Bai 18 cac cong cu tro giup thao giang

12 19 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:46

TRƯỜNG THPT HỰU THÀNH Giáo Viên: Huỳnh Thị Yến Linh Câu 1: Em cho biết dùng danh sách liệt kê dạng kí hiệu? Khi dùng danh sách liệt kê dạng số thứ tự? Trả lời: - Khi muốn liệt kê thành phần dùng danh sách liệt kê dạng kí hiệu - Khi muốn liệt kê thành phần mà thứ tự liệt kê đóng vai trò định dùng danh sách liệt kê dạng số thứ tự Câu 2: Em định dạng văn sau theo kiểu định dạng phù hợp? Giả sử bạn đưa cho em văn Word khoảng 25 trang Trong có nhiều từ Việt Nam, lại gõ sai việt nam Em giúp bạn sửa lỗi trên? Ta dò kĩ dòng một, từ xuống dưới, tìm từ việt nam sửa lại thành Việt Nam Sẽ thời gian Nhiều tìm khơng hết lỗi sai Liệu có cách làm nhanh hay khơng? NỘI DUNG TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ GÕ TẮT VÀ SỬA LỖI Tìm kiếm thay a) Tìm kiếm - B1:chọn lệnh Edit /Find Ctrl + F: mở hộp thoại Find and Replace xuất - B2: gõ từ cụm từ cần tìm vào Find what ( tìm ) - B3: Nháy vào nút Find Next (tìm tiếp)  Nháy nút Cancel : để đóng hộp thoại lại kết thúc tìm kiếm 1 Tìm kiếm thay a) Tìm kiếm  Lưu ý: Để tìm tất từ hay cụm từ tìm Ta đánh dấu vào Highlight all items found in Tìm kiếm thay b) Thay - B1:chọn Edit /Replace Ctrl+H Hộp thoại Find and Replace xuất - B2: gõ cụm từ cần tìm vào Find what cụm từ thay vào ô Replace with (thay bằng) - B3: nháy vào Find Next để tìm tiếp - B4: Nháy vào nút Replace: thay từ tìm Replace All: thay tất từ tìm - B5: Nháy vào nút Close để kết thúc Tìm kiếm thay c) Một số tùy chọn tìm kiếm thay - B1: Mở hộp thoại Find and Replace - B2: nháy vào nút More để thiết đặt số tùy chọn thường dùng như: + Match case: phân biệt chữ hoa, chữ thường + Find whole words only: tìm từ nguyên vẹn Gõ tắt sửa lỗi - B1: Tool > Autocorrect Options để mở hộp thoại Autocorrect B2: gõ từ viết tắt vào ô Replace cụm từ đầy đủ vào ô With; B3: Nháy chuột vào nút Add B4: nháy OK Gõ tắt sửa lỗi Lưu ý: -Để xóa từ viết tắt, ta thực bước trên, B3 ta nháy nút Delete  OK - Để tắt tính gõ tắt: ta mở hộp thoại Autocorrect đánh dấu vào ô Replace text as you type ... Em định dạng văn sau theo kiểu định dạng phù hợp? Giả sử bạn đưa cho em văn Word khoảng 25 trang Trong có nhiều từ Việt Nam, lại gõ sai việt nam Em giúp bạn sửa lỗi trên? Ta dò kĩ dòng một, từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 18 cac cong cu tro giup thao giang, Bai 18 cac cong cu tro giup thao giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay