CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ CÁC CHẤT VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ Ở TRƯỜNG THCS

87 5 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:58

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CHUYÊN ĐỀ II SỬ DỤNG SƠ ĐỒ CHUYỂN HỐ CÁC CHẤT VƠ CƠ VÀ HỮU CƠ Ở TRƯỜNG THCS Thanh Hóa, Tháng năm 2013 BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang SỬ DỤNG SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ CÁC CHẤT VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ Ở TRƯỜNG THCS LỜI MỞ ĐẦU Từ yêu cầu đổi nội dung phương pháp dạy-học nhằm tích cực hóa phát triển lực tư sáng tạo học sinh, đáp ứng yêu cầu ngày cao đời sống xã hội Việc lựa chọn nội dung phương pháp dạy-học phù hợp với đối tượng trình độ nhận thức học sinh bước chuẩn bị quan trọng Thực tế thấy tư hình ảnh, thí nghiệm đem lại kết cao học sinh hoạt động tích cực trú trọng đưa phương tiện trực quan vào nội dung học mà quan tâm đến tập kiểm tra, đánh giá Trong tập vấn đề khó, thước đo nhận thức học sinh nặng tư ngơn ngữ khó đánh giá tồn diện người học Mơn hố học trường phổ thơng mơn học khó, đặc biệt bậc THCS học sinh bắt đầu học hố học từ lớp 8, khơng có giảng phương pháp hợp lý phù hợp với hệ học trò dễ làm cho học sinh thụ động việc tiếp thu, cảm nhận Đã có tượng số phận học sinh khơng hiểu, khó khăn lĩnh hộ kiến thức, khơng muốn học hoá học, ngày lạnh nhạt với giá trị thực tiễn hoá học Nhiều giáo viên chưa quan tâm mức đối tượng giáo dục: Chưa đặt cho nhiệm vụ trách nhiệm nghiên cứu, tượng dùng đồng loạt cách dạy, giảng cho nhiều lớp, nhiều hệ học trò khơng Tuy nhiên, có dạng tập, phương pháp dạy – học áp dụng cho nhiều lớp, nhiều hệ học trò Trên thực tế, bảng hệ thống tuần hoà nguyên tố hố học, bảng tính tan số muối quen thuộc, từ điển hoá học tài liệu phù hợp cho nhiều hệ học trò thân giáo viên Mặc dù, tính hữu ích loại tài liệu khác cách vận dụng tài liệu khác BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang tuỳ thuộc vào đối tượng sử dụng Để có kết dạy- học tốt phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, cách sử dụng phương pháp trường hợp cụ thể khác nhau: “Trong chung có riêng, riêng có chung” Việc sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất vơ hữu dạy-học hố học cần thiết thiếu với môn hóa học xưa Sử dụng sơ đồ chuyển hố chất vơ hữu có tác dụng liên kết kiến thức học thành thể thống nhất, tạo điều kiện cho học sinh so sánh tính chất chất, giúp học sinh có nhìn tổng quát học, chương, phần học Loại tập sơ đồ chuyển hoá chất hóa học vừa giúp giáo viên kiểm tra kết dạy-học , vừa giúp người học chủ động lĩnh hội học, chương, phần học chủ động Thực tế thấy rằng, để học sinh đọc thuộc học khó cho học sinh viết phương trình hố học theo dạng tập sơ đồ chuyển hố chất hóa học việc tái tạo kiến thức hóa học học nâng lên rõ rệt Trong tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở (THCS) mơn hố học năm 2013 tỉnh Thanh Hố, chúng tơi đề cập đến việc sử dụng sơ đồ chuyển hố chất vơ hữu cơ, phương pháp “Hướng vào người học” Tài liệu gồm chương, chương gồm tiết trình bày nội dung riêng cấu thành nên nội dung sử dụng sơ đồ chuyển hố chất vơ hữu trường THCS Tài liệu biên soạn công phu, chắn điều chưa đáp ứng nhu cầu hiểu biết giáo viên mong đóng góp nhà giáo bạn đọc Tác giả BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang CHƯƠNG I VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY−HỌC MƠN HỐ HỌC Ở TRƯỜNG THCS (6 tiết) A MỤC TIÊU Sau đọc xong nội dung giáo viên trình bày được: Định hướng mục tiêu việc đổi phương pháp dạy-học? Đặc trưng phương pháp dạy-học tích cực gì? Vai trò giáo viên việc đổi phương pháp dạy-học Phân tích số phương pháp dạy-học tích cực số hình thức tổ chức dạy-học theo hướng đổi B NỘI DUNG Quan điểm dạy-học: Quan điểm dạy-học định hướng tổng thể cho hành động phương pháp, có kết hợp nguyên tắc dạy-học làm tảng, sở lý thuyết lý luận dạy-học, điều kiện dạy-học tổ chức định hướng vai trò giáo viên học sinh Quan điểm dạy-học định hướng chiến lược, cương lĩnh, mơ hình lý thuyết phương pháp Những quan niệm dạy-học bản: Dạy-học giải thích minh hoạ, gắn liền với kinh nghiệm, kế thừa, định hướng học sinh, định hướng hành động, mục tiêu, giải vấn đề, theo tình huống, giao tiếp, nghiên cứu, khám phá… Có thể nói rằng: Dạy-học tồn thao tác có mục đích nhằm chuyển giá trị tinh thần, hiểu biết, giá trị văn hóa mà nhân loại đạt cộng đồng đạt vào bên người hay Dạy-học BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hố chất… Trang q trình gồm tồn thao tác có tổ chức có định hướng giúp người học bước có lực tư lực hành động với mục đích chiếm lĩnh giá trị tinh thần, hiểu biết, kỹ năng, giá trị văn hóa mà nhân loại đạt để sở có khả giải tốn thực tế đặt toàn sống người học Định hướng đổi phương pháp dạy-học Vấn đề đổi chương trình, đổi sách giáo khoa từ năm 2007 đến xu hướng sau năm 2015 đặt trọng tâm đổi phương pháp dạy-học Định hướng đổi phương pháp dạy-học xác định Nghị Trung ương khóa VII (1-1993), Nghị Trung ương khóa VIII (12 1996), thể chế hóa Luật Giáo dục (12 - 1998), cụ thể hóa thị Bộ Giáo dục Đào tạo, đặc biệt thị số 15 (4 - 1999) Luật Giáo dục, điều 24.2, ghi: "Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh" Có thể nói cốt lõi đổi dạy học hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động Đổi phương pháp dạy-học trường THCS nên thực theo định hướng sau: Bám sát mục tiêu giáo dục Phù hợp với nội dung dạy-học cụ thể Phù hợp với đặc điểm lứa tổi học sinh Phù hợp với sơ vật chất, điều kiện nhà trường Phù hợp với việc đổi kiểm tra đánh giá kết dạy - học Kết hợp tiếp thu sử dụng có chọn lọc, có hiệu phương pháp dạy-học tiên tiến, đại với việc khai thác yếu tố tích cực BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang phương pháp dạy-học truyền thống Tăng cường sử dụng phương tiện dạy-học, thiết bị dạy-học đặc biệt lưu ý đến ứng dụng công nghệ thông tin Mục tiêu việc đổi phương pháp dạy-học Mục đích việc đổi phương pháp dạy-học trường THCS vận dụng phương pháp dạy-học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen khả tự học, tinh thần hợp tác, kỹ vận dụn kiến thức vào tình khác học tập thực tiễn; tạo niềm vui hứng thú học tập cho học sinh Làm cho “Học” q trình kiến tạo; học sinh tìm tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập, khai thác, xử lí thơng tin…tự hình thành hiểu biết, lực phẩm chất Dạy-học dạy cách tư mục tiêu cao Phương pháp dạy-học tích cực thuật ngữ rút gọn, dùng nhiều nước để phương pháp giáo dục, dạy-học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học "Tích cực" phương pháp dạy-học tích cực dùng với nghĩa hoạt động, chủ động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực Phương pháp dạy-học tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học khơng phải tập trung vào phát huy tính tích cực người dạy, nhiên để dạy-học theo phương pháp tích cực giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động Muốn đổi cách học phải đổi cách dạy Cách dạy đạo cách học, ngược lại thói quen học tập trò ảnh hưởng tới cách dạy thầy Chẳng hạn, có trường hợp học sinh đòi hỏi cách dạy tích cực hoạt động giáo viên chưa đáp ứng được, có trường hợp giáo viên hăng hái áp dụng BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hố chất… Trang phương pháp dạy-học tích cực khơng thành cơng học sinh chưa thích ứng, quen với lối học tập thụ động Vì vậy, giáo viên phải kiên trì dùng cách dạy hoạt động để xây dựng cho học sinh phương pháp học tập chủ động cách vừa sức, từ thấp lên cao Trong đổi phương pháp dạy-học phải có hợp tác thầy trò, phối hợp nhịp nhàng hoạt động dạy với hoạt động học thành cơng Như vậy, việc dùng thuật ngữ "Dạy học tích cực" để phân biệt với "Dạy học thụ động" Dạy - học truyền thống Dạy - học tích cực Thực trạng việc đổi phương pháp dạy-học Thực tế việc đổi phương pháp dạy-học phụ thuộc nhiều vào người, sở vật chất Do đặc điểm đội ngũ tại, nên xuất quan điểm nhóm khác thực tế tổng kết sở giáo dục năm gần cho thấy, nhóm thực có kết khác nhau: Nhóm 1: Thực đổi phương pháp dạy-học thực mệnh lệnh, bê y nguyên lý thuyết vào thực tiễn tất đối tượng Với cách vận dụng xơ cứng vậy, bên cạnh thành công có từ tham gia cơng nghệ đa phương tiện số lớp chuyên lớp chọn, tiết giảng lại thất bại Dạy-học đòi hỏi sáng tạo, thích ứng tình phút Ở điểm người thầy phải có lực cao diễn viên chuyên nghiệp, khơng phải thuộc, diễn hay mà phải thay đổi tình tiết “Kịch bản” Ngồi người thầy đóng vai trò kép: Biên soạn đạo diễn tiết BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang học Việc biên soạn giáo án đổi nhọc nhằn khơng có kỹ tốt, “Trình diễn” lại vấn đề khác Do nhóm thường niềm tin vào đổi Nhóm 2: Kết hợp ứng dụng phương pháp dạy-học với nghiên cứu thực tiễn điều chỉnh bước Đây nhóm có xu tích cực thu hái nhiều thành công Khi khảo cứu cụ thể, thấy nhóm giáo viên có đặc điểm sau: xác định chọn dạy-học nghề để sinh tồn nhận thức đắn khoa học giá trị việc đổi phương pháp dạy-học; có khả hiểu biết nhiều lĩnh vực hỗ trợ dạy-học đặc biệt ngoại ngữ công nghệ thông tin; lực tự học nâng trình độ, nhiều hình thức mức độ cao Tuy nhiên, nhóm gặp trở ngại vận dung số phương pháp tình cụ thể Nguyên nhân thất bại chưa đủ thời gian tổng hợp rút kinh nghiệm để sử dụng cơng cụ thích ứng với nhóm đối tượng; Cũng việc tham ứng dụng người dạy, điều kiện khác đơn vị giáo dục sở chưa tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho giáo viên Nhóm 3: Từ chối phương pháp dạy-học mới, thực theo chuẩn mực phương pháp cũ Những giáo viên nhóm thu hái thành cơng định cho đối tượng Chính nhờ điểm nàyvà chưa thành công rõ nét nhóm tham gia đổi mà họ thường lớn tiếng phê phán việc đổi phương pháp dạy-học Thực tế, với lớp học sinh kém, việc trình diễn thí nghiệm ảo, băng phim tư liệu với góp mặt cơng nghệ thơng tin, em ý nhiều so với việc đọc chép giảng giải Chúng ta tự hỏi với môn học trường THCS môn hóa học nói riêng, câu chuyện đọc chép học thuộc để trả với học sinh liệu có giải pháp khả thi? Hầu hết giáo viên nhóm chưa có nhận thức đổi để làm gì? Với cách nhìn: dạy để trò thi cử đỗ thành cơng, giáo viên nhóm chưa nhìn nhận hết thật vấn đề sau tiết dạy họ, thường nhầm tưởng BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang sản phẩm riêng Thử hỏi sau tiết dạy họ, học sinh thành công thi cử có phải tự học thêm từ kênh thơng tin khác khơng? Có trao đổi nhóm với bè bạn? có tự luyện suy nghĩ, làm bài, tự rút kinh nghiệm ? Nếu giáo viên dạy theo hướng đổi đường tri nhận kiến thức em rút ngắn dẫn cách Hiện tại, việc đổi phương pháp dạy-học không câu chuyện làm hay khơng, mà làm nào? Trước hết vấn đề nhận thức vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng phải người thấm nhuần Về nội dung, nên hiểu phương pháp dạy-học tổ hợp cơng cụ dạy-học bao gồm cơng cụ thích ứng với dạy-học đại cơng cụ truyền thống tinh hoa mang lại nhiều giá trị cho công tác dạy-học Hệ thống công cụ này, người giáo viên chiếm lĩnh sử dụng thành thạo theo dụng ý chủ quan tình sư phạm cụ thể nhằm đạt mục tiêu dạy-học Về thực hiện, cần có động sáng tạo, không thiết phải bệ y nguyên lý thuyết cách xơ cứng vào tình huống, đối tượng Trong tình trạng khơng thể xoay bàn để thảo luận nhóm, tình trạng khơng có “Thủ lĩnh” để thực phương pháp “Chiếc khăn phủ bàn” Hãy tìm cách thức khác tương tự, thay phương pháp khác hiệu mà phù hợp Tuy nhiên nguyên tắc cao phải thực để học sinh tự khám phá, theo cách nói dân gian “ cho cần câu dạy cách câu, không cho cá” BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang Đặc trưng phương pháp dạy-học tích cực 5.1 Dạy–tăng cường phát huy tính tự tin, tích cực, chủ động, sáng tạo thông qua tổ chức thực hoạt động học tập học sinh Trong phương pháp dạy-học tích cực, người học-đối tượng hoạt động "dạy", đồng thời chủ thể hoạt động "học"-được hút vào hoạt động học tập giáo viên tổ chức đạo, thơng qua tự lực khám phá điều chưa rõ khơng phải thụ động tiếp thu tri thức giáo viên đặt Được đặt vào tình đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải vấn đề đặt theo cách suy nghĩ mình, từ nắm kiến thức kĩ mới, vừa nắm phương pháp "làm ra" kiến thức, kĩ đó, khơng rập theo khn mâu sẵn có, bộc lộ phát huy tiềm sáng tạo Dạy theo cách giáo viên khơng giản đơn truyền đạt tri thức mà hướng dẫn hành động Chương trình dạy-học phải giúp cho học sinh biết hành động tích cực tham gia chương trình hành động cộng đồng 5.2 Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không biện pháp nâng cao hiệu dạy-học mà mục tiêu dạy-học Trong xã hội đại biến đổi nhanh-với bùng nổ thông tin, khoa học, kĩ thuật, công nghệ phát triển vũ bão-thì khơng thể nhồi nhét vào đầu óc học sinh khối lượng kiến thức ngày nhiều Phải quan tâm dạy cho học sinh phương pháp học từ bậc Tiểu học lên bậc học cao phải trọng Trong phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học Nếu rèn luyện cho người học có phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có người, kết học tập nhân lên gấp bội Vì vậy, ngày người ta nhấn BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang 10 giáo khoa sách tập mơn hóa học THCS đồng thời giới thiệu thêm tập dử dụng kỳ thi sau: Các tập sử dụng sơ đồ chuyển hố chất vơ hữu sách giáo khoa mơn hóa học THCS Ví dụ 1: Chọn hệ số cơng thức hóa học thích hợp điền vào chỗ có dấu hỏi phương trình hóa học sau: a ?Cu + ? → 2CuO ; b Zn + ?HCl → ZnCl2 + H2 c CaO + ?HNO3 → Ca(NO3)2 + ? (Trích 07 sách giáo khoa hóa học lớp 8-trang 58) Hướng dẫn: t  2CuO ; a 2Cu + O2  b Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 c CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O Ví dụ 2: Hãy lập phương trình theo sơ đồ chuyển hóa sau: t  CO2 + Fe ; a Fe2O3 + CO  t  H2O + Fe b Fe3O4 + H2  t  MgO + C c CO2 + Mg  (Trích 03 sách giáo khoa hóa học lớp 8-trang 113) Hướng dẫn: t  3CO2 + 2Fe ; a Fe2O3 + 3CO  t  4H2O + 3Fe b Fe3O4 + 4H2  t  2MgO + C c CO2 + 2Mg  Ví dụ 3: Lập phương trình cho phản ứng sau: Cacbon đioxit + nước   axit cacbonic (H2CO3) (1) Lưu huỳnh ddioxxit + nước   axit sunfurơ (H2SO3) (2) Kẽm (3) + axit   kẽm clorua + H2 Đi phopho pentaoxit + nước   axit photphoric (H3PO4) (2) Chì(II) oxit (5) BDTX giáo viên + hiđro   chì (Pb) + H2O Sử dụng sơ đồ chuyển hố chất… Trang 73 (Trích 04 sách giáo khoa hóa học lớp 8-trang 119) Hướng dẫn: CO2 + H2O   H2CO3 (1) SO2 + H2O   H2SO3 (2) Zn + 2HCl   ZnCl2 + H2 (3) P2O5 + 3H2O   2H3PO4 (4) + H2   Pb + H2O (5) PbO Ví dụ 4: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau, viết rõ trạng thái chất phương trình hóa học (2) CaSO3 (4) (5) (1) (3) S   SO2   SO2  Na2SO3  H2SO3  (6) Na2SO3 (Trích 01 sách giáo khoa hóa học lớp 9-trang 11) Hướng dẫn: t  SO2 (k) (1); S(r) + O2(k)  SO2(k) + H2O(l)   H2SO3(dd) (3) H2SO3(dd) + 2NaOH(dd)   Na2SO3(dd) + 2H2O(l) (4); Na2SO3(dd) + H2SO3(đ)   Na2SO3(dd) + 2H2O(l) (5); CaO(r) + SO2(k)   CaSO3(r) (2); SO3(k) + 2NaOH(dd)   Na2SO3(dd) + H2O(l) (6); Ví dụ 5: Viết phương trình theo sơ đồ chuyển hóa: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Al   Al2O3   AlCl3   Al(OH)3   Al2O3   Al   AlCl3 (Trích 04 sách giáo khoa hóa học lớp 9-trang 69) Hướng dẫn: (1) 2Al(r) + 3O2(k)   2Al2O3(r) (1) (2) Al2O3(r) + 6HCl(dd)   2AlCl3(dd) + 3H2O(l) (2) (4) AlCl3(dd) + 3NaOH(dd)   Al(OH)3(r) + 3NaCl(dd) (3) (5) 2Al(OH)3(r)   Al2O3(r) + 3H2O(l) BDTX giáo viên (4) Sử dụng sơ đồ chuyển hoỏ cỏc cht Trang 74 điệnphânnóngchảy 2Al2O3(r) 4Al(r) + 3O2(k) (5) (6) 2Al(r) + 6HCl(dd)   2AlCl3(dd) + 3H2(l) (6) Chú ý: Có thể có phương trình hóa học khác thỏa mãn Ví dụ 6: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau:  O ,men  H O,xt A    CH3−CH2−OH   B 2 (Trích 01sách giáo khoa hóa học lớp 9-trang 144) Hướng dẫn: xt CH2=CH2 + H2O   CH3−CH2−OH men 2CH3−CH2−OH + O2    2CH3−CHO + H2O Ví dụ 7: Từ tinh bột người ta sản xuất rượu (ancol) etylic theo giai đoạn sau: H O ( C6H10O5 ) n   C6H12O6 hiệu suất 80% axit Viết phương trình hóa học theo giai đoạn trên.Tính khối lượng rượu etylic thu từ tinh bột (Trích 04 sách giáo khoa hóa học lớp 9-trang 158) Hướng dẫn: axit,t  nC6H12O6; ( C6H10O5 ) n + nH2O  Cứ Vậy 162 gam 180n gam 0,8 m =>m = 8/9 ▲ Tham khảo thêm theo sách giáo khoa hóa học lớp 8, tập có sử dụng sơ đồ chuyển hố chất hóa học: Bài 2-trang 57; Bài 3, 4, 5, 6-trang 58; Bài 3, 4, 8- trang 61; Bài 4, 5- trang 79; Bài 5-trang 94; Bài 6,7-trang 101; Bài 2, 5- trang 13; Bài 2- trang 117; Bài 5- trang 119 ▲ Tham khảo thêm theo sách giáo khoa hóa học lớp 9, tập có sử dụng sơ đồ chuyển hố chất hóa học: Bài 1, 2, 4-trang 9; Bài 2, 5-trang BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang 75 11; Bài 1, 3, 4-trang 14 Bài 1, 3, 5-trang 19; Bài 2, 3, trang 21; Bài 3, 4-trang 25; Bài 1, 2-trang 27; Bài 1, 2, 3-trang 30; Bài-2, 3-trang 33; Bài 2, 3, 4-trang 41; Bài 3-trang 43; Bài 1, 2, 3, 4, 5-trang 51; Bài 3-trang 54; Bài 2, 4-trang 58; Bài 5, 6-trang 63; Bài 1, 2, 4-trang 69; Bài 2, 6-trang 72; Bài 2, 3, 4, 5-trang 76; Bài 3, 6, 7, 8-trang 81; Bài1, 2, 4-trang 54; Bài 2, 3, 4-trang 91; Bài 1,33-trang 106; Bài 3, 4-trang 125; Bài5, 6, 7-trang 143; Bài 3-trang 144; Bài 3, 4, 5, 6trang 149; Bài 2, 3, 4, 5-trang 144; Bài 4-trang 158; Bài 3, 5-trang 168 Các tập sử dụng sơ đồ chuyển hố chất vơ hữu sách tập mơn hóa học THCS Ví dụ 1: Hãy chọn hệ số cơng thức thích hợp đặt vào chỗ có dấu hỏi sơ đồ phản ứng sau để viết thành phương trình hóa học a ? Al(OH)3 → ? + 3H2O; b Fe + ? AgNO3 → ? + 2Ag; c ?NaOH + ? → Fe(OH)2 + ?NaCl (Trích 16.7 sách tập lớp 8) Hướng dẫn: a 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O; b Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag; c 2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2NaCl Ví dụ 2: Viết phương trình theo sơ đồ chuyển hóa sau: a K → K2O → KOH b P → P2O5 → H3PO4 (Trích 36.9 sách tập lớp 8) Hướng dẫn: t  2K2O; a 4K + O2  K2O + H2O → 2KOH t  2P2O5; P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 b 4P + 5O2  Ví dụ 3: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: (1) CaCO3   CaO (2) Ca(OH)2 (3) CaCO3 (4) CaO (5) CaCl2 (Trích 2.5 sách tập lớp 9) BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang 76 Hướng dẫn: Bài tập phần luyện tập cacbon, học sinh cần lý thuyết C (1) CaO + CO2 → CaCO3 ; (2) CaO + H2O → Ca(OH)2; (3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O ; (4) CaCO3 t0 CaO + CO2 (5) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O Hướng dẫn: Ví dụ 4: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hố sau: (2) (4) (3) (1) Fe   Fe2O3   Fe   FeCl2 A  (Trích 19.12 sách tập lớp 9) Hướng dẫn: t  2FeO + CO2 (1); Fe2O3 + CO  t  2Fe + 3CO2 (2) Fe2O3 + 3CO  t  2FeO 2Fe + O2  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 0 (3); (4) Chú ý: có phương trình hóa học khác thỏa mãn Ví dụ 5: Phản ứng crackinh dạng tổng quát viết nh sau: Căckinh CnH2n+2 CaH2a+2 + CbH2b ú a + b = n Dựa vào phản ứng tổng quỏt, hóy vit phng trỡnh húa hc sau: Căckinh a C10H22 C6H12 + ? Căckinh b C11H24 C5H12 + ? Căckinh c C15H32 C6H14 + ? (Trớch bi 40.4 sỏch bi lp 9) Hng dn: Căckinh a C10H22 C6H12 + C4H10; Căckinh b C11H24 C5H12 + C6H12 Căckinh c C15H32 C6H14 + C9H18 Tham khảo thêm theo sách tập hóa học lớp tập có sử dụng sơ đồ chuyển hố chất hóa học: Bài 16.2; Bài 16.3; Bài 16.4; Bài 16.5 Bài 16.5; Bài 16.7; Bài 17.5; Bài 17.6; Bài 17.7; Bài 17.8; Bài 17.8; Bài 17.9; Bài BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang 77 26.4; Bài 25.2; Bài 27.1; Bài 29.3; Bài 32.3; Bài 32.4; Bài 36.9; Bài 36.10; Bài 37.9; Bài 37.15; Bài 37.16; Bài 38.3 ▲ Tham khảo thêm theo sách bai tập hóa học lớp tập có sử dụng sơ đồ chuyển hố chất hóa học: Bài 2.3; Bài 2.9; Bài 5.3; Bài 10.3; Bài 12.2; Bài 12.6; Bài 15.6; Bài 15.18; Bài 15.23; Bài 15.24; Bài 18.5; Bài 19.6; Bài 19.12; Bài 22.6; Bài 26.4; Bài 26.11; Bài 26.14; Bài 26.15; Bài 26.16; Bài 27.2; Bài 27.4; Bài 29.5; Bài 29.6; Bài 36.4; Bài 38.2; Bài 39.6; Bài 40.4; Bài 45.1; Bài 50.1; Bài 50.6 Các tập sử dụng sơ đồ chuyển hố chất vơ hữu qua kỳ thi mơn hóa học THCS Xưa nay, việc sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất vơ hữu khơng lạ mà sử dụng thường xuyên theo nhiều cấp độ : kiểm tra 15 phút, tiết; học kỳ hay kỳ thi học sinh giỏi, Cao đẳng, Đại học…Đây dạng tập kiểm định chất lượng dạy-học làm thước đo tư kiến thức Bài tập 1: Xác định chất A, B, C, D, E, F, H hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: Biết H thành phần đá phấn; B chất nạp cho bình chữa cháy(dập tắt lửa) + NaOH t  B A  C +E +NaOH + NaOH H +HCl D +F (Trích đề thi học sinh giỏi lớp tỉnh Thanh Hóa năm 2006-2007) Hướng dẫn: B CO2 , A muối cacbonnat dễ bị nhiệt phân MgCO3, BaCO3 ; C NaHCO3; D Na2CO3; E Ca(OH)2; F muối tan canxi CaCl2, Ca(NO3)2 ; H CaCO3 Các phương trình hóa học: BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang 78 CO2 + NaOH  NaHCO3 t MgCO3  MgO + CO2 ; CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O; NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O Na2CO3 + HCl  NaHCO3 + NaCl; NaHCO3 + Ca(OH)2  CaCO3 + NaOH + H2O Na2CO3 + CaCl2  CaCO3 + 2NaCl Bài tập 2: Chất A có cơng thức phân tử C4H6 Xác định công thức cấu tạo A, B, C, D hồn thành phương trình hóa học biểu diễn phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau: H2SO4 ,170 C  Cl2 t ,xt,p  H2 ddNaOH  Cao su  A  A   B   D   C  1:1 Ni,t0 0 (Trích đề thi học sinh giỏi lớp tỉnh Thanh Hóa năm 2006-2007) Hướng dẫn: Theo đề công thức cấu tạo chất : A: CH2=CH-CH=CH2 , B: CH2Cl-CH=CH-CH2Cl C: CH2OH-CH=CH-CH2OH D: CH2OH-CH2- CH2-CH2OH Phương trình hóa học: 1,4 CH2=CH-CH=CH2 + Cl2   CH2Cl-CH=CH-CH2Cl t c  CH2OH−CH=CH−CH2OH.+2NaCl CH2Cl−CH=CH−CH2Cl + 2NaOH  o Ni ,t c  CH2OH−CH2−CH2−CH2OH CH2OH−CH=CH−CH2OH + H2  o 170 C , H SO dac  CH2=CH−CH=CH2 CH2OH−CH2−CH2−CH2OH  t , xt , p  (CH2−CH=CH−CH2) n nCH2=CH−CH=CH2  Bài tập 3: Cho Y chất vô cơ, xác định chất hữu A1, A2, A3, A4, X viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hố sau:hóa học Y Y   A1   A2 (1) (6) (4) + H2O (8) + H2O H O X   CH3CHO (2) CH3CHO (5) + H2O (9) + H2O Z Y   A3   A4 (3) (6) (Trích đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam sơn Thanh Hóa năm 2011-2012 ) BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang 79 Hướng dẫn: X: C2H2; Z: CH3COOH; Y: HCl; A1: CH2=CHCl; A2: CH3CHCl2; A3: CH3COO−CH=CH2; A4: CH3COO−CHCl−CH3 ( thay CH3COOH RCOOH khác) HgSO ,80 C xt   CH3CHO (2) H≡CH + HCl   CH2=CHCl (1); CH≡CH + H2O  t ,xt  CH3COO−CH=CH2 CH≡CH + CH3COOH   (3) H ,t  CH3CHO + HCl CH2=CHCl + H2O  (4) t ,xt  CH3COOH + CH3CHO CH3COO−CH=CH2 + H2O  (5) xt CH2=CHCl + HCl   CH3CHCl2 (6) 0 t ,xt  CH3COO−CHCl–CH3 CH3COO−CH=CH2 + HCl  (7) t ,xt  CH3CHO + 2HCl CH3−CHCl2 + H2O  (8) 0 t ,xt  CH3CHO + CH3COOH + HCl (9) CH3COO−CHCl–CH3 + H2O dư  Bài tập 4: Người ta điều chế poly(vinylclorua) từ CaC2 theo sơ đồ chuyển hóa CaC2   C2H2   CH2=CHCl   (-CH2-CHCl-)n sau: Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ trên.Tính khối lượng poly(vinylclorua) thu dùng 800 kg đất đèn (độ tinh khiết CaC2 80%) hiệu suất q trình điều chế 75% (Trích đề thi vào lớp 10 THPT hệ chuyên Long An năm 2012-2013 ) Hướng dẫn: CaC2 + 2H2O  C2H2  + Ca(OH)2; xt , t  CH2=CHCl C2H2 + HCl  xt , t , p  (-CH2-CHCl-)n nCH2=CHCl  Khối lượng CaC2 = 800 80% = 640 kg Số mol C2H2 = số mol CaC2 = 640: 64 = 10 kmol Số mol C2H2 phản ứng = 10 75% = 7,5 kmol Khối lượng PVC thu = 7,5 62,5 = 468,75 kg Bài tập 5: Hồn thành phản ứng theo sơ chuyển hóa đồ sau: (1) (2) (3) (4) CO2  (C6H10O5)n  C6H12O6  C2H5OH  CH3COOH BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang 80 Hãy cho biết tên phản ứng trên? (Trích đề thi vào lớp 10 THPT hệ chuyên Phan Bội Châu-Nghệ An năm 2011-2012 ) Hướng dẫn: as, clorophin 6nCO2 + 5nH2O   (C6H10O5)n + 6nO2 ( phản ứng quang hợp) axit (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 ( phản ứng thủy phân tinh bột xenlulozơ) men ruou C6H12O6   2C2H5OH + 2CO2 ( phản ứng lên men rượu) mengiam CH3CH2OH + O2    CH3COOH + H2O ( phản ứng lên men giấm) 4-Một số tham khảo khác: Bài tập 1: A, B, D, F, G, H, I chất hữu thoả mãn sơ đồ chuyển hóa sau, xác định A, B, D, F, G, H, I, L Viết phương trình hố học biểu diễn sơ đồ chuyển hóa , xt t   D; A  B + C ; B + C t 0 , xt   H + E; F + G t , xt , xt    F; F + O2 t G + E D + E t 0 t H + NaOH  I+F; G+L   I + C (Trích đề thi học sinh giỏi lớp tỉnh Thanh Hóa năm 2007-2008) Bài tập 2: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: Fe → FeCl3  FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe3O4 → FeSO4 (Trích đề thi học sinh giỏi lớp tỉnh Thanh Hóa năm 2009-2010) Bài tập 3: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hố sau: Al2O3 → AlCl3  Al(OH)3 → NaAlO2 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al(NO3)3 → Al2O3 (Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9(dự bị) tỉnh Thanh Hóa năm 2009-2010) Bài tập 4: Hồn thành sơ đồ chuyển hóa chất sau: (1) (2) (3) (4) (5) Fe   FeCl3   Fe(NO3)3   Fe(OH)3   Fe2O3   Fe (6) (7) Fe(NO3)3 Fe2(SO4)3 BDTX giáo viên (8) Fe(NO3)2 (9) Fe(NO3)3 Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… (10) Fe(NO3)3 Trang 81 Bài tập 5: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa chất sau: a Na  NaCl  NaOH  NaNO3  NO2  NaNO3 b Na  Na2O  NaOH  Na2CO3  NaHCO3  Na2CO3  NaCl  NaNO3 c FeS2  SO2  SO3  H2SO4  SO2  H2SO4  BaSO4 d Al  Al2O3  Al  NaAlO2  Al(OH)3 Al2O3  Al2(SO4)3  AlCl3  Al e N2  NO  NO2  HNO3  Cu(NO3)2  CuCl2  Cu(OH)2  CuO  Cu  CuCl2 Bài tập 6: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa chất sau: C6H12 CaCO3 CaO CaC2 C2H2 C6H6 C6H5Br C6H6Cl6 C6H5NO2 Bài tập 7: Đề hiđrat hố (loại H2O) hồn tồn 26,5 gam hỗn hợp X gồm rượu (ancol) no, đơn chức A, B 17,5 gam hỗn hợp anken Biết anken có khối lượng phân tử lớn có tỉ khối oxi nhỏ a Xác định CTPT A, B thành phần % chất hỗn hợp X b Xác định chất A, B, C, D, E, F viết phương pháp hóa học minh hoạ Ca (OH )  Cl2 ,as  NaOH,CaO,t Na2CO3 , xt  D  F C2H6   A NaOH  B O  C    E  Bài tập 8: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa chất sau, Biết G thành phần khí bùn ao (3) ( 4) B  C  Cao su buna (2) CaC2  A (1) (5) (6) ( 7) (8) (9) D  Rượu etylic  E  F  G Bài tập 9: Có phản ứng sau:  Khí A; Na2SO3 + H2SO4 (l)   Khí B; MnO2 + HCl đặc  FeS + HCl   Khí C; NH4HCO3 + NaOHdư   Khí D Na2CO3 + H2SO4 (l)   Khí E BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang 82 a Xác định khí A, B, C, D, E b Cho A tác dụng C, B tác dụng với dung dịch A, B tác dung với C, A tác dung dịch NaOH điều kiện thường, E tác dụng dung dịch NaOH Viết phương trình hóa học xảy Bài tập 10: Hồn thành sơ đồ chuyển hóa chất sau: Viết PTHH theo sơ đồ biến hoá sau: (1) (3) (2) (4) (5) (6) Fe   FeCl2  Fe(OH)3   Fe2(SO4)3   Fe(NO3)3  FeCl3   Fe2O3  ( 7) (13) (14) (15) (11) (10) (12) (9) Fe(OH)2  FeCl3  FeCl2  Fe(NO3)2  FeO   Fe  (8) Bài tập 11: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa chất sau:  O ,t t O ,V O  A  FeS2  A KOH  C   D KOH  E   B  0 2 Bài tập 12: Hồn thành sơ đồ chuyển hóa chất sau: (1) ( 2) (3) CO2  Tinh bột  Glucôzơ  Rượu etylic Gọi tên phản ứng (1), (2), (3) Bài tập 12: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa chất sau: O O H O  CO  CO  CO S E  F   G  Fe2O3   E   A   B   D   H  F t t t t t t 0 0 2 Bài tập 12: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa chất sau: NaH2PO4 b) P  P2O5  H3PO4 Na2HPO4 Na3PO4 Bài tập 12: Hồn thành sơ đồ chuyển hóa chất sau:   a CaCl2  Ca  Ca(OH)2  CaCO3   Clorua vôi BDTX giáo viên Ca(HCO3)2 Ca(NO3)2 Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang 83  HCl b KMnO4   Cl2  NaClO  NaCl  NaOH  nước Javen  Cl2 O2   KClO3 Bài tập 13: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: (1) a KClO3 b S (1) (2) O2 (2) H2S SO2 (3) SO2 (3) SO3 Na2SO3 (5) H2SO4 Bài tập 14: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: a Cl2 HCl b NaClO NaCl CaOCl Cl2 KClO3 Bài tập 15: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hố sau: Hãy cho biết tên chất A, B, C biết chúng tham gia phản ứng ghi sơ đồ sau Biết A chất khí điều kiện tiêu chuẩn A + H2 → B ; A + H2O B + C; A + H2O + SO2 → B + … C→B+… Hãy viết phương trình hóa học đầy đủ phản ứng Bài tập 16: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: NO2 CuO (1) (6) (2) HNO3 Cu (7) Cu(NO3)2 (3) Cu(OH)2 (4) Cu(NO3)2 (5) CuO CuCl2 Bài tập 17: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: CH≡CH (1) (4) CH2=CH2 Benzen (5) (2) CH3−CH2OH (3) CH3−CH2Br Phenyl bromua Bài tập 18: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hố sau: BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang 84 CH4→C2H2→C2H4→C2H6→C2H5Cl Bài tập 19 Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: Al (1) AlCl3 (2) (3) Al(OH)3 (4) NaAlO2 (5) Al(OH)3 Al2O3 (6) Al Bài tập 20: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: FeO → FeCl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 Fe3O4 Fe Fe2(SO4)3 → FeSO4 → Fe(OH)2 Fe(NO3)3 Bài tập 21: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: a HCl → Cl2 → FeCl3→NaCl → HCl →CuCl2 →AgCl b KCl→Cl2 → KClO → HClO →Cl2 →KClO3 → KCl → AgCl Bài tập 22: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hố sau: SO2 S (1) (4) S ZnS (5) (2) SO2 (6) H2S (3) H2SO4 Bài tập 23: Poli (vinyl clorua) (PVC) điều chế từ khí thiên nhiên(chứa 95% thể tích khí CH4) theo sơ đồ chuyển hoá hiệu xuất gia đoạn sau: h 15% h 95% h 90% Metan   Axetilen  Vinyl clorua  PVC Muốn tổng hợp PVC cần m3 khí thiên nhiên (đo đktc) A 5589m3 B 5883m3 C 2941m3 D 5880m3 Bài tập 24: Xác định chất A, B, M, X sơ đồ viết PTHH để minh họa: E X+ A F  G E X+ B F  H  Fe I L X+ C  K  H + BaSO4  M G X+ D H    X  BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang 85 CÂU HỎI Thầy, cô liệt kê tập có sử dụng sơ đồ chuyển hố chất vơ hữu dạy-học mơn hố học sách giáo khoa, sách tập chương trình hóa học THCS Nêu ý nghĩ việc sử dụng tập Thầy, liệt kê tập có sử dụng sơ đồ chuyển hố chất vô hữu qua kỳ thi mơn hóa học Nêu ý nghĩ việc sử dụng tập Hãy thể quan điểm thầy, cô hệ thống tập có sử dụng sơ đồ chuyển hố chất vơ hữu dạy-học mơn hố học trường THCS BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1-Những vấn đề chung đổi giáo dục trung học phổ thông–NXB Giáo dục năm 2007 2- Sách giáo khoa tập lớp –NXB giáo dục năm 2012 3- Sách giáo khoa tập lớp –NXB giáo dục năm 2012 4- Sách giáo viên lớp 8–NXB giáo dục năm 2012 5- Sách giáo viên lớp –NXB giáo dục năm 2012 6- Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình, sách giáo khoa lớp 8, – NXB giáo dục năm 2007 7- Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học chu kỳ (2004-2007)– NXB Đại học sư phạm năm 2005 Các đề thi sử dụng kỳ thi trường tỉnh Thanh Hóa nước từ năm 2001 đến Sơ đồ chuyển hóa chất vơ hữu –Lê Ngọc Tú- NXB Đại học sư phạm năm 2013 10 Từ điển hóa học phổ thơng–Nguyễn Thạc Cát…NXB Giáo dục năm 2002 11 Văn hóa giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới–PGS,TS Nguyễn Duy Bắc–NXB Giáo dục năm 2002 12 Từ điển bách khoa hóa học–GS,TSKH Hồ Sĩ Thoảng–Đặng Tại…NXB Từ điển bách khoa BDTX giáo viên Sử dụng sơ đồ chuyển hoá chất… Trang 87
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ CÁC CHẤT VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ Ở TRƯỜNG THCS, CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ CÁC CHẤT VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ Ở TRƯỜNG THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay