Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:54

Giáo án Tiếng Việt TẬP LÀM VĂN MỜI, NHỜ, YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI A-Mục đích u cầu: -Biết nói lời mời, nhờ, u cầu, đề nghị phù hợp với tình giao tiếp -Biết trả lời câu hỏigiáo lớp -Dựa vào câu trả lời để viết đoạn văn 4-5 câugiáo B-Đồ dùng dạy học: Chép sẵn câu hỏi C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ -Gọi HS viết thời khóa biểu ngày hơm sau lớp mình? HS viết (1 em) -Nhận xét - Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Bài Tập làm văn hôm em học giúp em biết nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị cho phù hợp với tình giao tiếp - Ghi 2-Hướng dẫn làm tập: -BT 1: Hướng dẫn HS làm: Làm miệng Hướng dẫn HS đóng vai theo tình huống: Từng cặp HS thực hành tình Đại diện đóng vai Câu a: Bạn đến thăm nhà Em mở cửa mời bạn vào chơi Hai bạn đóng vai: bạn đóng vai đến nhà chơi, bạn nói lời mời vào nhà Lớp nhận xét Làm vào -BT 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài: Cá nhân Cô giáo lớp em tên gì? HS trả lời (làm miệng) Tình cảm HS ntn? Nhận xét -BT 3: Hướng dẫn HS dựa vào câu trả lời BT 2, viết đoạn khoảng 4-5 dòng nói giáo cũ em Viết III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Khi bạn đến nhà chơi em phải làm gì? -Về nhà xem lại - Chuẩn bị sau - Nhận xét Mời vào nhà ... Lớp nhận xét Làm vào -BT 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài: Cá nhân Cô giáo lớp em tên gì? HS trả lời (làm miệng) Tình cảm cô HS ntn? Nhận xét -BT 3: Hướng dẫn HS dựa vào câu trả lời BT 2, viết đoạn... dựa vào câu trả lời BT 2, viết đoạn khoảng 4-5 dòng nói cô giáo cũ em Viết III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Khi bạn đến nhà chơi em phải làm gì? -Về nhà xem lại - Chuẩn bị sau - Nhận xét Mời vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay