Bẫy thu nhập trung bình: nguy cơ và thách thức đối với các nền kinh tế thu nhập trung bình châu Á

60 0 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 19:58

Bảng chữ viết tắt ADB Ngân hàng phát triển châu Á ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á PPP Ngang giá sức mua FDI Đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm nội địa GNI Tổng thu nhập quốc dân ICOR Hệ số lợi tức vốn đơn vị sản lượng ICT Công nghệ thông tin truyền thông IMF Quỹ tiền tệ quốc tế LM Trung bình thấp MENA Trung Đơng Bắc Phi MIE Nền kinh tế thu nhập trung bình MIT Bẫy thu nhập trung bình NC&PT Nghiên cứu phát triển OPEC Tổ chức nước xuất dầu mỏ TFP Năng suất yếu tố tổng hợp UM Trung bình cao WB Ngân hàng giới WEF Diễn đàn Kinh tế Thế giới Giới thiệu Trong lịch sử phát triển, kinh tế quốc gia trải qua trình kéo dài từ thu nhập thấp (nước nghèo) đến thu nhập cao (nước giàu) Đây trình phức hợp bao gồm giai đoạn từ hoạt động suất thấp (đặc trưng nông nghiệp) sang hoạt động suất cao (công nghiệp dịch vụ), từ tích lũy vốn đến cơng nghiệp hóa chế tạo sản phẩm sử dụng phương pháp sản xuất mới, dẫn đến thị hóa thay đổi thể chế xã hội Sự chuyển tiếp kinh tế từ vị thu nhập thấp lên thu nhập trung bình bước nhảy vọt lớn hướng tới vị thu nhập cao cuối bắt kịp với nước giàu Trong vòng hai thập kỷ gần đây, nhà kinh tế học thảo luận nhiều đến thực tế số nước vượt qua hàng rào thu nhập trung bình giai đoạn dài chưa có khả để bước vào nhóm nước có thu nhập cao, số nước khác làm điều khoảng thời gian ngắn Nhiều nghiên cứu cho nước chuyển tiếp lên ngưỡng thu nhập cao rơi vào "bẫy thu nhập trung bình" Câu hỏi việc số nước vượt qua giai đoạn chuyển tiếp nhanh nước khác vấn đề lý thú thu hút quan tâm nhà hoạch định sách Với hy vọng đáp ứng phần đáp án cho câu hỏi trên, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia biên soạn tổng quan mang tựa đề: "Bẫy thu nhập trung bình: nguy thách thức kinh tế thu nhập trung bình châu Á", tổng hợp từ nghiên cứu phân tích tổ chức Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế Ngân hàng phát triển châu Á Trong phần tổng quan đề cập đến phân loại Ngân hàng Thế giới nhóm nước theo thu nhập để từ đưa định nghĩa "bẫy thu nhập trung bình" Phần xem xét bẫy thu nhập trung bình trường hợp đặc biệt tăng trưởng chậm, chệch hướng quỹ đạo tăng trưởng tác động số yếu tố thể chế, đặc điểm dân số, sở hạ tầng, môi trường kinh tế vĩ mô cấu trúc kinh tế Cuối cùng, dựa kinh nghiệm chuyển tiếp lên ngưỡng thu nhập cao số kinh tế Đông Á, tổng quan rút học kinh nghiệm sách để tránh bẫy thu nhập trung bình, đặc biệt trọng đến kinh tế thu nhập trung bình châu Á, có Việt Nam Trân trọng giới thiệu độc giả CỤC THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA I PHÂN LOẠI CÁC NHÓM NƯỚC THEO MỨC THU NHẬP VÀ ĐỊNH NGHĨA BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH 1.1 Phân loại nhóm nước theo mức thu nhập Phần phân loại nước bối cảnh thời gian cụ thể Nếu sử dụng mức sống (gồm không mức thu nhập mà tỷ lệ đói nghèo, tử vong, giáo dục học đường…) làm mốc qui chiếu, kết luận rằng, tất nước giới có mức thu nhập thấp vào thời điểm đầu kỷ thứ 18 Theo ước tính Angus Maddison (2010), Bảng cho thấy thu nhập bình quân đầu người quốc gia giai đoạn từ năm thứ sau Công nguyên đến năm 1870, tính theo đồng đơla năm 1990 quy đổi theo sức mua (PPP) Trong suốt giai đoạn này, thu nhập thay đổi tương đối ít, khoảng từ 400 USD đến 809 USD vào năm thứ sau Công nguyên; từ 400-500 USD lên khoảng 2.000 USD vào năm 1820 Một số nước Ấn Độ Trung Quốc, thu nhập bình qn thay đổi khơng đáng kể giai đoạn kéo dài gần 1.900 năm Nước lịch sử đạt mốc thu nhập bình quân 2.000 USD Hà Lan vào năm 1700 Trước đó, mức thu nhập bình quân quốc gia thấp, tương đương với mức thu nhập nhiều nước thu nhập thấp Sự khởi sắc phần thấy vào cuối kỷ 19 (năm 1870) số nước đạt mức thu nhập bình quân khoảng 2.000 USD cao hơn, Anh Ôxtrâylia đạt 3.000 USD (gấp lần thu nhập bình quân Trung Quốc Ấn Độ) phản ánh diện Cách mạng công nghiệp Rõ ràng tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân gần 1.900 năm thấp so sánh với tốc độ tăng thu nhập gần Bảng 1: GDP bình quân đầu người (USD năm 1990 theo PPP) vào năm thứ 1, 1000, 1500, 1600, 17000, 1820 1870 sau cơng ngun Quốc gia Ơxtrâylia Áo Bỉ Canada Trung Quốc Đan Mạch Ai cập Phần Lan Pháp Đức Hy Lạp Ấn Độ Italia Nhật Bản 1000 400 400 425 425 450 425 400 400 450 466 400 400 600 500 400 400 473 425 408 410 550 400 450 450 809 450 400 425 1500 400 707 875 400 600 738 475 453 727 688 433 550 1.100 500 1600 400 837 976 400 600 875 475 538 841 791 483 550 1.100 520 1700 400 993 1.144 430 600 1.039 475 638 910 910 530 550 1.100 570 1820 518 1.218 1.319 904 600 1.274 475 781 1.135 1.077 641 533 1.117 669 1870 3.273 1.863 2.692 1.695 530 2.003 649 1.140 1.876 1.839 880 533 1.499 737 Mêhicô Marốc Hà Lan Na Uy Bồ Đào Nha Tây Ban Nha Thụy Điển Thụy Sỹ Thổ Nhĩ Kỳ Anh Hoa Kỳ Nguồn: Maddison (2010) 400 450 425 400 450 498 400 425 550 400 400 400 430 425 400 425 450 400 410 600 400 400 425 430 761 610 606 661 651 632 600 714 400 454 430 1.381 665 740 853 700 750 600 974 400 568 430 2.130 722 819 853 750 890 600 1.250 527 759 430 1.838 801 923 1.008 819 1,090 643 1.706 1.257 674 563 2.757 1.360 975 1.207 1.359 2.102 825 3.190 2.445 Phân loại thu nhập Ngân hàng giới sử dụng phổ biến để chia quốc gia thành nhóm thu nhập sau: thu nhập thấp, thu nhập trung bình thấp, thu nhập trung bình cao thu nhập cao dựa vào Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người theo giá hành Ngân hàng giới đặt ngưỡng thu nhập bình qn gốc cho nhóm thu nhập khác cách phân tích mối quan hệ số đo phúc lợi, bao gồm tỷ lệ đói nghèo tỷ lệ tử vong trẻ em với GNI bình qn Nhờ tính đến khía cạnh phi thu nhập (non-income) phúc lợi, nên hạng mục phân loại thu nhập Ngân hàng giới phản ánh khía cạnh phúc lợi (khơng thu nhập) đặc trưng cho nhóm nước ngưỡng thu nhập bình quân gốc thiết lập Ngân hàng giới điều chỉnh ngưỡng thu nhập bình quân gốc theo lạm phát quốc tế, tính theo tỷ lệ lạm phát trung bình nước Nhật Bản, Anh, Hoa Kỳ khu vực đồng Euro Vì thế, ngưỡng thu nhập bình quân gốc ổn định theo thời gian điều kiện thực tế Sử dụng ngưỡng thu nhập bình quân gốc ổn định theo thời gian có nghĩa vị nước hồn toàn độc lập với vị nước khác Điều có nghĩa khơng có phân bố đặt trước quy định tỷ lệ nước nhóm, có khả tất nước có thu nhập cao hay thu nhập trung bình thu nhập thấp Ví dụ, ngưỡng thu nhập thiết lập dựa mức sống nay, nên hầu kỷ 19 thuộc loại "thu nhập thấp" Dựa ước tính Maddison (2010) thu nhập bình quân ngưỡng thu nhập, có Ơxtrâylia, Hà Lan Anh nước đạt thu nhập trung bình thấp vào nửa đầu kỷ 19 Số lại nước thu nhập thấp Xếp loại Ngân hàng giới với liệu năm 2010 sau: nước coi thu nhập thấp GNI bình quân đạt 1.005 USD thấp hơn, nước có thu nhập trung bình thấp GNI bình qn dao động từ 1.006 - 3.975 USD, thu nhập trung bình cao GNI bình quân rơi vào khoảng 3.976 - 12.275 USD thu nhập cao GNI bình quân mức 12.276 USD Theo phân loại này, năm 2010, số 124 nước đưa vào phân loại có 29 nước coi thu nhập thấp, 31 nước thu nhập trung bình thấp, 30 nước thu nhập trung bình cao 34 nước thu nhập cao (xem Phụ lục 1) Hình thể xếp loại 124 nước theo thu nhập với mốc thời gian cụ thể dựa vào ngưỡng thu nhập trung bình Năm 1950, 82 nước (chiếm 66% tổng số) xếp loại thu nhập thấp, 33 nước (27%) thu nhập trung bình thấp, nước (5%) thu nhập trung bình cao có nước Kuwait, Quatar tiểu Vương quốc Ả rập có thu nhập bình qn cao ngưỡng thu nhập cao Các ước tính thu nhập bình quân Maddison (2010) quốc gia vào năm 1950 tương ứng 28.878 USD, 30.387 USD 15.789 USD (USD năm 1990 theo PPP) Hoa Kỳ đạt ngưỡng thu nhập cao năm 1944, lại tụt xuống mức thu nhập trung bình cao sau chiến tranh vào năm 1945 đến năm 1962 trở lại mức thu nhập cao Cùng với Hoa Kỳ, năm 1950, có nước thu nhập trung bình cao khác Ôxtrâylia, Canada, New Zealand, Thụy Sỹ Venezuela Hình 1: Phân loại theo thu nhập Nguồn: Levy Economics Institute, 2012 Hình cho thấy số nước nhóm thu nhập thấp giảm theo thời gian từ 82 nước vào năm 1950 xuống 40 nước năm 2010 Nếu xét theo thập niên, năm 1950 chứng kiến giảm mạnh số nước thu nhập thấp 13 nước vươn lên nhóm thu nhập trung bình thấp Đến thập niên 1960, có thêm 11 nước thập niên 1970 bổ sung thêm 11 nước Tuy nhiên, từ năm 1980 đến đầu năm 2000, có nước thu nhập thấp “thăng hạng” Năm 2001, số nước có thu nhập thấp 48 nước (chiếm 39% tổng số) gần năm 1980 (47 nước hay 38% tổng số) Con số giảm dần sau năm 2001 nước (Campuchia, cộng hòa Cơng-gơ, Honduras, Ấn Độ, Mơ-zăm-bíc, Myanma, Pakistan Việt Nam) nâng lên mức thu nhập trung bình thấp Gộp lại, có 42 số 82 nước thu nhập thấp vào năm 1950 khỏi nhóm thu nhập thấp vào năm 2010 Theo vùng, số 42 nước có 14 nước nằm châu Á (cả Đông Nam Á), 10 nước châu Mỹ Latinh, nước Trung Đông Bắc Mỹ, nước châu Âu nước châu Phi cận Sahara Ngồi ra, có nước khỏi nhóm thu nhập thấp khoảng từ 1950-2010, lại bị rơi trở lại mức vào năm 2010, Cote d’Ivore, Irắc Nicaragua Có 37 nước nằm yên nhóm thu nhập thấp kể từ năm 1950, có 31 nước châu Phi cận Sahara, nước châu Á nước vùng Caribê (xem Bảng 2) Vào năm 2010, thu nhập bình quân hầu tương đương (thậm chí thấp hơn) thu nhập bình quân nước Tây Âu (và nước khác có liệu) vào thời điểm kỷ 18 trước Ví dụ, nước Cộng hòa dân chủ Cơng-gơ có thu nhập bình qn năm 2010 295 USD, thấp nhiều so với nước Bảng vào năm thứ sau cơng ngun Bảng 2: Các quốc gia nhóm thu nhập thấp suốt giai đoạn 1950-2010 Châu Phi cận Sahara Châu Phi cận Sahara Trung Phi (530 USD) Mali (1.185 USD) Chad (708 USD) Mauritania (1.281 USD) Cộng hòa dân chủ Công-gô Nigê (516 USD) (259 USD) Nigêria (1.674 USD) Eritrea (866 USD) Rwanda (1.085 USD) Gambia (1.099 USD) Sê-nê-gal (1.479 USD) Ga-na (1.736 USD) Sierra Leone (707 USD) Guinea (607 USD) Sudan (1.612 USD) Guinea Bissau (629 USD) Tanzania (813 USD) Kê-nya (1.115 USD) Togo (615 USD) Lesotho (1.987 USD) Uganda (1.059 USD) Libêri (806 USD) Zambia (921 USD) Madagascar (654 USD) Zimbabwe (900 USD) Malawi (807 USD) Chú thích: Số liệu ngoặc đơn mức GDP bình quân năm 2010 (USD năm 1990 theo PPP) Nguồn: Levy Economics Institute, IMF (WEO, 4/2011) Maddison (2010) Châu Á Afghanistan (1.068 USD) Băng la đét (1.250 USD) Lào (1.864 USD) Mông Cổ (1.015 USD) Nêpan (1.219 USD) Caribê Haiti (664 USD) Châu Phi cận Sahara Ăng-gô-la (1.658 USD) Benin (1.387 USD) Burkina Faso (1.110 USD) Burundi (495 USD) Ca-mơ-run (1.208 USD) Hình thể gia tăng mạnh mẽ số nước có thu nhập cao từ cuối năm 1960 đến 1980, từ cuối năm 1980 đến 2010 Giai đoạn từ năm 1960 đến 1980 trùng với giai đoạn Maddison (2010) gọi “Thời đại vàng” (19501973), suất lao động gia tăng đáng kể Giai đoạn sau (từ 1980 đến 2010) tương ứng với gia nhập nước không thuộc châu Âu vào nhóm nước thu nhập cao, đặc biệt nước lãnh thổ Đông Á Hàn Quốc, Singapo Đài Loan (Trung Quốc) nước châu Mỹ La tinh Achentina Chilê Số nước đạt ngưỡng thu nhập cao tăng từ nước gồm Cô-oét, Qatar, Thụy Sỹ Các tiểu vương quốc Ả rập (3% tổng số) vào năm 1960 lên 21 nước (17%) năm 1980; từ 23 nước (19%) năm 1990 lên 32 nước (26%) năm 2010 Tóm lại, vào năm 2010, theo ngưỡng thu nhập Ngân hàng giới, 124 quốc gia phân loại sau: 40 nước xếp loại thu nhập thấp, 38 nước thu nhập trung bình thấp, 14 nước thu nhập trung bình cao 32 nước thu nhập cao (Danh sách 124 nước liệt kê Phụ lục 1) Hình thể độ chênh lệch thu nhập bình quân 124 quốc gia từ năm 1950-2010, cho thấy thu nhập bình quân giới trở nên không đồng nhiều so với 60 năm trước Đó kết phát triển diễn không đồng quốc gia: số nước phát triển nhanh nước khác nghèo Điều thể rõ châu Á Độ chênh lệch thu nhập bình quân tăng nhanh suốt thập niên 1960, 1970, 1980 hội tụ vào khoảng năm 1995 phát triển nhanh nhóm nước Đơng Á Sự phân tán thu nhập nhóm nước khác nhỏ nhiều Hình 2: Độ chênh lệch thu nhập bình quân Nguồn: Levy Economics Institute, IMF (WEO, 4/2011) Maddison (2010) Một câu hỏi đặt nước bắt kịp, liệu thu hẹp khoảng cách (tuyệt đối) thu nhập thu nhập bình quân nước với thu nhập nước dẫn đầu Nói cách khác, dựa vào số nước thu nhập thấp giảm nửa kể từ năm 1950, từ Hình suy luận giới đuổi kịp nước dẫn đầu không? Cả Hồng Kông (Trung Quốc) Singapo vượt mức thu nhập bình quân Hoa Kỳ vào năm 2008 2010 Thu nhập bình quân Na Uy khoảng 90% Hoa Kỳ vào năm 2010 Đây có phải tượng phổ biến không? Nhờ vào phổ biến công nghệ từ kinh tế dẫn đầu sang nước sau chế khác, giả thuyết bắt kịp dự báo rằng, GDP bình quân hầu cuối xấp xỉ nước dẫn đầu Gerschenkron (1962) lập luận rằng, phát triển đòi hỏi số điều kiện tiên tầm sách phủ, có động lực mà thiếu điều kiện tiên hoạt động thay Đặc biệt, ông đưa giả thuyết nước lạc hậu, tốc độ cơng nghiệp hóa nước nhanh Ơng gọi “lợi tụt hậu kinh tế” Tương tự vậy, khuôn khổ học thuyết tân cổ điển, nước thu nhập thấp bắt kịp tốc độ nước phát triển vì: tỷ lệ lãi suất cao mang lại mức tiết kiệm nội địa cao; tốc độ tăng trưởng cao thu hút đầu tư nước ngoài; suất biên đơn vị vốn đầu tư cao Bằng chứng cho thấy, chế phát huy thời kỳ hậu chiến tranh giới thứ cho phép châu Âu Nhật Bản đuổi kịp Hoa Kỳ 1.2 Định nghĩa bẫy thu nhập trung bình Cho đến chưa có định nghĩa xác "bẫy thu nhập trung bình" (Middle-income Trap - MIT) khó thực thảo luận sách tránh bẫy Hầu hết đề cập đến bẫy thu nhập trung bình dạng mơ tả điểm đặc trưng nước cho rơi vào bẫy Chẳng hạn, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB, 2011) đề cập đến nước "không thể cạnh tranh với kinh tế thu nhập thấp, lương thấp xuất hàng chế tạo với kinh tế tiên tiến đổi kỹ cao… nước thực chuyển tiếp kịp thời từ tăng trưởng dựa vào vốn tài nguyên với lao động giá rẻ sang tăng trưởng dựa vào suất” Spence (2011) đề cập đến giai đoạn chuyển tiếp thu nhập trung bình nước có mức thu nhập bình qn dao động từ 5.000 - 10.000 USD Ông lập luận rằng: “Tại thời điểm này, ngành công nghiệp thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn đầu, bắt đầu trở nên thiếu khả cạnh tranh toàn cầu tiền lương tăng Các ngành thâm dụng lao động chuyển sang nước có mức lương thấp thay loạt ngành cơng nghiệp có hàm lượng vốn, nhân lực tri thức cao để tạo giá trị” (Spence 2011) Dưới diễn giải số học giả bẫy thu nhập trung bình: Theo Gill Kharas (2007): Quan niệm cho nước thu nhập trung bình cần phải làm khác biệt muốn phát triển thịnh vượng, phù hợp với phát cho nước thu nhập trung bình tăng trưởng khơng nhanh nước giàu lẫn nước nghèo Điều giải thích thiếu hội tụ kinh tế (economic convergence) giới kỷ 20 Các nước thu nhập trung bình bị mắc kẹt đối thủ cạnh tranh nước nghèo có mức lương thấp lại chiếm vị trí trội ngành cơng nghiệp cũ nước cách tân đổi giàu có vượt trội ngành công nghiệp sử dụng cơng nghệ tiên tiến thay đổi nhanh chóng Theo Kenichi Ohno (2009): Nhiều nước nhận đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực chế tạo, nên giai đoạn đầu Thậm chí sau vươn lên giai đoạn 1, việc leo lên nấc thang cao trở nên khó khăn Nhóm nước khác bị mắc kẹt giai đoạn họ thất bại việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đáng lưu ý, khơng có nước ASEAN nào, kể Thái Lan Malaixia thành công việc phá vỡ “trần thủy tinh” (glass ceiling) vơ hình ngành chế tạo nằm giai đoạn giai đoạn Đa số nước châu Mỹ La tinh mức thu nhập trung bình, nước đạt mức thu nhập tương đối cao từ kỷ 19 Hiện tượng nhìn chung gọi bẫy thu nhập trung bình Eichengreen (2011) với cộng nghiên cứu câu hỏi Khi kinh tế tăng trưởng nhanh có tốc độ chậm lại? Họ xem xét nước thu nhập trung bình (với thu nhập bình quân đầu người đạt 10.000 USD theo giá quốc tế cố định năm 2005) nửa kỷ qua đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 3,5% vài năm định nghĩa tăng trưởng chậm sụt giảm tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn năm, điểm phần trăm Các nhà nghiên cứu đưa kết luận rằng, nước trải qua suy giảm tốc độ tăng trưởng GDP 2% (nghĩa tăng trưởng chậm lại) thu nhập bình qn đạt khoảng 17.000 USD Họ phát rằng, tốc độ tăng trưởng cao chậm lại tỷ lệ việc làm ngành chế tạo chiếm 23%; thu nhập bình quân quốc gia phát triển muộn đạt 57% mức thu nhập nước tiên tiến cơng nghệ Thu nhập bình qn Trung Quốc năm 2007 khoảng 8.500 USD, Braxin 9.600 USD Ấn Độ khoảng 3.800 USD Các tác giả kết luận rằng, tốc độ tăng trưởng nước khơng tránh khỏi giảm, thu nhập bình qn đạt ngưỡng ước tính Do đó, có khả cuối lại rơi vào bẫy thu nhập trung bình Các diễn giải khơng hồn tồn định nghĩa bẫy thu nhập trung bình Đúng ra, lý hợp lý giải thích cho việc thời điểm đó, số nước có khả khơng thể vượt lên nhóm thu nhập cao Do thiếu định nghĩa xác sở lý thuyết bẫy thu nhập trung bình, nhà phân tích áp dụng phương pháp đơn giản, xác định số năm tối thiểu cho nước nằm nhóm thu nhập trung bình; vượt ngưỡng số năm nước coi rơi vào bẫy thu nhập trung bình Việc xác định số năm tiến hành cách nghiên cứu kinh nghiệm lịch sử nước chuyển tiếp từ mức thu nhập trung bình thấp lên thu nhập trung bình cao từ lên mức thu nhập cao, tức nước có năm nhóm thu nhập trung bình Các nhà phân tích lập luận rằng, nước rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp hay cao nước nằm nhóm thu nhập trung bình thấp cao lâu số ngưỡng năm đặt Vì thách thức chuyển tiếp lên nhóm thu nhập cao liên quan nhiều đến nước thu nhập trung bình cao, cần nghiên cứu riêng biệt nhóm thu nhập trung bình thấp nhóm thu nhập trung bình cao 1.3 Xác định mốc năm rơi vào bẫy thu nhập trung bình Từ năm 1820 đến có 44 nước danh sách 124 nước chuyển tiếp từ thu nhập trung bình thấp lên thu nhập trung bình cao Các nước phân thành nhóm: nước trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp sau năm 1950 35 nước nước có thu nhập trung bình thấp từ trước năm 1950 (Bảng 3) Phân chia cho phép so sánh chuyển đổi gần với chuyển đổi trước Các bảng nêu rõ năm nước đạt mức thu nhập trung bình thấp (LM); năm nước đạt mức thu nhập trung bình cao (UM); số năm mức thu nhập trung bình thấp tốc độ tăng trưởng bình quân trình chuyển đổi từ LM lên UM Bảng 3: Các kinh tế thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp sau năm 1950 nâng lên mức thu nhập trung bình cao Quốc gia Khu vực Năm chuyển liên mức thu nhập trung bình thấp (YLM) Trung Quốc Malaixia Hàn Quốc Đài Loan (TQ) Thái Lan Bungari Thổ Nhĩ Kỳ Costa Rica Năm chuyển lên mức thu nhập trung bình cao (YUM) 2009 1996 1988 1986 2004 2006 2005 2006 Số năm nằm nhóm thu nhập trung bình thấp Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người (%) (từ YLM sang YUM) 7,5 5, 7, 7,0 4,7 2,5 2,6 2,4 Châu Á 1992 17 Châu Á 1969 27 Châu Á 1969 19 Châu Á 1967 19 Châu Á 1976 28 Châu Âu 1953 53 Châu Âu 1955* 50 Châu Mỹ 1952* 54 Latinh Oman Trung Đông 1968 2001** 33 2,7 Ghi chú: (*) Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nước thu nhập trung bình thấp năm 1952, lại tụt xuống mức thu nhập thấp vào năm 1954 Costa Rica trở thành nước thu nhập trung bình thấp năm 1947, tụt xuống thu nhập thấp năm 1950 (**) Oman trở thành nước thu nhập trung bình cao năm 1997, lại xuống mức thu nhập trung bình thấp năm 1998 Nguồn: Levy Economics Institute, 2012 Thời gian nước Bảng nằm mức thu nhập trung bình thấp dao động từ 17 năm Trung Quốc lên 50 năm Bungari, Thổ Nhĩ Kỳ Costa Rica Khoảng thời gian ngắn thời gian chuyển đổi nước mức thu nhập trung bình thấp trước năm 1950 Trong giai đoạn trước năm 1950, Venezuela 23 năm nằm nhóm thu nhập trung bình thấp (Phụ lục 2), thời kỳ Hà Lan kéo dài 128 năm (trong Trung Quốc 17 năm) Hà Lan nước đạt mức thu nhập trung bình thấp (năm 1827, sớm Nhật Bản 100 năm), lại nằm nhóm đến năm 1955 tức 128 năm Hà Lan kinh tế dẫn đầu năm 1700, nước giàu vào thời gian bị Anh vượt vào cuối kỷ 18 Ngoài ra, Nhật Bản đứng sau so với nước tiên tiến khác, 10 nhập cao Đến năm 2010, có 40 nước thu nhập thấp (37 nước nằm nhóm từ giai đoạn trước); 52 nước có thu nhập trung bình (38 nước thu nhập trung bình thấp 14 nước thu nhập trung bình cao); 32 nước thu nhập cao Từ phân loại quốc gia theo mức thu nhập cho thấy hầu hết dân nghèo giới sống nước phân vào nhóm thu nhập trung bình (Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia Pakistan) Trong số nước thu nhập thấp giảm thông tin tốt lành, phân rẽ thu nhập bình quân giới gia tăng đáng kể nhiều nước thu hẹp khoảng cách thu nhập với Mỹ Nhưng giai đoạn chuyển tiếp thu nhập nước diễn nhanh đáng kể so với trước đây: cụ thể nước trở thành nước thu nhập trung bình thấp vào năm (t) có khoảng thời gian nằm nhóm lâu tháng so với nước trở thành thu nhập trung bình thấp vào năm (t+1) Điều giải thích cho khác biệt khoảng thời gian kỷ nằm nhóm nước thu nhập trung bình thấp Hà Lan (quốc gia trở thành nước có thu nhập trung bình thấp vào năm 1827 chuyển lên nhóm nước thu nhập trung bình cao 128 năm sau, năm 1955) Trung Quốc (trở thành nước thu nhập trung bình thấp vào năm 1992 chuyển lên nhóm thu nhập trung bình cao 17 năm sau đó, năm 2009); vậy, nước trở thành thu nhập trung bình cao vào năm (t) có khoảng thời gian nằm nhóm dài tháng so với nước trở thành thu nhập trung bình cao vào năm (t+1) Bằng chứng hoàn toàn phù hợp với nhóm nước thực chuyển đổi Qua phân tích giai đoạn chuyển tiếp mức thu nhập lịch sử cho thấy, số năm để nước nằm nhóm thu nhập trung bình thấp hay trung bình cao rơi vào bẫy thu nhập trung bình là: nhiều 28 năm nhóm thu nhập trung bình thấp 14 năm nhóm thu nhập trung bình cao Điều có nghĩa nước đạt vị thu nhập trung bình thấp cần trì tỷ lệ tăng trưởng trung bình 4,7% năm để tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp; nước đạt vị thu nhập trung bình cao cần phải trì tỷ lệ tăng trưởng trung bình 3,5% năm để tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình cao Để tránh bẫy thu nhập trung bình, câu hỏi đặt làm để tăng trưởng đủ nhanh để vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình thấp nhiều 28 năm ngưỡng thu nhập trung bình cao nhiều 14 năm Kết phân tích vào năm 2010 cho thấy có 35 số 52 nước thu nhập trung bình rơi vào bẫy thu nhập trung bình, 30 nước bị kẹt bẫy thu nhập trung bình thấp nước nằm bẫy thu nhập trung bình cao số 17 quốc gia lại khơng nằm bẫy thu nhập trung bình có nguy rơi vào bẫy (3 nước có nguy kẹt bẫy thu nhập trung bình thấp có nguy rơi vào bẫy thu nhập trung bình cao) Trong số 35 nước rơi vào bẫy thu nhập trung bình, có quốc gia thuộc châu Á, Philippin Srilanka nằm bẫy thu nhập trung bình thấp Malaixia rơi vào bẫy thu nhập trung bình cao, nhiên Srilanka Malaixia dự báo 46 có khả sớm khỏi bẫy thu nhập trung bình kinh tế châu Á khác (trong có Việt Nam) có mức thu nhập trung bình không nằm bẫy thu nhập trung bình thấp hay cao Inđơnêxia Pakistan hai nước sớm rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp Trung Quốc tránh bẫy trung nhập trung bình thấp có khả nước tránh bẫy thu nhập trung bình cao, khơng có đảm bảo cho điều (nước bước vào nhóm nước thu nhập trung bình cao hai năm) Ấn Độ gần trở thành nước có thu nhập trung bình thấp nước có khả tránh bẫy thu nhập trung bình thấp, khơng có để đảm bảo Như nêu phần tài liệu, kể từ thập kỷ 1960 có 13 kinh tế chuyển tiếp từ vị thu nhập trung bình sang thu nhập cao Trong số đó, có kinh tế thuộc khu vực Đông Á, gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, có bốn kinh tế số mệnh danh "Con hổ châu Á" vào cuối kỷ 20 Trước thành công kinh tế này, kinh nghiệm họ trở thành học cho nước thu nhập trung bình muốn vươn lên vị thu nhập cao Điều lý thú là, nhiều sách công nêu bên khuôn khổ rộng đổi dựa học hỏi công nghệ hỗ trợ đầu tư NC&PT khu vực cơng ngoại suy từ câu chuyện thành công quốc gia Đông Á Thực tiễn tốt nước đặc biệt có giá trị thị trường tăng trưởng cao, Trung Quốc kinh tế lớn có thu nhập trung bình khác cho thấy có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại Các kinh tế Đơng Á thành cơng việc khỏi bẩy thu nhập trung bình tất thành cơng việc phát triển hệ thống sở hạ tầng tiên tiến, đặc biệt công nghệ băng thơng rộng truyền thơng tốc độ cao Có tác động tương tự việc tự hóa mạng viễn thông cải cách khuôn khổ luật pháp liên quan, số nước khu vực phát triển nâng cao hiệu dịch vụ thông tin truyền thông Công nghệ viễn thông băng thông rộng truyền thông đa phương tiện đóng vai trò quan trọng khả cạnh tranh nước khu vực Đối với nước có ngành thiết bị thơng tin định hướng xuất lớn Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, để thúc đẩy lực cạnh tranh quốc tế cần trì phát triển cơng nghệ băng thông rộng truyền thông đa phương tiên thị trường nội địa Cũng vậy, kinh tế khác khu vực có khả bẫy thu nhập trung bình Singapore Hồng Kông (Trung Quốc), phát triển hệ thống sở hạ tầng tiên tiến nhằm củng cố vai trò trung tâm khu vực công ty truyền thông đa phương tiện lớn nước Một yếu tố then chốt khác tạo nên thành công kinh tế Đông Á việc chuyển tiếp từ vị thu nhập trung bình lên thu nhập cao lực họ việc thúc đẩy ranh giới công nghệ chuyển tiếp lên từ chỗ mô nhập 47 cơng nghệ nước ngồi đến đổi cơng nghệ riêng Sự bảo hộ mạnh quyền sở hữu trí tuệ yếu tố chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi cho đổi sáng tạo nội sinh Theo sở liệu Doing business Ngân hàng Thế giới, quyền sở hữu trí tuệ kinh tế Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore Đài Loan (Trung Quốc) sánh với nước Nhật Bản, Hoa Kỳ nước thu nhập cao khác Kết hệ thống hoạt động chức tốt bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhiều nước khu vực trở thành nước dẫn đầu toàn cầu đăng ký sáng chế cơng nghệ riêng Sử dụng số sáng chế cấp Cơ quan Sáng chế nhãn hiệu hàng hóa Hoa Kỳ phép đo cho thấy, kinh tế khu vực sản sinh số sáng chế với tốc độ tương tự kinh tế tiên tiến Đặc biệt Đài Loan, Trung Quốc có số sáng chế tương đương với kinh tế phát triển có thành tích cao Nhật Bản Hoa Kỳ, với Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc Singapore bám sát theo sau Hỗ trợ cho hoạt động đổi cam kết đầu tư thúc đẩy nâng cấp kỹ nguồn tài trợ công trực tiếp cho nỗ lực NC&PT Theo sở liệu tổ chức UNESCO chi tiêu NC&PT, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) dành nguồn lực để chi tiêu cho NC&PT tương đương với mức chi tiêu Mỹ kinh tế phát triển đổi cao khác (Gill and Kharas, 2007) Cuối cùng, thị trường lao động linh hoạt sách kinh tế mở cửa cho phép phân bố lại lao động ngành, lĩnh vực kinh tế thành công khu vực Các nước khu vực dựa vào thương mại quốc tế để thúc đẩy chuyển giao lao động cách tham gia vào phân đoạn thâm dụng lao động chuỗi giá trị toàn cầu Sự chuyển giao tạo điều kiện tiến lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông cách làm giảm chi phí vận chuyển hạ thấp trở ngại thương mại quốc tế (Canuto 2011) Tính linh hoạt thị trường lao động tạo điều kiện thúc đẩy chuyển tiếp lao động mới, ngày trở nên hướng tới ngành nghề mang tính đổi Các sách cơng tránh bẫy thu nhập trung bình Có loạt sách cơng mà nước phát triển thực để tránh thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình Các biện pháp bao gồm việc phát triển sở hạ tầng tiên tiến hình thức: mạng truyền thơng tốc độ cao, đẩy mạnh thực thi quyền sở hữu thông qua bảo hộ sáng chế, cải cách thị trường lao động để đảm bảo quy định cứng nhắc không gây khó khăn cho việc tuyển dụng thuê nhân cơng Về bản, sách thu hút nguồn nhân cơng có trình độ cao vào lĩnh vực thiết kế, nâng cao suất tiền lương ngành làm tăng lực đổi sáng tạo đất nước Tiếp cận đến sở hạ tầng tiên tiến Có thể khỏi bẫy thu nhập trung bình gia tăng mạnh đầy đủ mức 48 đầu tư vào có sở hạ tầng tiên tiến, đặc hiệt mạng truyền thông tốc độ cao Về mặt trực quan, để hưởng lợi từ ý tưởng tại, cần có cá nhân có trình độ đủ cao để tham gia vào lĩnh vực thiết kế sáng tạo, suất ngành thấp thiếu khả tiếp cận đến có sở hạ tầng tiên tiến, tiền lương tiếp tục thấp, điều có nghĩa có cá nhân có trình độ cao khuyến khích để đầu tư nâng cấp kỹ cần thiết để tham gia vào lĩnh vực Sự sẵn sàng sở hạ tầng thông tin truyền thơng chất lượng cao đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy đổi theo hai cách: tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thơng dòng chảy tri thức tàng ẩn bên xuyên biên giới, làm giảm chi phí giao dịch thương mại quốc tế đầu tư nước Như vậy, việc cải thiện hội tiếp cận đến sở hạ tầng tiên tiến đẩy mạnh suất tiền lương lĩnh vực thiết kế, điều thu hút nhiều lao động dẫn đến chuyển hướng cung ứng lao động, điều làm tăng mạnh (ít ngắn hạn) ích lợi liên quan đến việc khai thác kho ý tưởng Thực thi quyền sở hữu trí tuệ Để tạo động khuyến khích cá nhân doanh nghiệp tham gia vào hoạt động đổi thiết kế, việc thực thi quyền sáng chế điều cần thiết; nhiên nước phát triển, biện pháp thường thiếu Một hệ thống thực thi chức hiệu việc quy định thực thi quyền sở hữu trí tuệ dẫn đến thiệt hại kinh tế làm cho có nguy rơi vào bẫy thu nhập trung bình Ngược lại, việc nâng cao thực thi quyền sở hữu trí tuệ đẩy mạnh đổi dẫn đến tiền lương cao lĩnh vực đổi sáng tạo, điều thu hút nhiều nhân cơng có trình độ cao vào ngành Kết yếu tố bên mạng lưới tri thức có tác động đưa kinh tế vào quỹ đạo tăng trưởng với suất cao Cải cách thị trường lao động Điều nhận thức rõ quy định cứng nhắc thị trường lao động gây cản trở việc tuyển dụng nhân công, dẫn đến làm tăng nguy bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình Tác động méo mó sách thị trường lao động, ví dụ chi phí tuyển dụng chẳng hạn, đến chi phí lao động ngành chế tạo thiết kế tính tác động tương ứng đến tổng lương ngành Tuy nhiên, lập luận số loại giới hạn thị trường lao động, đặc biệt quy định liên quan đến chi phí th nhân cơng đặc biệt bất lợi hoạt động thiết kế hay đổi Nguyên nhân hoạt động vậy, khó quan sát suất cơng nhân trước tuyển, ngược lại với công việc thường xuyên lĩnh vực chế tạo, nơi mà khả quan sát trước sau tốn Như rủi ro th nhân cơng có khả làm việc hiệu cao hoạt động nơi mà đại học khơng phải tín hiệu tin cậy thành tích nhân cơng tương lai Trong điều kiện vậy, quy định bóp méo thị trường lao động khơng khuyến khích th nhân cơng có trình độ giáo dục cao 49 gây hậu bất lợi đổi tăng trưởng, làm tăng khả nhân tài không đặt chỗ dẫn đến nguy kinh tế rơi vào trạng thái cân tăng trưởng thấp Những h c kinh nghiệm Trở thành nước thu nhập cao chặng đường dễ dàng Kể từ năm 1950, 37 số 124 kinh tế khảo sát ln thường trực nhóm thu nhập thấp Qua phân tích nhận thấy, chuyển đổi từ thu nhập trung bình thấp sang thu nhập trung bình cao sau lên thu nhập cao trình chậm chạp Một số nước bị mắc kẹt nhóm thu nhập trung bình với thời gian kéo dài hàng thập kỷ Các nước khác trải qua chặng đường thu nhập trung bình hy vọng vào nhóm thu nhập cao nhanh Có nhiều ngun nhân khiến cho nước khơng thể chuyển tiếp từ thu nhập trung bình thấp sang thu nhập trung bình cao từ lên mức thu nhập cao, nhiều số nguyên nhân có liên quan đến Những năm gần đây, nước phát triển mở cửa kinh tế giới, trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, nhiều nước quản lý tốt Mặc dù đối sách có vai trò quan trọng tăng trưởng, chưa đủ Tăng trưởng nhanh giống nước Đơng Á trải qua, cần huy động nguồn lực để chuyển tiếp nhanh qua lọat mức thu nhập Ngồi vấn đề sách cơng cụ thể bàn đến bên trên, có nhiều học rộng hữu ích bối cảnh diễn tranh luận việc làm để nước tránh việc rơi vào bẫy tăng trưởng thu nhập trung bình, hay rộng để nước chuyển tiếp từ giai đoạn bắt chước (mô phỏng) đến đổi thực Thứ nhất, cần cân nhắc thành phần lực lượng lao động trình phát triển Quan điểm chung bắt chước cơng nghệ sẵn có (nhập khẩu) công việc dễ dàng so với đổi thực Vì vậy, giai đoạn phát triển ban đầu, vấn đề chép thích nghi cơng nghệ có sẵn, mức độ kỹ hay chun mơn hóa tương đối thấp kỹ kỹ thuật giúp thúc đẩy tăng trưởng Tuy nhiên, giai đoạn sau, hoạt động đổi thực yêu cầu kỹ nâng cao phạm vi rộng lĩnh vực Khi đó, chuyển hướng từ công nghệ thấp sang hoạt động tiên tiến trở thành động chủ yếu để nâng cao suất kinh tế Học hỏi công nghệ thúc đẩy tăng suất tăng tiền lương thực tế, điều đến lượt buộc doanh nghiệp phải từ bỏ công nghệ thấp hoạt động sử dụng nhiều lao động để bước vào lĩnh vực có hàm lượng vốn nhiều cơng nghệ tinh xảo Bởi ngành có tác dụng học hỏi mạnh có khả mang lại hiệu ứng lan tỏa đến lĩnh vực lại kinh tế khía cạnh phát triển kỹ tri thức, tăng trưởng đẩy mạnh Làm sở cho trình chuyển đổi từ bắt chước đến đổi suất lao động lĩnh vực sáng tạo thiết kế Trong bẫy gọi "sao chép", suất tiền lương lĩnh vực tương đối thấp, làm giảm động thúc đẩy đầu tư vào giáo dục cao Trong đó, việc thiếu nhân cơng có trình độ giáo dục 50 cao gây cản trở sản xuất hoạt động thiết kế, đổi sáng tạo ngăn cản việc khai thác yếu tố bên liên quan đến mạng lưới tri thức Ở có mối quan hệ nhân hai chiều giáo dục đổi Các quốc gia bị rơi vào trạng thái cân tăng trưởng thấp khiêm tốn họ khơng thể có nguồn nhân lực có trình độ tiềm đủ cao để tham gia vào hoạt động đổi mới, tiền lương thấp kết việc có cá nhân có trình độ tiềm cao sẵn sàng thực đầu tư để có kỹ cần thiết để tìm việc làm lĩnh vực đổi Vì thành phần lực lượng lao động phụ thuộc vào mối tương tác yếu tố cung cầu, điều giải thích bẫy tăng trưởng thu nhập trung bình thường có đặc trưng phân bổ nhân tài khơng chỗ Thứ hai, ý tưởng cho bất lực thị trường dẫn đến đầu tư mức cho nghiên cứu từ lâu lý chi tiêu phủ cho NC&PT (OECD 2010) Tuy nhiên, việc nảy sinh bế tắc hay bất lực khác gây cản trở hoạt động đổi tạo nên trở ngại không quan trọng (nếu không nói quan trọng hơn) hoạt động NC&PT Đặc biệt, việc thiếu sở hạ tầng tiên tiến, yếu tố đặc biệt có lợi lĩnh vực thiết kế, sáng tạo (một phần thúc đẩy mạng lưới tri thức), đóng vai trò định việc giúp đất nước khỏi bẫy tăng trưởng thấp hơn, không tác động trực tiếp yếu tố đến suất, mà tác động đến nguồn cung lao động có kỹ cao Một tảng kỹ cao tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển hướng sản xuất từ hoạt động thâm dụng lao động sang sử dụng kỹ cao dẫn đến gia tăng tốc độ đổi Điều nghịch lý phân bổ lại nguồn lực cơng (còn hạn chế) từ chỗ tài trợ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu đổi chuyển sang cung cấp sở hạ tầng tiên tiến hiệu việc thúc đẩy hoạt động thiết kế sáng tạo làm tăng tác động chúng đến tăng trưởng kinh tế Kinh nghiệm kinh tế Đông Á giai đoạn chuyển tiếp từ vị thu nhập trung bình lên thu nhập cao học quan trọng nước khác cố gắng để noi theo Bẫy thu nhập trung bình khơng phải kết cục khơng thể tránh khỏi, tránh bẫy phủ sớm hành động, trước muộn mà ích lợi từ lao động rẻ có từ việc mơ cơng nghệ nước ngồi tất cạn kiệt, cần kiên thúc đẩy đổi Để làm điều đòi hỏi phải thực lúc sách cơng nhằm vào việc cải thiện khả tiếp cận sơ sở hạ tầng tiên tiến, tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cải cách thị trường lao động Những sách trung tâm để thúc đẩy học hỏi công nghệ, thu hút nhân tài vào hoạt động NC&PT khuyến khích xây dựng mạng lưới tri thức quốc gia quốc tế Biên soạn: Nguyễn Phương Dung Nguyễn Lê Hằng Đặng Bảo Hà 51 Phụ lục 1: Phân loại nhóm nước theo thu nhập năm 2010 (124 nước) Quốc gia Phân GDP bình Phân loại Số năm (1950-2010) loại quân đầu Levy nằm nhóm Hiện WB năm người Economics thu nhập trạng 2010 năm 2010 Institute L LM UM H - - - - - năm 2010 Afghanistan L 1.068 L Albania UM* 4.392 LM 24 37 - - LMIT Algêri UM* 3.552 LM 19 42 - - LMIT Ănggôla LM* 1.658 L 61 - - - - Áchentina UM* 11.872 H - 28 32 - Ôxtrâylia H 25.754 H - - 20 41 - Áo H 23.534 H - 14 12 35 - Bănglađét L 1.250 L 61 - - - - Bỉ H 23.123 H - 11 12 38 - Benin L 1.387 L 61 - - - - Bolivia LM 3.065 LM 16 45 - - LMIT Botswana UM* 4.858 LM 33 28 - - LMIT Braxin UM* 6.737 LM 53 - - LMIT Bungari UM 8.497 UM 53 - - Burkina Faso L 1.110 L 61 - - - - Burundi L 495 L 61 - - - - Campuchia L* 2.529 LM 55 - - - Cameroon LM* 1.208 L 61 - - - - Canađa H 24.808 H - - 19 42 - Trung Phi L 530 L 61 - - - - Chad L 708 L 61 - - - - Chilê UM* 13.294 H - 42 13 - Trung Quốc UM 8.019 UM 42 17 - - Colombia UM* 6.542 LM - 61 - - LMIT 52 Cộng hòa dân L 259 L 61 - - - - chủ Cơng-gơ Cộng hòa LM 2.391 LM 28 33 - - LMIT Costa Rica UM 8.207 UM 54 - - Cote d'Ivoire LM* 1.098 L 58 - - - Đan Mạch H 23.569 H - 15 43 - Cộng hòa UM* 4.802 LM 23 38 - - LMIT Ecuador UM* 4.010 LM 58 - - LMIT Ai Cập LM 3.936 LM 30 31 - - LMIT El Salvador LM 2.818 LM 14 47 - - LMIT Công-gô Dominica Eritrea L 866 L 61 - - - - Phần Lan H 22.825 H - 14 15 32 - Pháp H 21.750 H - 10 11 40 - Gabon UM* 3.858 LM - 56 LMIT Gambia L 1.099 L 61 - - - - Đức H 20.628 H - 10 13 38 - Ghana LM* 1.736 L 61 - - - - Hy Lạp H 15.232 H 21 28 11 - LM 4.381 LM 60 - - LMIT Guatemala Guinea L 607 L 61 - - - - Guinea Bissau L 629 L 61 - - - - Haiti L 664 L 61 - - - - 50 11 - - - Honduras LM 2.247 LM H 32.434 H - 26 28 - Hungari H* 9.000 UM - 51 10 - - Ấn Độ LM 3.407 LM 52 - - - Inđônêxia LM 4.790 LM 36 25 - - - UM* 6.789 LM 52 - - LMIT Hồng Kông (TQ) Iran 53 Irắc LM* 1.046 L 23 38 - - - Ailen H 25.238 H - 25 15 21 - Israel H 18.108 H - 19 17 25 - Italia H 18.887 H - 13 15 33 - Jamaica UM* 3.484 LM 56 - - Nhật Bản H 22.260 H 17 34 Jordan UM* 5.752 LM 55 - - LMIT Kenya L 1.115 L 61 - - - - Cô-oét H 11.900 H - 20 40 - Lào LM* 1.864 L 61 - - - - Lebanon UM* 5.061 LM 58 - - LMIT Lesotho LM* 1.987 L 61 - - - - 806 L 61 - - - - LM 12 43 - LMIT Libêri Libi L UM* 2.924 LMIT - Madagascar L 654 L 61 - - - - Malawi L 807 L 61 - - - - Malaixia UM 10.567 UM 19 27 15 - UMIT L 1.185 L 61 - - - - Mauritania LM* 1.281 L 61 - - - - Mauritius UM* 15.424 H - 41 12 - Mêhicô UM 7.763 UM - 53 - - Mông Cổ LM* 1.015 L 61 - - - - Ma rốc LM 3.672 LM 27 34 - - LMIT Mơ-zăm-bíc L* 2.362 LM 57 - - - Myanmar L* 3.301 LM 54 - - - Namibia UM* 4.655 LM - 61 - - LMIT Nêpan L 1.219 L 61 - - - - Hà Lan H 23.912 H - 15 41 - New Zealand H 18.147 H - - 22 39 - LM* 1.679 L 31 30 - - - 516 L 61 - - - - Mali Nicaragua Niger L 54 Nigeria LM* 1.674 L 61 - - - - Na Uy H 27.522 H - 11 14 36 - Oman H* 8.202 UM 18 33 10 - - Pakistan LM 2.344 LM 55 - - - Panama UM* 7.146 LM 56 - - LMIT Paraguay LM 3.510 LM 23 38 - - LMIT UM* 5.733 LM - 61 - - LMIT Philipin LM 3.054 LM 27 34 - - LMIT Ba Lan H* 10.731 UM - 50 11 - - Bồ Đào Nha H 14.249 H - 28 18 15 - Qatar H 18.632 H - 16 41 - Hàn Quốc H 20.724 H 19 19 16 - Rumani UM* 4.507 LM 12 49 - - LMIT Rwanda L 1.085 L 61 - - - - H* 8.396 UM - 20 32 UMIT LM* 1.479 L 61 - - - - Pêru Saudi Arabia Sê-nê-gal Sierra Leone L 707 L 61 - - - - Singapo H 30.830 H - 28 10 23 - Nam Phi UM* 4.725 LM - 61 - - H 18.643 H - 23 17 21 Sri Lanka LM 5.459 LM 33 28 - - LMIT Sudan LM* 1.612 L 61 - - - - Swaziland LM 3.270 LM 20 41 - - LMIT Thụy Điển H 24.107 H - 14 43 - Thụy Sỹ H 24.795 H - - 52 - LM* 8.717 UM - 46 15 - Đài Loan (TQ) H 22.461 H 17 19 18 - Tanzania L 813 L 61 - - - - Thái Lan UM UM 26 28 - - L 61 - - - - Tây Ban Nha Syrian Arab LMIT - UMIT Republic Togo L 9.143 615 55 Tunisia UM* 6.389 LM 22 39 - - LMIT Thổ Nhĩ Kỳ UM 8.123 UM 51 - - Uganda L 1.059 L 61 - - - - Các tiểu vương H 14.691 H - - - 61 - Anh H 22.555 H - 20 38 - Hoa Kỳ H 30.686 H - - 12 49 - Uruguay UM 10.934 UM - 46 15 - UMIT Vênêzuêla UM 9.662 UM - 60 - UMIT Việt Nam LM 3.262 LM 52 - - - Yemen LM 2.852 LM 26 35 - - LMIT Zambia LM* 921 L 61 - - - - L 900 L 61 - - - - quốc Ả rập Zimbabwe Chú thích: WB class - Phân loại thu nhập Ngân hàng giới; GDP bình qn đầu người tính theo USD năm 1990 theo PPP; L - thu nhập thấp; LM - thu nhập trung bình thấp; UM - thu nhập trung bình cao; H - thu nhập cao; LMIT - bẫy thu nhập trung bình thấp; UMIT - bẫy thu nhập trung bình cao Nguồn: tính tốn Ngân hàng giới Levy Economics Institute, 2010 56 Phụ lục 2: Các kinh tế gia nhập nhóm thu nhập trung bình thấp trước năm 1950 chuyển sang nhóm thu nhập trung bình cao Quốc gia Ơxtrâylia Hồng Kông (TQ) Nhật Bản New Zealand Singapo Áo Bỉ Đan Mạch Phần Lan Pháp Đức Hy Lạp Hungari Ailen Italia Hà Lan Na Uy Ba Lan Đồ Đào Nha Tây Ban Nha Thụy Điển Thụy Sỹ Anh Mốc năm chuyển sang thu nhâp trung bình thấp (YLM) 1848 Mốc năm chuyển sang thu nhập trung bình cao (YUM) 1942 Số năm nhóm thu nhập trung bình thấp 94 Tốc độ tăng trưởng bình quân (từ YLM lên YUM) 1.35 1950** 1976 - - Châu Á Thái Bình Dương Châu Á Châu Âu Châu Âu Châu Âu Châu Âu Châu Âu Châu Âu Châu Âu Châu Âu Châu Âu Châu Âu Châu Âu Châu Âu Châu Âu Châu Âu Châu Âu 1929* 1860** 1968 1947 39 - 3.58 - 1950** 1876 1854 1870 1912 1869 1874 1924 1910 1913** 1906 1827 1907 1929** 1947 1911 1978 1964 1961 1953 1964 1960 1960 1972 2001 1975 1963 1955 1961 2000 1978 1973 88 107 83 52 91 86 48 91 57 128 54 31 62 1.52 1.18 1.57 2.50 1.44 1.51 2.70 1.45 2.25 1.02 2.47 4.17 2.18 Châu Âu Châu Âu Châu Âu 1896 1858* 1839* 1954 1945 1941 58 87 102 2.22 1.49 1.27 Khu vực Thái Bình Dương Châu Á 57 Mỹ 1890** 1970 Latinh & Caribê Chilê Mỹ 1891 1992 101 1.27 Latinh & Caribê Costa Rica Mỹ 1952 2006 54 2.37 Latinh & Caribê Mêhicô Mỹ 1942 2000 58 2.22 Latinh & Caribê Uruguay Mỹ 1882* 1994 112 1.16 Latinh & Caribê Vênêzuêla Mỹ 1925 1948 23 5.67 Latinh & Caribê Israel Trung 1950** 1969 Đông & Bắc Phi Saudi Arabia Trung 1950** 1970 Đông & Bắc Phi CH Syrian Trung 1950** 1996 Arab Đông & Bắc Phi Canada Bắc Mỹ 1881 1943 62 2.07 Hoa Kỳ Bắc Mỹ 1860** 1941 81 1.65 Mauritius Châu Phi 1950** 1991 cận Sahara Ghi chú: (*) thể năm nước quay trở lại mức thu nhập trung bình thấp Ơxtrâylia đạt mức thu nhập trung bình thấp vào năm 1848, lại rơi vào mức thu nhập nhấp Đan Mạch năm 1870; Phần Lan năm 1912; Pháp 1869; Đức 1874; Hungari năm 1910; Nhật Bản năm 1929; Thụy Sỹ năm 1858; Anh năm 1839; Uruguay năm 1870 Nhật Bản quay trở lại mức thu nhập thấp lần khoảng từ năm 1945-1950 (**) thiếu khơng có liệu trước năm Nguồn: Levy Economics Institute, 2010 Áchentina 58 Phụ lục 3: Các kinh tế trở thành nhóm thu nhập trung bình cao trước năm 1950 chuyển sang mức thu nhập cao Quốc gia Khu vực Năm Năm Số năm Tốc độ nước nước mức thu tăng chuyển chuyển nhập trung trưởng sang nhóm sang nhóm bình cao bình quân thu nhập thu nhập (từ YUM trung bình cao lên YH) cao (YH) (YUM) Ơxtrâylia Thái Bình 1942 1970 28 1.7 1947 1972 25 1.7 Dương New Thái Bình Zealand Dương Thụy Sỹ Châu Âu 1945 1959 14 3.1 Anh Châu Âu 1941 1973 32 1.5 Canađa Bắc Mỹ 1943 1969 26 1.9 Hoa Kỳ Bắc Mỹ 1941 1962* 21 1.8 Ghi chú: (*) thể số năm Hoa Kỳ trở lại mức thu nhập cao Hoa Kỳ đạt ngưỡng thu nhập cao năm 1944, thu nhập bình quân nước tụt xuống mức thu nhập trung bình cao vào năm 1945 Nguồn: Levy Economics Institute, 2010 59 Tài liệu tham khảo Pierre-Richard Agénor, Otaviano Canuto, Michael Jelenic: Avoiding MiddleIncome Growth Traps The World Bank, Economic Premise, 11/2012 Shekhar Aiyar, Romain Duval et al: Growth Slowdowns and the MiddleIncome Trap IMF Working Paper, 3/2013 Jesus Felipe: Tracking the Middle-income Trap: What Is It, Who Is in It, and Why? Levy Economics Institute of Bard College, Asian Development Bank Working Paper No 715, 4/2012 International Monetary Fund: Regional economic outlook Asia and Pacific Shifting Risks, New Foundations for Growth World economic and fi nancial surveys, 4/2013 Richard Doner: Success as Trap? Crisis Response And Challenges To Economic Upgrading in Export-Oriented Southeast Asia JICA Research Institute, 3/2012 Kenichi Ohno: The middle income trap: Implications for industrialization strategies in East Asia and Africa GRIPS Development Forum 1/2009 Maria Carnovale: Developing Countries and the Middle-Income Trap: Predetermined to Fall? New York University, 5/2012 Motoshige Itoh: The Middle-income trap in Asia Policy review, National Institute for Research Advancement (NIRA), No.58, 12/2012 Akio Egawa: Will income inequality cause a middle-income trap in Asia? Brugel working paper, 6/2013 10 Overcoming the middle income trap: some international experiences and policy recommendations for Vietnam Center for Information and Documentation CIEM, Working-paper No.1-2010 11 Giang Thanh Long, Lê Hà Thanh: Vượt qua bẫy thu nhập trung bình: Cơ hội thách thức Việt Nam Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) NXB GTVT, 2010 12 Tran Van Tho: The Middle-Income Trap: Issues for Members of the Association of Southeast Asian Nations ADBI Working Paper Series No.421 5/2013 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Bẫy thu nhập trung bình: nguy cơ và thách thức đối với các nền kinh tế thu nhập trung bình châu Á, Bẫy thu nhập trung bình: nguy cơ và thách thức đối với các nền kinh tế thu nhập trung bình châu Á

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay