Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Bàn tay dịu dàng

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:05

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC: BÀN TAY DỊU DÀNG I MỤC TIÊU: - Ngắt nghỉ chỗ; bước đầu biết đọc lời nhân vật phù hợp với nội dung - Hiểu ND: Thái độ ân cần thầy giáo giúp An vượt qua nỗi buồn bà động viên bạn học tập tốt hơn, khơng phụ lòng tin u người - Lòng yêu thương bà quý trọng thầy – cô giáo II CHUẨN BỊ: - GV: Tranh minh họa tập đọc Bảng phụ chép sẵn câu văn cần luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ : - Gọi HS “Người mẹ hiền” trả lời - HS đọc trả lời câu hỏi câu hỏi - Nhận xét – Ghi điểm B Bài mới: Giới thiệu bài:…Hôm em học “Bàn tay dịu dàng” - Giáo viên ghi đề lên bảng - Lắng nghe 2 Hoạt động 1: Luyện đọc a Giáo viên đọc mẫu toàn b Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ : - Theo dõi đọc SGK * Đọc câu : +Hướng dẫn đọc đúng: nặng trĩu, nỗi buồn, - Tiếp nối đọc câu lặng lẽ, buồn bã, trìu mến, … * Đọc đoạn trước lớp: - Luyện đọc - Chia đoạn: đoạn ( GV nói rõ ) - Tiếp nối đọc đoạn - Hướng dẫn đọc ngắt số câu - Thế là/ chẳng … cổ tích,/ … âu yếm, / vuốt ve.// - HS luyện đọc - Tốt lắm! // Thầy … định làm!//Thầy khẽ nói với An// + Kết hợp giúp HS hiểu nghĩa từ : âu yếm, thào, rìu mến, mất, đám tang * Đọc đọan nhóm - Hiểu nghĩa từ * Thi đọc nhóm * HS đọc tồn 3.Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu + Gọi HS đọc đoạn 1, - Đọc theo nhóm - Đại diện nhóm thi đọc - HS đọc + HS đọc đoạn 1, Cả lớp đọc - Tìm từ ngữ cho thấy An buồn thầm bà mất? - lòng nặng trĩu nỗi buồn, ngồi lặng - Vì An buồn vậy? lẽ - Vì An yêu bà, tiếc nhớ bà Bà mất, An khơng nghe bà kể chuyện cổ tích, khơng bà âu yếm, vuốt ve + Gọi HS đọc đoạn - Khi biết An chưa làm tập, thái độ thầy giáo nào? - Tìm từ ngữ nói tình cảm thầy giáo An? - Nội dung câu chuyện nói lên điều gì? + HS đọc - Thầy không trách, nhẹ nhàng xoa đầu An - Nhẹ nhàng xoa đầu, bàn tay dịu dàng,… - Thái độ dịu dàng, đầy thương yêu thầy giáo động viên an ủi An đau buồn bà mất, làm bạn cố gắng học để không phụ Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Chia nhóm, yêu cầu HS tự phân vai thi đọc tồn truyện lòng tin thầy - Mỗi nhóm phân vai ( Người dẫn chuyện, An, thầy giáo) thi đọc tồn truyện - Bình chọn nhóm, cá nhân đọc tốt Củng cố – Dặn dò : - Trong em thích nhân vật ? Vì sao? - Dặn xem trước bài: “Ơn tập GHK I” - Vài em trả lời - Lắng nghe - Nhận xét tiết học ... * Đọc đọan nhóm - Hiểu nghĩa từ * Thi đọc nhóm * HS đọc toàn 3.Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu + Gọi HS đọc đoạn 1, - Đọc theo nhóm - Đại diện nhóm thi đọc - HS đọc + HS đọc đoạn 1, Cả lớp đọc. . .2 Hoạt động 1: Luyện đọc a Giáo viên đọc mẫu toàn b Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ : - Theo dõi đọc SGK * Đọc câu : +Hướng dẫn đọc đúng: nặng trĩu, nỗi buồn, - Tiếp nối đọc. .. Nhẹ nhàng xoa đầu, bàn tay dịu dàng, … - Thái độ dịu dàng, đầy thương yêu thầy giáo động viên an ủi An đau buồn bà mất, làm bạn cố gắng học để không phụ Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Chia nhóm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Bàn tay dịu dàng, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Bàn tay dịu dàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay