Bai 22 clo và hợp chất clo

15 29 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:37

bài giảng clo và hợp chất của chúng, tính chất hóa học, tính chất vật lí, diều chế và ứng dụng của clo trong công nghiệp và phòng thi nghiệm. bài này giúp các bạn hiểu sâu về kiến thức clo trong trương trình đại học BÀI 22 CLO Kí hiệu hóa học: Cl Ngun tử khối: 35.5 Cơng thức phân tử: Cl2 I TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Clo chất khí, màu vàng lục, mùi hắc - Clo nặng gấp 2,5 lần khơng khí tan nước - Ở 20oC, thể tích nước hòa tan 2,5 thể tích khí clo - Clo khí độc II TÍNH CHẤT HĨA HỌC Clo có tính chất hóa học phi kim không? a)Tác dụng với kim loại - Các halogen hoạt động hoá học mạnh phân tử chúng phân li tương đối dễ dàng thành nguyên tử, nguyên tử có tính chất hố học mạnh - Phản ứng kết hợp halogen với kim loại xảy đặc biệt nhanh thoát nhiệt lượng lớn PTHH:Na + Cl2 → NaCl - Khi kết hợp với kim loại, halogen oxi hoá kim loại đến hoá trị cực đại kim loại PTHH:Cl2 (k) + Fe(r) → FeCl3(r) (Nếu Fe dư: Fe dư + 2FeCl3 → 3FeCl2) PTHH:Cl2(k) + Cu(r) →CuCl2(r) Kết luận: Clo tác dụng với hầu hết kim loại tạo thành muối clorua b) Tác dụng với hiđro PTHH:Cl2(k) + H2(k) →→ 2HCl(k) - Khí HCl tan nhiều nước tạo thành dung dịch axit hiđrocloric Khí HCl GIẤY Q TÍM Biến thành màu đỏ KẾT LUẬN: CLO CĨ NHỮNG TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA PHI KIM CLO LÀ MỘT PHI KIM HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC MẠNH, CLO KHÔNG TRỰC TIẾP PHẢN ỨNG VỚI OXI 2 Clo có tính chất hóa học khác? a) Tác dụng với nước PTHH:Cl2(k) + H2O(l) ⇌ HCl(dd) + HClO(dd) (phản ứng xảy theo chiều ngược nhau) Chú ý: Nước clo dung dịch hỗn hợp chất HCl, HClO Cl2 nên có màu vàng lục, mùi hắc khí clo Nếu cho q tím vào dd đó, lúc đầu q tím hóa đỏ, sau nhanh chóng bị màu tác dụng oxi hóa mạnh axit hipoclorơ HClO b) Tác dụng với dung dịch NaOH PTHH:Cl2(k) + 2NaOH(dd) → NaCl(dd) + NaClO(dd) + H2O(l) Chú ý: Dung dịch hỗn hợp gồm NaCl (natri clorua) NaClO (natri hipoclorit) gọi nước Gia-ven Dung dịch có tính tẩy màu tương tự HClO, NaClO có tính oxi hóa mạnh ... TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Clo chất khí, màu vàng lục, mùi hắc - Clo nặng gấp 2,5 lần khơng khí tan nước - Ở 20oC, thể tích nước hòa tan 2,5 thể tích khí clo - Clo khí độc II TÍNH CHẤT HĨA HỌC Clo có... + H2O(l) ⇌ HCl(dd) + HClO(dd) (phản ứng xảy theo chiều ngược nhau) Chú ý: Nước clo dung dịch hỗn hợp chất HCl, HClO Cl2 nên có màu vàng lục, mùi hắc khí clo Nếu cho q tím vào dd đó, lúc đầu q... mạnh axit hipoclorơ HClO b) Tác dụng với dung dịch NaOH PTHH:Cl2(k) + 2NaOH(dd) → NaCl(dd) + NaClO(dd) + H2O(l) Chú ý: Dung dịch hỗn hợp gồm NaCl (natri clorua) NaClO (natri hipoclorit) gọi nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 22 clo và hợp chất clo, Bai 22 clo và hợp chất clo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay