HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LUẬT CÁC BIỆN PHÁP NHẬP KHẨU ĐẶC BIỆT CANADA (SIMA HANDBOOK)

378 77 0
  • Loading ...
1/378 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:18

CANADA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LUẬT CÁC BIỆN PHÁP NHẬP KHẨU ĐẶC BIỆT (SIMA HANDBOOK) CƠ CẤU TỔ CHỨC 1.1 Tổng vụ chống bán phá giá chống trợ cấp 1.1.1 Vai trò Vai trò Tổng vụ chống bán phá chống trợ cấp nhằm hỗ trợ cho nhà sản xuất Canada người phải đối phó với hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh nước thị trường Canada Sự cạnh tranh khơng lành mạnh nảy sinh từ số hành vi thương mại quy định thương mại quốc tế điều chỉnh Nhưng hành vi bao gồm: (a) Hàng hóa nhập vào Canada với mức giá thấp mức hàng hóa bán thị trường nước với mức giá thấp tồn tổng chi phí sản xuất Hành vi gọi bán phá giá; (b) Hàng hóa nhập vào hưởng lợi hưởng lợi trực tiếp gián tiếp từ khoản trợ giá Chính phủ nước ngồi hàng hóa Chính phủ nước ngồi bù lỗ Hành vi gọi trợ giá; Các nhà sản xuất Canada mong muốn trợ giúp Tổng vụ Chống bán phá giá Trợ cấp để chống lại hàng hóa nhập gây thiệt hại trầm trọng Tổng vụ chịu trách nhiệm quản lý Đạo luật biện pháp nhập đặc biệt (SIMA) Luật quy định biện pháp chống lại hàng hóa bán phá giá/ trợ cấp 1.1.2 Mối quan hệ với định chế quốc tế Tổ chức Thương mại giới (WTO) tảng pháp lý thể chế hệ thống thương mại đa phương Tổ chức quy định trách nhiệm ràng buộc bản, xác định cách thức Chính phủ xây dựng thực thi quy định thương mại nước, sở quan hệ thương mại nước phát triển thông qua thảo luận, đàm phán phán xử tập thể WTO quản lý thực thi hiệp định thương mại đa phương hiệp định nhiểu bên có tính chất không bắt buộc, tất hiệp định với tạo thành WTO Canada thành viên WTO Có hai Hiệp định có ảnh hưởng đến hoạt động Tổng vụ: Hiệp định thực thi Điều VI Hiệp định GATT năm 1994 Hiệp định biện pháp trợ cấp đối kháng Với Hiệp định, có Ủy ban thành lập, bao gồm đại diện từ nước thành viên WTO Những ủy ban thường họp nửa năm lần để thực trách nhiệm giao theo Hiệp định để tạo hội cho nước thành viên tham vấn vấn đề liên quan đến việc vận hành Hiệp định tương ứng Phái đoàn Canada Ủy ban Bộ Tài đứng đầu với hỗ trợ kỹ thuật Tổng vụ Chống bán phá giá Chống trợ cấp Đại diện Tổng vụ chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung ý kiến phía Canađa vấn đề gây tranh cãi nảy sinh, chuẩn bị cho họp Geneva thơng qua việc rà sốt tài liệu phù hợp tham dự họp liên để thống quan điểm, lập trường Canada vấn đề nêu họp 1.3 Luật Các quy định 1.3.1 SIMA Đạo luật biện pháp nhập đặc biệt, SIMA, Quốc hội thông qua vào 28 tháng năm 1984 có hiệu lực thi hành vào ngày 1/12/1984 Vào năm 1996, Bộ Tài tiến hành rà sốt lại SIMA Vào ngày 19/3/1998, Chính phủ đề xuất Dự luật C-35 “Một đạo luật để sửa đổi Đạo luật biện pháp nhập đặc biệt” “Luật Tòa án Thương mại Canada” Dự luật Quốc hội thơng qua Hồng Gia phê chuẩn vào 25 tháng năm 1999, có hiệu lực thi hành vào 15 tháng năm 2000 Đạo luật đưa sở luật pháp cho chương trình thuế chống bán phá giá chống trợ cấp Cục Quản lý Mậu biên Canada (CBSA) Việc phá giá xảy hàng hóa nhập vào Canada với mức giá thấp mức giá nhà xuất bán nước với mức giá thấp tồn tổng chi phí Khi hàng hóa nhập bán phá giá gây thiệt hại gây thiệt hại việc sản xuất sản phẩm tương tự Canada, thuế chống phá giá áp dụng để triệt tiêu biên độ phá giá Tương tự, hàng hóa nhập thuộc diện trợ cấp phủ nước ngồi hàng hóa trợ cấp gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự Canada, thơng thường thuế chống trợ cấp áp dụng để triệt tiêu khoản trợ giá Việc áp dụng thuế chống bán phá giá và/hoặc thuế chống trợ cấp biện pháp để bảo vệ ngành cơng nghiệp Canada khỏi hàng hóa nhập định giá không công gây thiệt hại đe dọa gay thiệt hại cho việc sản xuất hàng hóa cạnh tranh Canada Để xác định liệu thuế chống bán phá giá chống trợ cấp nên áp dụng hay không Cục Quản lý Mậu biên Canada tiến hành điều tra hành vi định giá nhà xuất mức độ trợ cấp nước SIMA quản lý Tổng vụ Chống phá giá Chống trợ cấp thuộc phân ngành Hải quan Cục Quản lý Mậu biên Canađa Các cán chương trình Tổng vụ tiến hành điều tra xác định giá trị sử dụng để xác định liệu mặt hàng nhập có phá giá và/hoặc trợ cấp hay khơng Việc thực thi phán Tòa án Thương mại Quốc tế Canađa (CITT) cán khu vực cán thực thi trụ sở thực Đạo luật quy định việc chấp nhận cam kết tự nguyện giải pháp thay để loại bỏ vấn đề hàng hóa phá giá trợ cấp gây Các thông tin chi tiết cam kết tự nguyện trình bày Phần 4.8 1.3.2 Quy định biện pháp nhập đặc biệt (SIMR) SIMR bao gồm phần chính, khơng kể hai mục mở đầu Mục nêu tên quy định đưa số định nghĩa SIMR Phần I Quy định đưa số điều chỉnh cần thiết việc xác định giá trị thông thường giá xuất Phần I.1 giải vấn đề xác định biên độ phá giá dựa sở tỷ lệ phần trăm dựa sở lấy mẫu Phần II quy định liên quan đến việc xác định khoản trợ giá Phần II.01 liên quan đến vấn đề giải tranh chấp hàng hóa Hoa Kỳ Mexico, phần bổ sung để phù hợp với Hiệp định tự thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) Phần II.1 liên quan đến vấn đề giải tranh chấp liên quan đến hàng hóa Hoa Kỳ Hiệp định Thương mại tự Các điều khoản bị vô hiệu hoá tạm thời NAFTA thực Phần III bao gồm quy định chung để giải vấn đề khác thông tin bắt buộc phải có đơn kiện coi hợp lệ yếu tố để xem xét đánh giá thiệt hại, tác động gây hạn chế phát triển đe dọa gây thiệt hại cho ngành sản xuất nước yếu tố rà soát cuối kỳ Phần III quy định việc tham gia điều tra, mức phí phải trả cho thơng tin cung cấp theo yêu cầu quy định ngày sử dụng để xác định tỷ giá hối đoái nhằm chuyển đổi tiền tệ Các quy định đưa vào Công văn nội Cục số D14-11 1.3.3 Các quy định khác 1.3.3.1 Luật hải quan Luật Hải quan quy định việc kiểm soát việc lưu thơng hàng hóa, người việc chun chở vào khỏi Canada; công cụ hỗ trợ cho việc quản lý thực thi đạo luật khác mà cấm, điều chỉnh kiểm soát việc nhập xuất hàng hóa Luật Hải quan quan quy định nguyên tắc về:  Khai báo hàng hoá xuất nhập hành khách xuất nhập cảnh;  Kiểm soát vận tải lưu giữ hàng hố  Thơng quan, hạch tốn kế tốn nộp thuế;  Tính thuế;  Xác định mã số phân loại biểu thuế quan xác định trị giá hải quan;  Miễn, giảm, hồn thuế, khơng thu thuế;  Xuất hàng hóa;  Kiểm tra người, kiểm tra thu giữ (tịch biên) hàng hóa 1.3.3.2 Thuế hải quan Thuế Hải quan đánh thuế lên hàng hóa nhập đưa ưu đãi thuế quan cho đối tác thương mại Canada Có điều khoản để xác định xuất xứ hàng hóa, rút lại mức thuế ưu đãi, quy tắc giao hàng trực tiếp, kỹ mã hiệu bao bì vận chuyển, giảm thuế theo Chương trình nhập tư liệu sản xuất, khấu trừ thuế với hàng hóa sử dụng cho ,một số mục đích theo luật định Canada đánh khoản thuế phí phụ thu số trường hợp quy định rõ 1.3.3.3 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt quy định việc ấn định thu thuế bia, loại đồ uống có cồn (không gồm rượu vang), thuốc sản phẩm từ sợi thuốc Những vấn đề sách thuế thuộc trách nhiệm Bộ Tài chính, CBSA chịu trách nhiệm việc quản lý thực thi luật 1.3.3.4 Luật Thuế gián thu Luật thuế quy định việc ấn định thuế loại hàng hóa dịch vụ sản xuất Canada nhập vào Canada 1.4 Công văn nội Cục: CBSA có hệ thống thức hóa để phổ biến thơng tin hướng dẫn áp dụng luật đến tất nhân viên hải quan đến công chúng Hệ thống liên quan đến việc xuất phổ biến hướng dẫn thực thi pháp luật thông qua Công văn nội Cục Các công văn nội chia làm loại: D, R, Tạm thời B Hệ thống tham chiếu kỹ thuật SIMA sử dụng để trao đổi hướng dẫn áp dụng đến nhân viên thuế quan 1.4.1 Công văn nội loại D: Công văn loại D gồm thông báo sách cục có giải thích luật văn pháp luật khác Các công văn đưa nhằm đẩy mạnh khuyến khích tự nguyện tuân thủ pháp luật cộng đồng luật CBSA quản lý Chúng giúp cho nhân viên CBSA kịp thời nắm ưu tiên Cục, chương trình, sách thủ tục Cục đảm bảo cho việc giải thích thực thi luật quy định thống toàn quốc Một vấn đề Tổng vụ chống bán phá giá tự vệ đặc biệt quan tâm hướng dẫn liên quan đến việc thực thi SIMA Chủ yếu cơng văn thuộc nhóm D14 D15 Các văn hướng dẫn sách thủ tục thuộc hệ thống văn hướng dẫn chia làm 21 nhóm hoạt động Việc chia nhóm nhằm mục đích tập hợp theo nhóm văn hướng dẫn có chủ đề liên quan tưong tự Danh sách đầy đủ nhóm sau: - D1 Các hướng dẫn chung - D2 Xuất nhập cảnh - D3 Vận tải - D4 Lưu giữ hàng hoá - D5 Thư từ quốc tế - D6 Hoàn thuế - D7 Hoàn thuế cho hàng xuất - D8 Miễn giảm thuế Tạm nhập - D9 Hàng cấm nhập - D10 Phân loại biểu thuế quan - Hàng nơng sản, khống sản - D11 Thơng tin chung thuế quan - D12 Sửa đổi thuế quan - D13 Xác định trị giá hải quan - D14 SIMA (Chính sách thủ tục) - D15 SIMA (Thông báo thực thi) - D16 Thuế phụ thu - D17 Thủ tục hạch tốn kế tốn Thơng quan - D18 Hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt - D19 Luật quy định pháp luật quan phú khác - D20 Xuất - D21 Các chương trình quốc tế Các hướng dẫn việc chuẩn bị Công văn nội D15 ghi phần 1.5 Các tổ chức hiệp định quốc tế 1.5.1 Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO Phần trình soạn thảo 1.5.1.1 Hiệp định chung thuế quan thương mại 1994 (GATT 1994) Phần trình soạn thảo 1.5.1.2 Hiệp đinh việc thi hành điều khoản VI GATT 1994 Phần trình soạn thảo 1.5.1.3 Hiệp định biện pháp chống trợ cấp đối kháng Phần trình soạn thảo 1.5.1.4 Hiệp định nơng nghiệp Phần q trình soạn thảo 1.5.1.5 Công văn nội Quy định Trình tự giải tranh chấp Sẽ thực 1.5.2 Các hiệp định thương mại với nước cụ thể Canada ký số hiệp định thương mại với nước khác Phần trình bày chi tiết hiệp định thương mại liên quan đến hoạt động Tổng vụ Chống bán phá giá tự vệ Để diễn giải quy định hiệp định thương mại, nên tham khảo ý kiến cán chịu trách nhiệm Ban Chính sách Nội dung hiệp định thương mại với nước liệt kê tìm thấy trang web Bộ Thương mại Quốc tế địa sau: http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/reg-en.asp 1.5.2.1 Hiệp định tự thương mại Bắc Mỹ Phần trình soạn thảo 1.5.2.2 Hiệp định tự thương mại Canada- Bắc Mỹ Hiệp định bị tạm thời vô hiệu hiệp định tự thương mại Bắc Mỹ có hiệu lực 1.5.2.3 Hiệp định tự thương mại Canada-Chile Từ ngày mồng tháng năm 2003, hàng hóa từ Chile bắt đầu hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo SIMA Theo khoản 14(2) SIMA, Tổng Thủ hiến Canađa, sở đề xuất Bộ Tài chính, ban hành quy định loại trừ loại chủng loại hàng hóa khỏi phạm vi áp dụng Luật hay điều khoản Luật Khoản 14(2) nói việc miễn trừ liên quan đến việc bán phá giá hàng hóa nhóm hàng hóa Thế hàng hóa Chile khơng hưởng miễn trừ trường hợp áp dụng biện pháp thuế đối kháng Khoản 14(3) Đạo luật quy định quy định pháp luật lập theo khoản 14(2) quy định thời hạn cho việc miễn trừ đưa điều kiện hưởng miễn trừ Quy định miễn trừ hàng hóa Chile khỏi phạm vi điều chỉnh quy định biện pháp chống bán phá giá ban hành phù hợp với khoản 14(2) Đạo luật Phần quy định pháp luật quy định hàng hóa mà coi hàng xuất xứ từ Chile theo quy tắc đưa Những Quy định Xuất xứ Hàng hóa CCFTA (Hiệp định tự thương mại Canada-Chile) hưởng ưu đãi cho hàng hóa Chile Quy định Ưu đãi Thuế quan CCFTA miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá Như có hai điều kiện mà hàng hóa phải thỏa mãn để miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá, là: (a) Hàng hóa phải coi hàng hóa có nguồn gốc từ Chile theo quy tắc Những quy định xuất xứ nói phía Và (b) Hàng hóa phải hưởng ưu đãi thuế quan Chile Quy định Ưu đãi thuế quan nói Nếu có thắc mắc việc liệu hàng hóa có thỏa mãn điều kiện theo quy định xuất xứ hay áp dụng thuế quan Chile hay khơng, câu hỏi phải gửi đến Tổng vụ Chính sách thương mại Giải thích, phận Cục chịu trách nhiệm phân loại xuất xứ thuế quan Trong trường hợp hàng hóa xuất gián tiếp từ Chile đến Canada, có nghĩa hàng hóa có xuất xứ từ Chile tham gia vào hoạt động thương mại nước khác trước xuất sang Canada, hàng hóa phải xác định xem có tiếp tục miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá khơng Hàng hóa hưởng miễn trừ hai điều kiên thỏa mãn Trong trường hợp hàng hóa khơng coi xuất xứ từ Chile khơng hưởng chế độ thuế quan hàng hóa Chile hàng hóa khơng hưởng miễn trừ 1.5.2.4 Hiệp định tự thương mại Canada- Costa Rica Hiệp định tự thương mại Canada- Costa Rica có hiệu lực thực thi từ ngày mồng tháng 11 năm 2002, có chương quy định Biện pháp Chống bán phá giá (xem chương 7) Chương nhấn mạnh số nghĩa vụ Canada theo WTO, mà cụ thể quy định Hiệp định việc thực thi điều VI Hiệp định chung thuế quan Thương mại 1994 (GATT) để đảm bảo công minh bạch thủ tục Trong hiệp định có quy định nghĩa vụ liên quan CBSA, trường hợp việc điều tra có liên quan đến Costa Rica, quan điều tra phải gửi cơng văn thơng báo đến phủ Costa Rica để liên lạc trường hợp điều tra Chú ý hiệp định gồm điều khoản quy định biện pháp chống phá giá, điều có nghĩa khơng có điều khoản quy định biện pháp thuế đối kháng GIỚI THIỆU VỀ SIMA 2.1 Tóm tắt quy trình SIMA 2.1.1 Giói thiệu Luật Các biện pháp Nhập đặc biệt (SIMA) Canada giúp bảo vệ nhà sản xuất Canada không bị thiệt hại hành vi bán phá giá và/hoặc trợ giá cơng cụ sách thương mại chủ yếu Canada Trước vào quy trình điều tra SIMA, cần hiểu khái quát phá giá trợ sau Phá giá hiểu việc bán hàng hóa sang thị trường nước ngồi với mức giá thấp mức giá hàng hóa “tương tự” bán thị trường nội địa nhà xuất Việc có tồn hành vi bán phá giá hay khơng kiểm chứng qua việc so sánh hai mức giá hàng hóa bị điều tra Mức hàng hóa bán cho người nhập Canada gọi giá xuất khẩu, mức giá hàng hóa tương tự bán nước xuất gọi giá thông thường hàng hóa Biên độ bán phá giá giá thông thường trừ giá xuất hàng hóa Hành vi bán hàng coi bán phá giá giá xuất nhỏ tổng chi phí hàng hóa Trợ giá xảy trường hợp có hỗ trợ tài phủ khơng phải nước nhập đem lại lợi ích mà lợi ích tích lũy lại cho hàng xuất Giá trị khoản trợ giá giá trị thực tế tìm từ việc xem xét chương trình trợ giá cụ thể phủ Trong trường hợp CITT xác nhận có thiệt hại ngành sản xuất hàng hóa tương tự Canada, hậu hành vi bán phá giá trợ giá bù đắp việc áp dụng thuế SIMA Việc đánh giá thiệt hại quan bao gồm đánh giá vấn đề thiệt hại doanh thu, giảm giá, kìm hãm giá, suy giảm lợi nhuận, thị phần, sa thải công nhân không tận dụng hết lực sản xuất SIMA quy định khung thời gian cho việc thực giai đoạn q trình điều tra Hơn nữa, có điều khoản quy định về: (a) (b) (c) (d) (e) Việc chấp nhận cam kết giá cam kết số lượng Việc tiết lộ thông tin Phán CITT việc rà soát tư pháp phán Quá trình xác định lại thuế SIMA (kháng nghị) Hiệp định tự thương mại Bắc Mỹ với Hoa Kỳ Mexico 2.1.2 Khái quát quy trình Phần trình bày khái quát quy trình SIMA Chi tiết quy trình SIMA in tài liệu “Cơng bố quy trình quản lý hành cho SIMA”, truy cập trang web CBSA, trương mục Các ấn phẩm SIMA 2.1.2.1 Nhận hồ sơ Việc điều tra chống phá trợ giá thường khiếu nại nhà sản xuất Canada Quá trình nhận xem xét hồ sơ tính từ nhà sản xuất khiếu nại lên Tổng vụ định đưa việc liệu có bắt đầu điều tra hay khơng Theo luật trình chia làm hai giai đoạn Giai đoạn đầu xem xét xem hồ sơ khiếu nại có đáp ứng đầy đủ u cầu thơng tin, tài liệu chưa Khi đơn khiếu nại gửi lên, SIMA quy định vòng 21 ngày, phải định xem hồ sơ nộp có hợp lệ không Nếu không đủ thông tin, người khiếu nại thơng báo sai sót u cầu cung cấp thông tin tài liệu quy định Về bản, khơng có quy định hạn chế số lần bổ sung hồ sơ Mỗi lần hồ sơ khiếu nại đệ trình lại Tổng vụ phải định xem hồ sơ có hợp lệ không Khi hồ sơ khiếu nại xác định hợp lệ, SIMA quy định vòng 30 ngày Tổng vụ phải định bác bỏ khiếu nại tiến hành điều tra Thời hạn 30 ngày kéo dài đến 45 ngày chưa đủ để kết luận đơn kiện đáp ứng hai điều kiện sau hay chưa Thứ nhất, điều tra tiến hành tổng sản lượng nhà sản xuất ủng hộ đơn kiện lớn tổng sản lượng nhà sản xuất phản đối đơn kiện Thứ hai, nhà sản xuất ủng hộ đơn khiếu nại phải chiếm tối thiểu 25% tổng sản lượng hàng hóa tương tự Canada 2.1.2.2 Điều tra Điều tra bán phá giá hay trợ giá kéo dài 180 ngày, chia làm hai giai đoạn với điểm chuyển giao thời điểm ban hành định sơ mức độ bán phá giá hay khoản trợ giá Kể từ ngày bắt đầu tiến hành điểu tra, CBSA có thời hạn 90 ngày để đưa định ngừng việc điều tra hay kểt luận sơ việc bán phá giá hay trợ giá Trong thời hạn 90 ngày đó, cán Cục liên lạc với nhà xuất nhập yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết để sơ xác định giá thông thường giá xuất Trong trường hợp điều tra trợ giá, CBSA liên lạc với phủ nước xuất nhà xuất để ước tính khoản trợ giá Các thơng tin hữu ích thu thập giai đoạn sử dụng để tính biên độ phá giá khoản trợ giá định sơ Quy định điều tra có điều khoản cho phép kéo dài thời hạn điều tra giai đoạn từ 90 ngày tới 135 ngày Tuy nhiên việc kéo dài thời hạn hạn chế cho số trường hợp Về phía CITT, nhận thơng báo bắt đầu điều tra CBSA, họ thực điều tra sơ thiệt hại cho ngành sản xuất nước Trong điều tra CITT xác định xem liệu có chứng cớ “hợp lý” việc bán phá giá, trợ giá gây thiệt hại, kìm hãm phát triển đe dọa gây thiệt hại cho sản xuất nước hay khơng CITT phải hồn tất việc điều tra vòng 60 ngày Nếu CITT nhận định có chứng hợp lý việc bán phá giá trợ giá gây thiệt hại, hay kìm hãm phát triển, hay đe dọa gây thiệt hại cho ngành sản xuất nước, CITT đưa phán có thiệt hại Cục trưởng CBSA tiếp tục việc điều tra bán phá giá trợ giá Nếu khơng có đủ chứng việc bán phá giá hay trợ giá gây thiệt hại, cản trở đe dọa gây thiệt hại, Tòa chấm dứt điều tra thiệt hại đồng thời Cục trưởng CBSA đình việc điều tra phá giá trợ giá Khi Cục trưởng đưa định sơ việc bán phá giá trợ giá, tất hàng nhập đối tượng định thông quan phải nộp thuế tạm thời với giá trị thuế không lớn mức độ bán phá giá khoản tiền trợ giá Người nhập lựa chọn việc đặt cọc thay cho việc nộp thuế Thời kỳ bắt đầu vào ngày Cục trưởng định sơ việc bán phá giá trợ giá kết thúc vào ngày Cục trưởng cho đình việc điều tra CITT phán việc có thiệt hại ngành sản xuất nước Tuy nhiên, theo khoản 8(5) trường hợp Cục trưởng chấp nhận cam kết ngừng bán phá giá trợ giá, việc thu thuế tạm thời hàng hóa đối tượng điều tra ngừng lại thời kỳ cam kết có hiệu lực SIMA quy định việc xem xét chấp nhận cam kết đưa thời kỳ sau có kết luận sơ hành vi bán phá giá trợ giá trước định thức Để Cục trưởng chấp nhận, cam kết phải loại bỏ hành vi bán phá giá trợ giá hạn chế ảnh hưởng đến ngành sản xuất Canada Trong trường hợp điều tra bán phá giá, người xuất phải đệ trình lên CBSA cam kết tăng giá hàng hố xuất sang Canađa giao dịch với nhà nhập Trong trường hợp điều tra trợ giá, người xuất đệ tình cam kết giá, cam kết phải chấp thuận phủ nước xuất Ngồi ra, phủ nước xuất đệ trình cam kết loại bỏ trợ giá hạn chế số lượng hàng trợ giá xuất sang Canada Nếu cam kết chấp nhận, q trình điều tra thơng thường ngừng lại trừ trường hợp người xuất (trong trường hợp điều tra bán phá giá) phủ nước xuất (trong trường hợp trợ giá) đề nghị CITT tiếp tục hồn tất q trình điều tra Những cam kết sửa đổi theo thời gian đảm bảo cho điều kiện cam kết phù hợp với thay đổi thị trường Nếu cam kết khơng chấp nhận q trình điều tra khơng bị đình chỉ, thơng tin thu thập trình điều tra sử dụng để đưa kết luận cuối để chấm dứt q trình điều tra Cục trưởng đưa kết luận cuối sở chứng có, Cục trưởng nhận thấy hàng hóa bị bán phá giá trợ giá, biên độ bán phá giá khoản trợ giá hàng hóa nước bị điều tra số nước bị điều tra đáng kể Như vậy, trình điều tra bị chấm dứt Cục trưởng thấy có đủ chứng cho hàng hóa khơng bị bán phá giá trợ giá biên độ phá giá khoản trợ giá không đáng kể Trong trường hợp việc điều tra khơng bị đình chỉ, SIMA quy đinh CBSA có thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày có định sơ để đưa định cuối chấm dứt vụ việc Giai đoạn thứ hai trình điều tra thời gian để CBSA đánh giá kỹ thông qua lần cuối tính tốn giá trị, biên độ bán phá giá hoặc khoản trợ giá ước tính định sơ Trong suốt giai đoạn này, họp công khai với bên vụ việc tổ chức để giải thích quy trình kết tính tốn giá thông thường, giá xuất khoản trợ giá Khi Cục trưởng đưa định sơ việc bán phá giá trợ giá, CITT bắt đầu điều tra thiệt hại cuối Khi điều tra thiệt hại cuối cùng, CITT yêu cầu bên liên quan cung cấp thông tin, làm việc với đại diện bên tổ chức điều trần cơng khai Các quy định SIMA có nêu rõ yếu tố mà CITT phải xem xét để đưa phán liệu việc bán phá giá trợ giá có gây thiệt hại, cản trở phát triển hay đe doạ gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nước Các yếu tố bao gồm số lượng hàng bị bán phá giá hay trợ giá, hậu việc bán phá giá trợ giá giá hàng hoá tương tự Canađa tác động việc bán phá giá, trợ giá sản lượng, doanh thu, thị phần, lợi nhuận, tuyển dụng lao động công suất sản xuất nhà sản xuất Canađa 10 việc phát triển trì chương trình thực thi hiệu Một danh sách cam kết đơn lẻ nêu phần 6.2.1 Một yếu tố then chốt đường lối thực thi khuyến khích cộng đồng nhập tuân thủ tự nguyện tự đánh giá thuế Một yếu tố then chốt khác tập trung vào hoạt động thực thi CBSA tạo cân trách nhiệm HQ VPKV Tính hiệu việc thực thi (bảo vệ ngành công nghiệp Canada) cải thiện việc làm cho nhà nhập tự nguyện thực nghĩa vụ họ theo quy dịnh SIMA việc thực việc đánh giá thuế gần với thời điểm nhập tốt Thực thi hiệu đạt có kênh liên lạc tốt HQ VPKV Một kế hoạch thực thi toàn diện xây dựng tốt, phân định rõ ràng vai trò nhiệm vụ tương ứng điều thiếu để đạt mục tiêu Phương thức đòi hỏi thơng tin thích hợp cung cấp cách kịp thời cho người có trách nhiệm Một số hệ thống thiết lập để đạt mục tiêu Ví dụ, hệ thống CSS với nhiều tính bàn đến phần sau, cải thiện việc thực thi biện pháp SIMA Việc sử dụng phần mềm máy tính Excel thư điện tử ngày phổ biến nâng cao đáng kể hiệu lực thông tin Tuân thủ tự nguyện đơn giản việc nhà xuất tăng giá xuất đến mức giá thông thường - phản ánh giá Canada - nhà nhập nộp khoản thuế phát sinh theo quy định đạo luật SIMA vào thời điểm khai báo hải quan Điều thực chủ yếu thông qua việc thông tin cho cộng đồng nhập yêu cầu Sách Hướng dẫn tự đánh giá thuế SIMA cung cấp hướng dẫn chi tiết cho nhà xuất nhập việc mà CBSA muốn họ tuân thủ tự nguyện Những nhà nhập khuyến cáo họ có trách nhiệm đảm bảo hàng hóa nhập mơ tả xác khoản thuế theo SIMA, có, nộp thời điểm khai báo hải quan Trong trường hợp sử dụng dịch vụ môi giới, nhà nhập phải thông báo cho nhà môi giới việc hàng hóa nhập đối tượng áp dụng SIMA cung cấp cho họ thông tin cần thiết để hỗ trợ việc thông quan chuyến hàng Các nhà nhập yêu cầu mô tả cách rõ ràng hàng hóa đối tượng bị áp thuế SIMA hóa đơn xuất trình cho Hải quan, phải cung cấp thơng tin tên nhà sản xuất, nước xuất khẩu, mô tả sản phẩm phí vận tải Họ cảnh bảo hàng hóa khơng mơ tả đầy đủ chi tiết phải chịu áp thuế theo định trưởng Thông thường nhà nhập xuất yêu cầu cung cấp cho CBSA danh sách chuyến hàng tất tài liệu liên quan đến việc nhập hàng hóa đối tượng áp thuế, mẫu B3, hóa đơn, đơn đặt hàng v v… Những thơng tin (được trao đổi ngày phổ biến định đạng điện tử) so sánh với báo cáo định kỳ xây dựng tiện ích quản lí thu thập thơng tin FIRM ngân hàng liệu mà máy tính xây dựng cho vụ việc cụ thể Việc so sánh nhằm đảm bảo tất chuyến hàng khai báo xác, tức mức giá phù hợp với mức thuế SIMA phù hợp nộp Những cộng cụ khác để thông báo cho cộng đồng nhà nhập nghĩa vụ pháp lý họ Danh mục HS SIMA Tài liệu gửi cho hiệp hội xuất nhập Canada, Hiệp hội nhà sản xuất xuất Canada, 364 Hội nhà môi giới hải quan Canada bên khác Công văn D15 ban hành để thông báo phán thiệt hại CITT Công văn D14-1-2 giải thích trường hợp điều kiện cung cấp để cung cấp thông tin giá thông thường Các VPKV khu vực tham gia cách chủ động việc trả lời thắc mắc cộng đồng nhập vấn đề nhằm thúc đẩy tuân thủ tự nguyện Thông báo Hải quan ban hành để thông báo việc bắt đầu kết thúc việc rà sốt q trình thực thi giá thông thường/giá xuất khẩu/các khoản trợ cấp Ngồi nhà nhập khẩu, mơi giới, hiệp hội bên có liên quan khác đăng ký dài hạn để nhận Công văn D, qua nắm thơng tin khơng mật tất vụ việc thực thi SIMA Nói tóm lại, CBSA có nỗ lực quan trọng đồng nhằm đảm bảo nhà nhập nhà môi giới nhận thức cách đầy đủ nghĩa vụ họ theo SIMA 6.2.1 Vai trò thực thi HQ Theo Thoả thuận lãnh đạo phân ngành nghiệp vụ Cục, HQ đồng ý đưa số sáng kiến để hỗ trợ hoạt động thực thi VPKV Những sáng kiến bao gồm việc cải thiện CCS, sách hướng dẫn trình tự thủ tục việc thiết lập kênh thông tin hiệu với VPKV Các bên thống thông tin phải truyền đạt kịp thời Về bản, cam kết Tổng vụ liên quan đến nội dung sau:  Hệ thống lựa chọn liệu nhập khẩu/đầu vào (ESS);  Hệ thống hỗ trợ thông quan (RSS);  Hệ thống tham chiếu kỹ thuật SIMA (TRS);  Tổ chức hội thảo hàng năm cho cán liên lạc SIMA VPKV (SRLO);  Tham gia Hội nghị Các Trưởng ban TAS;  Soạn thảo Sổ tay SIMA khu vực;  Xây dựng phân công nhiệm vụ cho SRLO, tra hải quan (CI), chuyên gia hàng hoá (CS) cán định giá tính thuế (TVA);  Thăm/thuyết trình VPKV;  Thúc đẩy thực thi tự nguyện cộng đồng nhập Ngoài ra, Tổng vụ chịu trách nhiệm soạn thảo gửi Danh mục HS SIMA cho SRLOs, sau cán chịu trách nhiệm chuyển tài liệu tới điểm thực thi khu vực Tổng vụ soạn thảo khơng mật Danh mục SIMA hàng tháng Danh mục SIMA dành cho tra hải quan Đồng thời, nói trên, kế hoạch thực thi soạn thảo với phối hợp VPKV dể đảm bảo xây dựng chiến lược thực thi đồng hiệu Trong lĩnh vực đào tạo, Tổng vụ chịu trách nhiệm soạn thảo tài liệu giảng dạy cung cấp cho khóa đào tạo CI, CS khố đào tạo soạn thảo cơng văn thư tín Cục Trong phạm vi vai trò thực thi HQ có cương vị cơng tác, cương vị có vai trò riêng biệt 6.2.1.1 Nhân viên chương trình (PO) PO chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực thi nhập liệu phân loại vụ việc SIMA vào CCS (theo trường bắt buộc, rủi ro cao, không rủi ro) PO định kỳ tiến hành rà soát điều chỉnh, cần thiết, tiêu chí lựa chọn PO định kỳ Cơng văn Mẫu D đưa quy định, sách, luật lệ trình tự thủ tục mà CBSA áp dụng để quản lý chương trình hải quan Những cơng văn đưa hướng dẫn thông tin chung chương trình hải quan CBSA (Ghi ND) 365 rà soát kế hoạch thực thi nói riêng tồn vụ việc nói chung với trưởng phòng phụ trách, nhân viên thực thi kháng án (EA), Nhân viên thực thi (EO) SRLO PO phải liên lạc thường xuyên với bên khiếu nại để trao đổi sản phẩm, thị trường, thay đổi chi phí… Điều hữu ích cho việc xác định thời gian tiến hành điều tra lại PO soạn thảo thông tin vụ việc, tính tốn giá thơng thường, khoản trợ cấp nhân tố sử dụng để tính tốn giá xuất để đưa vào TRS, qua tạo điều kiện thuận lợi cho việc tính tốn mức thuế SIMA để giám sát việc thực thi cam kết giá 6.2.1.2 Nhân viên cao cấp thực thi kháng án (EA) Trong trường hợp nhà xuất bị phát không nộp thuế thời điểm khai báo hải quan, EA cần liên lạc với nhà nhập để xác định lý gửi thư nhắc nhở họ trách nhiệm tuân thủ Trong trường hợp nhà nhập sử dụng dịch vụ nhà môi giới, họ yêu cầu làm việc với nhà môi giới để đảm bảo khoản nợ theo quy định SIMA phải ghi nhận nộp thời điểm khai báo EA cần liên lạc trực tiếp với nhà môi giới để nhắc nhở họ quy định lĩnh vực EA cần yêu cầu nhà nhập khẩu/xuất định kỳ cung cấp danh sách chuyến hàng/lô hàng nhập tài liệu để đối chiếu với trương mục nhập hệ thống CCS nhân viên thực thi (EO) xem xét EA rà sốt tất bảng tính DAS EO chuẩn bị để đảm bảo tính tốn xác xác định hàng hoá liên quan Những tiêu chí lựa chọn cần rà sốt định kỳ tháng lần với EO VPKV tương ứng, kết trao đổi với PO để có điều chỉnh cần thiết 6.2.1.3 Nhân viên thực thi (EO) EO kiểm tra tính tương thích trương mục nhập CCS EO yêu cầu phận thông tin cung cấp báo cáo FIRM rà soát báo cáo để xác định nhà xuất khẩu/nhập mới, xác định liệu hàng hóa đối tượng bị áp thuế có nhập theo tiêu chí khác hay khơng, thơng báo cho EA việc EO phải tính tốn mức thuế chống bán phá giá và/hoặc thuế đối kháng phải nộp soạn thảo DASs EO so sánh số liệu FIRM với thông tin nhà nhập khẩu/xuất đệ trình báo cáo khác biệt cho EA liên quan EO kiểm tra tài liệu giao dịch nhập vào CCS để đảm bảo mã số thuế phù hợp với tiêu chí lựa chọn thiết lập thông báo cho EA hiệu tiêu chí lựa chọn sử dụng Nếu EO xác định nhà nhập cụ thể sử dụng mã số thuế sai, vụ việc báo cáo cho phận Các Chương trình thuế quan HQ để giải Nếu phát thấy nhà nhập liên tục khai báo thuế SIMA không xác CBSA phải liên tục đánh giá lại thuế cho nhà nhập này, EO thông báo tới EA để đưa nhà nhập vào diện bắt buộc phải rà soát (chuyển vào trường bắt buộc CCS) nhắc nhở nhà nhập trách nhiệm họ Các VPKV cần thông báo biện pháp xử lý trường hợp không tuân thủ EO chịu trách nhiệm chuẩn bị kiểm mục cho kế hoạch thực thi Tham khảo Phần 6.3, Phụ lục A, để có thơng tin chi tiết kiểm mục Phần 6.6 có chi tiết hướng dẫn liên quan đến quy trình xử lý tài liệu nhập khẩu, có hóa đơn sửa chữa nhà nhập xuất trình 366 6.2.2 Vai trò thực thi VPKV Cho đến HQ trì hợp tác với VPKV theo tinh thần mục tiêu Bản thoả thuận năm 1989, theo phận nghiệp vụ hải quan (nay phận quản lý mậu biên) đồng ý khoản sau: (a) Cán thu thuế hải quan khu vực trưởng phòng CAD phải thức cam kết ưu tiên cho nhiệm vụ thực thi SIMA hợp đồng trách nhiệm công việc họ (b) Những quy trình thủ tục vận hành tiêu chuẩn xây dựng để sử dụng cho VPKV; (c) Phải có phân cơng trách nhiệm công việc cho SRLO Cũng HQ, vai trò thực thi VPKV phân chia số cương vị công tác Hiện VPKV tiến hành tái cấu tổ chức, phân công lại vai trò nhiệm vụ nhân viên, nhiên cương vị công tác giống mơ tả đây: Để có mơ tả chi tiết vai trò nhiệm vụ nhân VPKV, tham khảo phân công nhiệm vụ cá nhân có sẵn Ban Chính sách Vận hành 6.2.2.1 Nhân viên liên lạc khu vực SIMA (SRLO) SRLO có vai trò đầu mối liên lạc HQ nhân viên VPKV tất vấn đề liên quan đến việc thu hoàn thuế SIMA giám sát việc cam kết giá SRLO chịu trách nhiệm phân phát Danh mục HS SIMA hàng tháng Danh mục SIMA dành cho CI đến cho CI, TVA CS, đồng thời chịu trách nhiệm công tác đào tạo SIMA cho nhân viên khác VPKV SRLO trả lời thắc mắc nhà nhập việc hàng hóa có phải đối tượng áp dụng biện pháp SIMA hay không giải vấn đề liên quan đến giá thơng thường, giá xuất khẩu, tốn trình tự thủ tục kháng án vấn đề khác có liên quan đến SIMA SRLO cần xác định theo dõi nhà nhập nhà mơi giới mơ tả khơng đầy đủ, khơng xác áp sai mã thuế hồ sơ nhập (đặc biệt trường hợp vi phạm có hệ thống) SRLO, yêu cầu, tiến hành rà soát định thuế CS TVA định lại thuế TVA đưa theo quy định đoạn 57 (b) SIMA 6.2.2.2 Giám sát hải quan (CI) Vai trò giám sát hải quan thực hoạt động thực thi tra lô hàng nhập hàng hóa đối tượng áp thuế SIMA Để thực vai trò này, CI phải sử dụng Danh mục SIMA dành cho CI hồ sơ hàng hoá để xác định liệu có phải hàng hóa có phải đối tượng áp thuế SIMA CI thông báo cho nhà nhập đối tượng cần lưu ý RSS (trong mục lưu ý hồ sơ hàng hóa) hàng hóa đối tượng áp thuế SIMA mơ tả hàng hóa cần làm rõ CI có thẩm quyền từ chối thơng quan hàng hóa việc mơ tả hàng hóa khơng đạt yêu cầu Trong trường hợp khác, CI tiến hành kiểm tra, đề nghị kiểm tra, hàng hóa đối tượng áp dụng biện pháp SIMA nhà nhập đối tượng cần lưu ý CI báo cáo cho cấp mình, để chuyển đến SRLO, tên nhà nhập khơng mơ tả hàng hố cách chuyến hàng nhập cần chuyên gia hàng hố rà sốt Những hàng hóa đối tượng áp dụng thuế SIMA tạm thời cuối báo cáo cho chuyên gia hàng hoá 6.2.2.3 Chun gia hàng hóa (CS) 367 Vai trò CS rà soát tài liệu kế toán xác định liệu hàng hóa có phải đối tượng thực thi SIMA hay không đánh giá thuế SIMA cho lô hàng nhập cần thiết CS rà soát tài liệu kế toán chuyển tới thông qua hệ thống lựa chọn CI CS xác định liệu tài liệu hóa có đề cập đến hàng hóa đối tượng áp thuế SIMA hay khơng tính tốn giá thơng thường giá xuất khẩu, tất theo thẩm quyền quy định Điều 56 (1) Khoản thuế SIMA tương ứng tính tốn dựa mã số vụ việc theo TRS SIMA áp dụng bảng tính Excel CS ban hành đưa DAS để yêu cầu nộp thuế thơng báo hồn thuế chuyển hồ sơ kế toán cho TVA để định lại thuế theo quy định khoản 57 (b) Việc định lại thuế TVA thực vòng 30 ngày kể từ lô hàng khai báo hải quan, việc định thuế chưa thực hiện, thơng tin bổ sung đòi hỏi phải thay đổi đánh giá trước theo quy định Điều 56 6.2.2.4 Cán định giá tính thuế (TVA) Vai trò TVA việc thực thi SIMA giới hạn trường hợp CS xác định có khoản thuế SIMA phải nộp thời hạn 30 ngày dành cho việc đưa định thuế quy định Điều 56 kết thúc Trong vụ việc CS chuyển số liệu bảng tính cho TVA Theo quy định khoản 57(b) SIMA, TVA rà sốt giao dịch đưa xác định lại mức thuế 6.2.3 Cơng bố giá thơng thường giá xuất Nhìn chung giá thông thường giá xuất coi thông tin mật không công bố công khai cho công chúng biết Theo quy định chung, cán phụ trách cố gắng chuyển yêu cầu nhà nhập đến cho nhà xuất tương ứng để nhận thông tin giá thông thường giá xuất chi tiết Tuy nhiên, giá thơng thường giá xuất CBSA tiết lộ theo trường hợp cụ thể và, gián tiếp tình thứ nhà nhập thơng báo liệu họ có phải chịu thuế hay không (thông tin không công khai trường hợp này) trường hợp quy định Cơng văn D 14-1-2, tóm tắt sau:  Giá thông thường giá xuất thơng báo cho nhà nhập để họ thơng quan chuyến hàng thuộc diện xem xét để hoàn thành việc khai báo thức cho số hàng hóa thơng quan trước đó;  Giá thơng thường giá xuất thơng báo cho nhà nhập chứng minh họ mua hàng hóa thuộc diện áp thuế SIMA hàng đường vận chuyển để nhà nhập khai báo hải quan cho hàng hố thời điểm hàng đưa vào Canađa;  Những nhà nhập tiềm cung cấp cho CBSA chào giá để chứng minh cho khả mua hàng quan thông báo cho biết liệu họ phải nộp thuế hay không Trong trường hợp này, nhà nhập tiềm không thông báo giá thông thường giá xuất chi tiết Các nhân viên cần lưu ý trường hợp nêu đề cập đến tình nhà nhập nhà nhập tiềm "cần phải biết thơng tin" Tuy nhiên, số trường hợp có lí hợp lí, CBSA từ chối cung cấp thông tin trường hợp "cần phải biết" Vấn đề giải thích phần 6.2.3.1 6.2.3.1 Khi nhà xuất u cầu giữ bí mật giá thơng thường 368 Thỉnh thoảng, vài nhà xuất yêu cầu không công bố thông tin giá xuất giá thông thường họ trường hợp quy định Công văn D14-1-29 Trong vài vụ việc CBSA đồng ý với yêu cầu nhà xuất biện minh giá thông thường không nên công bố đồng ý tuân theo quy định cụ thể mô tả Bất kỳ yêu cầu cần phải báo cáo cho Trưởng ban có liên quan biết Những nhà xuất yêu cầu không công bố thông tin giá thông thường giá xuất theo quy định Công văn D14-1-2 phải giải trình văn nêu rõ việc công bố giá thông thường giá xuất sẽ, trực tiếp gián tiếp, làm lộ thông tin mật thông tin thuộc chủ sở hữu nhà xuất Nếu giải trình biện minh nhà xuất chấp thuận, giá thông thường giá xuất không bị tiết lộ Để đổi lại, nhà xuất cần phải chấp nhận tăng giá bán đến cao giá thông thường bán vào Canada phải chấp nhận gửi báo cáo hàng tháng khối lượng trị giá chuyến hàng vào Canada để kiểm tra, đối chiếu CBSA điều chỉnh việc thực thi cách tương ứng định kỳ kiểm tra giá xuất Trong vụ việc vậy, Hải quan khu vực Ottawa, tuỳ theo trường hợp, chịu trách nhiệm đánh giá thuế Tuy nhiên, cán phụ trách cần phải khẳng định văn với nhà xuất khoản thuế SIMA xác định dựa kết giám sát rà sốt Cục nhà nhập thơng báo giá thông thường giá xuất cho lần định thuế, giá trị đưa bảng tính kèm theo bảng định thuế Trên sở giá trị đó, nhà nhập phải tự định thuế lô hàng nhập hàng hoá Cục định thuế Ngoài ra, nhà nhập nộp đơn kháng nghi, giá thông thường giá xuất công bố cho nhà nhập phần định ban hành việc kháng nghị CBSA chấp nhận khơng cơng bố giá thơng thường giá xuất theo quy định Công văn D14-1-2 trường hợp nhà xuất giải trình u cầu khơng cơng bố chứng minh cho CBSA họ tăng giá hàng lên cao giá thông thường đáp ứng đầy đủ yêu cầu CBSA việc giám sát giá liệu kiểm tra Những thoả thuận tiến hành sở văn ghi nhớ nhà xuất CBSA Những nhà nhập bị ảnh hưởng thông báo thỏa thuận tư vấn yếu tố rủi ro hữu, cụ thể nhà xuất không tăng giá bán lên cao giá thơng thường, nhà nhập phải chịu trách nhiệm khoản nợ thuế SIMA phát lần kiểm tra Bất kỳ thỏa thuận việc không công bố thông tin giá thông thường giá xuất nêu cần phải phản ảnh Kế hoạch thực thi vụ việc SRLO phải thông báo điều để họ có cách trả lời phù hợp thắc mắc có liên quan 6.2.4 Điều tra lại Việc điều tra lại giá thông thường, giá xuất khoản trợ cấp thực sau có phán CITT việc áp dụng định DO theo Điều 55, cần phải phản ảnh thay đổi thị trường đảm bảo hiệu lực cho biện pháp SIMA Giá thông thường, giá xuất khoản trợ cấp Công văn công bố giá thông thường giá xuất xây dựng theo quy định SIMA cho nhà nhập (ND) 369 trình điều tra lại xác định theo cách thức q trình điều tra thơng thường (Xem phần Sổ tay) Khi chuẩn bị cho trình điều tra lại, cán phụ trách phải rà soát hồ sơ để làm quen với vụ việc, để biết giá thông thường, giá xuất và/hoặc khoản trợ cấp xác lập lần điều tra trước dự kiến vấn đề gặp phải Một q trình điều tra lại phải coi vụ việc hồn tồn mới, nhiều yếu tố tác động đến giá thơng thường, giá xuất - ví dụ chi phí sản xuất, lợi nhuận biên, thủ tục tài chính, hoạt động marketing bán hàng nội địa thay đổi kể từ sau trình điều tra ban đầu trình điều tra lại gần Trong trường hợp giá xuất thiết lập theo quy định Điều 25 SIMA, tồn việc tính toán phải tiến hành lại phần quy trình điều tra lại Ví dụ, giá xuất theo Điều 24 chấp thuận trước đó, giá xuất phải áp dụng theo Điều 25, ngược lại Nếu giá xuất xác định theo Điều 25 thấy nhà nhập đối tượng điều chỉnh quy định gặp phiền tối khó khăn tác nghiêp, vấn đề xem xét lại nhiều lần năm (tần suất thơng thường q trình điều tra lại năm lần) Tuỳ thuộc vào hồn cảnh vụ việc, CBSA xem xét yêu cầu rà soát giá xuất thời điểm Ví dụ trường hợp là: (a) Các nhà nhập dường nỗ lực cách hợp lí để có điều chỉnh cần thiết giá bán hàng họ Canada; (b) Khi nhà nhập tin mối liên kết họ với nhà nhập chấm dứt; Chủ trương Tổng vụ việc điều tra lại nêu Công văn hải quan D 14-1-8 Tham khảo phần 4.12.10 Sổ tay để có danh mục tài liệu phải chuẩn bị cho việc bắt đầu kết thúc trình điều tra lại Đồng thời tham khảo tài liệu đường dẫn G:\reference.e\packages\directory để có mẫu tài liệu yêu cầu Về việc liên lạc với văn phòng nước ngồi, u cầu lại, hay bảng câu hỏi dành cho nhà nhập xuất khẩu, quy tắc áp dụng điều tra ban đầu áp dụng điều tra lại Các SRLO phải thông báo kịp thời đầy đủ việc bắt đầu kết thúc trình điều tra lại Những hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc tính tốn giá thơng thường, giá xuất và/hoặc khoản trợ cấp, mơ tả hàng hố, tên, địa nhà nhập xuất biết phải gửi cho SRLO thông qua TRS Tham khảo phần việc trao đổi thông tin với VPKV Một kế hoạch thực thi sửa đổi phải soạn thảo sau điều tra lại Bản kế hoạch phải bao gồm chiến lược thực thi điều chỉnh cần phải tuân thủ Tham khảo mục 6.4 để biết thêm chi tiết kế hoạch thực thi 6.2.5 Giá thông thường tạm thời 6.2.5.1 Giới thiệu Theo sách hành Cục điều tra lại (D14-1-8), Tổng vụ xác lập giá trị sơ nhận thấy liệu cung cấp đầy đủ, song lại khơng thẩm tra cách thích hợp liệu xác định giá trị cuối khung thời hạn cho phép để hoàn thành việc điều tra lại 370 Trong việc quản lý giai đoạn thực thi vụ việc, khái niệm nguyên tắc tảng sách điều tra lại chấp nhận sử dụng làm sở cho thông lệ xác lập sử dụng giá trị tạm thời Các giá trị này, phù hợp, sử dụng CBSA kết thức lần điều tra lại thức Tác động giá thông thường tạm thời cho phép nhà nhập xuất thực hoạt động kinh doanh mà không bị áp đặt giá thông thường tỷ lệ giá xuất Thay vào trách nhiệm đóng thuế theo SIMA họ xác định dựa thông tin đầy đủ mà Tổng vụ có trước thời điểm nhập cho dù thơng tin chưa thẩm định Phương thức này, thích hợp cho việc áp dụng, làm cho trình thực thi vụ việc hiểu tăng mức độ chắn hoạt động kinh doanh cho cơng ty có liên quan Hơn nữa, thơng lệ có lợi nhà xuất hợp tác với CBSA cung cấp cho quan liệu đáng tin cậy thẩm tra Thông thường liệu nhận giá thông thường xác lập thẩm tra trình điều tra lại định kỳ vụ việc Nếu trình điều tra lại phát cơng ty cung cấp thơng tin khơng đầy đủ, khơng xác sai lệch công ty không kịp thời thông báo cho CBSA yếu tố quan trọng tác động đến giá thông thường, công ty bị loại khỏi chương trình áp dụng giá thơng thường tạm thời việc định giá lại thực Trong vài trường hợp, điều bao gồm việc áp dụng định trưởng Chính sách chung việc hợp thức hố giá thơng thường tạm thời thời điểm điều tra lại thức khơng loại bỏ phương án thực thẩm tra thời điểm điều kiện thời gian, nguồn lực hồn cảnh cho phép thực việc thẩm tra 6.2.5.2 Hướng dẫn Trình tự thủ tục Tại thời điểm thích hợp khả thi giai đoạn thực thi (sau phán CITT thiệt hại), nhà xuất hợp tác tốt với CBSA thơng qua việc cung cấp liệu xác, đáng tin cậy thẩm tra lần điều tra lại gần nhất, hưởng hội tránh bị áp đặt giá thông thường tỷ lệ phần trăm giá xuất nộp đơn xin áp dụng giá thơng thường tạm thời Trong sách chủ yếu nhằm vào nhà xuất hợp tác tốt với CBSA, tình thích hợp thẩm quyền định trưởng phòng phụ trách ngành hàng, áp dụng nhà xuất mà trước CBSA chưa xác lập giá thơng thường Những tình xem thích hợp bao gồm trường hợp nhà xuất chủ động liên lạc với CBSA và/hoặc có trả lời RFI đạt chất lượng tốt Trong nhiều trường hợp kết luận nhà xuất khẩu, với mong muốn có giá thơng thường riêng xuất trình hồ sơ có chất lượng tốt, thể rõ ràng nguyện vọng tuân thủ tự nguyện yêu cầu CBSA và, nhà xuất này, phương thức có lợi cho tất bên có liên quan cần khuyến khích Các nhà xuất phải nộp đơn xin áp dụng giá thông thường tạm thời với liệu chứng cụ thể, có liên quan cơng ty thời hạn, theo mẫu chấp nhận, để tạo điều kiện cho Tổng vụ tính tốn đưa giá thông thường tạm thời trước hàng hóa nhập Nộp thời hạn có nghĩa nộp hồ sơ trước bán sản phẩm cho khách hàng Canada với khoảng thời gian đủ phép CBSA phân tích đánh giá hồ sơ đưa định thích hợp ChỈ áp dụng giá thông thường vào giá bán nội địa - lựa chọn hàng 371 đầu có đủ lượng giao dịch bán hàng nội địa (khác với giá thơng thường tạm thời dựa chi phí) - lượng giao dịch nội địa chọn đủ đại diện với khối lượng hàng bán đáng kể Các giao dịch bán hàng thông thường phải thực suốt 60 ngày thời điểm khoảng thời gian tháng gần trước ngày nộp đơn yêu cầu áp dụng giá thông thường tạm thời Khi khơng có đủ lượng giao dịch bán nội địa để đưa giá thông thường tạm thời dựa giá bán, giá thông thường tạm thời dựa chi phí xem xét Như ghi nhận trên, trình điều tra lại thực việc thẩm tra sau đó, thấy công ty nộp đơn yêu cầu không đáp ứng u cầu chương trình giá thơng thường tạm thời, liệu không đầy đủ, sai lệch, gây nhầm lẫn hồ sơ yêu cầu áp dụng giá thơng thường tạm thời, cơng ty bị loại bỏ khỏi chương trình giá thơng thường tạm thời việc xác định lại mức thuế phải thực Mức thuế xác định lại thường vào kết điều tra lại thức mức thuế xác định áp dụng cho giai đoạn khởi đầu vào ngày ban hành giá thông thường tạm thời Trong vài trường hợp, phải áp dụng định trưởng Về vấn đề này, điều bắt buộc vào thời điểm giá thông thường tạm thời ban hành, nhà xuất nhà nhập liên quan phải thông báo cách rõ ràng giá trị tạm thời nhà xuất khẩu/người cung cấp bị phát khơng tn thủ u cầu chương trình, nhà nhập bị buộc phải trả khoản nợ thuế SIMA bổ sung Hồ sơ vụ rà sốt giá thơng thường tạm thời gần có mạng LAN G:\Reference.e\Packages\directory Chúng sử dụng tài liệu mẫu hướng dẫn cho cán phụ trách vụ việc, người phải thực điều chỉnh định để chúng phù hợp với tình khía cạnh kỹ thuật cụ thể vụ việc 6.3 Chiến lược thực thi Chiến lược Ban để thực thi phán SIMA tập trung vào lĩnh vực sau: (a) khuyến khích tuân thủ tự nguyện; (b) chuyển trọng tâm công tác thực thi sang cho VPKV hỗ trợ cách thích hợp, qua gắn công tác thực thi vào sát với thời điểm kê khai hàng hóa; (c) trì mối quan hệ chặt chẽ với VPKV khu vực, đảm bảo vai trò trách nhiệm thực thi phù hợp vụ việc; (d) trì trách nhiệm Cục việc thực thi vụ việc lớn, phức tạp mặt hành giám sát cách thức, hoạt động kết thực thi HQ VPKV Để hỗ trợ cho chiến lược cách có hiệu quả, Tổng vụ sử dụng hệ thống thực thi dựa sở máy tính: Hệ thống hỗ trợ thơng quan (RSS), hệ thống lựa chọn liệu nhập (ESS) hệ thống tham chiếu kỹ thuật SIMA (TRS SIMA) RSS bao gồm hồ sơ thông quan: Hồ sơ nhà nhập (trong Những lưư ý đặc biệt năm hình hồ sơ nhà nhập máy tính); Hồ sơ hàng hóa Hồ sơ giám sát cảng Hồ sơ nhà nhập cung cấp cho CI dẫn mức độ rủi ro nhà nhập cụ thể dựa hoạt động tuân thủ khứ họ, ví dụ: nhà nhập khơng tn thủ mơ tả sai có vi phạm tương tự Hồ sơ hàng hóa dựa tên hàng hóa mã HS, hồ sơ Giám sát rủi ro đặc biệt cảng cung cấp thơng tin rủi ro chun biệt, thường có tính chất địa phương ngắn hạn 372 ESS sử dụng để xác lập tiêu chí cho việc lựa chọn lô hàng nhập để CS rà soát Hệ thống sử dụng trường rủi ro: rủi ro cao (tỷ lệ lựa chọn để rà soát nằm khoảng từ 1-99%, tuỳ thuộc vào sẵn có nguồn lực); khơng rủi ro (tỷ lệ lựa chọn để rà soát 1%); bắt buộc (100% trương mục nhập đáp ứng tiêu chí đề lựa chọn rà soát lại) TRS SIMA hệ thống tham chiếu độc lập tỷ mỷ, có khả tính tốn thuế SIMA mặt hàng nhập cụ thể Để có thêm thơng tin liên quan đến Hồ sơ hàng hóa, Những Lưu ý đặc biệt, hệ thống ESS, TRS SIMA, xin tham khảo Sổ tay hệ thống SIMA tự động Cho dù công cụ có hiệu trợ giúp cao, song cơng tác thực thi vụ việc cụ thể phải quản lý giám sát cách cẩn trọng HQ Tuy nhiên, cán HQ phải ghi nhớ vai trò tiền tuyến quan trọng nhân viên VPKV, họ nguồn thu thập thông tin chủ chốt nhà nhập nhà môi giới, người tuân thủ không tuân thủ quy tắc hướng dẫn CBSA Những nhân viên giúp việc xác định tiến hànhcác biện pháp khắc phục sau cơng ty nêu Tuy nhiên, họ cần hỗ trợ mạnh mẽ rõ ràng trao đổi thông tin thường xuyên với HQ để thực thi nhiệm vụ cách hiệu Điều đạt thơng qua việc xây dựng kế hoạch thực thi phù hợp, có theo dõi đầu mục cơng việc (còn gọi kiểm mục) cho phép EO giám sát chặt chẽ vụ việc đưa thay đổi chiến lược cần thiết Ví dụ, kiểm mục nhà nhập tuân thủ yêu cầu nhà nhập không tuân thủ vậy, cần thiết, chuyển hồ sơ họ sang trường rủi ro cao thấp ESS Việc khơng tn thủ xử lý EA EA gọi điện thoại cho SRLO trực tiếp cho nhà nhập khẩu, để trao đổi nghĩa vụ nộp thuế SIMA người vào thời điểm nhập Việc tái phạm khai báo hải quan xử lý thiết lập hình Những lưu ý đặc biệt hồ sơ nhà nhập ESS, vấn đề xảy theo định kỳ việc mơ tả xử lý Một lần nữa, việc hợp tác liên lạc chặt chẽ với khu vực quan trọng việc thực thi hiệu thành công Công cụ chế sử dụng để hỗ trợ chiến lược nêu thay đổi tuỳ theo vụ việc, chiến lược thực thi vụ việc cần phải cụ thể hoá kế hoạch thực thi Có thể dễ dàng giám sát tính hiệu chiến lược thơng qua việc định kỳ rà soát kiểm mục kế hoạch thực thi Phụ lục A cung cấp kiểm mục mẫu Phụ lục A Danh mục vấn đề cần kiểm tra kế hoạch thực thi Vụ việc : xxxxx Tháng : xxxx Trang : N hà nhập 7 Nhà nhập báo cáo phần trăm công ty CSS Tổng số Đối tượng 373 Số đầu vào Số đầu vào Số đầu vào Những bình luận/ hành động Giai đoạn đầu vào báo cáo tài liệu in lựa chọn rủi ro Những đầu vào rà soát đối tượng chịu sửa đối thuế CBPG ban hành đầy đủ Bởi nhà nhập giai đoạn hạng loại mô tả hải quan 6.4 Kế hoạch thực thi 6.4.1 Khái quát chung Sau CITT ban hành phán thiệt hại (lý tưởng vòng 30 ngày sau đó), sau Cục trưởng chấp nhận cam kết giá CBSA hoàn tất điều tra lại, thường kế hoạch thực thi soạn thảo Kế hoạch phác thảo hoạt động dẫn giúp cho việc thực thi HQ VPKV đạt hiệu Có thể khơng cần xây dựng kế hoạch thực thi cho vụ việc đơn giản, ví dụ vụ liên quan đến vài doanh nghiệp nhập hàng hóa khơng bị phá giá Kế hoạch thực thi PO phối hợp soạn thảo EO EA Những nhân viên cần đảm bảo kế hoạch thực thi phải rõ ràng, hồn chỉnh, thực thi mặt hành tất bên liên quan phải dốc sức thực kế hoạch mục tiêu Điều đặc biệt quan trọng soạn thảo kế hoạch VPKV cần tham vấn từ đầu Điều đảm bảo kế hoạch xây dựng tính đến tác động nguồn lực, kiến thức kinh nghiệm VPKV thực thi, nhờ đảm bảo gắn kết VPKV với kế hoạch thực thi, nâng cao hiệu công tác Việc sử dụng thư điện từ cách hợp lý đảm bảo trao đổi kịp thời HQ VPKV Cần xây dựng kế hoạch thực thi sớm muốn thực thi cách thành công phán quyêt Thông thường, kế hoạch thức phải trình cho trưởng ban thơng qua vòng 30 ngày kể từ ngày có phán CITT hoàn tất việc điều tra lại Những kế hoạch phê duyệt phải gửi đến cho EA, EO SRLO Với vụ việc định không cần thiết phải có kế hoạch thực thi thức, cán phụ trách phải thường xuyên rà soát để đảm bảo định có giá trị Nội dung hình thức kế hoạch thực thi thay đổi tùy thuộc vào chất vụ việc Tuy nhiên, chuẩn bị kế hoạch thực th,i yếu tố sau phải xem xét:  Những chi tiết chiến lược kế hoạch tổng thể nhằm thực thi vụ việc cách đầy đủ hiệu  Phân định rõ vai trò trách nhiệm HQ VPKV, trách nhiệm vai trò bên phải nêu rõ hai phẩn riêng biệt  Bản tóm tắt đọng trạng vụ việc, không cần phải nhắc lại thông tin/dữ liệu tìm thấy phần khác, ví dụ TRS SIMA, Cơng văn D15  Nội dung trình bày theo hình thức gạch đầu dòng, cô đọng bao quát  Những hướng dẫn chi tiết việc sử dụng phân hệ CSS cho vụ việc cụ thể xem xét như: lựa chọn liệu nhập khẩu, RSS, FIRM, TRS SIMA chương trình máy tính Excel  Những hướng dẫn cụ thể khía cạnh đặc biệt tính chất riêng biệt vụ việc – ví dụ: làm để xử lí việc cá nhân (không phải doanh nghiệp) 374       nhập hàng hóa đối tượng áp thuế SIMA – mức độ cao được, ước tính sơ lược cân nhắc khối lượng công việc dự kiến yêu cầu nguồn lực HQ VPKV Những hướng dẫn cụ thể yêu cầu báo cáo đặc biệt Chỉ dẫn cụ thể vấn đề thông tin liên lạc HQ VPKV, thông tin cập nhật số điện thoại , số fax để liên lạc Chi tiết nhiệm vụ đặc biệt giao cho VPKV, ví dụ: thăm nhà nhập nhà môi giới để thẩm tra tài liệu họ truy phục liệu nhập Những chi tiết nhà nhập nhà môi giới cần phải ý đặc biệt Một bảng kê số tham chiếu vụ việc khác, số mẫu D15, số Thông báo Hải quan, số TRS-SIMA, tham chiếu lựa chọn liệu nhập , tên số điện thoại cần liên hệ HQ Những thông tin phải đưa vào hộp bảng tham chiếu phần cuối kế hoạch nguồn tham chiếu sẵn có, tương tự nguồn tham chiếu cuối Cơng văn D Các kế hoach phải đưa chi tiết rõ ràng cô đọng chiến lược, phân công trách nhiệm (giữa HQ VPKV) mục tiêu kế hoach hành động thực thi Hình thức trình bày kế hoạch phải thể tính chun nghiệp gây ấn tượng (điều đề cập đề xuất cải tiến văn giải thích định), qua thể tầm quan trọng công cụ hoạt động thực thi 6.4.2 Các hoạt động thực thi Các cán CBSA phải đọc phần liên hệ với xem xét nêu Phần cung cấp ví dụ nên đưa vào kế hoạch thực thi, hành động hoạt động phải tiến hành giai đoạn thực thi 6.4.2.1 Lựa chọn dữ liệu nhập CCS cho phép CBSA lựa chọn số liệu để CS rà soát sở mức độ rủi ro – “rà soát bắt buộc”, “rủi ro cao” “khơng có rủi ro” – thơng qua việc sử dụng tiêu chí lựa chọn khác ví dụ mã số nhà nhập khẩu, mã số phân loại v.v… Khi hàng hoá xếp vào trường “rà soát bắt buộc ”, hệ thống tự động đánh dấu tất trương mục nhập hàng hố để CS rà sốt Để sử dụng cấp độ “rà sốt bắt buộc”, 70% trương mục nhập hệ thống lọc theo tiêu chí lựa chọn phải hàng hố thuộc diện xem xét Để kiểm tra yêu cầu này, cần phải giới hạn khoảng thời gian cụ thể để chọn chứng từ nhập có hồ sơ Sau u cầu phận thơng tin cung cấp báo cáo FIRM cho khoảng thời gian xác định này, với tiêu chí lựa chọn phù hợp Nếu số liệu hàng hoá thuộc diện xem xét hồ sơ chiếm 70% trương mục nhập lọc FIRM, yêu cầu 70% đáp ứng Trong trường hợp yêu cầu 70% không đáp ứng, tiêu chí lựa chọn cần phải điều chỉnh Một vụ việc xếp vào diện “rà soát bắt buộc”, việc rà soát cần tiến hành định kỳ, hàng quý, để xác định xem có đưa đến kết mong muốn hay không khơng phải có điều chỉnh hợp lí Ví dụ, nhà nhập chấp hành nghiêm chỉnh dẫn tuân thủ tự nguyện xoá tên khỏi trường chuyển sang trường rủi ro thấp hơn; nhà xuất nhập bổ sung, mã phân loại đưa vào 375 tiêu chí lựa chọn sửa đổi Việc giám sát điều chỉnh làm tăng hiệu hệ thống lựa chọn Như nêu trên, ESS cho phép liệu nhập xếp vào trưởng “rủi ro cao” “khơng có rủi ro” Nếu liệu sản phẩm nhập thường nhập vào hệ thống cách xác việc rà soát định kỳ hàng hoá yêu cầu, trương mục nhập xếp vào trường “rủi ro cao” Điều có nghĩa CS thực việc rà sốt sở chọn mẫu, với tỷ lệ trương mục nhập rà soát nằm khoảng từ 1% đến 99% tuỳ thuộc vào ưu tiên thiết lập VPKV Những sản phẩm nhập liệu vào hệ thống cách xác xếp vào trường “khơng có rủi ro”, cấp độ có 1% trương mục nhập rà sốt CS Mức độ rủi ro xác định cho vụ việc ghi rõ kế hoạch thực thi vụ việc Trên thực tế, chế phân hạng rủi ro cho trương mục nhập vụ việc sau: PO điền đầy đủ vào biểu mẫu phân hạng chuyển mẫu điền đầy đủ cho cán điều phối quản lý thông tin (MIC) Tổng vụ MIC rà soát lại mẫu trước chuyển chúng cho cán phòng sách chịu trách nhiệm phổ biến thức 6.4.2.2 Những lưu ý đặc biệt Hệ thống Những lưu ý đặc biệt công cụ thực thi khác CSS Nếu phân hệ ESS định hướng theo hàng hoá tập trung vào tài liệu sau thơng quan, phân hệ Những lưu ý đặc biệt lại định hướng theo nhà nhập kích hoạt thời điểm thơng quan Phân hệ sử dụng chưa xác định rõ tính chất hàng hóahoặc nhà nhập bị nghi ngờ khơng mơ tả hàng hóa cách xác Những lưu ý báo hiệu cho CI tiến hành kiểm hóa trước thơng quan kiểm tra, thẩm tra theo hình thức khác Trình tự thủ tục đưa nhà nhập vào danh sách lưu ý đặc biệt tương tự thủ tục ESS mơ tả trước 6.4.2.3 Tiện ích quản lý thu thập thông tin FIRM Các in báo cáo FIRM sử dụng để hỗ trợ việc truy phục liệu hàng hoá nhập Nhân viên thực thi so sánh báo cáo FIRM với liệu hàng nhập danh mục liệu nhà nhập cung cấp, rà sốt mức độ tương thích tất trương mục nhập FIRM cung cấp đảm bảo nhà xuất khẩu, nhà nhập và/hoặc hàng hóa ghi nhận thông báo cho PO biết để đưa vào lần điều tra lại Quy trình xác định dẫn đến việc thay đổi tiêu chí lựa chọn liệu nhập phải giám sát chặt chẽ 6.4.2.4 Những hướng dẫn cho nhà nhập Những hướng dẫn thực thi thường nêu công văn gửi cho nhà nhập sau có kết luận điều tra điều tra lại Những hướng dẫn phải nêu phần nội dung cơng văn phải cung cấp qua việc gửi kèm Bản Hướng dẫn tự định thuế SIMA Nói chung, nhà nhập cần thơng báo rõ ràng trách nhiệm họ việc khai báo hàng hóa cách xác nộp thuế SIMA thời điểm khai báo Họ yêu cầu định kỳ nộp danh sách đầu vào nhập thực tế hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng SIMA 6.4.2.5 Các họp Trưởng phòng phụ trách ngành hàng, PO cán thực thi cần phải họp với hai tháng lần để trao đổi vụ việc Kế hoạch thực thi cần phải rà soát lại buổi họp để xác định liệu kế hoạch có phù hợp khơng 376 có cần điều chỉnh hay không Những vấn đề khác trao đổi việc kháng án, khối lượng nhập khẩu, thuế chống bán phá giá/thuế đối kháng thu xu ngành công nghiệp Tần suất buổi họp giảm xuống lượng nhập nhỏ khơng có vấn đề với vụ việc 6.4.2.6 Liên lạc với nhà xuất khẩu/nhà nhập Những liên lạc với nhà xuất nhập cho công tác thực thi thực thông qua định thư thông báo Tuy nhiên, việc liên lạc sau với nhà xuất nhập cần thiết Ví dụ, việc rà sốt hàng nhập cho thấy nhà xuất không tuân thủ hướng dẫn lập hóa đơn nêu định giá thông thường nhà nhập cố ý không trả thuế chống bán phá thời điểm kê khai, cán thực thi cần liên lạc để nhắc nhở họ trách nhiệm liên quan Nhân viên thực thi phải chuẩn bị thư từ cần thiết 6.4.2.7 Liên lạc với bên khiếu nại Ít tháng lần nhân viên chương trình PO liên lạc với bên khiếu nại để tìm hiểu/xác định liệu có quan ngại hoạt động thị trường mà CBSA cần phải biết hay không 6.4.2.8 Những xem xét khác Dựa vào tính chất vụ việc, có vấn đề khác cần phải giải Ví dụ, phức tạp thủ tục thực thi đòi hỏi cán phụ trách HQ phải tới thị sát VPKV để đảm bảo nhân viên hiểu trách nhiệm thực thi Ngồi ra, có trường hợp liên quan tới nhà nhập không định cư Canada phải có hướng dẫn đặc biệt để xác định nhà nhập thực tế theo quy định SIMA 6.4.3 Trách nhiệm cương vị thực thi Phần tóm tắt cơng việc thường thực bới cán với cương vị khác trình thực thi vụ việc 6.4.3.1 Nhân viên thực thi (EO)  Xác định xem trương mục nhập lựa chọn có phải chịu thuế SIMA hay không soạn thảo Văn điều chỉnh chi tiết (DAS) cần thiết;  Phân tích danh sách lô hàng nhập nhà nhập gửi đến so sánh chúng với tài liệu FIRM;  Xác định nhà nhập xuất mới;  Thường xuyên liên lạc với SRLO để trao đổi vấn đề vụ việc nhà nhập khẩu, xuất và/hoặc hàng hóa mới, vấn đề giá thông thường mô tả sản phẩm khó khăn q trình thu thuế SIMA  Soạn thảo báo cáo hàng tháng việc triển khai kế hoạch thực thi (xem mẫu Phụ lục A phần 6.3);  Thường xuyên họp với trưởng phòng phụ trách, PO EA để trao đổi vụ việc kế hoạch thực thi 6.4.3.2 Nhân viên cao cấp phụ trách kháng án thực thi (EA)  Liên lạc với nhà nhập khẩu, nhà xuất nhà môi giới vấn đề liên quan đến vụ việc;  Rà soát tất DAS EO chuẩn bị trước chúng ban hành tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên số trương mục nhập mà EO rà sốt định khơng có liên quan; 377  Thơng qua tham vấn với PO, tiến hành rà sốt tiêu chí lựa chọn trường “rà soát bắt buộc” sở thơng tin phát q trình rà soát tài liệu FIRM tài liệu nhà nhập cung cấp;  Định kỳ gặp gỡ trưởng phòng phụ trách, PO EO để trao đổi vụ việc kế hoạch thực thi 6.4.3.3 Nhân viên chương trình (PO)  Định kỳ gặp gỡ với trưởng phòng phụ trách, EA EO để trao đổi vụ việc kế hoạch thực thi;  Đánh giá lại sửa đổi tiêu chí lựa chọn CCS cần thiết;  Liên lạc định kỳ với người khiếu nại (ít tháng lần) để trao đổi vấn đề tiềm tàng mà họ gặp phải 378 ... nhóm sau: - D1 Các hướng dẫn chung - D2 Xuất nhập cảnh - D3 Vận tải - D4 Lưu giữ hàng hoá - D5 Thư từ quốc tế - D6 Hoàn thuế - D7 Hoàn thuế cho hàng xuất - D8 Miễn giảm thuế Tạm nhập - D9 Hàng... nhập - D10 Phân loại biểu thuế quan - Hàng nơng sản, khống sản - D11 Thông tin chung thuế quan - D12 Sửa đổi thuế quan - D13 Xác định trị giá hải quan - D14 SIMA (Chính sách thủ tục) - D15 SIMA. .. (Thông báo thực thi) - D16 Thuế phụ thu - D17 Thủ tục hạch tốn kế tốn Thơng quan - D18 Hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt - D19 Luật quy định pháp luật quan phú khác - D20 Xuất - D21 Các chương
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LUẬT CÁC BIỆN PHÁP NHẬP KHẨU ĐẶC BIỆT CANADA (SIMA HANDBOOK), HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LUẬT CÁC BIỆN PHÁP NHẬP KHẨU ĐẶC BIỆT CANADA (SIMA HANDBOOK)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay