Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Bàn tay dịu dàng

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:04

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC BÀN TAY DỊU DÀNG I Mục đích yêu cầu: *Rèn kĩ đọc thành tiếng -Đọc từ : lòng nặng trĩu, nỗi buồn, buồn bã, trìu mến - HS biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ ; bước đầu biết đọc lời nhân vật phù hợp với nội dung * Rèn kĩ đọc hiểu - HS hiểu nội dung bài: Thái độ dịu dàng, đầy yêu thương thầy giáo động viên an ủi bạn An vượt qua buồn bà động viên bạn học tập tốt khơng phụ lòng tin u người.( Trả lời câu hỏi sách giáo khoa) * HS học hành chăm để khơng phụ lòng tin yêu thầy cô giáo II Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ sách III.Các hoạt động dạy học Bài cũ 5’ GV HS Kiểm tra HS đọc “ Người mẹ hiền” trả lời câu hỏi cuối -2 em đọc, lớp theo dõi, nhận xét - GV nhận xét cho điểm em Bài - GTB – Ghi đề * HĐ1: Luyện đọc (15’) - GV đọc mẫu tóm tắt nội dung - Theo dõi a, HD đọc nối tiếp câu - Đọc nói tiếp câu đến hết lượt - HS đọc nối tiếp câu - HS đọc đoạn nối tiếp - GV theo dõi hướng dẫn phát âm xác - HS đọc nhóm b, HDHS đọc nối tiếp đoạn - em đọc - HDHS đọc đoạn kết hợp, giải nghĩa số từ mới: âu yếm, thào, trìu mến - Đồng lần - Thi đua giữ nhóm c, Đọc đoạn nhóm - GV theo dõi giúp đỡ HS yếu đ, Thi đọc nhóm: số nhóm đại diện - GV HS theo dõi nhận xét bình chọn CN đọc tốt * HĐ2: Tìm hiểu (8’) * Giúp HS đọc to, rõ ràng, từ ngữ bài, ngắt nghỉ hợp lí - Nêu câu hỏi cuối bài, yêu cầu HS trả lời giúp HS hiểu nội dung - HS đọc thầm câu hỏi sách, suy nghĩ, trả lời câu hỏi: H: Tìm từ ngữ cho thấy An buồn bà + Lòng An nặng trĩu nỗi buồn nhớ An ngồi lặng lẽ H: Vì An buồn vậy? H: Khi biết An chưa làm tập, tháI độ thầy giáo nào? H: Vì thầy giáo An biết An chưa làm tập? H: Vì An lại nói tiếp với tiếp với thầy sáng mai em làm tập? H: Tìm từ ngữ nói tình cảm thầy giáo A? H:Qua điều cho thấy + Vì An yêu bà, tiếc nhớ bà, bà An khơng nghe bà kể chuyện cổ tích, khơng bà âu yếm, vuốt ve + Thầy nhẹ nhàng xoa đầu An bàn tay dịu dàng đầy trìu mến, thương yêu + Vì thầy cảm thơng với nỗi buồn nhớ bà nên khơng làm tập thầy giáo?Về bạn HS ? An lười KL: Thái độ dịu dàng, đầy thương biếng không chịu làm tập yêu thầy động viên, an ủi bạn HS đau buồn bà + Vì Tấm lòng thương làm bạn cố gắng học để khơng u bàn tay dịu dàng phụ lòng tin thầy thầy an ủi An, An thấy phải tâm học tập để đáp lại lời tin yêu thầy + Nhẹ nhàng xoa đầu dịu dàng, đầy trìu mến, thương yêu - Các nhóm tự phân vai - Thi đua nhóm * HĐ3: Luyện đọc lại 7-8’ - Luyện đọc lại: phân vai nhóm em tự phân vai: Người dẫn chuyện, thầy giáo, An - GV HS nhận xét, tuyên dương * Giúp HS biết đọc với giọng buồn, nhẹ nhàng * HĐ4: Củng cốdặn dò - GV củng cố lại hệ thống học 2’ - Về nhà đọc lại H: Qua em học tập điều bạn HS? - Nêu ý kiến - Lắng nghe ... An bàn tay dịu dàng đầy trìu mến, thương yêu + Vì thầy cảm thơng với nỗi buồn nhớ bà nên khơng làm tập thầy giáo? Về bạn HS ? An lười KL: Thái độ dịu dàng, đầy thương biếng không chịu làm tập. .. thương làm bạn cố gắng học để khơng u bàn tay dịu dàng phụ lòng tin thầy thầy an ủi An, An thấy phải tâm học tập để đáp lại lời tin yêu thầy + Nhẹ nhàng xoa đầu dịu dàng, đầy trìu mến, thương yêu -... chưa làm tập, tháI độ thầy giáo nào? H: Vì thầy giáo An biết An chưa làm tập? H: Vì An lại nói tiếp với tiếp với thầy sáng mai em làm tập? H: Tìm từ ngữ nói tình cảm thầy giáo A? H:Qua điều cho thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Bàn tay dịu dàng, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Bàn tay dịu dàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay