Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:02

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP LUYỆN TỪ CÂU: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI, DẤU PHẨY I MỤC TIÊU : - Nhận biết bước đầu biết dùng số từ hoạt động, trạng thái loài vật vật câu(BT1,BT2) - Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu(BT3) II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK, bảng phụ chép sẵn tập SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ : - Gọi HS lên bảng điền từ ( dạy, quét (dọn), giảng, đọc(xem) ) vào chỗ chấm câu - Nhận xét – ghi điểm - HS1: + Thầy Thái dạy môn toán + Tổ trực nhật quét (dọn) lớp - HS2: + Cô Hiền giảng hay + Bạn Hạnh đọc(xem) truyện B Bài : Giới thiệu bài: Trực tiếp, ghi đề lên bảng Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm tập - Lắng nghe Bài 1:( miệng) * GV đính bảng phụ lên bảng - Yêu cầu HS đọc câu a - HS đọc yêu cầu tập - Từ loài vật câu trâu - - Con trâu ăn cỏ? - HS nêu đọc - Con trâu làm gì? - Từ trâu Ăn từ hoạt động - Ăn cỏ trâu - Yêu cầu HS suy nghĩ, tìm ssố từ hoạt động, trạng thái câu b,c - HS lên bảng làm, lớp bảng - Nhận xét, ghi điểm - HS đọc - Yêu cầu HS đọc từ: ăn, uống, - HS tìm tỏa - Yêu cầu HS tìm từ hoạt động, trạng thái mà em biết Bài 2: (miệng) - Hướng dẫn chọn từ ngoặc điền - HS đọc yêu cầu vào chỗ chấm cho - HS thảo luận cặp đôi - GV phát bảng phụ cho cặp, yêu cầu HS thảo luận cặp đôi thời gian 2’ - Cả lớp GV nhận xét chốt lời giải - nhóm đính bảng phụ lên - Các từ điền là: đuổi, giơ, nhe, - Yêu cầu HS đọc lại đồng dao chạy, luồn Bài 3: (viết) - Hướng dẫn HS làm câu a - Đọc cá nhân, đồng - Trong câutừ hoạt động người? Các từ trả lời câu hỏi gì? - Điền dấu phẩy vào câu - Để tách rõ từ hoạt động - từ: học tập, lao động câu người ta dùng dấu phẩy Vậy - Trả lời câu hỏi: Ai làm gì? em hoạt động theo nhóm thời gian 2’ để đặt đấu phẩy thích hợp vào - HS thảo luạn theo nhóm em câu - Gọi HS lên bảng làm thi đua - Nhận xét, ghi điểm - Dấu phẩy dùng để làm gì? Củng cố – Dặn dò: - em đại diện nhóm lên làm - Hơm ta học nội dung gì? - Trong tìm - Dấu phẩy dùng để ngăn cách từ hoạt động, trạng thái câu từ hoạt động, trạng thái - Dặn: Về ôn tập chuẩn bị thi HKI - HS trả lời - Nhận xét tiết học - HS trả lời - Lắng nghe ... dấu phẩy vào câu - Để tách rõ từ hoạt động - từ: học tập, lao động câu người ta dùng dấu phẩy Vậy - Trả lời câu hỏi: Ai làm gì? em hoạt động theo nhóm thời gian 2 để đặt đấu phẩy thích hợp vào... đọc câu a - HS đọc yêu cầu tập - Từ loài vật câu trâu - - Con trâu ăn cỏ? - HS nêu đọc - Con trâu làm gì? - Từ trâu Ăn từ hoạt động - Ăn cỏ trâu - Yêu cầu HS suy nghĩ, tìm ssố từ hoạt động, trạng. .. lên làm - Hơm ta học nội dung gì? - Trong tìm - Dấu phẩy dùng để ngăn cách từ hoạt động, trạng thái câu từ hoạt động, trạng thái - Dặn: Về ôn tập chuẩn bị thi HKI - HS trả lời - Nhận xét tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay