Tóm tắt chương V Vật lý 10 Chất khí

16 60 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:10

Bài thuyết trình chương V Chất khí Tóm tắt chương V Chúng tơi chia lý thuyết thành phần Khí lí tưởng Khí tuân theo định luật Boyle-Mariotte, Charles Phần Thuyết động học phân tử chất khí Cấu tạo chất, chuyển động phân tử, … Phần Phần Quá trình biến đổi trạng thái khí lí tưởng Ba q trình đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích Copyright of VA Rio Cấu tạo chất Các chất Được cấu tạo từ hạt riêng biệt gọi nguyên tử , phân tử Các nguyên tử, phân tử Chuyển động hỗn độn không ngừng Các nguyên tử, phân tử Chuyển động nhanh nhiệt độ vật cao Sau xem đoạn video minh họa Loading Video… Ba thể Những thể tồn phổ biến trái đất Thể rắn Thể lỏng Thể khí Các phân tử chất rắn gần nhau, tích Thể lỏng coi trung gian giũa thể rắn Các phân tử khí xa nhau, khơng có hình dạng xác định, lực tương tác giũa nguyên thể khí – lực tương tác ngun hình dạng thể tích riêng, ln chiếm tử, phân tử mạnh tử , phân tử mức trung bình tồn thể tích bình chứa nén dễ dàng Thể Plasma Tồn 99% vũ trụ Thể Plasma Thể Plasma trạng thái thứ tư vật chất chất bị ion hóa mạnh Đại phận phân tử hay nguyên tử lại hạt nhân; electron li khai chuyển động tương đối tự hạt THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ Chất khí Được cấu tạo từ phân tử riêng rẽ , có kích thước nhỏ so với khoảng cách chúng Các phân tử khí Chuyển động hổn loạn không ngừng , chuyển động nhanh nhiệt độ chất khí cao Khi chuyển động hổn loạn Các phân tử khí va chạm với với thành bình tạo nên áp suất chất khí lên thành bình (có vơ số phân tử khí va chạm váo thành bình) Phương trình trạng thái khí lí tưởng Nếu lượng chất khơng đổi ta có: pV = const T Định luật Boyle-Mariotte   Trong q trình đăng nhiệt (nhiệt độ khơng đổi) lượng khí định, áp suất tỷ lệ nghịch với thể tích: Định luật Charles   Trong q trình đẳng tích (thể tích khơng đổi) lượng khí định , áp suất lượng khí tỷ lệ với nhiệt độ tuyệt đối: Định luật Gay-lussac   Trong trình đẳng áp, thể tích tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối: Đường đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp Nhận biết dạng đường đẳng nhiệt sau p p T >T1 V1 V1 T1 ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH Đường thẳng có đường kéo dài qua O khơng cắt O T2 Trục hồnh biểu thị nhiệt độ, trục tung biểu thị áp suất T1 Đường đẳng tích tương ứng với thể tích thấp O V p ĐƯỜNG ĐẲNG ÁP V1 V1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt chương V Vật lý 10 Chất khí, Tóm tắt chương V Vật lý 10 Chất khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay