Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:58

Giáo án Tiếng Việt CHÍNH TẢ BÀN TAY DỊU DÀNG A-Mục đích yêu cầu: -Nghe -viết đoạn "Bàn tay dịu dàng" -Biết viết hoa chữ đầu tên bài, đầu câu tên riêng người -Trình bày lời An -Luyện viết tiếng có vần ao/au; r/d/gi, n/ng B-Đồ dùng dạy học: Viết sẵn tập C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Cho HS viết: Con dao, dè dặt Bảng lớp-2 HS (HS yếu) Nhận xét - Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Hôm em nghe viết lại đoạn "Bàn tay dịu dàng" làm BT tả - ghi 2-Hướng dẫn nghe - viết: -GV đọc tả HS đọc lại +An buồn bã nói vời thầy giáo điều gì? Thưa thầy…BT +Khi biết An chưa làm BT thầy giáo nói với An ntn? Thầy khơng trách nhẹ nhàng… +Bài tả có chữ phải viết hoa? Chữ đầu câu, tên riêng +Khi xuống dòng chữ đầu câu viết ntn? Lùi vào ô -Hướng dẫn HS luyện viết từ khó: vào lớp, thào, trìu mến, buồn bã,… Viết bảng -GV đọc tả Viết vào -Chấm bài: 5-7 em (tổ 2) Nhận xét HS dò Đổi chấm 3-Hướng dẫn làm tập: -BT 2: Gọi HS đọc yêu cầu Cá nhân Hướng dẫn HS làm nhóm nhóm Đại diện trả lời Nhận xét  Bao nhiêu, báo tin, dao, dạo chơi,…  Báu vật, nhàu nát, rau, mau,… -BT 3: Gọi HS đọc yêu cầu Cá nhân Hướng dẫn HS làm BT 3b Làm Đồng ruộng quê em xanh tốt Nước từ nguồn đổ xuống chảy cuồn cuộn III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Cho HS viết: Kiểm tra, buồn bã -Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị sau - Nhận xét Bảng ... vào lớp, thào, trìu mến, buồn bã,… Viết bảng -GV đọc tả Viết vào -Chấm bài: 5-7 em (tổ 2) Nhận xét HS dò Đổi chấm 3-Hướng dẫn làm tập: -BT 2: Gọi HS đọc yêu cầu Cá nhân Hướng dẫn HS làm nhóm nhóm... ruộng quê em xanh tốt Nước từ nguồn đổ xuống chảy cuồn cuộn III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Cho HS viết: Kiểm tra, buồn bã -Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị sau - Nhận xét Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay