Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:54

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP LÀM VĂN Tiết VIẾT LỜI MỜI, NHỜ, ĐỀ NGHỊ KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI I Mục tiêu 1Kiến thức: Biết nói câu mời, đề nghị, nhờ, yêu cầu bạn phù hợp với tình giao tiếp 2Kỹ năng: Làm quen với tập trả lời câu hỏi 3Thái độ: Dựa vào câu hỏi, trả lời viết văn ngắn khoảng 4, câu nói thầy giáo cũ (lớp 1) II Chuẩn bị - GV: Bảng ghi sẵn câu hỏi tập - HS: Vở tập III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Kể ngắn theo tranh - TKB - Thầy kiểm tra SGK: Gọi HS lên bảng, - HS nêu yêu cầu đọc thời khố biểu ngày hôm sau (bài tập tiết tập làm văn, tuần 7) - Ngày mai có tiết? Đó tiết gì? Em cần mang sách đến trường - HS trả lời - GV nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) GV nêu mục tiêu học ghi tên lên bảng Phát triển hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập  Mục tiêu: Biết nói câu mời, đề nghị, nhờ, yêu cầu  Phương pháp: Đàm thoại, vấn đáp  ĐDDH: SGK Bảng phụ - Đọc yêu cầu - Gọi HS đọc yêu cầu - Bạn đến thăm nhà em Em - Gọi HS đọc tình a mở cửa mời bạn vào chơi - Chào bạn! Mời bạn vào nhà - Yêu cầu HS suy nghĩ nói lời mời (cho nhiều HS phát biểu) tớ chơi! - A, Ngọc à, cậu vào - Khi đón bạn đến nhà chơi, đón khách đến nhà em cần mời chào cho thân mật, tỏ rõ lòng hiếu khách - Yêu cầu: Hãy nhớ lại cách nói lời chào - HS đóng cặp đơi với bạn bên cạnh, sau số nhóm lên gặp mặt bạn bè Sau bạn bên cạnh trình bày VD: đóng vai theo tình huống, bạn đến chơi a) HS 1: Chào cậu! Tớ đến bạn chủ nhà - Nhận xét cho điểm HS - Tiến hành tương tự với tình lại nhà cậu chơi HS 2: Oâi, chào cậu! Câu vào nhà đi! b) HS 1: Hà ơi, tớ thích hát… Cậu chép nói hộ tớ khơng? HS 2: Ngọc chép giúp hát Chú chim nhỏ dễ thương…được khơng, muốn có nó!… c) Nam ơi, giáo giảng bài, bạn đừng nói chuyện để người nghe giảng./ Nam à, lớp phải giữ trật tự để nghe cô giảng bài./ Đề nghị bạn giữ trật tự lớp…  Hoạt động 1: Viết văn ngắn khoảng 4, câu nói thầy giáo cũ (lớp 1)  Mục tiêu: Làm quen với tập trả lời câu hỏi  Phương pháp: Đàm thoại, vấn đáp  ĐDDH: Bảng phụ Vở BT - Trả lời câu hỏi Bài 2: - Nối tiếp trả lời câu - Gọi HS đọc yêu cầu - Treo bảng phụ hỏi câu cho HS trả lời Mỗi câu hỏi cho nhiều HS hỏi - Thực hành trả lời câu hỏi (miệng) trả lời tốt - Yêu cầu trả lời liền mạch câu hỏi - Nhận xét câu trả lời HS Khuyến khích - Viết sau đến em em nói nhiều, chân thực cô giáo Bài 3: - Yêu cầu HS viết câu trả lời vào Chú ý viết liền mạch Củng cố – Dặn dò (2’) - Tổng kết tiết học - Dặn dò HS nói lời chào, mời, đề nghị… phải chân thành lịch - Chuẩn bị: Ôn tập đọc trước lớp cho lớp nhận xét ... lời câu - Gọi HS đọc yêu cầu - Treo bảng phụ hỏi câu cho HS trả lời Mỗi câu hỏi cho nhiều HS hỏi - Thực hành trả lời câu hỏi (miệng) trả lời tốt - Yêu cầu trả lời liền mạch câu hỏi - Nhận xét câu. .. động 1: Viết văn ngắn khoảng 4, câu nói thầy giáo cũ (lớp 1)  Mục tiêu: Làm quen với tập trả lời câu hỏi  Phương pháp: Đàm thoại, vấn đáp  ĐDDH: Bảng phụ Vở BT - Trả lời câu hỏi Bài 2: - Nối tiếp... hoạt động ( 28 ’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập  Mục tiêu: Biết nói câu mời, đề nghị, nhờ, yêu cầu  Phương pháp: Đàm thoại, vấn đáp  ĐDDH: SGK Bảng phụ - Đọc yêu cầu - Gọi HS đọc yêu cầu -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay