SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY BÀI THỰC HÀNH SINH 8

15 18 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:32

I Thông tin chung sáng kiến Tên sáng kiến: Kinh nghiệm về giáo dục giới tính và việc giữ gìn vệ sinh thể người cho học sinh thông qua các tiết học môn Sinh học và các hoạt động giáo dục Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy, hướng dẫn học sinh THCS (đặc biệt học sinh lớp 8) việc giáo dục, giữ gìn vệ sinh thể thân Tác giả Họ và tên: Hà Thị Phượng Ngày tháng/năm sinh: 13/10/1984 Chức vụ, đơn vị công tác: THCS xã Sơn Hà Điện thoại: DĐ .Cố định Chủ đầu tư tạo sáng kiến (nếu có): Họ và tên: Hà Thị Phượng Ngày tháng/năm sinh: 13/10/1984 Chức vụ, đơn vị công tác: THCS xã Sơn Hà Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có) Tên đơn vị: THCS xã Sơn Hà Địa xã S n H à , h u y ệ n H ữ u L ũ n g Điện thoại: Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Nhằm lồng ghép giáo dục giới tính cho học sinh mợt cách có hiệu quả, người thầy phải thực kiên trì, nhẫn nại, lòng yêu nghề, hết mình với học sinh, có trách nhiệm cao cơng việc, khơng ngừng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm có điều mới thật giúp người thầy hoàn thành tốt công việc, đồng thời giúp các em yêu thích hơn, tích cực tiết học Cần có đồng thuận cao các thầy cô giáo tất các bộ môn Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Từ tháng 02/2017 đến tháng 04/2018 II Mô tả giải pháp truyền thống đã, áp dụng: Thực trạng và cách hiểu giới tính hiện Giới tính là một tập hợp những đặc điểm riêng biệt, tạo nên khác giữa nam và nữ, Ví dụ: đàn ông: to khoẻ, bộc trực, cứng rắn; phụ nữ: nhỏ yếu, kín đáo, dịu dàng Giới tính bao gồm những trải nghiệm, là các hoạt động, quan hệ, sở thích riêng, là làm thế nào để ta chính là ta và thể ta Giới tính hình thành từ nguồn gốc Sinh học: Nam có nhiễm sắc thể XY, nữ là XX Cấu tạo thể, nội tiết, tâm sinh lý là bắt nguồn từ Nguồn gốc thứ hai là từ xã hợi: Tình cảm, ý thức hình thành qua giao tiếp dưới ảnh hưởng giáo dục xã hợi Có người đàn ông tính đàn bà và ngược lại Mỗi xã hợi có phân cơng lao đợng riêng, có quan niệm về giới tính theo những chuẩn mực đạo đức và văn hoá định Như giới tính là hành vi, tâm lý, đạo đức theo kiểu nam nữ, chịu ảnh hưởng xã hội hay mợt nền văn hoá nào đó, vì thay đổi theo thời đại Cách nghĩ việc nên giáo dục cho học sinh giới tính hiện Giáo dục giới tính cho học sinh là hình thành họ những tiêu chuẩn đạo đức hành vi có liên quan đến những lĩnh vực riêng tư, thầm kín đời sống người, hình thành những quan hệ đạo đức lành mạnh giữa em trai và em gái, giữa nam và nữ Theo nhà nghiên cứu V Vladi- D.CapuXtin: “Giáo dục giới tính là một bộ phận không thể tách rời giáo dục đạo đức, Gắn liền với một loạt các vấn đề giáo dục và y học Nó giúp cho trẻ biết vai trò trai gái, mợt niên mợt phụ nữ Tiếp là phải hiểu vai trò người đàn ơng đàn bà, các vai trò người chồng người vợ, người bố người mẹ cho phù hợp với các nguyên tắc đạo đức xã hội ” Theo định nghĩa ngành y tế, giáo dục giới tính là một thuật ngữ rộng miêu tả việc giáo dục về giải phẫu sinh dục, sinh sản, quan hệ tình dục, sức khoẻ sinh sản, các quan hệ tình cảm, quyền sinh sản và các trách nhiệm, tránh thai, và khía cạnh khác thái độ tình dục loài người Những cách giáo dục giới tính thông thường là thông qua cha mẹ, người chăm sóc, các chương trình trường học và các chiến dịch sức khoẻ cộng đồng Khái quát chung chương trình mơn Sinh học có nợi dung giáo dục giới tính Qua Sinh học và Sinh học 7, các em tìm hiểu về cấu tạo và đời sống các thể động- thực vật, thấy đa dạng và phong phú tính thích nghi kì diệu với môi trường sống chúng Đồng thời, các em thấy tiến hoá từ thể có cấu tạo đơn giản đến thể có cấu tạo phức tạp phù hợp với chức ngày càng hoàn thiện Sinh học 8, các em có điều kiện tìm hiểu sâu hơn, kĩ về một loài động vật cao bậc thang tiến hoá- là người, về những điều bí ẩn thân các em Khi hiểu rõ, nắm các kiến thức đó, các em có sở áp dụng các biện pháp vệ sinh, rèn luyện thân thể khoẻ mạnh, tạo điều kiện cho hoạt đợng học tập và lao đợng có hiệu suất và chất lượng *)Nhiệm vụ chương trình Sinh học Cung cấp cho học sinh những kiến thức về thể người Rèn luyện cho các em những kĩ như: giải phẫu học, kĩ vận dụng kiến thức vào thực tế Thơng qua chương trình Sinh học 8, góp phần rèn luyện lực tư độc lập, khả phân tích, khái quát hoá Giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ và hành vi một người lao đợng mới Góp phần giáo dục vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ, giáo dục dân số *) Nội dung chương trình Sinh học - Cấu trúc chương trình: Bài mở đầu: Giới thiệu về vị trí người tự nhiên- là động vật cao bậc thang tiến hoá, giới thiệu về phương pháp học bộ môn + Chương 1: Khái quát về thể người + Chương 2: Vận động + Chương 3: Tuần hoàn + Chương 4: Hô hấp + Chương 5: Tiêu hoá + Chương 6: Trao đổi chất và lượng + Chương 7: Bài tiết + Chương 8: Da + Chương 9: Thần kinh và giác quan + Chương 10: Nội tiết + Chương 11: Sinh sản Thực trạng và giải pháp thực tiễn 10 giáo viên thực Trước xây dựng sáng kiến thân khảo sát và điều tra việc thực hiện về giáo dục giới tính và sức khẻo sinh sản và giữ gìn vệ sinh cho học sinh lứa tuổi dạy thì các giáo viên cụm chuyên môn số và một số giáo viên địa bàn huyện Kết cho thấy sau: Bảng Các biện pháp Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản và giữ gìn vệ sinh cho học sinh lứa tuổi dạy thì dạy học môn Sinh học 10 giáo viên Số TT Các biện pháp thực hiện Thường xuyên SL Chủ yếu sử dụng các ngồn tư liệu sẵn có SGK và kênh hình tại nhà trường Khai thác nội dung SGK môn Sinh học và cập nhật thông tin Internet Tham khảo các tài liệu và liên hệ với các trung tâm chăm sóc sức khỏe để truyền thơng giáo dục Giáo viên chủ nhiệm lớp có Tổ chức các trò chơi tìm hểu về sức khỏe sinh sản vị thành niên lồng ghép với NĐNLL và sinh hoạt lớp Tổ chức ngoại khóa cho HS % Khơng thường xuyên SL % Không sử dụng SL % 80 20 70 30 30 70 10 20 70 10 90 Kết bảng cho thấy, Giáo viên giảng dạy bộ môn Sinh học các trường chưa thật quan tâm đến sâu sắc đến vấn đề giáo dục giới tính và giữ gìn vệ sinh tuổi dạy thì, lứa tuổi này cần đặc biệt quan tâm Qua có thể thấy giáo viên chưa thật quan tâm mức vấn đề giáo dục giới tính và giữ gìn vệ sinh tuổi dạy thì Thực tế những hiểu biết học sinh với giới và thể thân Bảng Hiểu biết 100 học sinh trường THCS vấn đề giới tính và giữ gì sức khỏe ở tuổi dạy thì Tỷ lệ Nợi dung Số lượng % Câu 1: Em có quan tâm đến vấn đề giới tính, giữ gìn vệ 100 1000 sinh thể thân Rất quan tâm 20 20 Quan tâm vừa phải 25 25 Ít quan tâm 25 25 Hầu không quan tâm 30 30 100 100 Rất thường xuyên 10 10 Thường xuyên 17 17 Thỉnh thoảng 34 34 Hầu không 39 39 100 100 Rất thường xuyên 3 Thường xuyên 10 10 Thỉnh thoảng 20 20 Hầu không 67 67 100 100 3 Câu 2: Em có thường xuyên tìm hiểu thông tin về giáo dục giới tính và vệ sinh thể khơng? Câu 3: Em có thường xun hỏi bố, mẹ, anh chị và bạn bè về những thay đổi vể mặt thể và cảm nhận thân chưa về bạn khác giới? Câu 4: Em có mong muốn bạn khác giới hiểu về thân va hiểu về mình? Rất mong muốn Có được, không 10 10 Không mong muốn 87 87 Quả bảng cho thấy mức độ hiểu biết học sinh về giới và sức khỏe sinh sản và những hiểu biết về vai trò cảu giữ gìn vệ sinh cá nhân thấp III Mơ tả sáng kiến 3.1 Tính mới, sáng tạo sáng kiến : 3.1.1 Làm rõ cho cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu rõ nhận thức giáo dục giới tính Tại phải giáo dục giới tính cho học sinh lứa t̉i THCS? Tình hình phá thai vị thành tiên Việt Nam ngày càng gia tăng và trẻ hoá Vì vậy, việc giáo dục giới tình cho trẻ vị thành tiên cần thiết bao giờ Giới tính có vai trò quan trọng đời sống và hoạt đợng người Giới tính tạo nên những cảm xúc đặc biệt có giao lưu trực tiếp giữa hai người khác giới, làm cho người trở nên ý tứ, tế nhị, duyên dáng (xấu hổ, thẹn thùng…) thận trọng quan hệ nam nữ và lịch giao tiếp xã hội, giúp người phát triển nhân cách hài hoà Đó chính là những cảm xúc giới tính Cảm xúc giới tính có thể tạo nên ối quan hệ yêu đương nam nữ lành mạnh, dẫn đến tình yêu hạnh phúc Giáo dục giới tính cho học sinh là hình thành họ những tiêu chuẩn đạo đức hành vi có liên quan đến những lĩnh vực riêng tư, thầm kín đời sống người, hình thành những quan hệ đạo đức lành mạnh giữa em trai và em gái, giữa nam và nữ Giáo dục giới tính là một bộ phận quan trọng việc giáo dục nhân cách người phát triển toàn diện Giáo dục giới tính nhằm bồi dưỡng cho thế hệ trẻ những hiểu biết cần thiết về giới và giới tính, hình thành cho họ những phẩm chất giới tính giới mình, hình thành họ thái độ và kỹ giao tiếp ứng xử lịch sự, văn minh quan hệ với người khác giới hoạt động và đời sống xã hội Giáo dục giới tính là một bộ phận giáo dục nói chung, giáo dục đạo đức nói riêng Tuy nhiên, giáo dục giới tính có đặc trưng ý nghĩa và mục đích riêng Giáo dục giới tính tập trung vào khía cạnh giới tính cá nhân, giúp cho thế hệ trẻ có thái đợ, có hiểu biết và có suy nghĩ đắn, lành mạnh về giới tính Giáo dục giới tính có vai trò cho học sinh hiện thế nào? Giáo dục giới tính có ý nghĩa xã hội quan trọng hai phương diện: Nâng cao chất lượng giống nòi và nâng cao chất lượng c̣c sống Giáo dục giới tính nếu tiến hành có chất lượng từ những năm đến trường có những tác động sau đây: Sự hiểu biết học sinh về những gì có liên quan đến giới, giới tính và những vấn đề liên quan đến tình dục, nhân và gia đình có tác đợng định hướng cho các em các quan hệ với bạn bè khác giới, với các vấn đề về hôn nhân và gia đình Nhờ đó, việc xây dựng gia đình, việc bảo đảm hạnh phúc gia đình - tế bào xã hội cải thiện Sự hiểu biết học sinh về những vấn đề liên quan đến tuổi dậy thì, đến sinh hoạt tình dục và các bệnh lây lan qua đường tình dục định hướng cho họ vấn đề sinh sản an toàn, bảo đảm để cái khỏe mạnh Giáo dục giới tính là một vũ khí chiến lược hổ trợ việc giáo dục tòan diện, kiểm sóat dân số, bảo vệ sức khỏe và phát triển cho mọi người giúp cho xã hội bớt một gánh nặng không đáng có Những hiểu biết có tác đợng định hướng cho học sinh việc hiểu biết, ủng hộ và hành động theo tinh thần và nội dung chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình Đảng và Nhà nước ta Bản chất cảu giáo dục giới tình là gì? Giáo dục giới tính cho học sinh là hình thành họ những tiêu chuẩn đạo đức hành vi có liên quan đến những lĩnh vực riêng tư, thầm kín đời sống người, hình thành những quan hệ đạo đức lành mạnh giữa em trai và em gái, giữa nam và nữ Giáo giục giới tính là một bộ phận quan trọng việc giáo dục nhân cách người phát triển toàn diện Giáo dục giới tính nhằm bồi dưỡng cho thế hệ trẻ những hiểu biết cần thiết về giới và giới tính, hình thành cho họ những phẩm chất giới tính giới mình, hình thành họ thái độ và kỹ giao tiếp ứng xử lịch sự, văn minh quan hệ với người khác giới hoạt động và đời sống xã hội Giáo dục giới tính là một bộ phận giáo dục nói chung, giáo dục đạo đức nói riêng Tuy nhiên, giáo dục giới tính có đặc trưng ý nghĩa và mục đích riêngcủa Giáo dục giới tính tập trung vào khía cạnh giới tính cá nhân, giúp cho thế hệ trẻ có thái đợ, có hiểu biết và có suy nghĩ đắn, lành mạnh về giới tính Giáo dục giới tính, phải dạy cho các em những kiến thức, kỹ cụ thể cách từ chối tình dục, cách giữ gìn thân thể, cách thoát hiểm… Mấu chốt là trang bị cho học sinh nữ lứa tuổi vị thành niên, sống và biết cách từ chối trước những đòi hỏi dụ dỗ từ bạn tình; những cách ứng xử hợp lý mọi tình để giúp tránh những nguy có thể đến với chúng Giúp cho họ rèn luyện tư tưởng, trau dồi kiến thức, xây dựng nhân cách cho phù hợp với giới tính, hiểu thế nào là tình yêu đích thực, bí quyết xây dựng hạnh phúc gia đình Giáo dục cho học sinh những biến đổi về thể đặc biệt lứa tuổi (10-15 tuổi) phần lớn dậy thì, nghĩa là chuyển từ thời kỳ khơng có sang thời kỳ có hoạt đợng tình dục và sinh sản Điểm mốc biến đổi này là có kinh nguyệt (con gái) và xuất tinh (mộng tinh trai) Giáo dục SKSS với mục đích giảm tỷ lệ có thai ngoài ý muốn; nâng cao kiến thức về các nguy về hoạt đợng tình dục khơng bảo vệ; trì hỗn thời điểm quan hệ tình dục lần đầu; tăng kiến thức về sức khỏe sinh sản học sinh và cải thiện việc trao đổi thông tin giữa cha mẹ và cái, quan niệm về trinh tiết và giới tính Vì vậy, việc giáo dục tình dục, tình yêu và sinh sản cho vị thành niên cần phải tiến hành từ trẻ bé, chưa có hoạt đợng tình dục để khơng tạo tính tò mò làm thử các hành vi tình dục trẻ, giúp cho trẻ sau này sinh hoạt tình dục hiểu biết, trí tuệ khoa học tình dục từ lần Ý nghĩa giáo dục giới tính là gi? Mục đích chung giáo dục giới tính mọi lứa tuổi là giáo dục nhân cách phù hợp với giới tính và lứa tuổi cá nhân, nên nội dung giáo dục giới tính mở rộng dần theo phát triển các em Giáo dục giới tính tiến hành từ lúc trẻ nhỏ, nên khơng thể đồng với giáo dục tình dục Theo quan niệm rộng về giới tính thì mục tiêu cao giáo dục giới tính là xây dựng mối quan hệ nhân văn và có trách nhiệm giữa giới, hay nói cách khác là xây dựng lối sống lành mạnh quan hệ giữa những người khác giới 3.1.2 Nội dung giáo dục giới tính Phải hiểu đầy đủ nợi dung này bao gồm: Giúp các em có những hiểu biết về các phương diện sinh học, tâm lý, xã hợi có liên quan đến khác giữa giới, những quy luật phát triển theo giai đoạn lứa tuổi để các em có thể làm chủ thân Tác động hình thành, củng cố các em những phẩm chất đặc trưng giới, văn hoá ứng xử, ý thức và thói quen hành đợng theo các chuẩn mực đạo đức - thẩm mỹ quan hệ giữa giới bình diện cá nhân, góp phần làm nên vẻ đẹp người, tự hào về giới mình, về thân giúp các em trở thành đại diện tích cực giới mình Hiện thực hoá quyền trẻ em về phương diện này, giáo dục giới tính đáp ứng quyền tiếp cận thông tin về quy luật phát triển tâm sinh lý lứa tuổi, các vấn đề liên quan đến giữ gìn bảo vệ sức sinh sản và giúp các em phòng tránh bị xâm hại tình dục (bao gồm bị lạm dụng tình dục và bị bóc lợt tình dục) Trẻ em có qùn bảo vệ khỏi mọi hình thức bóc lợt tình dục có lạm dụng tình dục Trong thực tế, c̣c sống xảy mn vàn các tình phức tạp mà trẻ em chưa đủ kinh nghiệm để phòng tránh những điều bất lợi và nguy hiểm đối với mình, nên người lớn cần quan tâm phòng tránh cho các em Giúp các em biết giữ gìn vệ sinh thể, bảo vệ sức khoẻ sinh sản và hiểu biết những vấn đề về sức khoẻ sinh sản (khi các em bước vào tuổi dậy thì), hình thành xu hướng tính dục lành mạnh, góp phần giúp tuổi trẻ định hướng và chuẩn bị để bước vào hôn nhân và cuộc sống gia đình Như vậy, giáo dục giới tính là một phần cần thiết, không thể tách rời quá trình giáo dục toàn diện nhân cách trưởng thành Một số các quyền trẻ em là giáo dục toàn diện để phát triển hết tiềm (điều 29 Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em - 1997) Đó là mợt quá trình phức tạp, lâu dài, liên tục, tuỳ theo giai đoạn lứa tuổi mà chọn những nội dung giáo dục phù hợp cho đừng quá sớm gây tò mò lo lắng không cần thiết, không muộn để xảy những điều đáng tiếc trẻ không biết 3.1.3 Các giải pháp thực Giải pháp 1: Giáo dục giới tính thông qua các hoạt động các tiết dậy mơn Sinh học THCS Để có hiệu giáo viên cần sử dụng tốt các phương pháp sau: Phương pháp trần thuật Sử dụng phương pháp này để mơ tả vật hiện tượng VD: Có thể mơ tả, kể chuyện cho học sinh về một số khái niệm có liên quan như: * T̉i dậy thì: Tuổi dậy thì là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ lên người lớn với nhiều thay đổi rõ rệt về tâm sinh lý Đây là lứa tuổi diễn bao điều kỳ diệu, cái tuổi thể có những biến đổi bất ngờ Lứa tuổi tính tình người ta thay đổi, đôi điều rắc rối, những nỗi băn khoăn tưởng không giải đáp Rắc rối mà biết tự hào, mình lớn lên, trưởng thành Thật gọi là TUỔI HOA * Xuất tinh: Xuất tinh là hiện tượng tinh dịch (tinh trùng và dịch nhờn) từ hệ sinh dục nam giới phóng ngoài Bạn trai lớn lên đến mợt lúc nào có khả này Có nhiều bạn trai xuất tinh khơng có kích thích lúc ngủ gọi là mộng tinh Là hiện tượng bình thường nam giới, đánh dấu tuổi dậy thì chính thức nam * Hiện tượng kinh nguyệt: Ở người và mợt số đợng vật có hiện tượng kinh ngụt Vậy hiện tượng kinh nguyệt người xảy thế nào? Trứng rụng là tác động kích thích tố tuyến yên tiết Khi trứng rụng bao nỗn biến thành thể vàng, tiết mợt loại kích thích tố kìm hãm hoạt động tuyến yên đối với chín trứng Cùng với giảm kích thích tố thể vàng, lớp niêm mạc xốp rộp lên và cuối bong gây hiện tượng đứt các mạch máu nhỏ làm chảy máu (hành kinh) – ngày Hiện tượng này xảy theo chu kỳ (hàng tháng) 28 – 32 ngày Đây là dấu hiệu chứng tỏ trứng không 10 thụ tinh và là hiện tượng sinh lý bình thường, đánh dấu tuổi dậy thì chính thức người gái, tuổi có khả sinh * Thụ tinh –Thụ thai: Nếu trứng gặp tinh trùng ống dẫn trứng ( 1/3 phía ngoài), xảy thụ tinh để tạo thành hợp tử Hợp tử phân chia và bám vào lớp niêm mạc tử cung chuẩn bị sẵn để làm tổ và phát triển thành thai gọi là thụ thai Phương pháp giảng giải Đây là phương pháp dùng lời nói, thường sử dụng giải thích các vấn đề GV nêu các dẫn chứng để làm rõ những kiến thức mới và khó về giới tính VD: Khi nói về cấu tạo quan sinh dục nam Giáo viên có thể giải thích cho học sinh vị trí tinh hoàn là nằm ngoài thể vì việc sản xuất tinh trùng tại ống sinh tinh cần nhiệt độ thấp nhiệt độ thể (330C– 340C) Phương pháp vấn đáp Trong phương pháp này GV đưa câu hỏi, HS trả lời, có HS hỏi GV trả lời giữa HS và HS… Ví dụ: Các biện pháp giữ gìn vệ sinh thể tuổi dậy thì: 1/ Đối với nam giới: + Hỏi: Tuổi dậy thì nam giới xuất hiện lứa tuổi nào? + Đáp: Khoảng 11 – 12 tuổi + Hỏi: Dấu hiệu nào đánh dấu dậy thì chính thức nam? + Đáp: Xuất tinh lần đầu Quanh quy đầu là nơi đọng các chất dịch sinh dục, vài giọt nước tiểu, mồ hôi Cần giữ gìn vệ sinh: kéo bao quy đầu sau, rửa sạch nước sạch và xà phòng * Giảng giải: Ngoài còn có dấu hiệu khác: - Lớn nhanh, cao vượt, bắp phát triển, vai rộng ngực nở Chọn quần áo kích cở phù hợp với thể - Mọc ria mép, lông nách, lông mu Tuyến mồ hôi, tuyến nhờn phát triển Cần thường xuyên vệ sinh thân thể, nếu không tốt gây các bệnh về da liễu hay là nơi trú ẩn những vi khuẩn gây các chứng bệnh hôi nách - Cơ quan sinh dục to Phải mặc quần lót, là những em thường tham gia các hoạt động TDTT Nên chọn quần thấm ẩm, thoáng mát và mặc cảm thấy dễ chịu 2/Đối với nữ giới: + Hỏi: Tuổi dậy thì nữ giới xuất hiện lứa tuổi nào? + Đáp: Khoảng 10 – 11 tuổi + Hỏi: Dấu hiệu nào đánh dấu dậy thì chính thức nữ? + Đáp: Bắt đầu hành kinh * Giảng giải: Ngoài còn có dấu hiệu khác: - Lớn nhanh; da trở nên mịn màng; hông nở rộng; mông, đùi phát triển Cũng nam nên chọn quần áo kích cở phù hợp với thể - Mọc lông nách, lông mu Tuyến mồ hôi, tuyến nhờn phát triển.Cũng nam nên thường xuyên vệ sinh, nếu không tốt gây các bệnh về da liễu hay là nơi trú ẩn những vi khuẩn gây bệnh 11 - Bộ phận sinh dục và vú phát triển Phải chọn và mặc quần áo lót phù hợp với thể đồng thời phải kín đáo và không gây khó chịu cho thể Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan Các phương tiện trực quan như: tranh ảnh, băng hình, phim ảnh Đó là các phương tiện hữu ích cho việc giảng dạy các kiến thức về giáo dục giới tính gây hứng thú và ấn tượng sâu sắc cho HS VD: GV dậy bài “Cơ sở khoa học biện pháp tránh thai” GV có thể dùng mợt số hình ảnh có liên quan như: Dân số tăng nhanh, Sức ép đến môi trường Ý nghĩa việc tránh thai: Gia đình ấm no hạnh phúc Những nguy có thai tuổi vị thành niên: Theo thống kê mới Hợi Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam: Trung bình năm nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai độ tuổi 15 - 19, 60 - 70% học sinh, sinh viên Với số kỷ lục này, Việt Nam trở thành nước có tỷ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên cao Đông Nam Á và đứng thứ thế giới Vậy nếu lỡ mang thai mà không muốn sinh thì giải quyết thế nào? Và kết là: + GV đưa một loạt các hình ảnh đau thương + Sau GV tổng kết – nêu ý chính bài theo mục đích phá thai (chiếm 10% tổng số người nạo phá thai) và có chiều hướng gia tăng Từ GV có thể chốt về sở khoa học các biện pháp tránh thai: Nguyên tắc tránh thai - Ngăn trứng chín và rụng - Tránh không để tinh trùng gặp trứng - Chống làm tổ trứng thụ tinh Biện pháp tránh thai Phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ Lớp chia thành các nhóm nhỏ (4-6 HS) trì tiết học hay thay đổi tuỳ theo hoạt đợng Các nhóm giao nhiệm vụ khác Các nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí để ghi chép các ý kiến thảo luận Các bước tiến hành: * Làm việc chung lớp: GV nêu vấn đề, phân công nhiệm vụ cho nhóm, cung cấp tài liệu * Làm việc theo nhóm: + Từng cá nhân làm việc đợc lập + Trao đổi ý kiến nhóm + Các nhóm thảo luận dưới nhiều hình thức *Thảo ḷn tởng kết trước toàn lớp: Các nhóm báo cáo kết  Thảo luận chung  GV tổng kết ý kiến nhóm VD: Khi dậy bài “Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục” GV có thể yêu cầu HS vẽ sơ đồ tư để tổng hợp kiến thức toàn bài phương pháp thảo luận nhóm 12 * Làm việc theo nhóm: - Mỗi nhóm HS: các nhóm thảo luận và trình bày lên khổ giấy lớn - Cử đại diện trình bày về ý tưởng và sản phẩm nhóm * Tổng kết: GV tổng kết sở kết thảo luận nhóm có thể giới thiệu sơ đồ minh họa: Phương pháp dạy học đặt vấn đề và giải vấn đề * Đặt vấn đề: - Tạo tình có vấn đề - Phát hiện và nhận dạng vấn đề nảy sinh - Phát biểu vấn đề cần giải quyết * Giải quyết vấn đề: - Đề xuất các giả thuyết - Lập kế hoạch giải - Thực hiện kế hoạch giải * Kết luận: - Thảo luận kết và đánh giá - Phát biểu kết luận - Đề xuất vấn đề mới Phương pháp giao cho HS làm bài tập ở nhà Các bài tập giúp cho HS vận dụng các kiến thức học vào thực tiễn.Vì hình thành cho HS kĩ học tập, kĩ “Giáo dục giới tính cho học sinh khối giữ gìn vệ sinh thể và quan hệ bạn bè t̉i dậy thì” GV lồng ghép giáo dục cho học sinh quan hệ bạn bè tuổi dậy thì dạy sinh học và đặc biệt là chương sinh sản: Ở tuổi lớn này, giao lưu bạn bè phát triển, quan hệ mở rộng nhiều Bạn trẻ làm quen dần với cuộc sống xã hội, tập giao tiếp với mọi người Bạn bè trở thành một phần quan trọng cuộc sống 1/ Quan hệ bạn bè rộng rãi và sâu sắc hơn: Bạn trẻ có một hình thức chơi bạn bè đặc biệt phổ biến là nhóm bạn, hợi bạn Nhóm, hợi có nhiều loại đa dạng, có thể là gần nhà nhau, có thể là “cùng chí hướng” hóm học tập, hợi đá bóng, hợi âm nhạc,… Các nhóm bạn chơi đóng vai trò quan trọng bước đường trưởng thành bạn trẻ là nơi nâng đỡ tinh thần, chia sẻ mọi vui buồn và giúp bạn trẻ tự tin 2/ Ý thức giới tính, xao động tình cảm t̉i lớn: Ý thức về giới len lỏi vào quan hệ bạn bè Gán ghép bạn này với bạn khác mợt trò đùa khá ưa chuộng, nhiều làm cho người bị gán ghép phải bối rối Một số bạn tuổi này bắt đầu để ý đến những bạn khác giới Giữa đám đơng bạn bè, có thể có mợt bạn nào trở thành “đối tượng”, mà bạn hay nghĩ tới, thích lại gần Đó là những rung đợng sáng buổi ban đầu, có thể khiến bạn muốn hoàn thiện mình để đẹp mắt “người ta” 3/ Một hiện tượng đáng chê trách: Đa số các bạn gái thường phẫn nộ đối với việc một số bạn nam quấy nhiễu bạn gái những lời lẽ, hành vi xấu Họ túm tụm đứng chắn ngoài cổng trường, chọc ghẹo đường đến trường quấy nhiễm lớp khiến các bạn gái nơm nớp lo sợ Làm một số bạn gái không dám đến trường về nhà Hãy học tính tốt bụng và thương yêu người thân, bạn bè và mọi người xung quanh Điều mang lại cho bạn vẻ đẹp tâm hồn khơng dễ gì có 13 Giải pháp 2: Giáo dục giới tính thông qua các hoạt động sinh hoạt lớp, tổ chức các trò chơi, hoạt đợng ngoại khóa cấp lớp, cấp trường (Mợt sớ ví dụ, phụ lục minh họa) 3.2 Khả áp dụng và nhân rộng: 3.2.1 Kết giáo dục Kết bộ môn 8A 33 Giỏi SL 8B 33 Lớp Sĩ số Khá TL% SL 12,12% 15 Trung bình Yếu TL% SL TL% SL 45,45% 14 42,43% TL% 18,18% 19 57,58% 24,24% Kết thu về chất lượng giáo dục kỹ sống qua các năm ( lớp 8) Năm học Tự tin vào thân 2015-2016(chưa thực hiện) 40% Xử lý tốt tình cuộc sống 45% 2016-2017 (bắt đầu thể nghiệm ) 72% 70% 2017-2018 (thực hiện toàn diện các lớp 8,9) 87% 75% 3.2.2 Khả nhân rộng phạm vị đơn vị cùng cấp: Đề tài có thể áp dụng sâu rợng đối với các trường có điều kiện trường THCS xã Sơn Hà Tuy nhiên với việc giáo dục giới tính cho học sinh phải tiến hành thường xuyên, kết hợp với theo dõi, kiểm tra, động viên, nhắc nhở Do ý thức em khác nên không thể một sớm một chiều các em thay đổi Do tiết dạy tùy nội dung bài mà giáo viên lồng ghép giáo dục giới tính cho phù hợp, tránh tình trạng ôm đồm lo xoáy vào giáo dục giới tính mà qn trùn thụ nợi dung chính bài học Giáo viên giảng dạy thông qua bộ môn tìm biện pháp lồng ghép linh hoạt, nhẹ nhàng, hiệu nhằm giáo dục giới tính cho học sinh mà không ảnh hưởng đến nội dung kiến thức bài học Do đặc trưng bộ môn nên việc thực hiện đề tài này mang tính khả thi Sau gần mợt năm thực hiện các em học sinh có chủn biến rõ rệt từ thái độ chuyển thành hình vi, quan hệ bạn bè, nếp sống có văn hóa 3.3 Khả mang lại lợi ích thiết thực: Nhờ giáo dục giới tính thông qua bộ môn mà học sinh nắm những kỹ sống Trong tiết dạy nhờ giáo dục, uốn nắn, động viên, nhắc nhở mà các em tiến bộ rõ rệt về kỹ giao tiếp Cách xưng hơ với bạn bè có cải thiện, thân mật Mối quan hệ giữa thầy cô, bạn bè gần gũi hơn, thân thiết 14 Kỹ nói các em tiến bợ rõ nét Các em khơng rụt rè, e ngại học về giới tính hay cấu tạo quan sinh dục nữa Hơn nữa các em biết giải thích những hiện tượng xảy chính thể mình, các em biết giữ vệ sinh thân thể, vệ sinh trường lớp, nhà cửa Khơng kì thị, xa lánh những người chẳng may bị bệnh HIV-AIDS Các em biết những dấu hiệu thay đổi thể độ tuổi dậy thì giúp các em hốt hoảng lo sợ thấy mình có dấu hiệu thay đổi bất thường Từ các em biết cách rèn luyện thân thể, các em nữ biết cách giữ vệ sinh kinh nguyệt, phòng tránh các bệnh phụ khoa Giúp các em nhận thức rõ về giới từ tránh các điều đáng tiếc xảy tuổi vị thành niên Các tài liệu bổ sung: Các bài truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên Ký, xác nhận mô tả sáng kiến ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 15 ... 7: Bài tiết + Chương 8: Da + Chương 9: Thần kinh và giác quan + Chương 10: Nội tiết + Chương 11: Sinh sản Thực trạng và giải pháp thực tiễn 10 giáo viên thực Trước xây dựng sáng kiến. .. làm bài tập ở nhà Các bài tập giúp cho HS vận dụng các kiến thức học vào thực tiễn.Vì hình thành cho HS kĩ học tập, kĩ “Giáo dục giới tính cho học sinh khối giữ gìn vệ sinh. .. không 10 10 Không mong muốn 87 87 Quả bảng cho thấy mức độ hiểu biết học sinh về giới và sức khỏe sinh sản và những hiểu biết về vai trò cảu giữ gìn vệ sinh cá nhân thấp III Mơ
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY BÀI THỰC HÀNH SINH 8, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY BÀI THỰC HÀNH SINH 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay