26: Bảng tổng hợp toán trợ cấp BHXH Biểu 27: Bảng tốn lương tồn Cơng ty Biểu 28:Bảng phân bổ tiền lương BHXH tháng 12/ 2008 Biểu 29: Sổ nhật ký chung Biểu 30: Sổ tài khoản 334 – Phải trả Công nhân viên Biểu 31: Sổ tài khoản 338: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế Viện Đại Học Mở Hà Nội SV :Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Trang Biểu 32: Sổ kế toán chi tiết tài khoản 3383- BHXH Biểu 33 : Sổ kế toán chi tiết tài khoản 3384 – BHYT Sơ đồ 1.1: Bộ máy kế tốn Cơng ty Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung Sơ đồ 1.3: Quy trình xử lý máy vi tình phần mềm ANA 4.0 Sơ đồ 1.4: Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương Công ty Sơ đồ 1.5 Trình tự thủ tục tính lương kế tốn tiền lương Sơ đồ 1.6: Quy trình ghi sổ kế tốn tiền lương theo hình thức NKC Viện Đại Học Mở Hà Nội SV :Nguyễn Thị Hương Giang KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Trang DANH MỤC NHỮNG TỪ NGỮ VIẾT TẮT LNTT: Lợi nhuận trước thuế LNST: Lợi nhuận sau thuế TSCĐBQ: Tài sản cố định bình quân LĐBQ: Lao động bình quân CBCNV: Cán công nhân viên BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH: Bảo hiểm xã hội TNCN: Thu nhập cá nhân TTSX: trực tiếp sản xuất NKC: Nhật ký chung Viện Đại Học Mở Hà Nội SV :Nguyễn Thị Hương Giang ... TẾ CỦA TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN 1.2.1 Khái niệm, chất nội dung kinh tế tiền lương 1.2.1.1 Khái niệm chung tiền lương  Khái niệm chung tiền lương Tiền lương. .. hoãn hay miễn nộp thuế cho đối tượng cụ thể 1.3.2 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp xây lắp 1.3.2.1 Tài khoản sử dụng trình tự hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương. .. Nguyễn Thanh Trang - Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng khoản trả, ứng trước cho người lao động, - Các khoản khấu trừ vào lương, tiền công người lao động - Kết chuyển tiền lương người lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương hay 2017, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương hay 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay