Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Bàn tay dịu dàng

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:04

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC BÀN TAY DỊU DÀNG I – MỤC TIÊU 1, Rèn kỹ đọc thành tiếng: - Đọc trơn toàn Đọc từ ngữ: lòng nặng trĩu, lặng lẽ, nỗi buồn, trìu mến - Biết ngắt nghỉ sau dấu câu - Biết đọc với lời kể chậm, buồn, nhẹ nhàng 2, Rèn kỹ đọc hiểu - Nắm nghĩa từ cuối - Hiểu nghĩa bài: thái độ dịu dàng, đầy thương yêu thầy giáo động viên an ủi bạn HS đau buồn bà làm bạn cố gắng học để phụ lòng tin thầy II - ĐỒ DÙNG Tranh vẽ sgk III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Gọi HS đọc nối tiếp truyện “ Người mẹ hiền” trả lời câu hỏi + Người mẹ hiền câu chuyện ? B, Bài mới: Giới thiệu bài: Hướng dẫn luyện đọc - GV đọc mẫu diễn cảm - Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ + Đọc câu: Gọi HS nối tiếp đọc câu Luyện đọc số từ ngữ: Trở lại lớp, lặng lẽ, tốt + Đọc đoạn: HS nối tiếp đọc đoạn treo bảng phụ ghi số câu văn hướng dẫn HS cách đọc ngắt nghỉ Chú ý đọc số câu: Thế là/chẳng An nghe bà kể chuyện cổ tích,/chẳng An bà âu yếm,/vuốt ve // Thưa thầy,/ hôm nay/ em chưa làm tập.// Tốt lắm!// thầy biết em định làm!//thầy nói với An.// + Chia nhóm cho HS đọc + Gọi đại diện nhóm đọc Hướng dẫn tìm hiểu bài: Yêu cầu HS đọc thầm trả lời câu hỏi +Tìm từ cho thấy An buồn bà mất?( Lòng An nặng trĩu nỗi buồn Nhớ bà An ngồi lạng lẽ) + Vì An buồn vậy?( Vì An yêu bà ) + Khi biết An chưa làm tập, thái độ thầy giáo nào?( Thầy không tráh nhẹ nhàng xoa đầu An bàn tay dịu dàng) + Vì thầy giáo khơng trách An biết em chưa làm tập?( Vì thầy cảm thông với nỗi buồn An với lòng u thương bà An) + Vì An lại nói tiếp với thầy sáng mai em làm tập? ( Vì lòng thương u, bàn tay dịu dàng thầy an ủi An ) +Tìm từ nói tìn cảm thầy giáo An.( Thầy dịu dàng xoa đầu An, thầy dịu dàng, đầy trìu mến, uêu thương) 4.Luyện đọc lại: - Hs đọc phân vai đọc ( nhóm) - Cả lớp GV nhận xét Củng cố dặn dò GV đọc lại văn yêu cầu hs đặt tên khác thể ý nghĩa ... thầy sáng mai em làm tập? ( Vì lòng thương u, bàn tay dịu dàng thầy an ủi An ) +Tìm từ nói tìn cảm thầy giáo An.( Thầy dịu dàng xoa đầu An, thầy dịu dàng, đầy trìu mến, uêu thương) 4.Luyện đọc. .. yêu bà ) + Khi biết An chưa làm tập, thái độ thầy giáo nào?( Thầy không tráh nhẹ nhàng xoa đầu An bàn tay dịu dàng) + Vì thầy giáo khơng trách An biết em chưa làm tập? ( Vì thầy cảm thơng với nỗi... Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ + Đọc câu: Gọi HS nối tiếp đọc câu Luyện đọc số từ ngữ: Trở lại lớp, lặng lẽ, tốt + Đọc đoạn: HS nối tiếp đọc đoạn treo bảng phụ ghi số câu văn hướng dẫn HS cách đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Bàn tay dịu dàng, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Bàn tay dịu dàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay