Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:54

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP LÀM VĂN: MỜI, NHỜ, YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI I MỤC TIÊU : - Biết nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị phù hợp với tình giao tiếp đơn giản (BT1) - Biết trả lời câu hỏi thầy giáo ( cô giáo ) lớp (BT2); viết đoạn văn 4-5 câu thầy, cô giáo lớp 1(BT3) - HS nói lễ phép, lịch giao tiếp II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Bảng phụ viết câu nói theo tình nêu tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ: - Gọi HS đọc làm tập tuần - HS đọc - Nhận xét – Ghi điểm B Bài : Giới thiệu : - Hôm em học “Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị Kể ngắn theo câu hỏi” - Lắng nghe - Giáo viên ghi đề lên bảng Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm tập Bài 1: (miệng) - Đính bảng phụ lên bảng - 1HS đọc yêu cầu - Gọi HS lên thực hành theo tình a + HS1: Đóng vai bạn đến chơi nhà: Chào cậu! Nhà bạn nhiều + HS2: Nói lời mời bạn vào nhà: - Yêu cầu cặp HS trao đổi, thực hành theo tình b,c A, Nam! Bạn vào chơi! - Thảo luận cặp đôi trả lời - Tổ chức HS thi nói theo tình Bài : (miệng) - HS nêu yêu cầu tập - Đính bảng phụ lên bảng - Chia nhóm thảo luận - HS thảo luận nhóm - Tổ chức thi trả lời câu hỏi trước lớp - nhóm thi đua làm - Nhận xét, bình chọn nhóm trả lời tốt Bài 3: (viết) - HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS viết đoạn văn khoảng - - Lắng nghe câu Lời văn trôi chảy, dùng từ đặt câu - Yêu cầu HS viết vào - Gọi nhiều HS đọc trước lớp đoạn văn viết - HS viết đoạn văn vào - Nhận xét, góp ý, rút kinh nghiệm - Nhiều HS đọc đoạn văn Củng cố – Dặn dò : viết - Hỏi lại học – giáo dục HS nói lễ phép, lịch giao tiếp - Nhận xét tiết học - Lắng nghe ... HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS viết đoạn văn khoảng - - Lắng nghe câu Lời văn trôi chảy, dùng từ đặt câu - Yêu cầu HS viết vào - Gọi nhiều HS đọc trước lớp đoạn văn viết - HS viết đoạn văn vào...- Giáo viên ghi đề lên bảng Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm tập Bài 1: (miệng) - Đính bảng phụ lên bảng - 1HS đọc yêu cầu - Gọi HS lên thực hành theo tình a + HS1: Đóng vai... + HS2: Nói lời mời bạn vào nhà: - Yêu cầu cặp HS trao đổi, thực hành theo tình b,c A, Nam! Bạn vào chơi! - Thảo luận cặp đôi trả lời - Tổ chức HS thi nói theo tình Bài : (miệng) - HS nêu yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay