Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:58

Giáo án Tiếng việt lớp MƠN: CHÍNH TẢ Tiết: BÀN TAY DỊU DÀNG I Mục tiêu 1Kiến thức: Nghe viết lại xác đoạn từ Thầy giáo bước vào lớp thương yêu bài: Bàn tay dịu dàng 2Kỹ năng: Làm tập tả phân biệt ao/ au, r/ d/ gi, n/ uông 3Thái độ: Rèn viết đẹp II Chuẩn bị - GV: Bảng ghi tập tả, bảng phụ, bút - HS: Vở tả, bảng III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Người mẹ hiền - HS lên bảng, đọc cho HS viết từ khó, - Viết từ: Xấu hổ, đau từ dễ lẫn tiết trước chân, trèo cao, dao, tiếng rao, giao tập nhà, muộn, muông thú - Nhận xét cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Bàn tay dịu dàng Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn đoạn tả  Mục tiêu: Tìm hiểu nội dung  Phương pháp: Trực quan, thảo luận  ĐDDH: Tranh - GV đọc đoạn trích - Đoạn trích tập đọc nào? - An nói thầy kiểm tra tập? - HS đọc lại - Bài: Bàn tay dịu dàng - An buồn bã nói: Thưa Thầy, hơm em chưa làm tập - Thầy nhẹ nhàng xoa đầu - Lúc Thầy có thái độ ntn? em mà khơng trách em - Đó là: An, Thầy, Thưa, Bàn - Tìm chữ viết hoa bài? - An tên riêng bạn HS - An câu? - Là chữ đầu câu - Các chữ lại sao? - Chữ đầu câu tên riêng - Những chữ phải viết hoa? - Viết hoa lùi vào ô li - Khi xuống dòng, chữ đầu câu phải viết - Viết từ ngữ: Vào lớp, nào? làm bài, chưa làm, thào, - u cầu HS đọc từ khó, dễ lẫn sau cho viết bảng xoa đầu, yêu thương, kiểm tra, buồn bã, trìu mến - HS viết Sửa - GV đọc cho HS viết - GV chấm Nhận xét  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả  Mục tiêu: Biết phân biệt vần ao/ au, r/ d/ gi, uôn/ uông  Phương pháp: Thảo luận  ĐDDH: Bảng phụ, bút Bài 2: - ao cá, gáo dừa, hạt gạo, nói láo, ngao, nấu cháo, xào nấu, sáo, pháo hoa, nhốn nháo, cáo, - Thầy hướng dẫn HS làm cau, cháu chắt, số sáu, đau - Thầy nhận xét chân, trắng phau, lau chùi - Da dẻ cậu thật hồng hào./ Hồng ngồi từ sớm./ Gia đình em hạnh phúc Bài 3: - Thầy hướng dẫn HS làm - Thầy nhận xét Củng cố – Dặn dò (3’) - Trò chơi - Điền từ thích hợp vào chỗ trống - Mỗi đội cử bạn thi đua làm nhanh: - Con dao sắc./ Người bán hàng vừa vừa rao./ Mẹ giao cho em nhà trông bé Hà - Chuẩn bị: Bài luyện tập - Đồng ruộng quê em xanh tốt - Nước chảy từ nguồn đổ xuống, chảy cuồn cuộn ...Giới thiệu: (1’) - Bàn tay dịu dàng Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn đoạn tả  Mục tiêu: Tìm hiểu nội dung  Phương pháp: Trực quan,... HS đọc lại - Bài: Bàn tay dịu dàng - An buồn bã nói: Thưa Thầy, hơm em chưa làm tập - Thầy nhẹ nhàng xoa đầu - Lúc Thầy có thái độ ntn? em mà khơng trách em - Đó là: An, Thầy, Thưa, Bàn - Tìm chữ... GV chấm Nhận xét  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả  Mục tiêu: Biết phân biệt vần ao/ au, r/ d/ gi, uôn/ uông  Phương pháp: Thảo luận  ĐDDH: Bảng phụ, bút Bài 2: - ao cá, gáo dừa, hạt gạo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay