Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:58

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (Nghe viết): BÀN TAY DỊU DÀNG I MỤC TIÊU: - Chép xác CT, trình bày đoạn văn xi; biết ghi dấu câu - Làm BT2, BT3a II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK + bảng phụ II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ : -GV đọc cho HS viết: xấu hổ, xoa đầu, xin lỗi, - HS lên bảng viết – Lớp viết cửa lớp vào bảng - Nhận xét – Ghi điểm - Lắng nghe B Bài : 1.Giới thiệu bài: Hôm em viết - Lắng nghe tả bài:“Bàn tay dịu dàng” - Ghi đề lên bảng Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe - viết a Hướng dẫn HS chuẩn bị: - Đọc viết lần - An buồn bã nói với thầy giáo điều gì? - Lắng nghe -1 HS đọc lại - Lúc thái độ thầy giáo nào? + Thưa thầy, hôm em chưa làm tập - Bài tả có chữ phải viết hoa? - Khi xuống dòng, chữ đầu câu viết nào? + Thầy không trách, nhẹ nhàng xoa đầu An - Trả lời - Yêu cầu HS tìm đọc từ khó viết + Viết lùi vào 1ơ, chữ đầu viết hoa - GV đọc cho HS viết : trìu mến, kiểm tra, - Một số HS nêu từ khó viết buồn bã,… - Nhận xét , uốn nắn b Viết vào vở: - HS lên bảng viết – Lớp viết vào bảng - Đọc cho HS viết - GV theo dõi, uốn nắn c Chấm – Chữa lỗi: - HS nghe viết vào - Đọc câu cho học sinh dò theo chấm lỗi - Thu chấm 7-8 Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Tổ chức cho nhóm thi đua tìm nhanh tiếng - HS đổi chấm lỗi có vần ao /au - HS nêu yêu cầu - Mỗi nhóm em lên làm thi đua: - Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng ao au báo tin báu vật - Gọi HS nêu yêu cầu tập dao đau - Hướng dẫn HS đặtcâu để phân biệt … … Bài a: tiếng : “ da, ra, gia” - HS lên bảng đặt câu - Lớp - Gọi HS lên bảng làm làm vào nháp - Nhận xét, ghi điểm Củng cố – Dặn dò : - Dặn:Về nhà chữa lỗi tả - Lắng nghe ... lỗi: - HS nghe viết vào - Đọc câu cho học sinh dò theo chấm lỗi - Thu chấm 7 -8 Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Tổ chức cho nhóm thi đua tìm nhanh tiếng - HS... đặtcâu để phân biệt … … Bài a: tiếng : “ da, ra, gia” - HS lên bảng đặt câu - Lớp - Gọi HS lên bảng làm làm vào nháp - Nhận xét, ghi điểm Củng cố – Dặn dò : - Dặn:Về nhà chữa lỗi tả - Lắng nghe ...- Đọc viết lần - An buồn bã nói với thầy giáo điều gì? - Lắng nghe -1 HS đọc lại - Lúc thái độ thầy giáo nào? + Thưa thầy, hôm em chưa làm tập - Bài tả có chữ phải viết hoa? - Khi xuống dòng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay