KTNH chuong 4 ttkdtm

55 8 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:14

Chương 4: KẾ TỐN NGHIỆP VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TiỀN MẶT Đọc thêm  đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2011 - 2015 Chính phủ phê duyệt Quyết định số 2453/QĐ - TTg ngày 27/12/2011.  KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG 4.1 Những vấn đề chung 4.2 Dịch vụ toán qua ngân hàng 4.3 Tổ chức toán hệ thống ngân hàng thương mại ngân hàng 4.1 Những vấn đề chung 4.1.1 Các khái niệm 4.1.2 Vai trò hoạt động toán 4.1.3 Tiếp cận nghiệp vụ toán 4.1.1 Các khái niệm toán  Thanh – – Tập hợp Các khoản: + + – – toán qua ngân hàng: Chi trả tiền hàng hoá, dịch vụ Cho, gửi, biếu, tặng… Giữa cá nhân tổ chức kinh tế Thơng qua vai trò trung gian ngân hàng 4.1.1 Các khái niệm toán  Thanh – – – Sự vận động tiền tệ Qua chức phương tiện toán Được thực qua bút toán ghi sổ, cách + + – tốn khơng dùng tiền mặt Trích chuyển từ tài khoản sang tài khoản khác Bù trừ lẫn Thơng qua vai trò trung gian ngân hàng 4.1.2 Vai trò tốn qua ngân hàng  Đối với khách hàng – – –  Đối với ngân hàng – – –  Thu nhập từ phí dịch vụ tốn Nguồn vốn tốn Thơng tin tiếp thị sản phẩm, dịch vụ khác Đối với kinh tế – – – An tồn Thuận tiện Nhanh chóng, góp phần tăng nhanh vòng quay vốn – Giảm thiểu chi phí lưu thơng tiền mặt Tăng cường quản lý vĩ mô Thúc đẩy tốc độ chu chuyển vốn kinh tế Căn hoạch định thực thi sách tiền tệ 4.1.3 Tiếp cận nghiệp vụ tốn  Từ phía khách hàng  Trong hệ thống ngân kinh tế hàng – Sản phẩm o o o – Điều kiện tiếp cận sản phẩm o Sự phong phú, đa dạng Chất lượng Giá o Điều kiện pháp lý Điều kiện tài – Tổ chức tốn oTrong hệ thống ngân hàng thương mại oGiữa ngân hàng – Điều kiện tổ chức oĐiều kiện pháp lý oĐiều kiện kinh tế, kỹ thuật 4.2 Dịch vụ toán qua ngân hàng 4.2.1 Tài khoản sử dụng tốn khơng dùng tiền mặt – – – – – Tiền gửi NHNN 1113 Tiền gửi khách hàng 4211, 4271… Thanh toán bù trừ 5012 Thanh toán điều chuyển vốn chi nhánh hệ thống NHTM 5191 Thanh toán Thu hộ, Chi hộ TCTD tham gia vào hệ thống toán điện tử liên ngân hàng 5192 4.2.2 Các thể thức tốn khơng dùng tiền mặt: – – 10 – – UNC UNT Séc (chuyển khoản, bảo chi, bảo lãnh…) Thẻ 41 42 Thẻ tín dụng   43 loại thẻ sử dụng phổ biến nhất, theo người chủ thẻ phép sử dụng hạn mức tín dụng khơng phải trả lãi để mua sắm hàng hoá, dịch vụ sở kinh doanh, khách sạn, sân bay chấp nhận loại thẻ Gọi thẻ tín dụng chủ thẻ ứng trước hạn mức tiêu dùng mà trả tiền ngay, toán sau kỳ hạn định Cũng từ đặc điểm mà người ta gọi thẻ tín dụng thẻ ghi nợ hỗn hiệu (delayed debit card) hay chậm trả 44 Thẻ ghi nợ (Debit card):   45 loại thẻ có quan hệ trực tiếp gắn liền với tài khoản tiền gửi Loại thẻ đợc sử dụng để mua hàng hoá hay dịch vụ, giá trị giao dịch khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ thông qua thiết bị điện tử đặt cửa hàng, khách sạn đồng thời chuyển ngân vào tài khoản cửa hàng, khách sạn Thẻ ghi nợ hay sử dụng để rút tiền mặt máy rút tiền tự động Thẻ ghi nợ khơng có hạn mức tín dụng phụ thc vào số dư hữu tài khoản chủ thẻ Thẻ rút tiền mặt (Cash card):     46 loại thẻ rút tiền mặt máy rút tiền tự động ngân hàng Với chức chuyên biệt dùng để rút tiền, yêu cầu đặt loại thẻ chủ thẻ phải ký quỹ tiền gởi vào tài khoản ngân hàng chủ thẻ cấp tín dụng thấu chi sử dụng Thẻ rút tiền mặt có hai loại: Loại 1: rút tiền máy tự động Ngân hàng phát hành Loại 2: sử dụng để rút tiền khơng Ngân hàng phát hành mà sử dụng để rút tiền Ngân hàng tham gia tổ chức toán với Ngân hàng phát hành thẻ Phân loại thẻ   Phân loại theo phạm vi lãnh thổ:  - Thẻ nước: thẻ giới hạn phạm vi quốc gia, đồng tiền giao dịch phải đồng tệ nước  - Thẻ quốc tế: loại thẻ chấp nhận toàn giới, sử dụng ngoại tệ mạnh để toán 47 Phân loại theo chủ thể phát hành: - Thẻ Ngân hàng phát hành (Bank Card): loại thẻ ngân hàng phát hành giúp cho khách hàng sử dụng số tiền Ngân hàng cấp tín dụng  - Thẻ tổ chức phi ngân hàng phát hành: loại thẻ du lịch giải trí tập đồn kinh doanh lớn cơng ty xăng dầu lớn, cửa hiệu lớn phát hành Diner's Club, Amex 48 Mục tiêu đến 2015  tỷ lệ tiền mặt tổng phương tiện toán
- Xem thêm -

Xem thêm: KTNH chuong 4 ttkdtm , KTNH chuong 4 ttkdtm , Chương 4: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TiỀN MẶT, KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG, Lưu ý về phạm vi thanh toán, Hạch toán phí chuyển tiền, Lưu ý về séc, Kế toán thanh toán Séc chuyển khoản, Kế toán thanh toán SBC – pvi 3, Phân loại theo tính chất thanh toán, Lịch sử phát triển hệ thống thanh toán tại Việt Nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay