Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:02

Giáo án Tiếng Việt LUYỆN TỪ CÂU TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG - TRẠNG THÁI - DẤU PHẨY A-Mục đích yêu cầu: -Nhận biết cáctừ hoạt động, trạng thái loài vật vật câu -Biết chọn từ hoạt động thích hợp điền vào chỗ trống đồng dao -Biết dùng dấu phẩy để ngăn cách từ làm chức vụ câu B-Đồ dùng dạy học: Viết sẵn BT C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Gọi HS lên điền từ hoạt động vào chỗ chấm: Làm bảng-1 HS làm -Thầy Thái …….môn Tốn -Tổ trực nhật …….lớp -Cơ Hiền …….bài hay -Nhận xét - Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Trong tiết học này, em tiếp tục luyện tập dùng từ hoạt động, trạng thái Sau tập dùngdấu phẩy để ngăn cách từ hoạt động phận câu Trả lời câu hỏi "Làm gì?" 2-Hướng dẫn làm tập: -BT 1: Gọi HS đọc yêu cầu Cá nhân Hướng dẫn HS làm: Làm Đọc kết Nhận xét Ăn - Uống - Tỏa -BT 2: Yêu cầu HS chọn từ ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm nhóm Trình Hướng dẫn HS làm theo nhóm bày kết Nhận xét Đuổi, giơ, nhe, chạy, luồn -BT 3: Yêu cầu HS làm +Yêu cầu HS đọc liền câu khơng nghỉ Trong câutừ hoạt động người? HS đọc +Các từ thuộc loại câu hỏi gì? Làm gì? +Để tách rõ từ thuộc loại câu hỏi "Làm gì?" câu ta đặt dấu phẩy vào chỗ nào? Vào học tập tốt lao động tốt +Các câu lại hướng dẫn HS làm Làm từ: học tập, lao động III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Đặt dấu phẩy vào câu sau: Bạn Lan vừa học vừa xem TV -Về nhà xem lại - Chuẩn bị sau - Nhận xét HS đặt ... Trong câu có từ hoạt động người? HS đọc +Các từ thuộc loại câu hỏi gì? Làm gì? +Để tách rõ từ thuộc loại câu hỏi "Làm gì?" câu ta đặt dấu phẩy vào chỗ nào? Vào học tập tốt lao động tốt +Các câu. .. học tập tốt lao động tốt +Các câu lại hướng dẫn HS làm Làm từ: học tập, lao động III -Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Đặt dấu phẩy vào câu sau: Bạn Lan vừa học vừa xem TV -Về nhà xem lại - Chuẩn...-BT 2: Yêu cầu HS chọn từ ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm nhóm Trình Hướng dẫn HS làm theo nhóm bày kết Nhận xét Đuổi, giơ, nhe, chạy, luồn -BT 3: Yêu cầu HS làm +Yêu cầu HS đọc liền câu không
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay