Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Công ty CP Tăng tốc Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

82 1 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:24

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ THAM LUẬN HỘI THẢO Đề xuất sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo khu vực Đông Nam Bộ 2 Kiến tạo, xây dựng vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương với mục tiêu thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp xây dựng thành phố thông minh 16 Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo điều kiện tỉnh Bình Phước 24 Tình hình triển khai định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 Thủ tướng Chính phủ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – thuận lợi khó khăn 29 Hoạt động ươm tạo doanh nghiệp vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao giải pháp nâng cao chất lượng dự án khởi nghiệp 32 Khởi nghiệp nông nghiệp trạng vài giải pháp 41 Hiệu hoạt động hỗ trợ đổi sáng tạo thời gian qua Những thuận lợi – khó khăn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dự án khởi nghiệp 46 Kết nối vùng truyền thông khoa học công nghệ, đổi sáng tạo khởi nghiệp: làm sớm, hiệu cao 51 10 Đầu tư Startup - hội thách thức 55 11 Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo Công ty CP Tăng tốc Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 69 12 Hoạt động đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh 71 13 Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ngành nông lâm nghiệp - thuận lợi khó khăn 77 14 Đào tạo cán quản lý trung tâm ươm tạo doanh nghiệp 80 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ Cục Phát triển thị trường Doanh nghiệp KH&CN I Hiện trạng phát triển khởi nghiệp khu vực Đông Nam Bộ Năm 2016 Chính phủ chọn “Năm quốc gia khởi nghiệp”, với mục tiêu đưa Khởi nghiệp, Đổi sáng tạo vào thực tế, Chính phủ ban hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025” Có thể nói, chưa hoạt động khởi nghiệp, đổi sáng tạo diễn mạnh mẽ lan rộng khắp nước thế, chưa khởi nghiệp nhận quan tâm xã hội, Chính phủ, cấp quyền nhiều Tinh thần khởi nghiệp có chuyển động tích cực từ Bộ, Ban, Ngành, đến tỉnh, địa phương nước Nhờ vậy, “làn sóng khởi nghiệp” lan rộng nhận ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng có hàng nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp thành lập Trong bối cảnh đó, Đơng Nam Bộ - vùng kinh tế động lực quan trọng hàng đầu nước, đạt tốc độ tăng trưởng cao, bền vững nhiều lĩnh vực, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST nhiều tỉnh, thành phố khu vực Hiện, vùng Đông Nam Bộ đứng thứ hai nước số doanh nghiệp (DN) thành lập với 3.370 DN (chiếm 69%) Chỉ riêng sáu tháng đầu năm 2016, vùng ĐNB thu hút đầu tư nước lớn nước, chiếm 51,6% số dự án cấp mới, 62,5% lượt dự án tăng vốn 42,2% tổng vốn đầu tư nước Về hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp ĐMST, toàn khu vực Đơng Nam Bộ có 08 vườn ươm khởi nghiệp (Vườn ươm doanh nghiệp cơng nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Trung tâm hỗ trợ niên khởi nghiệp, Vườn ươm doanh nghiệp Khoa học Công nghệ thuộc Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, v.v); 03 tổ chức thúc đẩy kinh doanh (Chương trình hỗ trợ lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp, Alpha starup, Mekong Capital); 16 khu làm việc tập trung (Esmart, Gooffice, Citihub, cirCO, v.v.) Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh đào tạo phát triển ý tưởng kinh doanh, đánh giá sản phẩm khởi nghiệp cho 1523 cá nhân nhóm cá nhân, kết nối 3200 cá nhân nhóm cá nhân với nhà đầu tư, chuyên gia tổ chức tư vấn; kết nối 20 sở ươm tạo DN (cả tư nhân nhà nước) địa bàn tp; hỗ trợ đào tạo đổi sáng tạo khởi nghiệp cho 37 giảng viên 15 trường đại học để hình thành đội ngũ giáo viên đổi sáng tạo khởi nghiệp; hỗ trợ công tác vận hành vườn ươm cho 03 trường đại học địa bàn thành phố ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ Về cơng tác xây dựng tảng, thúc đẩy kiên kết hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, hàng loạt kiện, chương trình tổ chức nhằm mục đích liên kết thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp nước Ngày hội khởi nghiệp (Startup day), Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp (Startup Wheel), Tuần lễ khởi nghiệp ĐMST hàng năm, v.v Ngoài ra, để thúc đẩy hợp tác hội nhập quốc tế, khu vực triển khai kết nối với hoạt động ươm tạo ĐMST Bộ KH&CN (Chương trình Đối tác ĐMST Việt Nam – Phần Lan, Chương trình thúc đẩy khởi nghiệp Việt Nam), tổ chức hỗ trợ kinh doanh tài quốc tế (ADB, Microsoft Đại học Tsukuba, TEN-Canada…), v.v Cùng với đó, TP Hồ Chí Minh hình thành cổng thông tin ĐMST (3 trang “Đổi sáng tạo”, “khởi nghiệp”, “sáng kiến cộng đồng”) với mục đích thúc đẩy hoạt động truyền thông khởi nghiệp ĐMST xây dựng văn hóa khởi nghiệp Nhìn chung, với hoạt động tương đối sôi nổi, môi trường khởi nghiệp khu vực Đông Nam Bộ bắt đầu phát triển, nhiều hoạt động hỗ trợ chủ thể hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tổ chức, nhiên chưa có đồng tỉnh, thành, tập trung chủ yếu thành phố lớn TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu Bên cạnh đó, hoạt động kết nối thành phần hệ sinh thái khởi tỉnh khu vực, vùng lân cận hạn chế II Hiện trạng sách Chính phủ Để thúc đẩy vào phát triển nước nói chung miền Đơng Nam Bộ nói riêng Chính phủ ban hành Văn để hướng dẫn, đạo Bộ ngành địa phương triển khai hoạt động ĐMST cụ thể sau: - Nghị số 35/NQ-CP “hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020” ban hành ngày 16 tháng năm 2016, Nghị nêu rõ đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có lực cạnh tranh, phát triển bền vững, nước có triệu doanh nghiệp hoạt động, có doanh nghiệp có quy mơ lớn, nguồn lực mạnh - Nghị số 19-2017/NQ-CP ban hành ngày 06 tháng 02 năm 2017 việc “tiếp tục thực nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020” Trong Nghị rõ mục tiêu tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh - Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm 2016 việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025” Thủ tướng Chính phủ rõ mục tiêu Đề án tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ trình hình thành phát triển loại hình doanh nghiệp có khả tăng trưởng nhanh dựa khai thác tài sản trí tuệ, cơng nghệ, mơ ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ hình kinh doanh Khẩn trương hồn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo; thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia; hỗ trợ 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, 50 doanh nghiệp gọi vốn thành công từ nhà đầu tư mạo hiểm, thực mua bán sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng Đến năm 2025 hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp đổi sáng tạo; hỗ trợ phát triển 600 doanh nghiệp đổi sáng tạo; 100 doanh nghiệp tham gia Đề án gọi vốn đầu tư từ nhà đầu tư mạo hiểm, thực mua bán sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng - Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Quốc hội ban hành ngày 12 tháng năm 2017, Bộ Khoa học Công nghệ giao trách nhiệm dẫn việc thành lập sở ươm tạo, sở kỹ thuật, khu làm việc chung, hỗ trợ nâng cao lực công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ vừa (quy định khoản Điều 24) phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư soạn thảo quy định chi tiết hướng dẫn số Điều Luật - Bên cạnh đó, Luật chuyển giao cơng nghệ 2017 (Luật số: 07/2017/QH14) có hiệu lực từ 1/7/2018 bổ sung chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi cơng nghệ; sửa đổi quy định thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ Đặc biệt, luật bổ sung giải pháp phát triển thị trường khoa học công nghệ; quy định chuyển giao công nghệ nông nghiệp; sửa đổi quy định trách nhiệm quản lý nhà nước chuyển giao công nghệ Địa phương Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, tỉnh miền Đông Nam Bộ đưa nhiều chương trình, kế hoạch định để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST - Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 15 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chính Minh ban hành Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa đổi sáng tạo, nâng cao lực cạnh tranh hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 địa bàn thành phố Hồ Chính Minh - Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Quyết định số 1923/QĐ-UBND hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành ngày 26 tháng năm 2016 tỉnh Bình Dương đưa mục tiêu đến năm 2020 có 35.000-40.000 doanh nghiệp hoạt động, có khoảng 3-5% doanh nghiệp quy mơ lớn, nguồn lực mạnh; xây dựng doanh nghiệp có lực cạnh tranh phát triển bền vững ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ III Khó khăn vướng mắc Theo khảo sát DNKN nhà đầu tư Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo nước gặp phải số khó khăn thiếu thông tin nguồn đầu tư, chương trình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt thơng tin sách, hỗ trợ nhà nước cho khởi nghiệp, thông tin DNKN Việt Nam, thiếu vốn để triển khai dự án kinh doanh khó khăn việc chứng minh tiềm phát triển để thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm từ quỹ nhà đầu tư thiên thần thực tế, DNKN ĐMST Việt Nam thường phải “tự lực” vấn đề tài chính, nghĩa họ vay mượn tiền gia đình, bạn bè để thực dự án kinh doanh thường rủi ro việc bỏ dự án chừng thiếu vốn cao Ngoài lực thân DNKN, nhiều nhà đầu tư nước, quốc tế nhận xét lực khởi nghiệp ĐMST Việt Nam chưa cao, nhiều nhà sáng lập DNKN ĐMST thuyết trình mạch lạc dự án kinh doanh mình, đề cao ý tưởng mà chưa hiểu việc phát triển mơ hình kinh doanh hiệu Còn mơi trường pháp lý cho khởi nghiệp Việt Nam, với Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư năm 2014, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư ngày đơn giản hóa, hoạt động đầu tư cho KH&CN quy định ưu đãi cao đất đai, thuế Vùng Đông Nam Bộ chưa định hình mục tiêu đầu tàu phát triển; chưa có sách, chế thực hỗ trợ thúc đẩy vai trò "hạt nhân, tiên phong, dẫn dắt" TP Hồ Chí Minh Các đơn vị chưa thực hiểu rõ chất khởi nghiệp đổi sáng tạo nên hoạt động mang tính lồng ghép, chưa thực có tác động lớn đến hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo Các doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ khó tiếp cận nguồn vốn, nhân lực, cơng nghệ, thơng tin thị trường, thiếu sách khuyến khích, lại có q nhiều thủ tục rườm rà IV Đề xuất, kiến nghị Về việc triển khai Đề án “ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2020” (Đề án 844) khu vực Đơng Nam Bộ - Hồn thiện phát triển Cổng Thông tin khởi nghiệp ĐMST Quốc gia tỉnh, thành khu vực, kết nối với cổng thông tin khởi nghiệp ĐMST tổ chức, thành phố, bộ, ngành khác; - Ưu tiên triển khai hoạt động phù hợp với thực trạng khởi nghiệp ĐMST, đẩy mạnh hoạt động kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh, thành khu vực liên kết vùng nhằm phát huy hiệu cao nhất; ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Chú trọng hỗ trợ đào tạo nâng cao lực, nhận thức khởi nghiệp ĐMST địa bàn khu vực cho chủ thể hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST (cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp ĐMST; nhà đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST; cán quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST; cán thuộc khối quan quản lý hoạt động khởi nghiệp đổi sáng tạo); - Định kỳ khảo sát, điều tra thực trạng khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi sáng tạo địa phương để điều chỉnh kế hoạch phát triển cho phù hợp với tình hình thực tế Triển khai hoạt động truyền thông - Đẩy mạnh truyền thông cho khởi nghiệp đổi sáng tạo cách tổ chức kiện khởi nghiệp đổi sáng tạo khu vực; tham gia kết nối với mạng lưới khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc tế Về mặt chế, sách - Cải cách hành chính, xây dựng sách thuế, hỗ trợ ưu đãi dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp nhà đầu tư; tạo môi trường thuận lợi cho hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực hộ kinh doanh doanh nghiệp; - Cơng nhận loại hình đầu tư mạo hiểm nhà đầu tư thiên thần, đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cung cấp tài hỗ trợ cá nhân, nhóm khởi nghiệp để phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp; thành lập Quỹ đầu tư theo hình thức đối ứng vốn với quỹ đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm lớn./ ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIẾN TẠO, XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sở Khoa học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh NỘI DUNG TRÌNH BÀY: Cơ sở kiến tạo xây dựng hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh Cấu trúc hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi sáng tạo Chương trình hành động Kết bước đầu Đề xuât phương án hợp tác vùng ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Công ty CP Tăng tốc Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Công ty CP Tăng tốc Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay