Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:58

Giáo án Tiếng việt Mơn: Chính tả Bài: BÀN TAY DỊU DÀNG I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Nghe viết đoạn BÀN TAY DỊU DÀNG, biết viết hoa chữ đầu, tên bài, đầu câu tên riêng người, trình bày lời An -Luyện viết tiếng có ao/au; r/d/gi n/ -Biết tình cảm thầy , học sinh II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bài dạy, tranh minh hoạ -Xem trước III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Kiểm tra cũ: Giới thiệu Phát triển bài: *Hoạt động 1: HD học sinh viết tả *Mục tiêu: HS viết đoạn văn Bàn tay dịu dàng *Cách tiến hành: -Theo dõi -Giáo viên đọc mẫu lần -Trả lời cá nhân -Giáo viên nêu câu hỏi: -An buồn bã nói với thầy giáo điều gì? -Khi biết An chưa làm tập, thái độ thầy giáo nào? -Thực -Hướng dẫn học sinh nhận xét -Đọc cá nhân -Bài tả có câu viết hoa? -Viết vào -Khi xuống dòng, chữ đầu câu viết nào? -Hướng dẫn tập viết từ, chữ khó -Sốt lỗi Đọc cho HS viết -Nộp -GV cho HS tự sốt lỗi tả -Thu bài, chấm điểm -Nhận xét *Hoạt động 2: HD làm tập *Mục tiêu: HS làm được, tập *Cách tiến hành: -Đọc yêu cầu cá nhân -Gọi HS đọc yêu cầu -Theo dõi -HD cho HS làm bài, gợi ý cho HS yếu -Làm -Cho HS làm -Theo dõi, uốn nắn HS làm.-Gọi HS lên bảng sửa -GV chốt lại ý chính, ghi lên bảng, hướng dẫn học sinh sửa vào tập.-Nhận xét 4 Kết luận: - Nhận xét tiết học Hỏi củng cố lại - Dặn dò HS học nhà Rút kinh nghiệm: ... -Giáo viên đọc mẫu lần -Trả lời cá nhân -Giáo viên nêu câu hỏi: -An buồn bã nói với thầy giáo điều gì? -Khi biết An chưa làm tập, thái độ thầy giáo nào? -Thực -Hướng dẫn... xét -Đọc cá nhân -Bài tả có câu viết hoa? -Viết vào -Khi xuống dòng, chữ đầu câu viết nào? -Hướng dẫn tập viết từ, chữ khó -Sốt lỗi Đọc cho HS viết -Nộp -GV cho HS tự sốt lỗi tả -Thu bài, chấm điểm... -Sốt lỗi Đọc cho HS viết -Nộp -GV cho HS tự sốt lỗi tả -Thu bài, chấm điểm -Nhận xét *Hoạt động 2: HD làm tập *Mục tiêu: HS làm được, tập *Cách tiến hành: -Đọc yêu cầu cá nhân -Gọi HS đọc yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay