Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:54

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP LÀM VĂN MỜI NHỜ, YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI I.Mục đích u cầu 1.Rèn kĩ nghe nói: -HS biết nói lời mời, yêu cầu,đề nghị phù hợp với tình giao tiếp đơn giản -HS biết trả lời câu hỏi thầy giáo( cô giáo) lớp em 2.Rèn kĩ viết :Dựa vào câu trả lời viết khoảng 4-5 câu nói thầy( giáo) lớp II Đồ dùng dạy- học: Bảng lớp chép sẵn câu hỏi tập III Các hoạt đông dạy- học ND GV HS 1.Bài cũ: (5’) Kiểm tra làm HS tuần - số em đưa kiểm tra -GV nhận xét tuyên dương 2.Bài mới: -GTB,-Ghi đề *HĐ1: -Mời, nhờ, yêu cầu,đề nghị Bài 1-HD HS thực bước theo yêu cầu (12’) -Các em phải quan sát kĩ tranh Đọc lời nhân vật tranh,đọc câu hỏi.Tập nói lời mời,yêu cầu đề nghị.VD: a.Bạn đến chơi em mở cửa mời bạn vào chơi -Học sinh lắng nghe - Quan sát tranh,đọc lời nhân vật -HS nhóm tập nói em khác nhận xét bổ sung - Chào cậu! /-A Lan! Mời bạn vào chơi -2em đóng vai - Cho lớp nhận xét- GV nhận xét tuyên dương -HS khác nhận xét * Giúp HS biết nói lờiyêu cầu, đề nghị phù hợp *HĐ2: Kể ngắn theo câu hỏi (15’) Bài 2: Trả lời câu hỏi: -HS nêu y/c -HS hỏi trả lời.VD : H: Cô giáo lớp em tên gì? +Cơ thương HS H; Tình cảm giáo học sinh chăm lo cho chúng em nào? li tí H: Em nhớ điều cơ? H: Tình cảm em HS nào? +Em mến cô nhớ đến cô… -HS nối tiếp trả - Mỗi câu hỏi GV cho học sinh nối tiếp lời theo ý trả lời nhiều lần câu Sau GV tổng kết câu trả lời HS -HS nêu yêu cầu Bài 3: Viết đoạn văn 4- câu nói giáo em - Cho HS nêu yêu cầu, xác định rõ yêu cầu làm -HS viết vào -Một số HS trình bày trước lớp - GV nhắc nhở HS sinh viết lại thành lời văn hay, trôi chảy - Cả lớp giáo viên nhận xét bổ sung * Giúp HS biết kể viết đoạn *HĐ3 Củng văn ngắn giáo lớp 1, biết trình bày đoạn văn cố- dặn dò - GV nhận xét tiết học 2-3’ - Về nhà thực hành nói lời mời, nhớ yêu cầu đề nghị với bạn người xung quanh -Lắng nghe ... vào chơi -2em đóng vai - Cho lớp nhận xét- GV nhận xét tuyên dương -HS khác nhận xét * Giúp HS biết nói lờiyêu cầu, đề nghị phù hợp *H 2: Kể ngắn theo câu hỏi (15’) Bài 2: Trả lời câu hỏi: -HS... Mỗi câu hỏi GV cho học sinh nối tiếp lời theo ý trả lời nhiều lần câu Sau GV tổng kết câu trả lời HS -HS nêu yêu cầu Bài 3: Viết đoạn văn 4- câu nói giáo em - Cho HS nêu yêu cầu, xác định rõ yêu. .. cầu làm -HS viết vào -Một số HS trình bày trước lớp - GV nhắc nhở HS sinh viết lại thành lời văn hay, trôi chảy - Cả lớp giáo viên nhận xét bổ sung * Giúp HS biết kể viết đoạn *HĐ3 Củng văn ngắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay