Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 56 tuổi

36 70 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:32

sáng kiến kinh nghiệm đã áp dụng thành công tại trường, đạt bậc 3. Kỹ năng sống là những năng lực của mỗi người giúp giải quyết những nhu cầu và thách thức của cuộc sống một cách có hiệu quả, là khả năng làm chủ bản thân mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Mục lục TT Nội Dung Trang Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài II Thời gian nghiên cứu Phần II: NỘI DUNG I Cơ sở lỹ luận thực tiễn II Thực trạng trường Mầm Non Nghi Hưng việc giáo dục kỹ sống cho trẻ III Biện pháp thực giáo dục kỹ sống cho trẻ 7 Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống cho trẻ 5-6 tuổi Biện pháp 2: Xây dựng môi trường giáo dục kỹ sống cho trẻ Biện pháp 3: Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho trẻ 12 Biện pháp 4: Tự học, tự bồi dưỡng thân, chia sẻ với đồng nghiệp 26 Biện pháp 5: Tuyên truyền, phối hợp với gia đình việc dạy kỹ sống cho trẻ 28 IV Kết đạt việc giáo dục kỹ sống cho trẻ 31 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận 34 II Bài học kinh nghiệm 34 III Kiến Nghị 34 PhÇn I : ĐẶT VẤN ĐỊ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Taị người ta thường nói: Học để biết, học để hiểu? học để làm việc, Nhưng nói học để sống hòa nhập vào xã hội? Và lớn lên đến trường để học thật giỏi Ngày thưởng cho điện thoại xem phim, hay bật ti vi xem hoạt hình qn yếu tố bên ngồi Từ trẻ sinh tỉ lệ trẻ bị tư kỷ, trầm cảm, ngại giao tiếp, …ngày gia tăng Trẻ khơng biết cách bảo vệ trước nguy xâm hại bắt cóc Dù trẻ vốn thơng minh trẻ khơng nói Đó vấn đề cấp bách mà xã hội cần phải quan tâm Được phân công giảng dạy trực tiếp đứng lớp tuổi nhận thức đặc biệt lứa tuổi giảng dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi việc giáo dục kỹ sống giúp trẻ nâng cao lực để tự lựa chọn giải pháp khác mà định phải xuất phát từ trẻ, học phải gần gũi với sống, nội dung phải xuất phát từ nhu cầu kinh nghiệm trẻ, trẻ cần có điều kiện để cọ sát, ý kiến khác nhau, trao đổi kinh nghiệm, tập tành, thực hành áp dụng Trẻ phải thảo luận theo nhóm, theo cặp, trải nghiệm, sắm vai, tranh luận phân tích tình huống, trẻ phải biết thích nghi, thể cảm xúc, có khả hòa nhập, tự giải vấn đề cách tự lập Đó tiền đề gieo mầm hạt giống nhằm hình thành kỹ sống cho trẻ Song thấy thực tế trường tơi việc giáo dục kỹ sống cho trẻ chưa trọng nên trẻ lớp tơi hồn tồn chưa có kỹgiáo viên trực tiếp đứng lớp tuổi trăn trở suy nghĩ làm để có phương pháp truyền đạt đến trẻ kỹ sống tốt nhất? dạy hình thức nào? Qua thời gian tìm tòi nghiên cứu, nhận thức sâu sắc, ý nghĩa vai trò quan trọng kỹ sống phát triển trẻ Tuy nhiên việc giáo dục kỹ sống chưa trở thành mơn học với giáo trình chuẩn, áp dụng nhà trường Với trái tim người mẹ thứ hai năm học 2017- 2018 thúc lựa chọn thực đề tài “ Một số biện pháp dạy kỹ sống cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non Nghi Hưng” Mục đích nghiên cứu Mục đích tơi nghiên cứu “ Một số biện pháp dạy kỹ sống cho trẻ 56 tuổi” nhằm phát huy nâng cao tính tích cực, động , sáng tạo, mạnh dạn, tự tin hoạt động hoàn cảnh trẻ” nhằm củng cố, rèn luyện cho trẻ kỹ sống thông qua hoạt động học, chơi, hoạt động ăn , ngủ trẻ nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu giáo dục nhà trường nói riêng nâng cao chất lượng đổi giáo dục nói chung Đối tượng nghiên cứu 33 trẻ lớp mẫu giáo lớn C, trường Mầm Non Nghi Hưng II Thêi gian nghiªn cøu - Đề tài thực năm học 2017 – 2018 từ tháng 9/ 2017 đến tháng 5/ 2018 PhÇn II néi dung : I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 5-6 TUỔI Cơ sở lý luận Kỹ sống lực người giúp giải nhu cầu thách thức sống cách có hiệu quả, khả làm chủ thân người, khả ứng xử phù hợp với người khác với xã hội, khả ứng phó tích cực trước tình sống Giáo dục kỹ sống cho giáo dục cách sống tích cực, có ý thức thân, có lực giải vấn đề xử lý tình khác Các kỹ sống cần thiết cho trẻ mầm non kỹ nhận thức, kỹ vận động, kỹ giao tiếp, kỹ phòng tránh bắt cóc, kỹ phòng tránh xâm phạm tình dục, kỹ tự phục vụ, kỹ hợp tác, kỹ tự giải vấn đề, Kỹ sống phương tiện khơng thể thiếu để giúp trẻ tăng lực hội nhập, tích cực, chủ động, sáng tạo, mạnh dạn, tự tin vững vàng trước khó khăn thử thách Kỹ sống chiều khóa vàng cho sống còn, phát triển thành công người Ở lứa tuổi mẫu giáo, kỹ sống chiếm vị trí quan trọng góp phần giúp trẻ hình thành phát triển nhân cách người, giúp trẻ học tập, lĩnh hội kinh nghiệm xã hội để trẻ vận dụng sống sau Trong xã hội nay, kiến thức người ngày phát triển mở rộng, cá nhân, không bồi dưỡng, cập nhật thông tin thường xuyên trở thành lạc hậu Bên cạnh đó, yêu cầu chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày cao Để hình thành có kỹ cho trẻ sống hàng ngày trước tiên giáo viên phải có kiến thức, kỹ chăm sóc giáo dục trẻ Giáo viên phải có kiến thức để tổ chức hoạt động cho trẻ trải nghiệm, để trẻ hút vào hoạt động đa dạng khác với bạn nhóm lớp Tạo nhiều hội để trẻ tương tác, giao tiếp với lớp như: Thảo luận, trao đổi ý kiến, giải xung đột, chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm vai trò khác Tạo nhiều hội để trẻ tham gia cảm thấy thành viên nhóm chơi trẻ có hội để phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo, mạnh dạn, tự tin, góp phần thúc đẩy phát triển, tình cảm, kỹ xã hội cho trẻ Cơ sở thực tiễn Hiện với công nghệ ngày phát triển, trẻ ý đến ti vi, điện thoại nhiều hoạt động, bên cạnh phụ huynh bận cơng việc nên thay vào việc dạy dỗ đưa môi trường hướng trẻ vào hoạt hình, điện tử, Vì kỹ sống trẻ hạn chế Trong xã hội ngày phức tạp, nạn bắt cóc trẻ em hồnh hành, gần đây, Trẻ em thường đối tượng mà bọn yêu râu xanh hay nhắm đến, vụ hiếp dâm trẻ em, xâm hại tình dục vấn đề nhức nhối xã hội quan tâm, số báo động kinh hồng gây tổn hại nghiêm trọng mặt thể chất, ảnh hưởng tâm lý đứa trẻ suốt đời Điển vụ ông cụ 79 tuổi Nguyễn Danh Vĩnh hiếp dâm bé gái tuổi Ba Vì Hà Nội; cụ 80 tuổi hiếp dâm cháu gái khoe thành tích, cha dưỡng hiếp dâm bé gái, Ngoài việc xâm hại khơng người lớn với trẻ, mà giũa trẻ với với Ví dụ trẻ lớp có hành vi bắt chước bố mẹ có hành âu yếm thân mật Đây thực trạng có trường mầm non, lời cảnh báo chogiáo bậc phụ huynh công tác phối hợp giáo dục cho trẻ Trăn trở điều tơi tìm “một số biện pháp số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5-6 tuổi”, hướng đến kỹ như: Kỹ phòng tránh bắt cóc, kỹ phòng tránh xâm hại, kỹ giao tiếp, kỹ bảo vệ môi trương, kỹ vận động, Kỹ tự tin hợp tác, hoạt động nhóm II THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 5-6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGHI HƯNG Thực trạng vấn đề a Thuận lợi - Được quan tâm Phòng Giáo dục đào tạo Nghi Lộc với quan tâm Ban giám hiệu nhà Trường thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao, chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên - Trẻ học chuyên cần, trẻ khỏe mạnh nhanh nhẹn, tích cực tham gia vào hoạt động lớp - Bản thân giáo viên Mầm non cố gắng trau dồi chun mơn, ln nhiệt tình, u nghề mến trẻ, tâm huyết với nghề ham học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ Giáo viên lớp phối kết hợp thống phương pháp, biện pháp dạy trẻgiáo viên / nhóm lớp, có 2/2 giáo viên đạt chuẩn - Là giáo viên năm kinh nghiệm giảng dạy, nắm tâm sinh lý trẻ thói quen trẻ hàng ngày b Khó khăn - Năm học 2017-2018 tơi phân công phụ trách lớp tuổi trường Mầm Non Nghi Hưng, với tổng số 33 cháu, tỷ lệ bé trai bé gái khơng đồng đều, có 12 cháu nam 21 cháu nữ - Là trẻ em nông thôn, đa số phụ huynh làm nghề nông nên nhiều phụ huynh chưa hiểu, chưa có nhiều thời gian quan tâm đến việc giáo dục rèn luyện kỹ sống cho trẻ - Trẻ bị ảnh hưởng sống đại như: Internet, tivi, trò chơi điện tử * Số liệu điều tra trước thực đề tài Qua điều tra thực tế vốn kỹ sống trẻ lớp tôi, nhận thấy kết khảo sát trước thực đề tài sau: + Về phía trẻ Đạt Chưa đạt Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Mức độ nội dung khảo sát Lượng % Lượng % 1.Kỹ giao tiếp 14 33% 19 57% 2.Kỹ phòng tránh bắt cóc 10 30% 23 70% 3.Kỹ phòng tránh xâm hại 10 30% 23 70% 4.Kỹ tự tin hợp tác, hoạt động 11 33% 22 67% nhóm Kỹ bảo vệ môi trường 15 45% 18 55% Kỹ vận động 14 33% 19 57% + Về phía giáo viên - Giáo viên chưa trọng đến việc giáo dục kỹ sống cho trẻ - Khơng mạnh dạn tự tin, chưa nhiệt tình việc giáo dục kỹ sống cho trẻ - Chưa phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh việc giáo dục kỹ sống cho trẻ + Về phía phụ huynh - Phụ huynh e ngại, chưa có nhận thức đắn chưa biết cách giáo dục kỹ sống cho trẻ cho hiệu - Phụ huynh khơng có thời gian quan tâm, giáo dục kỹ sống cho trẻ Từ tình hình số liệu cho thấy kỹ sống việc thực kỹ sống trẻ thấp Vì mà tơi mạnh dạn tìm cách trang bị, kiến thức kỹ sống bền bỉ tận tâm rèn luyện kỹ sống cho trẻ lớp thông qua đề tài “ Một số biện pháp dạy kỹ sống cho trẻ 5-6 tuổi” Sau chọn đề tài tổng hợp lại tiêu chí, cháu chưa đạt lập danh sách riêng có kế hoạch rèn trẻ thông qua hoạt động vui chơi, hoạt động học tập, đón trả trẻ III BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Xuất phát từ thực tiễn trên, mạnh dạn đưa biện pháp dạy kỹ sống cho trẻ sau: *Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống cho trẻ 5-6 tuổi: Để dạy kỹ sống cho trẻ đạt hiệu từ đầu năm phối hợp với giáo viên nhóm lớp xây dựng kế hoạch thống đưa vào chủ đề, hoạt động lớp, tùy thuộc vào chủ đề, thời điểm để lựa chọn số nội dung tích hợp giáo dục kỹ sống để dạy trẻ cho phù hợp nhằm đạt hiệu cao * Ví dụ: * Ở chủ đề: “Trường mầm non” Tôi lựa chọn kỹ giao tiếp như: Chào hỏi, tạm biệt, cảm ơn, xin lỗi, lễ phép với người lớn, tôn trọng bạn bè, vui vẻ thân thiện, lắng nghe ý kiến, chia sẻ thơng tin, hòa thuận với bạn, giúp đỡ bạn cần thiết, bạn hồn thành cơng việc… * Chủ đề gia đình: Tơi dạy trẻ kỹ Bảo vệ môi trường: Không vứt rác bừa bãi, nhắc nhở người khác bỏ rác nơi quy định, biết thu dọn rác, biết sử dụng đồ dùng vệ sinh cách, * Ở chủ đề: “Bản thân” tơi dạy cho trẻ kỹ phòng tránh xâm hại tình dục: Bé hiểu biết phận thể, Bé không nhận quà người lạ, Bé gái làm bạn trai người đàn ơng khác đụng chạm vào người, kỹ khỏi người lạ, *Ở chủ đề thực vật: Tôi tiếp tục dạy cho trẻ kỹ bảo vệ môi trường, chọn kỹ Ở chủ đề thường lồng ghép hát, thơ câu đố để trẻ hiểu ý nghĩa việc bảo vệ môi trường đời sống người Ví dụ cho trẻ vận động hát “Em yêu xanh”, thường tổ chức thêm cho trẻ hoạt động bảo vệ môi trường trồng xanh, *Chủ đề: “ phương tiện giao thông” Dạy trẻ kỹ tự tin hợp tác, kỹ hoạt động nhóm: Tơn trọng, hợp tác với bạn chơi, nhường đồ chơi cho bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn bạn gặp khó khăn, hợp tác để hồn thành cơng việc chung * Chủ đề: “Tết mùa xuân” Dạy trẻ kỹ phòng tránh bắt cóc: Khơng nhận q người lạ, khơng theo người lạ, cách thoát khỏi người lạ, … * Chủ đề: “ Quê hương - đất nước” Ôn luyện lại kỹ sốngtrẻ học: Kỹ phòng tránh bắt cóc, xâm hại, Kỹ bảo vệ môi trường, kỹ tự tin, hợp tác, hoạt động nhóm, Kỹ bảo vệ mơi trường, kỹ giao tiếp Biện pháp 2: Xây dựng môi trường giáo dục kỹ sống cho trẻ: A Mơi trường vật chất: Trang trí mơi trường lớp học có vai trò to lớn việc giáo dục trẻ Giáo viên biết trang trí tạo mơi trường giúp trẻ học tập tốt, Mỗi góc trang trí đẹp trang giáo án giỏi để giáo viên vận dụng thực dạy trẻ tốt hơn, hướng trẻ vào dạy kỹ sống cho trẻ Việc trang trí lớp học cho tự nhiên, biến không gian lớp học trở nên gần gũi, thân thiện, có ý nghĩa giáo dục cho trẻ cho trẻ cảm nhận "Đi học hạnh phúc, ngày đến trường ngày vui" việc trang trí lớp phục vụ cho việc giáo dục kỹ sống cho trẻ việc làm thiết thực Trong lớp học cần bổ sung thêm học liệu, đồ chơi, xếp vệ sinh góc chơi Phong phú góc hoạt động lớp trời Đồ chơi đa dạng, hấp dẫn, khuyến khích trẻ sử dụng theo nhiều cách sáng tạo khác Tôi tận dụng nguyên vật liệu sẵn có địa phương, tạo nhiều hội cho trẻ lựa chọn học liệu hoạt động Là điều kiện cần thiết để tơi trò chuyện chơi với trẻ, kích thích trẻTrẻ chủ động, tích cực: vui chơi, tìm tòi khám phá, trải nghiệm, thực hành, sáng tạo, hợp tác, trò chuyện chia sẻ ý tưởng Tơi trang trí lớp đẹp, phong phú phù hợp với chủ đề việc tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống trẻ sau: *Môi trường lớp: Ở lớp, thường tạo khu vực, góc hoạt động góc xây dựng, góc phân vai, góc khoa học tốn, góc âm nhạctạo hình, Góc sách truyện, Góc khám phá Góc hoạt động nơi trẻ tự chơi theo ý thích cá nhân, phù hợp chủ đề, theo đơi nhóm nhỏ, nhóm lớn sở thích Ở đó, trẻ học cách tự định, chia sẻ hợp tác với Trẻ thực hành, tích lũy kinh nghiệm phong phú, mở rộng trí tưởng tượng có hội để bộc lộ khả Vị trí đồ dùng tơi trang bị cho góc chơi xếp, trang trí sau: Góc phân vai * Vị trí: Ở góc phòng, khơng gian đủ để chia thành số khoảng nhỏ * Ở khu vục tơi thường trang trí, để đồ dùng, đồ chơi: Tùy theo chủ đề cho trẻ sử dụng để tái đặc trưng, thuộc tính đối tượng sống, phản ánh thao tác đơn giản nấu ăn, bán hàng, đồ chơi để trẻ thực thao tác vai chơi + Gia đình: đồ dùng ăn uống ( chén, đũa, muỗng, ly ), đồ trang điểm ( gương, lược, dây cột tóc ), bếp đồ làm bếp ( nồi niêu xoong, chảo ) giường, gối, búp bê, thú nhồi bông, điện thoại kiềm, búa, quần áo, giày dép, mũ, nón, thau, khăn, chai, lọ, hộp + Bác sỹ: Quần áo bác sĩ, ống nghe, dụng cụ y tế, tủ thuốc, giấy bút, bàn ghế, giường bệnh nhân + Cửa hàng bách hóa: Ở khu vực thường thay đổi theo chủ đề chủ điểm để phục vụ trẻ hoạt động góc phù hợp với chủ đề: Chủ đề trường mầm non thường làm đồ dùng, đồ chơi chủ đề trường Mầm Non để trang trí, cho trẻ chơi: Bập bênh, xích đu, cầu trượt, , chủ đề thực vật đặt đồ chơi như: Các loại hoa quả, xanh, , Góc xây dựng, lắp ghép * Vị trí: Ở nơi khơng cản trở lối lại, khơng gian đủ rộng cho trẻ xếp hình khối * Ở khu vục tơi thường trang trí, để đồ dùng, đồ chơi: Giá, kệ mở, nhiều khối kích thước, hình, chất liệu khác nhau, đồ chơi hình người, vật, thảm có, hoa, xe có bánh để đẩy, toa xe chở hàng, xe cút kít, tơ, xe đạp, đồ chơi giao thơng, tranh xây dựng, bìa cát tơng kích cỡ khác nhau, dải băng loại, xếp hình, lắp ghép đa dạng hình dáng, kích thước hướng dẫn lắp ráp, vật liệu để xâu xỏ ( khuy áo, hột hạt, ống chỉ, lõi cuộn giấy, cành que), gắn nối, cột dây, đan, bện, thắt, xếp lồng vào nhau, xếp chồng lên sỏi, đá cuội, hộp đựng, hồ dán, bút màu Góc âm nhạc- tạo hình * Vị trí: Ở vị trí cố định phòng, nơi có đủ ánh sáng chiếu vào * Ở khu vục tơi thường trang trí, để đồ dùng, đồ chơi: Giá đựng, giá treo, giá vẽ, rổ, tranh ảnh nghệ thuật giấy loại, bìa, hộp cát tơng, bút vẽ, sáp màu, đất nặn, kéo, vải vụn, hộp đựng, phấn, thước, màu vẽ, hồ, đất nặn, nguyên vật liệu thiên nhiên( que, hột hạt, sỏi đá, khô, rơm rạ, vỏ sò, ốc, nắp chai ), phế liệu ( miếng xốp, giấy gói hàng, giấy báo, giấy bìa, chai, lọ, hộp nhựa, hộp bánh, lon coca ), Đàn ocgan, Mũ múa, hoa tay, dụng cụ âm nhạc: xắc xơ, song, sáo, đàn, Góc sách truyện * Vị trí: Nơi n tĩnh, tránh lối lại, có ánh sáng tốt * Ở khu vục thường trang trí, để đồ dùng, đồ chơi: giá sách, loại tranh ảnh sách, truyện, họa báo, tạp chí, album, keo dán, tẩy, bút, kéo, hồ, rối, để trẻ tham gia đóng kịch, trải nghiệm, tìm hiểu chủ đề Góc khám phá * Vị trí: Hành lang ngồi sân Ở khu vục tơi thường trang trí, để đồ dùng, đồ chơi: Giá, kệ, khay, lọ đựng có nắp, loại hoa, cảnh không độc hại, trồng ngắn ngày, hộp đựng cát đồ chơi với cát, hột hạt, thau chứa nước đồ chơi để thả vào nước, áo chồng, khăn lau, chổi xẻng, khn, kính lúp, tranh ảnh, que, sỏi đá, gỗ, hộp, lưới, hồ cá, dụng cụ cân đo, bàn tính, hình hình học, chữ cái, chữ số, phẩm màu Qua trẻ học hỏi từ chăm sóc, bảo xanh để bảo vệ môi trường Để giáo dục kỹ sống cho trẻ lớp Học liệu phương tiện góc cân để nơi hợp lý, thuận tiện cho hoạt động: + Sắp đặt thuận tiện cho trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ cất + Mang tính mở, khơng cố định trẻ phải sử dụng theo cách cho + Nguyên vật liệu tự nhiên phế liệu + Phản ánh rõ khác biệt văn hóa (mang màu sắc vùng miền, địa phương) + Đảm bảo trẻ thể ý tưởng khơng bị gò bó + Mỗi góc chơi xác định rõ ràng với giới hạn lối góc *Mơi trường ngồi lớp - Xây dựng mơi trường ngồi lớp học nhằm giáo dục kỹ sống cho trẻ mơi trường ngồi lớp góp phần to lớn, so với mơi trường lớp thì khu vực có nhiều ưu điểm, rộng để trẻ trải nghiệm thực tế tổ chức hoạt động trời Nhất với kỹ vận động, tận dựng ưu môi trường ngồi vừa rộng, vừa thống mát, Tơi phối kết hợp với nhà trường, chuyên môn xây dựng môi trường lớp phù hợp với việc giáo dục kỹ sống cho trẻ: Xây dựng sân bóng mini cho trẻ, sân gơn mini, góc khám phá, chăm sóc vườn hoa, cảnh, rau, sân trường đẹp, cảnh quan để trẻ đến trường cảm thấy vui vẻ, hoạt động trời hứng thú Đối với bồn hoa, cảnh lớp tơi trồng loại hoa đẹp, thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa để môi trường đẹp để trẻ trải nghiệm Qua trẻ học kỹ bảo vệ môi trường, cách chia sẽ, hợp tác với bạn, - Tham mưu với nhà trường sửa đồ chơi trời, quét sơn, tu sửa lại đồ dùng, đồ chơi hỏng kịp thời - Ở góc sân trường xem môi trường để trẻ trải nghiệm, thực hành kỹ sống, để trẻ vui vẻ, trải nghiệm thực tế, trường lát cỏ nhân tạo, tạo cho trẻ sân bóng mini, sân gơn để trẻ trải nghiệm thực tế, tường vẽ hình ảnh thực tế, đá bóng, chơi gơn, cối, hình ảnh đẹp để tạo cho trẻ khơng khí vui tươi, vừa tạo mơi trường cho trẻ trải nghiệm nhằm phát triển kỹ vận động, chia sẻ hợp tác với bạn tốt Hình ảnh sân gôn mini cho trẻ - Đây hội tốt để giáo dục kỹ sống cho trẻ Vì tơi thường xun tổ chức cho trẻ trò chơi mang tính lành mạnh để trẻ tham gia học tập vui chơi *Tổ chức hoạt động giáo dục trẻ kỹ sống thông qua hoạt động khác ngày Thông qua tất hoạt động ngày quan sát, tìm hiểu thân trẻ, hành động trẻ để kịp thời phát hành động sai lệch trẻ nhằm kịp thời điều chỉnh Ngoài hoạt động chung, hoạt động vui chơi tơi hướng dẫn dạy trẻ kỹ sống thông qua hoạt động khác như: - Trong đón trả trẻ: Tơi giáo viên lớp trò chuyện với trẻ, giáo dục trẻ kỹ giao tiếp, kỹ phòng tránh bắt cóc, phòng tránh xâm hại, kỹ bảo vệ mơi trường -Trong hoạt động ngồi trời: Tơi đưa kỹ sống tự tin, hợp tác, hoạt động nhóm: Một kỹgiáo viên cần tâm phát triển tự tin, hợp tác lòng tự trọng trẻ Nghĩa giúp trẻ cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác Kỹ sống giúp trẻ cảm thấy tự tin tình nơi Đi với việc tạo mơi trường ngồi trời cho trẻ đồng nghĩa với điều tơi tổ chức hoạt động thiết thực cho trẻ trò chơi đá bóng, đánh gơn, khám phá nước, cát, sỏi, pha màu, Tạo hình từ nguyên liệu thiên nhiên, qua hoạt động tơi giáo dục cho trẻ biết phối hợp với bạn chơi, tự tin, mạnh dạn, biết nhường đồ chơi cho bạn, Một số hoạt động trời bé Hoạt động trời trẻ tơi tâm đắc với trò chơi đá bóng, trò chơi đánh gơn Ở trò chơi giúp trẻ phát triển tốt kỹ tự tin đá bóng, kỹ hợp tác với bạn cho đội chơi tốt, ghi bàn, trẻ giúp đõ bạn mà khơng nghĩ đến lợi ích thân; Ngoài giúp trẻ rèn luyện sức khỏe tốt hoạt động trẻ trẻ vận động, chạy nhảy nhiều, qua phát triển cho trẻ kỹ vận động Trẻ chơi đá bóng Trẻ hào hứng chơi gơn Trong hoạt động ngày trọng giáo dục kỹ giao tiếp cho trẻ Cách giao tiếp không quan trọng năm trẻ học mà quan trọng sống sau trẻ Kỹ giao tiếp kỹ tảng để giúp trẻ nhận biết giá trị sống hình thành kỹ sống Vì cần quan tâm giúp trẻ cách tự nhiên bước suốt chiều dài phát triển nhân cách trẻ Để phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ trước tiên xây dựng cho trẻ kỹ kỹ trẻ giao tiếp với bạn bè Lớp học giới thu nhỏ xã hội ngày nay, nơi đa văn hóa, đa tính cách đa sở thích Mơ hình tạo hội cho giáo viên dạy cho trẻ học cách chấp nhận có hội để khám phá sở thích, mối quan tâm chung Để giúp trẻ phát triển kỹ chơi với trẻ khác tạo môi trường cho trẻ giao tiếp với tạo tình cho trẻ tự giải Và đưa “tiêu chí” khơng tranh giành đồ chơi với bạn tiêu chí tơi lên kế hoạch rèn lớp nói chung, vào buổi chiều bình bầu nhận xét buổi chơi, cho lớp nhận xét xem chơi bạn tranh giành đồ chơi bạn khơng cắm cờ, cuối tuần bạn có nhiều cờ bé ngoan, ngồi chơi, đón trả trẻ, trẻ có biểu hành vi sai trái tơi giải thích sửa cho trẻ, việc làm tốt trẻ trẻ biết điều nên làm điều khơng nên làm nhân cách sống trẻ phát triển tồn diện Ngồi tơi sưu tầm số câu chuyện, thơ mang tính giáo dục Giúp trẻ thấy nhân vật câu truyện , thơ giao tiếp với nào? Bài thơ: “ Biết cảm ơn xin lỗi” Cảm ơn xin lỗi Dù với phải Ai giúp cho Xin lỗi cho đàng hồng Nhớ cảm ơn Muốn trở thành bé ngoan Lỡ làm điều sai trái Phải biết làm - Tính cách trẻ khác, có trẻ hoạt bát, hiếu động có trẻ chậm chạp, thụ động hay q nóng nảy… Vì giáo viên cần phải biết rõ tính cách trẻ trẻ chơi với người bạn thích hợp với cá tính nhằm tránh sảy va chạm tính cách Vì trước chơi tơi thường cho trẻ đọc thơ: “Giờ chơi bé” Giờ chơi đến Chờ bạn chơi Bạn lấy đồ chơi Cô thấy cô mừng Tôi trước Cô khen ngoan Ngồi tơi dạy trẻGiao tiếp” mắt nở nụ cười thân thiện, tự nhiên Dạy trẻ phải luôn giữ lời hứa khiến cho buổi nói chuyện trở nên thật thoải mái thật chân thành tham gia hoạt động vui chơi lớp Phụ huynh nông điều quan trọng họ chưa có khái niệm dạy kỹ cho trẻ, mà chủ yếu nuông chiều với suy nghĩ đơn giản trẻ nhỏ chưa biết gì, chiều chút khơng Nhưng điều tạo nên hành vi nhận thức sai lệch trẻ mà biến thành thói quen khó thay đổi Vì trẻ người lớn cần tập cho trẻ lời nói lễ phép tự nhiên, khơng q màu mè hình thức, không phép cộc lốc xuồng xã Điều trẻ học cách hiệu thông qua cách giao tiếp ứng sử bố, mẹ, người thân gia đình, giáo người khác Chúng ta khơng thể kiểm sốt người lớn gia đình nói thơ lỗ khơng có hành vi lịch tối thiểu Trong xã hội với công nghệ tiên tiến, phát triển không ngừng mặt, kỹ giao tiếp, chào hỏi tối thiểu lại dần Và định đưa kỹ chào hỏi kỹ giao tiếp vào đón, trả trẻ: Ví dụ: Thời gian đầu nhiều trẻ chưa có kỹ chào hỏi giao tiếp với cô bạn bè, chủ động chào trẻ trước “ cô chào bạn Gia Bảo” Thì lúc trẻ biết đáp lại câu “ Con chào cô ạ’ nhắc trẻ chào bố, mẹ để vào lớp với cô Hoặc trẻ chơi mà có khách đến lớp nhắc trẻ “ chào bác, bà… nào” trẻ có thói quen chào cô, chào bố mẹ chào khách, đến lớp, Còn với trẻ chưa có kỹ giao tiếp nhiều với cô, với bạn thường xuyên gần gũi trẻ hơn, trò chuyện với trẻ nhiều người thân trẻ, giới xung quanh từ trẻ mạnh dạn tiếp xúc giao tiếp với cô, với bạn bè người khác Ngồi tơi sưu tầm thơ , câu truyện, hát có nội dung giáo dục lễ giáo với nội dung cụ thể như: Bài thơ: Che mưa cho bạn, Phải hai tay, Cảm ơn xin lỗi, phô tô gửi cho phụ huynh để phụ huynh nắm giúp trẻ học thuộc thơ Qua giúp trẻ có hành vi kỹ tốt qua thơ, câu truyện “ Bà ốm, yêu bà, Thương ông, bó hoa tặng cô, bé mai đến trường…Tôi tự sáng tác số thơ giáo dục kỹ sống cho trẻ thơ “ Bé ngoan” Bé thật ngoan Chào bạn yêu Mỗi đến lớp Đến lớp thật vui Bé khoanh tay chào Học điều Chào chào mẹ Thích thích Ngồi tơi cho trẻ tham gia trò chơi đóng vai để trải nghiệm kỹ chào hỏi giao tiếp Tạo tình cụ thể để giúp trẻ giải chọn cách giao tiếp với người lớn cho phù hợp *Trong ngủ: Đối với hoạt kỹ phòng tránh xâm hại ngủ trẻ cần phải ý nhiều nhất, có nhiều trường hợp trường Mầm non ngủ trưa bé trai có hành động âu yếm thân mật bé gái cởi quần bé gái nằm lên bé gái Dù trường chưa thấy biểu thái bé vậy, tơi ln ý khơng có tình xảy trẻ Tơi xếp cho bé trai ngủ riêng bé gái ngủ riêng, ngủ tơi ln có mặt ý bé * Biện pháp 4: Tự học, tự bồi dưỡng thân, chia sẻ với đồng nghiệp Để thực tốt “ Một số biện pháp dạy kỹ sống cho trẻ 5-6 tuổi” trước hết giáo viên mầm non không nghiên cứu nắm vững mục đích yêu cầu hoạt động mà giáo viên cần phải nắm phương pháp biện pháp thực giúp trẻ lĩnh hội kiến thức cách nhẹ nhàng, khơng bị gò bó, áp đặt, giúp trẻ hiểu sâu vận dụng điều học vào thực tế hàng ngày trẻ Vì vậy, để giúp trẻtuổi lớp tơi có kỹ sống nhiệt tình, sáng tạo u nghề đòi hỏi phải không ngừng đọc nghiên cứu kỹ chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non 5- tuổi - Tham gia chương trình chuyên đề phòng tổ chức - Tìm đọc tham khảo biện pháp dạy kỹ sống cho trẻ sách báo, tạp chí mầm non + Sách hướng dẫn hoạt động phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ mầm non theo chuẩn phát triển trẻ tuổi + Sách giáo dục giá trị sống kỹ sống cho trẻ mầm non{ nhà xuất đại học quốc gia} + Sách bé thực hành tình giáo dục kỹ sống dành cho trẻ mẫu giáo + Sách hoạt động phát triển kĩ xã hội dành cho trẻ mẫu giáo Sách phương pháp giáo dục giá trị kỹ sống… + Xem chương trình truyền quà tặng sống, sống quanh ta kênh truyền VTV3 vào tối chủ nhật hàng tuần… Trên thực tế trường mầm non Nghi Hưng chúng tôi, đội ngũ giáo viên chưa đồng Nhiều giáo viên có tuổi nắm vững phương pháp việc đổi hạn chế giáo trẻ lại chưa có nhiều kinh nghiệm cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Qua kiểm tra, đánh giá đầu năm có nhiều trẻ chưa biết chào cơ, chào khách, chưa có kỹ giao tiếp, chưa có kỹ tự phục vụ…Hoạt động dạy kỹ sống cho trẻ trường tơi nói chung lớp tơi nói riêng chưa thực tốt, chưa lồng ghép tích hợp vào hoạt động, giáo viên không để ý sâu vào hoạt động Tôi nhận thấy vấn đề quan trọng định đến nhân cách trẻ sau Chính qua việc tự bồi dưỡng thân, học hỏi qua truyền thông, báo đài, tài liệu xem phương tiện thông tin đại, nắm vững phương pháp để dạy trẻ số kỹ Nhận thấy việc quan trọng cần thiết trẻ nên buổi họp sinh hoạt chuyên môn khối chia sẻ với đồng nghiệp biện pháp “ Dạy kỹ sống cho trẻ” Để dạy trẻ kỹ sống việc giáo phải gương để trẻ soi vào, để trẻ học làm người Chính vậy, khơng phương pháp hiệu phương pháp “ Dùng nhân cách để giáo dục nhân cách” Những người dạy nội dung giá trị kỹ sống cần gương mẫu mực hành vi, lời ăn, tiếng nói, cách ứng sử, cách giải vấn đề…Đây yêu cầu cao đòi hỏi giáo ln phải tự rèn luyện để cơng tác giáo dục trẻ hiệu Và đưa điều mà giáo viên nên không nên việc giáo dục kỹ sống cho trẻ là: - Khơng nói dài nói nhiều - Khơng ln đưa lời đáp có sẵn mà để trẻ tự tìm tòi - Khơng vội vàng phê phán đúng, sai quan tòa kiên trì giúp trẻ tranh luận kết luận Ví dụ: Khi nhìn thấy bé đẩy bé khác nói với bé bị đẩy, nói cách cương quyết, phải ơn tồn với bạn như: “ Mình khơng thích bạn xơ đẩy vậy, cánh tay để ôm nhau, để đẩy nhau” - Không mớm ý cho trẻ phát biểu ý kiến mà người lớn trông đợi - Không nên bắt trẻ hoạt động liên tục mà phải để dành thời gian khoảng chống cho trẻ suy nghĩ - Thỉnh thoảng giáo tổng kết, kết luận với thái độ thư giãn, thoải mái, gợi mở Ví dụ: “ Các tự làm nhiều việc mà không phụ thuộc vào người khác, em bé giỏi sứng đáng nhận tràng pháo tay” Điều giúp cho trẻ tự tin hơn, dám tự tìm tòi suy nghĩ, giám dua ý kiến - Quả thật việc thay đổi nếp cũ khó, buổi sinh hoạt tơi thường đưa giá trị việc giáo dục kỹ sống cho trẻ như: - Tin tưởng vào trẻ lực trẻ - Kiên nhẫn có kỹ lắng nghe tốt - Ý thức thân sẵn sàng học kỹ - Có kinh nghiệm sống biết soi xét - Tơn trọng ý kiến trẻ, không áp đặt ý kiến lên trẻ - Thực hành tư sáng tạo khai phá - Biết xếp phòng, nhóm lớp tạo bầu khơng khí hấp dẫn - Biết chủ động phương pháp giáo dục Tác động kịp thời nhóm bế tắc - Biết tạo bầu khơng khí trò chuyện sơi Ví dụ: Các vừa hoạt động ngồi trời về, đến hoạt động con? Nào chuẩn bị bắt đầu - Biết nắm phản hồi nhóm hoạt động kết thúc… Biện pháp Tuyên truyền, phối kết hợp với bậc phụ huynh giáo dục kỹ sống cho trẻ Phụ huynh người thân yêu, gần gũi với đứa trẻ, học trường trẻ nhà ln cha mẹ thương yếu chăm sóc Tất bận phụ huynh đưa đến trường mong muốn ngoan hơn, tiến hơn, học tốt Và phụ huynh mong muốn trao đổi tình hình học trẻ trường, sắn sàng kết hợp với giáo viên để giúp tiếp thu tốt Việc phụ huynh phối hợp với nhà trường công tác giáo dục trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Để làm tốt công tác tôi phải tâm niệm điều “ cho phụ huynh có tinh thần hợp tác giáo dục trẻ trích, phản bác chúng ta” Hiểu rõ vai trò bậc phụ huynh góp phần khơng nhỏ việc giáo dục kỹ sống cho trẻ Nhất kỹ phòng chống bắt cóc kỹ phòng tránh xâm hại Tôi ý đến tất hành động trẻ lớp để uốn nắn trẻ hành động nhỏ ngày từ đầu Ví dụ lớp tơi có bạn ngồi học quay sang tốc váy bạn gái lên nhìn Tơi cần trao đổi với phụ huynh vấn đề trao đổi với phụ huynh để uốn nắn hành cho trẻ Và từ đầu năm tổ chức họp phụ huynh đưa sáng kiến ý tưởng ý nghĩa giáo dục kỹ sống áp dụng vào trẻ Và thống với phụ huynh biện pháp giáo dục nhà họp phụ huynh năm tơi nêu tiêu chí trẻ thực làm hay chưa làm được, tiêu chí chưa làm nêu họp để bàn luận uốn nắn trẻ kịp thời Đặc biệt phụ huynh quan tâm đến cái, tơi tìm cách để gặp trao đổi thành tích học tập cháu lớp đồng thời hỏi thăm nề nếp sinh hoạt, sở thích…của cháu nhà Với việc làm kiên trì tơi tác động việc học cháu lớp việc rèn nề nếp nhà, tơi thấy số trẻ có khó khăn việc kết bạn chia sẻ với bạn nhóm lớp lại hình thành mối liên kết thân thiết mơi trường gia đình trẻ Chính cha mẹ giúp trẻ phát triển kỹ cảm xúc cách tạo mối liên kết bạn bè gia đình, cha mẹ khơng nên bực bội trẻ chơi với bạn khác tham gia buổi Hình thức phối hợp: Tơi thường phối hợp với phụ huynh, hiệu vào Giờ đón, trả trẻ: Cơ trao đổi với phụ huynh tuần học gì, phụ huynh kiểm mức độ tiếp thu trẻ, hỏi han phụ huynh tình hình tiếp thu trẻ trường, nhà mức độ Từ tìm giải pháp kịp thời để khuyến khích trẻ đạt hiệu cao Qua bảng thông báo qua góc tun truyền: thơng tin tun truyền tới phụ huynh kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ thơng báo nội dung hoạt động, yêu cầu nhà trường gia đình nội dung mà gia đình cần phối hợp với giáo Nếu tuần học nội dung bảng tuyên truyền thể nội dung để phụ huynh tiện theo dõi ôn cho trẻ nhà Góc tun truyền cần trang trí đẹp để thu hút ý phụ huynh, thông tin góc tun truyền ln đầy đủ, kịp thời thơng tin cần truyền đạt đên với phụ huynh Một số hình ảnh góc tun truyền lớp Họp phụ huynh: Trong họp phụ huynh đầu năm trao đổi với phụ huynh vấn đề chung trường, lớp vấn đề học tập trẻ tuổi Và tìm hiểu sở thích, nhu cầu cá nhân trẻ để tìm cách dạy học riêng trẻ Hiệu nưa qua ngày hội, ngày lễ: Qua ngày hội, ngày lễ nhà trường tổ chức buổi lễ có hoạt động cho trẻ trải nghiệm, học tập, qua tơi phối hợp với phụ huynh lớp để có buổi tổ chức hoạt động trẻ trải nghiệm hứng thú, học hỏi nhiều điều bổ ích Thông qua hội thi, ngày hội, ngày lễ, hoạt động văn hóa, văn nghệ: Thơng qua ngày hội, ngày lễ trẻ trải nghiệm hoạt động gói bánh, làm bánh trơi, nặn tò he, làm dưa món, bán hàng, Qua hoạt động mời phụ huynh tham gia, qua phụ huynh hiểu thêm tầm quan trọng giáo dục kỹ sống cho trẻ, vừa gắn kết với nhà trường Phụ huynh tham gia cô hoạt động “Bé vui đón tết” Thơng qua phương tiện truyền thơng đại chúng Vì việc giáo dục kỹ sống cho trẻ đạt kết tốt phải biết kết hợp hài hòa biện pháp khơng thể thiếu biện pháp Bên cạnh ý thức trách nhiệm tình u thương giáo trẻ IV.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Như vậy, qua năm sâu thực nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm thân, ủng hộ tích cực bậc cha mẹ giúp tơi đạt số kết tiến hành đề tài số biện pháp dạy kỹ sống cho trẻtuổi tơi tìm biện pháp tích cực phù hợp để nâng việc giáo dục kỹ sống cho trẻ điều cho kết sau *Về phía giáo viên - Tự tin, sáng tạo việc dạy kỹ sống cho trẻ - Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh, tạo uy tín tiềm phụ huynh với trẻ, phụ huynh tín nhiệm - Mạnh dạn giám nghĩ, giám làm, khắc phục khó khăn để giúp trẻkỹ sống từ nhỏ *Đối với phụ huynh: - Phụ huynh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cô giáo việc dạy trẻ kỹ sống, trao đổi với giáo viên nhiều hình thức thơng qua bảng thông tin dành cho phụ huynh, bảng đánh giá trẻ lớp - Giao tiếp cha mẹ gần gũi thường xuyên chia sẻ với hơn, la mắng trẻ, phân việc cho trẻ, hướng dẫn trẻ phòng tránh xâm hại, phòng tránh bắt cóc: Khơng nhận q người lạ, nhớ số điện thoại bố, mẹ - Cha mẹ cảm thấy hài lòng với kết đạt có quan tâm việc ủng hộ giáo viên nguyên vật liệu để giáo viên trẻ làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ lớp *Về phía trẻ - 26/27 trẻ đạt 96,3% trẻgiáo cha mẹ tạo điều kiện khuyến khích, khơi dậy tính tò mò, phát triển trí tưởng tượng óc sáng tạo, động, mạnh dạn, tự tin - 26/ 27 trẻ đạt 96,3% trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, rèn luyện kỹ tự lập, nhận thức, kỹ vận động thô, vận động tinh thông qua hoạt động hàng ngày sống trẻ - 26/27 trẻ đạt 96,3% trẻ rèn luyện kỹ xã hội, kỹ cảm xúc, giao tiếp, chung sống hòa bình, tuyệt đối khơng sảy xúc phạm bạo hành trẻ - 100% trẻ giáo dục, chăm sóc ni dưỡng tốt, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an tồn, phòng bệnh, theo dõi cân đo - Trẻ học hơn, đạt tỷ lệ chuyên cần từ 90% trở lên gặp khó khăn đến lớp, có kỹ lao động tự phục vụ, trực nhật, xếp bàn ăn, tự chuẩn bị khăn số lượng bát nhóm Biết trải bạt, kê bàn, trải chiếu, gấp chăn - 30/33 trẻ đạt 91% trẻ ln có kết tốt học tập thông qua bảng đánh giá lớp sau giai đoạn cuối độ tuổi, qua kểm tra đánh giá chất lượng sau tiêu chí, trẻ sau Bảng kết so sánh có đối chứng Mức độ nội dung khảo sát 1.Kỹ giao tiếp Đầu năm Số trẻ/ Tỷ lệ Tổng số % Cuối năm Số trẻ/ Tỷ lệ Tổng số % 14/33 30/33 42% 91% 2.Kỹ phòng tránh bắt cóc 3.Kỹ phòng tránh xâm hại 4.Kỹ tự tin hợp tác, hoạt động nhóm Kỹ bảo vệ môi trường Kỹ vận động 10/33 10/33 11/33 15/33 14/33 30% 30% 33% 45% 42% 29/33 31/33 31/33 28/33 30/33 88% 94% 94% 85% 91% PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Tóm lại qua trình nghiên cứu thực đề tài “ Một số biện pháp dạy kỹ sống cho trẻ - tuổi” Với biện pháp nêu giúp xác định rõ mục tiêu tầm quan trọng, giúp tơi có phương pháp tốt hơn, sáng tạo hơn, tích cực hơn, hứng thú tham gia học tập, rèn luyện Cũng từ tư sáng tạo cháu phát triển cách tồn diện Vì cần áp dụng phương pháp, sáng tạo đổi phương pháp phù hợp với giáo dục nay, để trẻ thích thú việc học tập, khơng phải áp lực khơi dậy tối đa khả tiềm ẩn, đặt tảng cho việc học cấp hochj cho việc học tập suốt đời II BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua thời gian nghiên cứu thực đề tài đúc rút kinh nghiệm sau: Giáo dục kỹ sống cho trẻ phải tổ chức xuyên suốt hoạt động ngày cần lên kế hoạch để trẻ thực hành, trải nghiệm tốt nhất., cần ý lập kế hoạch phù hợp cho chủ đề, cần tìm tòi, bồi dưỡng thân, chia sẻ với đồng nghiệp, Nên trọng phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ, Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho trẻ thông qua hoạt động hàng ngày, Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống cho trẻ đưa vào chủ đề, Tuyên truyền phối kết hợp với bậc phụ huynh giáo dục kỹ sống cho trẻ Giáo viên người làm gương để trẻ noi theo Khi tổ chức hoạt động cô cần ý bình tĩnh, tự tin V KIẾN NGHỊ Qua năm thực đề tài tơi xin đóng góp số ý kiến sau: Để thực tốt cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, tơi mong giúp đỡ cấp lãnh đạo, đồng nghiệp giúp đỡ chuyên môn tạo điều kiện để học hỏi kinh nghiệm trường bạn *Đối với cấp: Chính quyền cấp cần quan tâm đầu tư xây dựng sở vật chất, phòng âm nhạc để trẻ có mơi trường trải nghiệm nhiều Phòng giáo dục thường xuyên xây dựng chuyên đề kỹ sống kỹ tự phục vụ để tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chun mơn - Đối với nhà trường Tạo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị Mua sắm thêm đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị học tập vui chơi chotrẻ để hỗ trợ giáo viên thực hiệu Nhà trường cần tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, học hỏi trau dồi chuyên môn mua thêm giá đồ chơi cho trẻ *Đối với phụ huynh: Phụ huynh thường xuyên phối kết hợp với nhà trường việc làm đồ dùng đồ chơi, trang trí tạo môi trường, kết hợp với giáo viên việc giáo dục kỹ sống cho trẻ, cần quan tâm trẻ nữa, thấy trẻ trở nên thơng minh nhanh nhẹn tự tin hơn, đa số phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu mở cho giáo lớp để bố trí mơi trường cho tr hot ng Qua năm thc hin ti “Giáo dục kỹ sống cho trẻ 5-6 tuổi” nhận thấy trẻ có nhiều kỹ tốt nhiều hoạt động: giao tiếp, bảo vệ môi trường, kỹ tự phục vụ Đó niềm vui, khích lệ to lớn người giáo viên Chính điều khuyến khích tơi tìm tòi sáng tạo nhiều phương pháp giảng dạy hay Tuy nhiên đề tài nghiên cứu vòng năm, có nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý đồng nghiệp để đề tai hoàn thiện Trên “một số biện pháp dạy kỹ sống cho trẻ - tuổi” tơi, mong đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo, bạn đồng nghiệp để ngày thực đề tài tốt Xin chân thành cảm ơn! Người viết Hoàng Thị Ngọc DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO + Sách hướng dẫn hoạt động phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ mầm non theo chuẩn phát triển trẻ tuổi + Sách giáo dục giá trị sống kỹ sống cho trẻ mầm non{ nhà xuất đại học quốc gia} + Sách bé thực hành tình giáo dục kỹ sống dành cho trẻ mẫu giáo + Sách hoạt động phát triển kĩ xã hội dành cho trẻ mẫu giáo Sách phương pháp giáo dục giá trị kỹ sống… Xác nhận Hiệu Trưởng ... động giáo dục kỹ sống cho trẻ tốt Có thể đưa tất hoạt động giáo dục kỹ sống để dạy cho trẻ Thơng qua trẻ hiểu có kỹ định *Kỹ phòng tránh xâm hại: Ở kỹ chia nhiều tiết nhỏ hơn, ví dụ tiết cho trẻ. .. tiếp cho trẻ mầm non theo chuẩn phát triển trẻ tuổi + Sách giáo dục giá trị sống kỹ sống cho trẻ mầm non{ nhà xuất đại học quốc gia} + Sách bé thực hành tình giáo dục kỹ sống dành cho trẻ mẫu giáo. .. tình sống Giáo dục kỹ sống cho giáo dục cách sống tích cực, có ý thức thân, có lực giải vấn đề xử lý tình khác Các kỹ sống cần thiết cho trẻ mầm non kỹ nhận thức, kỹ vận động, kỹ giao tiếp, kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 56 tuổi, Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 56 tuổi, I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 5-6 TUỔI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay