SỔ TAY CÁC MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM SINH KẾ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

40 11 0
 • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:39

Sở NN&PTNT Nghệ An Hiểu biết Thích ứng biến đổi khí hậu Sinh kế bền vững SỔ TAY CÁC MƠ HÌNH THÍ ĐIỂM SINH KẾ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CÁC MƠ HÌNH SINH10, KẾ THÍ 2013 ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Hà Nội tháng MỤC LỤC Phần Giới thiệu 1 Kinh nghiệm truyền thống, kiến thức địa nâng cao lực ứng phó biến đổi khí hậu Q trình lựa chọn mơ hình sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu điển hình Huyện Nghi Lộc để đưa vào Sổ tay Một số hạn chế lưu ý sử dụng tài liệu Phần BĐKH tác động tới hoạt động sinh kế địa phương Biến đổi khí hậu loại hình thời tiết cực đoan Huyện Nghi Lộc 2 Hoạt động sinh kế tác động biến đổi khí hậu đến sinh kế Huyện Nghi Lộc Phần Mơ hình sinh kế thích ứng với BĐKHBĐKH Nghi Lộc 10 Mơ hình 1: Cải tiến kỹ thuật canh tác trồng hành tăm nhằm hạn chế tác động hạn hán úng ngập – Mơ hình Nghi Lâm 10 Mơ hình 2: Đa dạng hóa sinh kế, ổn định thu nhập, hạn chế rủi ro – Mô hình cải tiến ni bồ câu giống địa phương xã Nghi Lâm 14 Mơ hình 3: Cải tiến biện pháp nuôi thả dê cỏ địa phương, chủ động hạn chế rủi ro tác động thời tiết bất thuận 17 Mơ hình 4: Cải tiến số cơng đoạn chăm sóc, nâng cao hiệu sản xuất hạn chế tác động thời tiết bất thuận chăn nuôi gà địa phương thả vườn 20 Mô hình 5: Thay đổi cấu giống mùa vụ sản xuất lúa, hạn chế ảnh hưởng hạn hán đầu vụ lũ lụt cuối vụ 23 Mô hình 6: Sử dụng giống chịu hạn áp dụng số biện pháp kỹ thuật cải tiến nhằm hạn chế ảnh hưởng hạn hán đến sản xuất lạc 26 Mơ hình 7: Cải tiến phương thức canh tác ngơ, nâng cao suất, thích ứng với thay đổi bất lợi thời tiết 30 Mô hình 8: Ni giống bò vàng địa phương quy mơ hộ gia đình, ổn định thu nhập chủ động hạn chế ảnh hưởng thời tiết bất thuận 33 Mơ hình 9: Đa dạng hóa sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu từ mơ hình kết hợp lúa –vịt -cá 36 CÁC MƠ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU PHẦN GIỚI THIỆU Biến đổi khí hậu (BĐKH) coi thách thức lớn sống người môi trường, không tác động riêng tới quốc gia, khu vực, mà tác động đến toàn cầu BĐKH với hệ lụy mực nước biển dâng, nhiệt độ toàn cầu tăng, tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp Các loại hiểm họa tự nhiên xảy với tần suất, cường độ, tính bất định ngày gia tăng, gây tổn thất lớn người tài sản, đặc biệt cộng đồng dân cư nông thôn, nơi mà sinh kế phụ thuộc nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên khí hậu Do đó, việc phát triển loại hình sinh kế thích ứng với BĐKH, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế xã hội an ninh lương thực địa phương vô cần thiết Kinh nghiệm truyền thống, kiến thức địa nâng cao lực thích ứng với biến đổi khí hậu Từ lâu đời, sản xuất lao động thường nhật, kinh nghiệm phong phú mình, người nơng dân có thích ứng phù hợp, dựa vào điều kiện tự nhiên để sinh sống Ví dụ để đối phó với tình trạng hạn hán vào mùa khô, người dân chứa nước vào chum, vại; người dân tận dụng phụ phẩm sản xuất (rơm, rạ, thân ngô, thân lạc v.v) để dự trữ, làm thức ăn cho trâu bò mùa mưa, rét v.v Mỗi vùng, địa phương có kinh nghiệm sinh hoạt sản xuất riêng, ứng phó với điều kiện thời tiết đặc thù Do đó, việc tìm hiểu phổ biến kinh nghiệm hay cộng đồng việc làm cần thiết, giúp hỗ trợ phần cho mục tiêu nâng cao lực cộng đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần nhân rộng phổ biến tri thức hay dân gian Quá trình lựa chọn mơ hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu điển hình Huyện Nghi Lộc để đưa vào Sổ tay Huyện Nghi Lộc huyện nơng, hoạt động sản xuất trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thủy sản Trong năm gần đây, ảnh hưởng BĐKH tác động nặng nề đến sản xuất nông nghiệp địa phương, lũ lụt, hạn hán xuất thường xuyên hơn, thời tiết năm bất thường Do mơ hình sinh kế có khả thích ứng với điều kiện thời tiết bất thuận giải pháp gợi mở giải khó khăn CÁC MƠ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Với tiêu chí lựa chọn sinh kế địa có khả thích ứng với điều kiện khí hậu cực đoan, nhóm dự án thuộc Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nơng nghiệp Nông thôn (IPSARD) tổ chức chuyến công tác, điều tra xã dự án Nghi Văn, Nghi Yên, Nghi Lâm, Nghi Công Nam, Nghi Thái xã dự án xã đại diện cho vùng địa lý hệ thống nông nghiệp khác huyện Nghi Lộc Nghi Quang, Nghi Tiến Nghi Hưng, nhằm lựa chọn cách xác sinh kế tiêu biểu địa phương Trước điều tra sâu, nhóm nghiên cứu tổ chức tập huấn gửi bảng hỏi điều tra tới đại diện cán xã, Hội nông dân, Hội phụ nữ hộ nông dân để địa phương tự đề xuất mơ hình sinh kế tiêu biểu đánh giá có khả thích ứng với BĐKH xã Dựa vào kết tổng hợp bảng hỏi thu thập với việc tham vấn thêm lãnh đạo, cán nông nghiệp, khuyến nông xã huyện, nhóm nghiên cứu phân loại lựa chọn xã – mơ hình sinh kế tiêu biểu để tiến hành điều tra, nghiên cứu sâu Nhóm nghiên cứu vấn trực tiếp hộ gia đình q trình phát triển mơ hình, hiệu kinh tế, khả thích ứng với BĐKH mơ hình Các mơ hình sinh kế tổng kết tài liệu kết phân tích, tổng hợp từ điều tra thông tin từ báo cáo dự án số tài liệu kỹ thuật khác liên quan Một số hạn chế lưu ý sử dụng tài liệu Mục đích tài liệu giới thiệu mơ hình sinh kế tiêu biểu có khả thích ứng với BĐKH xã thí điểm dự án huyện Nghi Lộc Các xã hộ gia đình áp dụng để phát triển sinh kế hộ địa phương Tuy nhiên, tài liệu trọng tâm vào việc phân tích khả thích ứng đề xuất giải pháp thích ứng, mà không sâu mặt kỹ thuật Trước áp dụng, hộ địa phương nên trao đổi, tham khảo kỹ với cán nông nghiệp, khuyến nông xã, huyện để hướng dẫn cụ thể kỹ thuật Nếu hộ gia đình, xã muốn phát triển quy mơ lớn cần trao đổi với lãnh đạo xã, huyện chủ trương, định hướng phát triển sinh kế địa phương trước áp dụng thực Ngoài ra, kiến thức địa kinh nghiệm địa phương đa dạng phong phú Tài liệu tổng hợp cung cấp số đề xuất sinh kế tiêu biểu địa phương Nội dung kỹ thuật đề xuất tài liệu chưa đầy đủ Để nâng cao hiệu sản xuất, điều quan trọng hộ nơng dân nên tìm hiểu thêm kinh nghiệm hộ có kinh nghiệm sản xuất lâu năm có hiệu cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất thực tế Ảnh: Mơ hình trồng hành tăm xã Nghi Lâm CÁC MƠ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU PHẦN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG TỚI HOẠT ĐỘNG SINH KẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG Biến đổi khí hậu loại hình thời tiết cực đoan Huyện Nghi Lộc BĐKH thay đổi khí hậu vượt khỏi trạng thái trung bình trì khoảng thời gian dài, thường vài thập kỷ dài Nói cách khác, BĐKH thay đổi khí hậu khoảng thời gian dài ấm lạnh hơn, lượng mưa trung bình hàng năm tăng giảm v.v Trong năm gần đây, huyện Nghi Lộc chịu tác động không nhỏ BĐKH Nhiều loại hình thời tiết cực đoan xảy thường xuyên bất thường so với trước hạn hán, mưa bão, lụt lội xâm nhập mặn, rét đậm kéo dài v.v Hạn hán Hạn hán tượng thời tiết xảy thường xuyên vùng Nghi Lộc Nếu trước hạn hán thường gặp lần/năm nay, tượng xảy thường xuyên hơn, – lần/năm với cường độ lớn thời gian lại kéo dài (thường – tháng so với mức tháng năm trước đây) Các xã huyện phải chịu tượng hạn hán, ngắn khoảng tháng/năm dài tới tháng/năm, ảnh hưởng Ảnh: Đồng ruộng nứt nẻ xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đến tất loại mùa vụ sản xuất nông, lâm nghiệp Mức độ hạn hán tăng rõ rệt, đặc biệt tháng đến tháng hàng năm Đồng đất huyện khơng có nước, hiểm họa cháy rừng ln rình rập Đặc biệt kèm với đợt hạn hán gió nóng (thường gọi gió Lào), nắng gắt nhiệt độ tăng cao bất thường Mưa bão lụt lội Bão tượng thời tiết phổ biến địa bàn Nghi Lộc Bão thường kèm với đợt mưa lớn kéo dài, gây lụt lội Mùa mưa bão thường gắn với mùa lũ mưa nhiều vùng thượng nguồn tạo nên lũ đổ CÁC MƠ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU hạ nguồn, làm tăng mức độ ảnh hưởng tăng khó khăn sản xuất sinh kế người dân Thời gian gần cường độ đợt bão lũ lụt trở nên mạnh hơn, thời gian đợt ngập lụt kéo dài bất thường Bão lụt thường xảy – lần năm, đợt kéo dài khoảng – 10 ngày vào tháng – âm lịch hàng năm, ảnh hưởng không nhỏ tới thời vụ sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Ảnh: Đập tràn hai xã Nghi Công Nam Nghi Mỹ mùa lũ Hoạt động sinh kế tác động biến đổi khí hậu đến sinh kế Nghi Lộc Nơng nghiệp xác định hoạt động sinh kế người dân huyện Nghi Lộc Các hoạt động sinh kế chủ yếu tập trung lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thủy sản Là khu vực có nhiều loại hình thời tiết bất thường, hoạt động sản xuất nông nghiệp nhân dân huyện chịu ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu Hoạt động sinh kế lĩnh vực trồng trọt Các trồng nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm huyện Nghi Lộc gồm: lúa, ngơ, lạc, đậu, vừng Lúa lạc hai trồng chiếm diện tích lớn nhất, tiếp đến ngơ Lúa đặc biệt trồng tập trung xã đồng gồm Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái Nghi Yên Cây lạc màu truyền thống hàng hóa địa phương người dân trồng chủ yếu để bán thị trường nội địa phục vụ cho xuất Trồng trọt lĩnh vực bị tác động nặng nề tượng thời tiết cực đoan, bất thuận tác động BĐKH Qua đánh giá cho thấy hạn hán, nắng nóng kéo dài, bão lụt, rét đậm rét hại tượng thời tiết cực đoan có tác động mạnh đến hoạt động trồng trọt huyện Nghi Lộc Kết đánh giá IPSARD (2011) cho thấy thu nhập người trồng lúa giảm từ 30 – 40% gặp hạn hán trung bình giảm từ 70% trắng lúa gặp hạn hán kéo dài Nắng nóng làm tăng thêm chi phí thủy lợi, tăng chi phí bảo vệ thực vật, chi phí phòng trừ dịch bệnh trồng v.v Hạn hán kéo dài nguyên nhân làm cho khả xâm thực mặn tiến sâu vào đất liền, ảnh hưởng đến trồng làm giảm chất lượng đất canh tác Theo đánh giá sơ Sở NN&PTNT Nghệ An, hàng năm có đến 10.000 đất nông nghiệp bị ảnh hưởng xâm nhập mặn Hiện tượng làm thu hẹp diện tích đất nơng nghiệp mà nguyên nhân làm thay đổi mùa vụ trồng Mùa mưa năm gần thường phân bố không đều, nhiều trận mưa lớn, kéo dài gây ngập úng cục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa màng Trận lũ lụt lịch sử tháng 10 năm 2010 với tổng lượng mưa gần 1.000 mm với lũ từ thượng nguồn gây ngập úng diện rộng, gây hậu nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp lĩnh vực trồng trọt huyện: làm ngập 1.500 vừng, 600 lạc, 3.700 ngô, 2.884 lúa hè thu, 3.450 lúa mùa, 628 rau màu khoai lang bị ngập úng trắng; 35 cam bị ngập úng rụng toàn Những năm gần đây, rét đậm rét hại (nhiệt độ xuống < 130C chí < 100C kèm theo mưa phùn) có xu hướng xuất nhiều vào tháng mùa đông tác động xấu đến sản xuất vụ Đông Xuân địa bàn huyện Hiện tượng thường gây chết mạ mạ đến tuổi không cấy thời tiết lạnh, gây chết lúa khó rễ Nhiều năm mạ phải bỏ, gieo lại, ảnh hưởng đến thời vụ, giảm suất sản lượng tăng chi phí sản xuất Hoạt động sinh kế lĩnh vực chăn nuôi Phần lớn xã huyện có quy mơ chăn ni nhỏ theo quy mơ hộ gia đình, khơng có trang trại quy mơ lớn Vật ni CÁC MƠ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU huyện chủ yếu trâu, bò, dê loại gia cầm (gà, vịt, ngan, bồ câu) Các tượng thời tiết cực đoan có ảnh hưởng lớn đến sản xuất lĩnh vực chăn nuôi bao gồm: rét đậm kéo dài, hạn hán gây thiếu nguồn thức ăn xanh cho vật nuôi, lụt lội làm lây lan dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm làm giảm nghiêm trọng suất vật nuôi Rét đậm rét hại ảnh hưởng lớn diện rộng đến ngành chăn ni gia súc tồn huyện, vào thời điểm khan thức ăn xanh điều kiện chuồng trại sơ sài hộ nghèo Nhiều trâu bò bị nhiễm bệnh hay chết rét ảnh lớn đến đời sống sinh kế người dân Theo đánh giá IPSARD (2011) cho thấy, ảnh hưởng hạn hán nắng nóng kéo dài cộng với rét đậm rét hại khác thường, năm 2010 tồn huyện có khoảng 20% số hộ có nuôi lợn so với tỷ lệ khoảng 80 – 90% tổng số hộ có chăn ni lợn năm trước Lụt lội trực tiếp làm chết gia súc, gia cầm làm lây lan dịch bệnh Trận lụt lịch sử năm 2010, tồn huyện có hàng ngàn vật ni (trâu bò, lợn, gia cầm v.v.) bị lũ cuối trôi chết làm thiệt hại nhiều tỷ đồng cho cho bà nông dân huyện Hoạt động sinh kế lĩnh vực nuôi trồng thủy sản Nuôi trồng thủy sản tập trung chủ yếu xã ven biển hoạt động sinh kế chịu tác động mạnh BĐKH Hai xã Nghi Thái Nghi n có diện tích đất nuôi trồng thủy sản lớn huyện, bao gồm diện tích nước lợ ni tơm, diện tích nước nuôi cá Tuy nhiên, người dân địa phương lại thiếu kinh nghiệm ni trồng phòng chống ảnh hưởng thời tiết bất thuận đến nuôi trồng thủy sản Các hộ có quy mơ ni trồng lớn có kinh nghiệm hạn chế tác động thời tiết bất thuận hầu hết hộ đến từ nơi khác Hoạt động nuôi trồng thủy sản xã huyện Nghi Lộc bị tác động tiêu cực chủ yếu từ hai tượng thời tiết cực đoan: i) Hạn hán kéo dài gây khan nguồn nước cho hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ngọt, làm nước mặn xâm thực sâu vào nội đồng làm độ mặn tăng cao khu vực nuôi trồng hải sản nước lợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến suất nuôi trồng thu nhập ngư dân; ii) Lụt lội làm tràn bờ bao, gây hư hại cho hệ thống hạ tầng nuôi trồng thủy sản, nhiều trường hợp làm trắng nguồn lợi thủy sản nuôi trồng Lụt gây tình trạng nhiễm bẩn nguồn nước ao, hồ, đầm khu nuôi trồng thủy sản gây bệnh, ảnh hưởng lớn đến suất chất lượng nguồn lợi thủy sản Ví dụ, trận lụt năm 2010 làm 1.350 nuôi trồng thủy sản bị trắng với thiệt hại cho trồng vật nuôi, đưa tổng thiệt hại địa bàn huyện Nghi Lộc lên số 350 tỷ đồng Ảnh: Mưa bão xã Nghi n CÁC MƠ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU PHẦN MƠ HÌNH SINH KẾ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN NGHI LỘC Mơ hình : Cải tiến kỹ thuật canh tác trồng hành tăm nhằm hạn chế tác động hạn hán úng NGẬP – Mơ hình XÃ Nghi Lâm Hành tăm trồng trồng chân đất vàn cao, dễ nước khơng chủ động nước cho trồng lúa, tận dụng diện tích đất không hiệu sản xuất lương thực địa phương Đồng thời trồng hành tăm tận dụng nguồn nhân công lúc nông nhàn nông sản truyền thống địa phương Hành tăm trồng có chi phí đầu tư thấpthấp, bị sâu bệnh, chịu hạn tốt mà lại cho thu nhập cao (trung bình – triệu/sào xã Nghi Lâm, Nghi Lộc) Do mơ hình sản xuất đem lại hiệu kinh tế thiết thực cho bà nông dân điều kiện BĐKH Mô tả trình hình thành cải tiến mơ hình Trồng hành tăm có từ lâu đời Nghi Lộc Thời vụ trồng hành tăm thường từ tháng năm trước đến tháng năm sau, rải thời gian khoảng tháng Vào đầu vụ (tháng đến tháng 11) thường bị mưa kéo dài làm hành bị ngập úng, thối củ; ruộng hành ẩm ướt kéo dài, khó nước, hành dễ bị nhiễm nấm bệnh, gây thối 10 CÁC MƠ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU mơ hình 6: Sử dụng giống chịu hạn áp dụng số biện pháp kỹ thuật cải tiến, hạn chế ảnh hưởng hạn hán đến sản xuất lạc Lạc công nghiệp ngắn ngày, có giá trị kinh tế dinh dưỡng cao Đây nông sản truyền thống tiếng Nghệ An cho tiêu thụ địa phương xuất Cây lạc trồng tăng vụ, cải tạo đất tốt thường trồng tập trung vùng đất cát pha, nghèo dinh dưỡng vùng đất thường gặp hạn thiếu nước tưới Lạc xác định mặt hàng nông sản xuất chủ lực tỉnh Nghệ An Hiện nay, tỉnh xây dựng vùng lạc tập trung, chủ yếu vùng đất cát ven biển từ huyện Quỳnh Lưu tới huyện Nghi Lộc Để phát huy mạnh, Nghệ An đưa nhiều giống lạc lạc sen, L14, L18, L20, L23 TBKT phủ nilon, IPM để tăng suất Mơ tả q trình hình thành cải tiến mơ hình Thời vụ sản xuất lạc trước bà vào vụ Đông Xuân (1 vụ lạc/năm) Hiện nay, nông dân triển khai thêm vụ lạc Hè Thu Thu Đông, thành vụ/năm, vụ lạc Thu Đơng chủ yếu sản xuất giống để trồng cho vụ Xuân năm sau Ảnh: Cánh đồng lạc xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 26 Vụ Xuân theo tập quán nông dân thường trồng lạc sớm so với thời vụ chung tỉnh Vì lạc thường gặp rét đậm rét hại kéo dài, ảnh hưởng lớn đến khả nẩy mầm lạc, mọc chậm Bên cạnh đất trồng lạc chủ yếu tập trung huyện vùng ven biển, đất đất cát, cát pha vừa nghèo dinh dưỡng vừa không chủ động tưới tiêu Việc đầu tư phân bón để cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết cho lạc vừa thiếu lại không cân đối Bà nơng dân khơng bón vơi, hạn chế bón phân chuồng làm đất trồng lạc nghèo dinh dưỡng, lạc không phát triển Với thay đổi điều kiện thời tiết địa phương nay, thời vụ trồng lạc vụ Xuân nên tập trung vào thời gian từ 20/1 đến mùng 5/2 Thời tiết ấm nhiệt CÁC MƠ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU độ 160C đất ẩm thuận lợi cho lạc mọc nhanh, Vụ Hè Thu: Thời gian gieo tốt từ 1/6 – 15/6 gieo sau thu hoạch vụ Xuân Trong thời gian vụ Hè Thu, địa phương phải đối mặt với nhiều thiên tai hạn hán, mưa lũ, sâu bệnh Do đó, cần sử dụng giống lạc ngắn ngày có thời gian gieo trồng hợp lý để tránh rủi ro, bất lợi thời tiết Vụ Thu Đông: Thời gian gieo tốt từ 25/8 – 25/9, tranh thủ đặc biệt lúc trời nắng Năng lực thích ứng với điều kiện thời tiết bất thuận hiệu sản xuất mơ hình  Chọn đất có thành phần giới cát pha, thịt nhẹ, tiêu nước nhanh, gặp mưa to không bị úng Chọn giống lạc có khả chịu hạn kháng bệnh  Cày sâu, bừa nhỏ tơi xốp, lên luống, cỏ dại trước rạch hàng Hướng dẫn số giải pháp kỹ thuật Bước 1: Xử lý giống mật độ gieo Xử lý giống trước gieo: Nếu đất gieo lạc ẩm: Chọn hạt lạc không già, không non, không bị sâu bệnh; ngâm nước từ 10 – 12 Ở vụ Xuân trời rét dùng nước ấm 40 – 450C (2 sơi, lạnh) ngâm 12 giờ, sau ủ cho nứt nanh đem gieo, không để mầm nhú dài (chỉ xử lý thời vụ gieo trồng có độ ẩm khơng khí cao) Nếu đất gieo lạc đất khơ khơng xử lý hạt giống Mật độ gieo: Mật độ 33 cây/m2, 30cm x 10cm x 1hạt (hàng cách hàng 30cm, cách 10cm, gieo 1hạt/ lỗ) 30cm x 20cm x hạt; ứng với lượng giống 200kg lạc vỏ/ha lạc vụ Xuân để giống từ 150 – 160kg/ha lạc vụ Hè để giống Bước 2: Làm đất lên luống  Làm luống: nên thiết kế luống theo hướng Đông - Tây để tận dụng tối đa lượng xạ  Đ ất cày - lần sâu 25 - 30cm, lần cày lượt bừa  Che phủ nilon: Công thức che phủ nilon cho suất cao diện tích lạc khơng phủ nilon 15 - 30%, đồng thời giữ ẩm độ, hạn chế cỏ dại chuột Sau thu hoạch, suất đạt khoảng 25 - 26 tạ/ha, lãi sau trừ chi phí gần triệu/sào Sử dụng công thức cho suất cao mà giảm ngày cơng lao động  Đất phải nhỏ, tơi, xốp cỏ dại  T hời vụ sản xuất lạc vụ Đông nên đẩy sớm lên (trong khoảng 15/8 – 15/9 Dương lịch) để tránh lũ, lụt Nên sử dụng nilon che phủ cho lạc vụ Bước 3: Gieo hạt vụ Xuân lạc vụ Thu Với lạc Hè, áp dụng che phủ nilon cho lạc không đem lại hiệu nắng nóng khơ hạn, mà nên sử dụng rơm rạ để che phủ lạc Đây sáng tạo sản xuất cần áp dụng rộng rãi Che phủ rơm, rạ ngồi việc chống nước, giữ ẩm cho đất nắng nóng khơ hạn, giảm rửa trơi phân bón xảy mưa lớn mà cung cấp cho vụ sau lượng lớn chất hữu  Luống lạc:  Không phủ nilon: Rãnh sâu 15 - 20cm, luống rộng - 2,5m  N ếu che phủ nilon: Luống rộng 1m, rãnh hai luống rộng 20cm, luống có hình lưng rùa, luống rạch hàng  Sau lên luống, rạch hàng sâu - 10cm  B ón tồn phân chuồng phân vơ vào rãnh rạch, sau lấp phân để lại độ sâu - 4cm  D ùng cuốc gạt nhẹ đất bên mép luống lên sẵn phía rãnh  Hạt giống gieo lỗ hạt sâu - 4cm  K hi lạc lên 10 ngày chọc lỗ cho lạc lên (vụ Xuân); cào bỏ phân, chọc lỗ, gieo hạt (vụ Đông); thời tiết mưa, bà dùng nilon để phủ luống Gieo hạt vụ Hè:  Sau lên luống, rạch hàng sâu - 10cm  Bón tồn phân chuồng phân vơ vào CÁC MƠ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 27 rãnh rạch, sau lấp phân để lại độ sâu - 4cm  Dùng cuốc gạt nhẹ đất bên mép luống lên sẵn phía rãnh  V bột: Bón làm lần, làm đất lần cuối lạc hoa rộ  Hạt giống gieo lỗ hạt sâu - 4cm Tỉa dặm, xới xáo, làm cỏ  Phủ rơm, rạ lên mặt luống  K hi lạc có thật nên tỉa dặm để đảm bảo mật độ Bước 4: Thu hoạch Thu hoạch lạc có số củ già đạt 85 – 90% tổng số củ Lạc sau nhổ bứt củ cắt cách gốc 10cm để chùm củ phơi bứt dần Sau phơi nắng đến bóc hạt thấy tróc vỏ lụa (độ ẩm 10%) đủ tiêu chuẩn bảo quản Điều kiện áp dụng Điều kiện đất đai Lạc khơng u cầu khắt khe độ phì đất nhiên đất trồng lạc phải đảm bảo cao ráo, nước nhanh có mưa to Thành phần giới đất trồng lạc tốt loại đất thịt nhẹ, cát pha, để đất tơi, xốp có độ pH từ 5,5 – nhằm thoả mãn yêu cầu lạc:  Rễ phát triển mạnh chiều sâu chiều ngang  Đủ ôxy cho vi sinh vật nốt sần hoạt động cố định đạm  Tia đâm xuống đất dễ dàng  Dễ thu hoạch Lượng mưa Nước yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng lớn đến suất lạc Tuy lạc coi trồng chịu hạn, song thực lạc chịu hạn giai đoạn định Độ ẩm đất suốt thời gian sinh trưởng lạc yêu cầu khoảng 70 – 80% độ ẩm giới hạn đồng ruộng Yêu cầu có cao chút thời kỳ hoa, kết (80 – 85%) giảm thời kỳ chín hạt Cách bón phân  Bón lót tồn phân hữu (hoặc vi sinh), 1/2 phân lân, rải phân theo hàng  Bón thúc 1: Khi có – thật, bón 2/3 lượng đạm 1/2 lượng phân ka li, bón phân cách gốc khoảng cm, lấp đất kết hợp làm cỏ xới vun nhẹ 28  B ón thúc 2: Khi lạc hoa 1/3 lượng đạm lại, 1/2 lượng lân lại 1/2 lượng kali lại  Khi lạc có – thật: Nhổ cỏ, xới xáo đất, kết hợp bón thúc  K hi lạc có thật, lạc bắt đầu hoa cuốc cỏ xới sâu – 6cm gần gốc Tưới nước Trong thời kỳ lạc hoa trời khơng mưa nơi có điều kiện tưới nước tiến hành tưới theo cách sau:  Tưới phun ruộng lạc, ướt thấm đất  T háo nước đầy rãnh, ngập hết mặt luống tháo nước Thu hoạch chọn giống lạc Lạc che phủ nilon chín sớm lạc khơng che phủ nilon – 10 ngày nên cần theo dõi để thu hoạch thời vụ, tránh để lạc mọc mầm biến màu củ Chọn ngày nắng thu hoạch lạc, chọn củ giống trồng từ vụ lạc Thu Đông, trồng cho vụ Xuân Hè củ giống vụ Xn Hè trồng cho vụ Thu Đơng hạt lạc để lâu, tỷ lệ nẩy mầm giảm Với lạc phủ nilon, bà cần ý thu gom xử lý nilon sau thu hoạch cách chôn đốt, giảm ô nhiễm môi trường Để chọn lạc giống, nên chọn củ to, già, vỏ căng đều, có từ – nhân, rũ đất, phơi nguyên củ nong, nia sàn gỗ nắng nhẹ, phơi nhiều nắng, không phơi củ khô kiệt (hạt giống bong lụa), hạt lạc giàu chất dầu, phơi kiệt quá, chất dầu bị oxy hóa, làm giảm khả nảy mầm hạt giống sau Bảo quản lạc nguyên củ chum sành, đáy chum lót lớp chuối xoan khơ, bịt kín miệng chum, để nơi khơ ráo, đến vụ trồng lấy củ giống, bóc vỏ loại bỏ hạt nhăn, hạt nhỏ, đem gieo Tùy chất đất lựa chọn giống lạc phù hợp CÁC MƠ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Khơng nên trồng lạc liên tiếp qua nhiều vụ mảnh đất làm giảm suất khoang (gây bệnh suốt thời kỳ sinh trưởng lạc), rệp (phát sinh nhiều điều kiện thời tiết có mưa phùn, ruộng lạc ẩm ướt, rậm rạp) v.v Không nên luân canh lạc với họ đậu khác, khoai lang, cà, ớt để tránh lây lan bệnh Trong trình phủ nilon: người dân không dẫm lên luống nilon Kỹ thuật phù hợp nilon rộng 1m – 1,2 m để dễ thoát nước gặp lụt tiểu mãn Rủi ro cần lưu ý  Một số loại sâu bệnh thường gặp lạc sâu xám (gây bệnh thời kỳ con), sâu GIAI ĐOẠN CAN THIỆP SINH KẾ TƯBĐKH Gieo hạt THỜI GIAN 3-5 ngày  T hời tiết bất thuận hạn hán, sương muối, gió Lào xảy giai đoạn sinh trưởng phát triển lạc ảnh hưởng đến suất chất lượng lạc thu hoạch  Đầu cho sản phẩm, thị trường không ổn định ảnh hưởng lớn đến thu nhập người dân RỦI RO THỜI TIẾT Hạn hán Lũ lụt GIẢI PHÁP Tưới nước Gieo theo lịch mùa vụ Thay đổi giống Gieo phủ nilon rơm rạ Tưới nước bổ sung Sinh trưởng phát triển 25-30 ngày Hạn hán Phun thuốc nấm kích thích Sương muối Khơi thơng cống rãnh Gió Lào Gieo phủ nilon rơm rạ khơ chặt nhỏ Hạn hán Ra hoa kết Lũ lụt 60-80 ngày Thu hoạch Quá nóng Hạn hán Lũ lụt Tưới nước Thoát nước tốt Phủ nilon sau kết thúc trồng dặm, vun xới bón phân Nhổ chạy lụt, bán lạc tươi giá thấp CÁC MÔ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 29 mơ hình 7: Cải tiến phương thức canh tác ngô, nâng cao suất, thích ứng với thay đổi bất lợi thời tiết đặc biệt sản xuất ngô vụ Đông đất hai lúa Trước đây, bà nông dân thường trồng giống ngô dài ngày LVN10, Bioseed 9698, NK66 v.v Thời kỳ khó tránh khỏi tác động thời tiết, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trình sinh trưởng phát triển ngô Hiện ngô trồng vụ, vụ Đông Xuân (gieo hạt từ tháng 12 đến hết mưa, độ ẩm khoảng 70%); vụ Hè Thu (gieo từ cuối tháng đến đầu tháng 4) vụ Đông (giữa tháng đến 15/10) Năng lực thích ứng với điều kiện thời tiết bất thuận hiệu sản xuất mơ hình Ngơ xác định lương thực quan trọng thứ hai sau lúa màu quan trọng trồng nhiều xã huyện Nghi Lộc Mơ tả q trình hình thành cải tiến mơ hình Nghệ An tỉnh có đặc thù thời tiết khí hậu khắc nghiệt Từ tháng đến tháng chịu ảnh hưởng Tây Nam khơ gió nóng Thời gian tháng – 10 chịu ảnh hưởng gió Đơng Nam gây mưa bão Tháng 11 đến tháng năm sau chịu ảnh hưởng gió mùa Đơng Bắc gây mưa lạnh Do đó, ngơ trồng vụ Hè Thu vụ Đông Xuân thời kỳ thường gặp mưa lớn, gây ngập úng, ảnh hưởng đến sinh trưởng, chết, ảnh hưởng lớn đến suất Để hạn chế tác động thời tiết bất lợi, người dân cần sử dụng giống ngô ngắn ngày, 30 Hầu hết diện tích ngơ vụ Hè thường bị hạn hán cuối vụ diện tích ngơ vụ Đơng bị mưa lũ đầu vụ gây mùa Do đó, cần điều chỉnh thời gian gieo trồng phù hợp với thời tiết, hạn chế bất thuận điều kiện thời tiết  T rồng xen ngô với loại họ đậu (lạc, đỗ) để nâng cao độ phì đất, hạn chế bốc nước, nâng cao khả chịu hạn ngô  V ụ Đơng Xn: Trong q trình sản xuất cần áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm nước, đặc biệt sử dụng tàn dư thực vật trồng vụ trước che phủ đất, chống thoát nước Bên cạnh đưa giống ngơ có suất, chất lượng tốt vào sản xuất, trọng sử dụng giống ngơ ngắn ngày, có khả chịu hạn tốt Tại vùng đất có khả cung cấp nước hạn chế, sản xuất ngô phải theo hướng thâm canh  V ụ Hè Thu: Bố trí trồng luân, xen canh ngô với họ đậu nhằm giảm thiểu rửa trôi đất bề mặt, bổ sung dinh dưỡng cho đất Sử dụng phân bón hợp lý tùy theo giống CÁC MƠ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ngơ, tránh bón phân cân đối, khuyến khích sử dụng loại phân hữu cơ, hữu sinh học nhằm cải tạo, tăng độ phì cho đất Giống ngơ ngắn ngày vừa tạo điều kiện thuận lợi để cấu diện tích ngơ vụ Hè Thu đất vụ lúa, đồng thời chịu hạn cục gió Lào, vừa chịu rét vụ Đơng, ổn định với nhiều điều kiện thời tiết, cho suất cao nên phù hợp với điều kiện khí hậu Nghệ An Hướng dẫn số giải pháp kỹ thuật  Đảm bảo mật độ gieo trồng phù hợp với loại giống chất đất Trên đất tốt, đầu tư cao, giống thấp cây, hàng cách hàng 50 – 60cm, cách 25 – 27cm, đảm bảo mật độ 67.000 – 80.000 cây/ha Đất có độ phì trung bình, đầu tư thấp gieo mật độ hàng cách hàng 60 – 65cm, cách 25 – 27cm đảm bảo mật độ 57.000 – 67.000 cây/ha  Làm luống luống rộng 80 – 100cm (luống đôi) 30cm (luống đơn), chiều cao luống 20cm, rãnh rộng 20 – 25cm, để chủ động tưới nước gặp hạn tiêu nước gặp mưa lớn  Bón phân kết hợp với làm cỏ cho ngơ Bón phân cách hốc ngơ – 6cm, bón đến đâu lấp tới để tránh bay hơi, khơng nên bón phân vào ngày mưa bị rửa trôi trời nắng (giữa trưa) phân bị bay  Lượng phân bón đảm bảo cho ngô sinh trưởng cho suất cao cho 1ha sau:  Phân chuồng: 10 - 15 tấn/ha  Đạm urê: 300 - 400kg/ha  Supe lân: 300 - 450 kg/ha  Kali: 120 - 150 kg/ha  Lượng phân bón bón làm hai đợt:  Bón lót: bón tồn phân chuồng + tồn lân + 1/3 đạm + 1/3 kali (bón vào rãnh vào hốc lấp lớp đất mỏng gieo hạt)  Bón thúc: bón làm đợt:  Đợt 1: ngơ - bón 1/3 đạm  Đợt 2: ngô - bón 1/3 đạm 1/3 kali  Đợt 3: bón trước trổ cờ: 1/3 kali  Kết hợp làm cỏ xới xáo, vét rãnh, vun cao luống, để tiêu nước nhanh có mưa to, đồng thời tăng khả chống hạn chống đổ cho ngô, vun cao gốc ngô lai để đảm bảo nước tưới Một số lưu ý áp dụng mơ hình Hạt giống ngơ sử dụng lần, không sử dụng ngô lai thương phẩm để làm giống Điều kiện áp dụng  N gơ trồng kén đất Song để sinh trưởng phát triển tốt, đạt suất cao, ngơ cần trồng đất có độ phì nhiêu cao, giữ nước nước tốt Ngồi chế độ dinh dưỡng nước cần ý đến độ thống khí đất thực tưới tiêu hợp lý  Cơ cấu giống phải phù hợp với mùa vụ, đất đai khả đầu tư hộ nông dân, tránh ngô trổ cờ, phun râu lúc thời tiết bất thuận nắng nóng rét đậm, mưa nhiều  N gơ cần bón nhiều đạm, thu hoạch xanh cho suất cao  D ùng ngô bầu ngô mạ trồng đất hai lúa, hạn chế tác động mưa lụt Rủi ro cần lưu ý  H ạn hán rét giai đoạn trổ cờ, tung phấn, phun râu làm hạt có ảnh hưởng lớn đến suất ngơ Do đó, cần ý đến thời vụ gieo trồng để tránh hạn CÁC MƠ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 31 mưa xảy vào giai đoạn trổ cờ, tung phấn phun râu sử dụng giống ngô chịu hạn, chống đổ tốt  Ngập nước lúc trổ cờ phun râu làm cho phun râu tung phấn lệch nhau, không thụ phấn, không kết hạt  Do ngô giao phấn nên mưa nhiều vào thời kỳ tung phấn, phun râu, phấn bị trôi, ngô không thụ phấn giảm tỷ lệ hạt bắp, giảm suất  S âu bệnh gây hại rệp cờ, đốm lá, sâu đục thân v.v ảnh hưởng lớn đến suất  Sâu đục thân, đục nõn: Khi xuất bệnh cần dùng thuốc bảo vệ thực vật; giai đoạn trổ cờ dùng thuốc hạt rắc trực tiếp lên cây, bẹ  Rét đậm (dưới 150C) thời kỳ trổ cờ hình thành bắp  Điều kiện đất chua, phèn mặn kết hợp với chế độ bón phân không hợp lý dễ dàng dẫn đến tượng ngô không hạt  Cây ngô thiếu lân, xuất sọc tím, thân chuyển sang đỏ, nhỏ, rễ phát triển kém, dẫn đến bắp nhỏ, hạt nhỏ, suất thấp Nhiều ruộng đất bạc màu, lâu ngày khơng bón phân hữu đất lấy từ đất đào ao nuôi cá nên nghèo dinh dưỡng, ngơ phát triển yếu kém, còi cọc, bắp nhỏ không kết hạt GIAI ĐOẠN CAN THIỆP SINH KẾ TƯBĐKH Giai đoạn gieo hạt đến nảy mầm (3 lá) THỜI GIAN 5-7 ngày Ảnh: Ruộng ngô lên RỦI RO THỜI TIẾT Rét đậm Quá nóng Hạn hán Giai đoạn (từ đến trổ cờ) 90-100 ngày Quá nóng Rét đậm Nhiều sương Thu hoạch 32 Q lạnh Mưa nhiều CÁC MƠ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIẢI PHÁP Thay đổi cấu mùa vụ Áp dụng giống ngắn ngày Gieo trồng đảm bảo mật độ Áp dụng giống ngắn ngày, chịu hạn Che phủ nilon/rơm rạ giữ ẩm Trồng xen họ đậu Phun thuốc trừ sâu bệnh Chọn giống ngắn ngày Thu hoạch vào ngày nắng mơ hình 8: Ni giống bò vàng địa phương quy mơ hộ gia đình, ổn định thu nhập chủ động hạn chế ảnh hưởng thời tiết bất thuận Bò ni nhiều hộ gia đình Nghi Lộc để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp làm sức kéo, lấy phân bón ruộng, bán để tăng thu nhập để mua lương thực đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực hộ Bên cạnh đó, bò ni để tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên nguồn thức ăn từ sản phẩm phụ sản xuất nông nghiệp nâng cao hiệu sản xuất giảm thải mơi trường, đồng thời góp phần giải lao động nhàn rỗi hộ gia đình ký sinh trùng có hiệu sinh sản cao Bò tơ chăm sóc tốt cho phối giống lần đầu lúc 20 tháng tuổi, bò đẻ 12 – 13 tháng/lứa, bê có khối lượng nhỏ nên bò mẹ dễ sinh, tỷ lệ nuôi bê sống cao, đạt 95% Năng lực thích ứng với điều kiện thời tiết bất thuận hiệu sản xuất mơ hình Mơ tả q trình hình thành cải tiến mơ hình Thời tiết khí hậu huyện Nghi Lộc, Nghệ An tương đối khắc nghiệt khắc nhiệt với tác động BĐKH, làm tăng cường độ đợt nắng nóng kéo dài mùa hè rét đậm, rét hại mùa đông Do vậy, vấn đề chống nóng chống rét cho bò quan trọng Nguồn nước uống thường xuyên cho bò cần ý, hạn chế sử dụng nước ao, hồ để tránh khả nhiễm số bệnh tiêu chảy, ký sinh trùng Giống bò ta (thường gọi bò vàng) có đặc điểm chung thích nghi tốt với khí hậu địa phương, chịu kham khổ điều kiện khan thức ăn, phương thức chăn ni tận dụng Bò vàng chống chịu với bệnh tật tốt, thích nghi với điều kiện chăn nuôi nông dân nghèo chống chịu bệnh Trước tình trạng khan thức ăn tự nhiên, hộ gia đình cần chủ động trồng cỏ số loại thức an gia súc khác khu đất tận dụng quanh nhà (keo dậu, muông tròn, lạc dại v.v.) để đảm bảo nguồn thức ăn cho bò Mùa đơng bổ sung thức ăn từ bột lạc, rơm, tận dụng thân lạc, phơi khô cắt làm thức ăn CÁC MƠ HÌNH SINH KẾ THÍ ĐIỂM ĐIỂN HÌNH THÍCH ỨNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 33 cho ngày mưa Mùa đơng che chuồng kín, chống lạnh Tùy điều kiện thời tiết, ngày chăn dắt – lần, trời q lạnh (400C) làm tăng thân nhiệt vật ni Con vật nhiễm lạnh bị lạnh đột ngột phần thể, dẫn đến bệnh ỉa chảy viêm phổi, đặc biệt nguy hiểm giai đoạn bê Một số thức ăn phụ phẩm từ trồng trọt bị nhiễm độc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ trồng, số thức ăn có chứa độc tố sắn, gây rối loạn hoạt động thể bò, dẫn đến chết Ảnh: Ni bò vàng xã Nghi Lâm GIAI ĐOẠN CAN THIỆP SINH KẾ TƯBĐKH Bê sơ sinh Dưới 30 ngày tuổi Bê sinh trưởng phát triển Từ tháng tuổi đến 20 tháng tuổi Bò vỗ béo RỦI RO THỜI TIẾT THỜI GIAN Quá nóng Quá lạnh GIẢI PHÁP Làm chuồng trại kỹ thuật, thoáng vào mùa hè kín vào mùa đơng Vệ sinh chuồng trại Cho ăn thức ăn bổ sung Cho ăn chuồng thời gian nóng (>400C) lạnh (
- Xem thêm -

Xem thêm: SỔ TAY CÁC MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM SINH KẾ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, SỔ TAY CÁC MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM SINH KẾ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay