Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:58

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (NGHE VIẾT) BÀN TAY DỊU DÀNG I.Mục đích yêu cầu: -HS nghe viết xác tả , trình bày đọan văn xuôi ; biết ghi dấu câu -HS làm BT2, BT3 ( b)viết tiếng có vần ao/au;r/d/gi; -HS viết nắn nót,trình bày đẹp II.Đồ dùng dạy học:-Bảng phụ viết nội dung tập III,Các họat động dạy học: ND 1.Ổn định lớp1’ 2.Bài cũ 4’ GV - Gọi hai em lên bảng viết, lớp làm bảng con:nghỉ hè,suy nghĩ, nghỉ phép,ngẫm nghĩ HS -Viết vào bảng - GV nhận xét sửa sai giúp HS phân biệt - Giới thiệu - Ghi đề 3.Bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn tả 25’ - GV đọc tả - Gợi ý giúp HS hiểu đựơc nội dung viết : H:An buồn bã nói với thầy giáo điều gì?(Thưa thầy hơm em chưa làm tập) H:Khi biết An chưa làm tập, thái độ thầy nào?(Thầy không -HS theo dõi -Hai em đọc lại viết -HS trả lời nội dung viết trách nhẹ nhàng xoa đầu An với bàn tay dịu dàng đầy trìu mến u thương) H: Bài tả có chữ phải viết hoa?(Chữ đầu dòng tên bài, chữ đầu câu, tên An) - Khi xuống dòng chữ đầu câu viết nào? Hướng dẫn viết tiếng khó: lặng lẽ, xoa, nhẹ nhàng, trìu mến, buồn bã, dịu dàng - GV đọc cho HS viết vào - Chấm 5,6 em – nhận xét tuyên dương - Cả lớp viết bảng từ khó *Giúp HS nghe viết tả, chữ viết quy trình, trình bày -HS viết vào Bài 2:Tìm từ có tiếng mang vần ao, từ có tiếng mang vần au -HS đổi dò - GV nhận xét sửa sai,kết luận nhóm thắng Hoạt động 2: Hướng dẫn làm Bài 3:Đặt câu để phân biệt tập tả tiếng sau: da, ra, gia 6-7’ - GV nhận xét , sửa sai.Giúp HS phân biệt d/gi/r -HS soát lỗi -HS tự sửa -Làm vào thi nhóm - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà viết lại từ sai -Nối tiếp đặt câu 4.Củng cố dặn dò 2’ -Lắng nghe ... từ có tiếng mang vần ao, từ có tiếng mang vần au -HS đổi dò - GV nhận xét sửa sai,kết luận nhóm thắng Hoạt động 2: Hướng dẫn làm Bài 3:Đặt câu để phân biệt tập tả tiếng sau: da, ra, gia 6-7’ -... buồn bã, dịu dàng - GV đọc cho HS viết vào - Chấm 5,6 em – nhận xét tuyên dương - Cả lớp viết bảng từ khó *Giúp HS nghe viết tả, chữ viết quy trình, trình bày -HS viết vào Bài 2: Tìm từ có tiếng. .. đầu An với bàn tay dịu dàng đầy trìu mến u thương) H: Bài tả có chữ phải viết hoa?(Chữ đầu dòng tên bài, chữ đầu câu, tên An) - Khi xuống dòng chữ đầu câu viết nào? Hướng dẫn viết tiếng khó:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay