Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Bàn tay dịu dàng

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:04

MÔN: TẬP ĐỌC Tiết3: BÀN TAY DỊU DÀNG I Mục tiêu 1Kiến thức: Hiểu nghĩa từ khó , từ ngữ nêu rõ ý chính: âu yếm , vuốt ve, dịu dàng , trìu mến , thương yêu - Hiểu ý nghĩa bài: Thái độ dịu dàng , yêu thương thầy động viên an ủi bạn HS buồn bà , làm bạn cố gắng học 2Kỹ năng: Phát âm tiếng có phụ âm , vần , dễ lẫn HS địa phương - Biết nghỉ ngơi sau dấu câu , cụm từ - Biết đọc với giọng thích hợp 3Thái độ: Tình thương u HS thầy cô giáo II Chuẩn bị - GV:SGK Tranh Bảng cài:từ khó, câu, đoạn - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Người mẹ hiền - HS đọc - Giờ chơi Nam rủ Minh đâu ? - 3HS đọc + TLCH - Các bạn làm để ngồi ? - Chuyện xảy với bạn? - GV nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) - Thầy treo tranh , giới thiệu bài: Bàn tay dịu dàng Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc từ khó: Ngắt nghỉ  Phương pháp: Phân tích , luyện tập ị ĐDDH: Bảng cài: từ khó, câu - HS đọc, lớp đọc thầm - âu yếm, vuốt ve , dịu dàng - Thầy đọc mẫu , trìu mến , lặng lẽ , nặng - trĩu , kể chuyện Nêu từ cần luyện đọc - âu yếm , thào , trìu mến: - Nêu từ chưa hiểu ( thích SGK) - chết ( mất: tỏ ý kính trọng , thương tiếc ) - Lễ tiễn đưa người chết đến nơi yên nghỉ mãi - chuyện thời xa xưa đám tang chuyện cổ tích - 3HS đọc + Luyện đọc câu: - Ngắt câu dài Thế / chẳng / An nghe bà - Mỗi HS đọc đoạn liên kể chuyện cổ tích , chẳng bao giờ/ An tiếp đến hết bà âu yếm , vuốt ve + Luyện đọc đoạn bài: - Thầy chia thành đoạn - Đoạn 1: Từ đầu …… vuốt ve - - HS đọc đồng Đoạn 2: Nhớ bà …… chưa làm - HS thảo luận , trình bày tập - Đoạn 3: Phần lại  Hoạt động 2: Tìm hiểu - HS đọc đoạn - Lòng buồn nặng trĩu  Mục tiêu: Hiểu nội dung  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại , thảo luận khơng nghe bà kể ị ĐDDH: Tranh Đoạn 1: - - Tiếc nhớ bà Bà , An chuyện cổ tích , bà âu yếm, vuốt ve Tìm từ ngữ cho thấy An buồn - Đọc đoạn 2,3 bà ? - Khơng trách , nhẹ - Vì An buồn ? nhàng xoa đầu An bàn tay dịu dàng , đầy trìu mến , thương yêu Đoạn 2, 3: - Thầy cảm thông với nỗi buồn An , thầy hiểu An - Khi biết An chưa làm tập thái độ buồn nhớ bà nên không thầy ? làm tập - nhẹ nhàng , xoa đầu , dịu - Vì thầy có thái độ ? dàng , trìu mến , thương u, khẽ nói - Tìm từ ngữ nói tình cảm thầy An ?  Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm  Mục tiêu: Đọc diễn cảm  Phương pháp: Luyện tập ị ĐDDH: Bảng cài: đoạn - Thầy đọc mẫu - - HS thảo luận cách đọc , đại diện lên thi đọc - Lớp nhận xét Thầy hướng dẫn cách đọc cho HS - Thầy nhận xét - Thầy: Quan tâm đến HS , an ủi động viên HS 4 Củng cố – Dặn dò (3’) - HS đọc - Qua bøài học hôm , em thấy thầy giáo người ? - Nếu em An em làm để thầy vui lòng ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Đổi giày - HS nêu ... thiệu bài: Bàn tay dịu dàng Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc từ khó: Ngắt nghỉ  Phương pháp: Phân tích , luyện tập ị ĐDDH: Bảng cài: từ khó, câu - HS đọc, lớp đọc. .. vuốt ve Tìm từ ngữ cho thấy An buồn - Đọc đoạn 2, 3 bà ? - Khơng trách , nhẹ - Vì An buồn ? nhàng xoa đầu An bàn tay dịu dàng , đầy trìu mến , thương yêu Đoạn 2, 3: - Thầy cảm thông với nỗi buồn... Luyện đọc diễn cảm  Mục tiêu: Đọc diễn cảm  Phương pháp: Luyện tập ị ĐDDH: Bảng cài: đoạn - Thầy đọc mẫu - - HS thảo luận cách đọc , đại diện lên thi đọc - Lớp nhận xét Thầy hướng dẫn cách đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Bàn tay dịu dàng, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Bàn tay dịu dàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay