Hệ thống sản xuất năng lượng từ chất thải

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:58

nguồn: JASE Sản phẩm Công nghệ Năng lượng Thông minh Nhật Bản http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html S5 Từ khoá Y3 Z1/2 thiết bị hệ thống nhiên liệu rắn/dầu đa E25 Hitachi Zosen Corporation Hệ thống Sản xuất Năng lượng từ Chất thải Đặc tính  Hệ thống tái chế nhiệt để thu hồi lượng từ chất thải  Đốt chất thải thành nhiên liệu làm giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch  Đốt chất thải sản xuất điện từ nhiệt thải cách sử dụng nồi tuabin nước  Giảm khối lượng chất thải cách đốt giúp cho việc sử dụng đất khai hoang hiệu  Loại bỏ chất độc hại khí thải sở xử lý đặc biệt  Ổn định tro bay có chứa chất độc hại cách xử lý đặc biệt  Tạo điều kiện ổn định cho trình đốt chất thải khác Khái quát sở Hệ thống sử dụng nhiệt thải Hệ thống lò đốt nồi Hệ thống làm khí ống lò Hệ thống nạp nhận chất thải Hệ thống xử lý tro Đầu công suất theo quy mô sở (dựa Hu = 8,800 kJ/kg) Đầu công suất (kW) E-08 lượng tái tạo Quy mô sở (tấn/ngày) Khái niệm tóm tắt  Chất thải cháy hố rác đốt khí cung cấp thơng qua lưới kiểu lò đốt  Nồi thu hồi nhiệt từ khí tạo nhiệt độ cao khoảng 800 độ  Hơi nước tạo nồi gửi đến tuabin nước sử dụng để sản xuất điện  Khí xả sau thu hồi nhiệt xử lý sở xử lý khí xả để làm theo tiêu chuẩn mơi trường Sau đó, khí thải vào khí  Chất thải sau đốt xả thành tro với khối lượng giảm khoảng 1/10 chất thải ban đầu sau đem chơn Quy trình sản xuất điện từ chất thải (Ví dụ) Đẩy Cần trục nâng chất thải Làm tơi Bộ sấy không khí Phụ trợ Điện Bộ lọc túi Khí Chất thải Sân cao Chất xúc tác Lò đốt Lưới sắt Cần trục nâng tro Hố chất thải Thiết bị tách xỉ Tro bay Ống khói Hiệu nhận xét E-08 Hệ thống tái chế nhiệt để thu hồi lượng từ chất thải xử lý bãi chôn lấp từ trước Đốt chất thải thành nhiên liệu làm giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch Tối ưu hóa thiết kế nồi mơ ảo Có thể kết hợp khác theo u cầu khách hàng Mơ hình nồi Cung cấp nhiệt vùng  Khơng có tiếng ồn, độ rung lắc mùi hôi phát từ sở Tạo ấn tượng tốt với người dân địa phương cách cung cấp nhiệt thải từ thu hồi nhiệt thải nhà máy đến hệ thống cấp nhiệt vùng, tòa nhà hồ bơi nước nóng spa cho cư dân hộ  Công nghệ đưa vào sử Nhà máy xử lý rác Shinagawa Tokyo Phân phối nhiệt độ Phân phối tốc độ khơng sản xuất điện 15,000 kW mà dụng với lịch sử 40 năm cung cấp nhiệt đốt cho 5,000 hộ gia  Có thể chạy liên tục 8,000 đình khu phức hợp nhà Yashio bên cạnh chủ yếu để sưởi ấm nun lâu     nóng nước (Hình ảnh từ trang web Hiệp hội Tiện ích Dịch vụ Cấp nhiệt Nhật Bản) Lắp đặt thực tế kế hoạch dự kiến Trong nước:  60 nhà máy Nhật Bản với tổng đầu công suất 350 MW từ chất thải  Công nghệ ổn định đáng tin cậy thông qua kinh nghiệm tích lũy 40 năm kể từ năm 1962 Sản xuất điện từ chất thải Hitachi Zosen xây dựng Nhật Tổng cộng: 60 nhà máy, tổng sản lượng điện sản xuất: 347,480 kW 450 tấn/ngày × (32,000 kW) Nước ngoài:  Nhiều nơi Hàn Quốc, Đài Loan Trung Quốc nhà máy đốt chất thải Hitachi Zosen xây dựng Hàn Quốc nhà máy đốt chất thải Hitachi Zosen xây dựng Đài Loan 12 nhà máy đốt rác thải Trung Quốc 天津滨海 大连市 成都洛帯 成都万兴 无锡锡东 上海老港 上海黎明 南充市 長沙 海南海口 Liên hệ: Hitachi Zosen Corporation Tel : +81-3-6404-0841 & Fax +81-3-6404-0849 http://www.hitachizosen.co.jp Person in charge: Mr Matsutani (matsutani@hitachizosen.co.jp) 厦门西部 厦门岛内 ... thơng qua kinh nghiệm tích lũy 40 năm kể từ năm 1962 Sản xuất điện từ chất thải Hitachi Zosen xây dựng Nhật Tổng cộng: 60 nhà máy, tổng sản lượng điện sản xuất: 347,480 kW 450 tấn/ngày × (32,000...Hiệu nhận xét E-08 Hệ thống tái chế nhiệt để thu hồi lượng từ chất thải xử lý bãi chôn lấp từ trước Đốt chất thải thành nhiên liệu làm giảm đáng kể mức tiêu thụ... phát từ sở Tạo ấn tượng tốt với người dân địa phương cách cung cấp nhiệt thải từ thu hồi nhiệt thải nhà máy đến hệ thống cấp nhiệt vùng, tòa nhà hồ bơi nước nóng spa cho cư dân hộ  Công nghệ đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống sản xuất năng lượng từ chất thải, Hệ thống sản xuất năng lượng từ chất thải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay