Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

42 21 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 19:53

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải TĨM LƯỢC Trong kinh tế hàng hố nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước, doanh nghiệp nhà nước ngày nâng cao vai trò tự chủ Những vấn đề cạnh tranh kinh tế thị trường ngày khốc liệt phức tạp, không đơn cạnh tranh chất lượng mẫu mã sản phẩm mà cạnh tranh liệt giá nhằm tạo sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho thị trường với mức chi phí hợp lý để đạt lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp Nguyên vật liệu sở tạo nên hình thái vật chất sản phẩm Bởi vậy, tổ chức cơng tác quản lý hạch tốn xác chi tiết vật liệu khơng điều kiện quan trọng để đảm bảo cho việc tính tổng sản phẩm mà biện pháp khơng thể thiếu để phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đứng vững cạnh tranh Muốn đạt mục tiêu đề ra, doanh nghiệp phải áp dụng tổng hợp biện pháp quản lý cách hữu hiệu đem lại hiệu hạ giá thành sản phẩm tức doanh nghiệp tổ chức tốt kế tốn vật liệu q trình ln chuyển nhằm tránh lãng phí khơng cần thiết Từ giúp cho xác định nhu cầu nguyên vật liệu dự trữ (tồn kho) cách hợp lý tránh ứ đọng vốn Nhận thức tầm quan trọng công tác quản lý ngun vật liệu tơi lựa chọn đề tài “Kế toán nguyên vật liệu sản xuất hóa chất cơng ty Cổ Phần Kplus Tồn Cầu” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Khóa luận nghiên cứu vấn đề sau: Nghiên cứa đề tài nhằm hệ thống hóa sở lý luận kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Khảo sát đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu sản xuất hóa chất cơng ty Cổ phần Kplus Tồn Cầu Đề xuất giải pháp giúp cơng ty hồn thiện nội dung phương pháp kế toán nguyên vật liệu i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nhà trường trình học tập nghiên cứu Cơng ty Cổ phần Kplus Tồn Cầu Trong q trình thực tập tơi đặc biệt ý đến hoạt động kế tốn ngun vật liệu cơng ty nhiều bắt cập, nên tơi chọn đề tài “Kế tốn nghiên vật liệu sản xuất hóa chất cơng ty Cổ phần Kplus Tồn Cầu” làm đề tài tốt nghiệp Tơi xin chân thành cám ơn thầy cô trường Đại học Thương Mại, Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Thương Mại tận tình giảng dạy, trang bị cho tơi kiến thức quý báu đồng thời tạo điều kiện cho thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô TS Lê Thị Thanh Hải tận tình hướng dẫn, bảo tơi q trình thực đề tài Tôi xin chân thành cám ơn Bà Phí Thanh Huyền – Giám đốc điều hành Cơng ty Cổ phần Kplus Toàn Cầu tất anh chị cán nhân viên công ty tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ suốt q trình thực tập hồn thiện đề tài khóa luận tốt nghiệp Do giới hạn thời gian nghiên cứu lượng kiến thức, thông tin thu thập hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót q trình nghiên cứu Rất mong góp ý đánh giá chân thành thầy, cô anh chị cơng ty để khóa luận có giá trị mặt lý luận thực tiễn Tôi xin chân thành cám ơn! Hà Nội, Tháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Lan ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 Từ viết tắt CP CN KT TSCĐ HĐ CCDC DCLC GTGT TK DN NVL SXKD NKCT N-X-T Nội dung Cổ phần Công nghiệp Kế tốn Tài sản cố định Hợp đồng Cơng cụ dụng cụ Đối chiếu lưu chuyển Giá trị gia tăng Tài khoản Doanh nghiệp Nguyên vật liệu Sản xuất kinh doanh Nhật ký chứng từ Nhập-Xuất-Tồn iii Khóa luận tốt nghiệp 16 17 18 NVL TT SX PNK NKC GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất Phiếu nhập kho Nhật ký chung iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Trong sản xuất hàng hố có tham gia nhiều thành phần kinh tế vận động theo chế thị trường có quản lý nhà nước, doanh nghiệp phải đối mặt với cạnh tranh Muốn thắng lợi cạnh tranh, vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp phải quan tâm giảm chi phí sản xuất, giảm đồng chi phí có nghĩa tăng thêm đồng lợi nhuận tăng thêm sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm đồng thời nhân tố định đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chính vậy, quản lý tốt vật liệu điều kiện làm giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm từ tạo sức mạnh cạnh tranh thị trường làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Đối với Công ty Cổ phần Kplus Tồn Cầu ngun vật liệu đóng vai trò q trình sản xuất Do đó, tổ chức tốt cơng tác hạch tốn ngun vật liệu việc làm cần thiết quan trọng để thúc đẩy trình sản xuất đạt hiệu Trong q trình thực tập Cơng ty Cổ phần Kplus Toàn Cầu, nhận thức tầm quan trọng nguyên vật liệu tác giả lựa chọn chuyên đề: “Kế tốn ngun vật liệu sản xuất hóa chất cơng ty Cổ phần Kplus Toàn Cầu” làm đề tài tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm đạt hai mục đích nghiên cứu đề tài là: Nhằm tìm hiểu cơng tác kế tốn ngun vật liệu từ khâu thu mua, quản lý NVL đến quá trình hạch tốn, ghi chép chứng từ báo biểu, sổ sách kho phòng kế tốn tình hình nhập – xuất – tồn NVL Qua đó, đánh giá thực tế tình hình quản lý tổ chức kế toán NVL làm bật lên ưu điểm nghiên cứu hạn chế cần khắc phục cơng tác kế tốn NVL Cơng ty góp phần nâng cao hiệu công tác quản trị doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Nội dung nghiên cứu: + Cơ sở lý luận nguyên vật liệu hạch toán nguyên vật liệu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải + Thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty + Đề xuất số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty - Đối tượng nghiên cứu: Kế tốn ngun vật liệu cơng ty CP Kplus Tồn Cầu - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Cơng ty CP Kplus Tồn Cầu + Phạm vi thời gian: Năm 2011 - 2012 Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập liệu Để thực thu thập liệu phục vụ đề tài nghiên cứu, em sử dụng phương pháp sau: Phương pháp vấn: Là phương pháp thu thập liệu cách xác đầy đủ nhất, thu đánh giá chủ quan thực trạng cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn NVL nói riêng Mục đích phương pháp nhằm xác thực lại xác thơng tin khác phiếu điều tra Đối tượng vấn kế tốn trưởng nhân viên phòng kế tốn Nội dung vấn câu hỏi liên quan đến kế tốn nói chung cụ thể cơng tác bán hàng đơn vị Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đây phương pháp sử dụng tài liệu có sẵn nghiên cứu, để thu thập thơng tin mong muốn, từ có nhìn tổng quan kế tốn NVL theo quy định nhà nước, có sở để so sánh lý luận thực tiễn Sử dụng phương pháp đòi hỏi phải nghiên cứu nhiều tài liệu, phải có khả đánh giá chất lượng tài liệu phân loại tài liệu thông tin mang lại hiệu Các tài liệu nghiên cứu sử dụng đề tài (Tài liệu tham khảo) Chuẩn mực kế toán ( Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung, Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho) Chuẩn mực kế toán ban hành theo đnhj QĐ 15/2006/QĐ – BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ Tài Chính Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải Các luận văn đề tài: Mai Thị Cẩm, “Kế toán nguyên vật liệu sản xuất áo jacket lớp có mũ cơng ty TNHH giao vận cơng nghệ Trường Xuân LD” luận văn tốt nghiệp trường Đại học Thương Mại Ts Trần Hải Long hướng dẫn; Đào Việt Hà, “Kế tốn ngun vật liệu cơng ty TNHH Hansung Haram Việt Nam” Ts Lê Thị Thanh Hải hướng dẫn  Phương pháp phân tích liệu Phương pháp so sánh: phương pháp phân tích thực thông qua đối chiếu vật tượng với để thấy điểm giống khác Trong q trình nghiên cứu kế tốn NVL nội dung cụ thể hóa việc đối chiếu lý luận với thực tế tổ chức công tác kế toán NVL đơn vị, đối chiếu chứng từ gốc với sổ kế toán liên quan, đối chiếu số liệu cuối kỳ sổ bảng tổng hợp chi tiết để có kết xác lên báo cáo tài Phương pháp tốn học: phương pháp dùng để tính tốn tiêu giá trị vật liệu nhập, giá trị vật liệu xuất tính vào chi phí SXKD kỳ phục vụ cho việc kiểm tra tính xác mặt số học số liệu kế toán NVL Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận gồm chương: Chương I: Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Chương II: Thực trạng kế tốn ngun vật liệu sản xuất hóa chất cơng ty Cổ phần Kplus Toàn Cầu Chương III: Các kết luận đề xuất kế toán nguyên vật liệu để sản xuất hóa chất cơng ty Cổ phần Kplus Tồn Cầu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Cở sở lý luận kế toán nguyên vật liệu 1.1.1 Một số khái niệm - Hàng tồn kho (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – Hàng tồn kho): Là tài sản: + Được giữ để bán kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; + Đang trình sản xuất, kinh doanh dở dang; + Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trình sản xuất, kinh doanh cung cấp dịch vụ Như hàng tồn kho DN phận tài sản ngắn hạn dự trữ cho sản xuất lưu thông đâng trình sản xuất chế tạo DN bao gồm: + Hàng hóa đường + Hàng gửi bán, hàng hóa gửi gia cơng chế biến + Hàng kho, quầy + Bất động sản tồn kho - Nguyên vật liệu (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02): NVL phần hàng tồn kho, sử dụng trình sản xuất, kinh doanh cung cấp dịch vụ, bảo gồm vật liệu tồn kho, vật liệu gửi gia công chế biến mua đường - Ngồi có số khái niệm khác NVL như: + NVL Nguyên vật liệu đối tượng lao động thay đổi lao động có ích tác động vào Ngun vật liệu đối tượng lao động đối tượng lao động nguyên vật liệu mà điều kiện đối tượng lao động mà lao động làm hình thành nguyên vật liệu + Nguyên vật liệu ba yếu tố trình sản xuất kinh doanh giá trị nguyên vật liệu tiêu hao trình sản xuất kinh doanh tạo nên giá trị sản phẩm dịch vụ tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp Đối với Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải doanh nghiệp sản xuất giá trị nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu giá trị sản phẩm 1.1.2 Yêu cầu quản lý, nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu: Trong kinh tế thị trường nay, lợi nhuận trở thành mục đích cuối sản xuất kinh doanh Mối quan hệ tỷ lệ nghịch chi phí lợi nhuận ngày quan tâm Vì doanh nghiệp sức tìm đường giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm + Trong khâu thu mua: doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành thu mua nguyên vật liệu để đáp ứng kịp thời cho trình sản xuất, chế tạo sản phẩm nhu cầu khác doanh nghiệp Tại đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ khối lượng, quy cách, chủng loại giá + Trong khâu dự trữ bảo quản: để trình sản xuất liên tục phải dự trữ nguyên vật liệu đầy đủ, không gây gián đoạn sản xuất không dự trữ lượng cần thiết gây ứ đọng vốn, tốn diện tích Đồng thời phải thực đầy đủ chế độ bảo quản theo tính chất lý hoá học vật liệu + Trong khâu sử dụng: doanh nghiệp cần tính tốn đầy đủ, xác, kịp thời giá nguyên vật liệu có giá vốn thành phẩm Do khâu sử dụng phải tổ chức tốt việc ghi chép phản ánh tình hình xuất dùng sử dụng nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu  Do với tỷ trọng chiếm khoảng 60-70% tổng chi phí, nguyên vật liệu cần quản lý thật tốt Nếu doanh nghiệp biết sử dụng nguyên vật liệu cách tiết kiệm, hợp lý sản phẩm làm có chất lượng tốt mà giá thành lại hạ tạo mối tương quan có lợi cho doanh nghiệp thị trường Quản lý nguyên vật liệu khoa học hội đạt hiệu kinh tế cao Với vai trò nên yêu cầu quản lý nguyên vật liệu cần chặt chẽ tất khâu từ khâu thu mua, dự trữ bảo quản đến khâu sử dụng - Nhiệm vụ tổ chức kế tốn ngun vật liệu: Để đáp ứng yêu cầu quản lý, tổ chức kế toán nguyên vật liệu cần phải thực tốt nhiệm vụ sau: + Tổ chức hệ thống chứng từ cần tuân thủ quy định mẫu Bộ Tài chính, thời gian lập, trình tự ln chuyển, bảo quản lưu trữ chứng từ Trình tự Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải luân chuyển phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho người quản lý nguyên vật liệu, bảo đảm an toàn cho chứng từ, cập nhật vào sổ kế toán đầy đủ, kịp thời, tránh trùng lặp luân chuyển chứng từ qua khâu không cần thiết phải giảm thời gian luân chuyển chứng từ tới mức thấp + Hệ thống tài khoản kế toán vận dụng phải đảm bảo nguyên tắc thống nguyên tắc thích ứng Tài khoản tổng hợp doanh nghiệp xây dựng vào chế độ kế toán thống chung theo chế độ ban hành Bên cạnh tài khoản chi tiết xây dựng dựa đặc điểm riêng doanh nghiệp cho phù hợp với cơng tác kế tốn doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán + Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán nguyên vật liệu cần đảm bảo hai nguyên tắc thống thích ứng, xây dựng đầy đủ loại sổ bắt buộc Bộ Tài ban hành đồng thời xây dựng loại sổ phục vụ cho quản lý nguyên vật liệu cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời + Các báo cáo nguyên vật liệu cần xây dựng theo chế độ kế toán ban hành, đảm bảo lập kỳ chuyển đến phận chức quản lý nguyên vật liệu 1.2 Nội dung nghiên cứu kế toán NVL 1.2.1 Kế toán NVL theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam (chuẩn mực VAS 02 – Hàng tồn kho) Hàng tồn kho: Là tài sản: (a) Được giữ để bán kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; (b) Đang trình sản xuất, kinh doanh dở dang; (c) Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trình sản xuất, kinh doanh cung cấp dịch vụ Hàng tồn kho bao gồm: + Hàng hóa mua để bán: Hàng hóa tồn kho, hàng mua đường, hàng gửi bán, hàng hóa gửi gia công chế biến; + Thành phẩm tồn kho thành phẩm gửi bán; Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải + Phòng ISO lập biên kiểm nghiệm (nếu cần) + Kế toán vật tư lập phiếu nhập kho làm liên + Phụ trách phòng vật tư ký phiếu nhập kho (giữ lại liên) chuyển cho thủ kho + Thủ kho tiến hành nhập kho, kiểm tra số lượng phiếu với số lượng thực nhập, xác ký PNK, ghi thẻ kho, chuyển PNK cho kế toán Nếu có chênh lệch chuyển cho kế tốn sửa lại tiến hành nhập kho + Kế toán kiểm tra PNK, đủ thông tin ghi sổ lưu liên, liên dùng để toán giao cho khách hàng - Thủ tục mua vật tư + Lấy báo giá vật tư nhà cung cấp + Lập biên phê duyệt giá (nhằm đưa định chọn nhà cung ứng) + Liên hệ với nhà cung cấp tuỳ theo yêu cầu hai bên lập hợp đồng không - Các loại chứng từ cần thiết: + Hợp đồng kinh tế + Biên họp hội đồng giá + Biên kiểm nghiệm vật tư + Hoá đơn mua hàng + Biên lý hợp đồng + Phiếu nhập kho VÍ DỤ: Để thấy rõ thủ tục nhập kho vật tư ta tìm hiểu trình nhập kho loại nguyên vật liệu sau: Nhập Xút quy đặc 100% và xút vảy 90% Công ty Cổ phần hóa chất Việt Trì theo HĐ-KT và Hóa đơn số 0000090 ngày 01/10/2011 Phiếu nhập kho số 093 (phụ lục số 05)  Thủ tục xuất kho: - Khi phát sinh nhu cầu sử dụng vật tư để phục vụ cho sản xuất, người có yêu cầu (Bộ phận sản xuất, phân xưởng, phòng kế hoạch vật tư) lập Phiếu yêu cầu vật tư - Phòng kỹ thuật thủ trưởng đơn vị ký xét duyệt - Kế toán vật tư lập Phiếu xuất kho, phụ trách phòng ký PXK 24 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải Thủ kho vào phiếu xuất kho, xuất vật liệu ghi số thực xuất vào phiếu xuất, sau ghi số lượng xuất tồn kho loại vào thẻ kho định kỳ thủ kho chuyển phiếu xuất kho cho kế toán vật tư - Kế tốn kiểm tra kế tốn tính giá hồn chỉnh phiếu xuất để lấy số liệu ghi sổ kế toán, ghi sổ lưu Phiếu xuất kho lập thành liên: + Liên 1: Lưu lại Phòng vật tư giới + Liên 2: Giao cho kế toán vật liệu + Liên 3: Giao cho thủ kho Phiếu nhập kho xuất kho lập cho nhiều NVL khác Tùy thuộc vào kho kế toán phải lập phiếu xuất kho cho phù hợp Nếu yêu cầu xuất có nhiều NVL nhiều kho khác buộc phải viết nhiều phiếu xuất kho cho NVL theo kho quản lý VÍ DỤ: Ngày 04/10/2011 Xuất xút quy đặc 100%, xút vảy 99% cho phân xưởng sản xuất Phiếu xuất kho(phụ lục số 06)  Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu Công ty Tại Công ty CP Kplus Tồn Cầu, hạch tốn chi tiết vật liệu áp dụng theo phương pháp thẻ song song Với ưu điểm đơn giản, dễ làm, dễ kiểm tra, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, phương pháp này đã đáp ứng được yêu cầu hạch toán khối lượng vật liệu nhiều và đa dạng ở Cơng ty Chu trình kế tốn chi tiết vật liệu tai Công ty khái quát theo sơ đồ Sơ đồ hạch tốn NVL cơng ty (phụ lục số 07) - Tại kho: Việc phản ánh tình hình nhập, xuất kho hàng ngày thủ kho tiến hành ghi chép vào thẻ kho ghi theo số lượng nhập, xuất Khi nhận chứng từ nhập, xuất vật liệu thủ kho phải tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp chứng từ, sau tiến hành phản ánh thực nhập, thực xuất vào thẻ kho Cuối tháng, thủ kho tính số tồn kho ghi vào thẻ kho theo công thức: Số tồn cuối tháng = Số tồn đầu tháng + 25 Số nhập kỳ - Số xuất kỳ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải Định kỳ, nhân viên kế toán xuống kho nhận lại chứng từ sau có xác nhận thủ kho, đồng thời kiểm tra việc ghi chép thẻ kho, sau ký xác nhận vào thẻ kho Ví dụ: Khi nhận Phiếu nhập kho số 093, Phiếu xuất kho 098 kế toán vật tư chuyển tới, thủ kho thực việc ghi thẻ kho cho hai vật liệu xút quy đặc 100% và xút vảy 99% vật tư sử dụng thẻ kho Xin trích dẫn thẻ kho xút quy đặc 100% theo biểu mẫu – Thẻ kho (phụ lục số 08) - Tại Phòng Kế tốn: Kế toán sử dụng sở chi tiết nguyên vật liệu và bảng tổng hợp nhập xuất tờn Định kỳ 7-10 ngày, kế tốn vật tư phải xuống kho kiểm tra việc ghi chép thẻ kho thủ kho, đối chiếu kiểm tra số tồn kho cuối kỳ thứ nguyên vật liệu, ký vào thẻ kho nhận lại chứng từ nhập xuất Khi nhận lại chứng từ thủ kho chuyển giao, kế toán kiểm tra lại chứng từ, sử dụng để ghi sổ lưu Khi nhận được Phiếu nhập kho tháng, cứ vào các chứng từ này kế toán tiến hành ghi sổ chi tiết cho từng loại vật tư về mặt số lượng và giá trị Ví dụ, nhận được PNK số 098 ngày 04/10/2011 kế toán tiến hành tính đơn giá và trị giá NVL xút quy đặc 100% xuất kho: Giá đơn vị bình quân Xút quy đặc 100% (ngày 146.176*9.500 + 285.500*9.878 = = 9.750 đồng 146.176 + 285.500 04/10) Trị giá NVL xuất kho = 125.500*9.750 = 1.223.625.000 đồng Căn cứ vào sổ chi tiết vật tư kế toán ghi vào bảng tổng hợp nhập xuất tồn vào cuối tháng Bảng lập để phản ánh cách khái quát tình hình nhập, xuất, tồn diễn tháng tất ngun vật liệu có kho Mỗi dòng phản ánh số liệu loại nguyên vật liệu Số liệu ghi vào cột “Nhập kỳ”, “Xuất kỳ” dòng số liệu tổng cộng nhập, xuất tháng sổ chi tíêt vật tư loại vật tư Số liệu bảng nhập – xuất - tồn dùng để đối chiếu với phát sinh nợ, phát sinh có số dư Sổ 152 26 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải Tại Cơng ty CP KPlus Tồn Cầu việc hạch toán kế toán thực máy vi tính, kế tốn nhận chứng từ gốc Phòng vật tư chuyển giao kế tốn vào để cập nhật chứng từ Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho Các chứng từ sau cập nhật vào máy, liệu (về số lượng, đơn giá, trị giá nhập xuất ) tạo thành lưu giữ dạng tệp sở liệu kế tốn Máy tính quản lý nguyên vật liệu kho chi tiết theo mã số loại (mã vật tư), số hiệu chứng từ theo quy định Sau nghiệp vụ nhập, xuất kho…máy tính với phần mềm Fast Accounting tự động thực q trình tính tốn vào sổ, lên báo cáo chi tiết (sổ chi tiết vật tư, bảng tổng hợp N-X-T), báo cáo tổng hợp (sổ Nhật ký chung, Sổ tài khoản 152, 331 ) theo yêu cầu nhà quản lý thời điểm đó, xem in báo cáo vào thời điểm Tuy chứng từ khơng ghi hàng ngày máy tính tự động lấy số liệu ngày ghi Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho để vào theo thứ tự ngày tháng (ví dụ: PNK số 093 ngày 01/10/2011 cập nhật vào máy số lliệu phiếu tự động vào Sổ Nhật ký chung, ngày ghi sổ ngày 01/10/2011) Khi cập nhật chứng từ, kế toán cần vào: Mã khách, người giao/nhận hàng, diễn giải nội dung, số hiệu chứng từ, ngày tháng nhập/xuất, mã vật tư, mã kho mã vụ việc (đối với phiếu xuất kho) máy tự động cho số tồn kho thời Đối với NVL nhập kho, kế toán cần vào số lượng nhập, đơn giá, máy tự động tính thành tiền Đối với NVL xuất kho, kế toán nhập số lượng, giá xuất kho, máy tính tính trị giá xuất kho theo phương pháp bình quân liên tục Sổ chi tiết vật tư (phụ lục số 09) Bảng tổng hợp nhập xuất tồn(phụ lục số 10) 2.2.2 Kế toán tổng hợp NVL Cơng ty áp dụng hạch tốn tổng hợp ngun vật liệu theo phương pháp khai thường xuyên, áp dụng hình thức Nhật ký chung tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ a Tài khoản sử dụng - TK 152: “Nguyên liệu, vật liệu” Tài khoản không mở chi tiết thành tài khoản cấp 2, Mọi nguyên vật liệu phản ánh chung tài khoản tổng 27 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải hợp 152 mã hoá để quản lý (như trích mục phân loại nguyên vật liệu) - TK 331: Phải trả người bán Được dùng để theo dõi chi tiết tình hình tốn với nhà cung cấp - TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + TK 6211 Chi phí NVL TT SX thủy tinh lỏng + TK 6212 Chi phí NVL TT SX xút vảy 32% - TK 627: Chi phí sản xuất chung - TK 641: Chi phí bán hàng - TK 642: Chi phí quản lý doanh nghịêp Cơng ty tổ chức mã hố cho nhà cung cấp mã số riêng vào sổ chi tiết đối tượng toán Số liệu sổ liên quan dựa mã số, cần cần truy cập vào mã số có, tự động máy cho ta thông tin cần thiết đối tượng BẢNG MỘT SỐ NHÀ CUNG CẤP (phục lục số 11) b Sổ sách sử dụng  Sổ Nhật ký chung: - Nội dung: Đây sổ kế toán tổng hợp sử dụng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh theo trình tự thời gian, đồng thời thực việc phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (định khoản kế toán) để phục vụ cho việc ghi Sổ - Kết cấu Sổ Nhật ký chung thể qua phục lục số12 - Cơ sở phương pháp ghi sổ: Hàng ngày, vào chứng từ kế toán phản ánh nghiệp vụ phát sinh (Phiếu chi, Phiếu thu, Phiếu nhập mua hàng, Phiếu Nhập kho, Phiếu xuất kho, Hoá đơn GTGT, Phiếu kế toán…) kế toán cập nhật, số liệu tự động vào sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian Thời gian ghi sổ thời gian xác định chứng từ kế toán Mỗi nghiệp vụ phát sinh ghi dòng Đầu trang sổ ghi số cộng trang trước chuyển sang, cuối trang sổ cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau 28 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải  Sổ tài khoản 152: - Nội dung: Sổ Cái sổ kế toán tổng hợp để ghi chép nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh theo tài khoản kế toán Mỗi tài khoản kế toán mở Sổ Cái - Kết cấu Sổ Cái (TK152) thể qua Sổ tài khoản 152(Phụ lục số 13) - Cơ sở phương pháp ghi sổ: Hàng ngày, vào số liệu ghi vào sổ Nhật ký chung, xác định tài khoản liên quan để vào Sổ Cái tài khoản tương ứng Đầu trang sổ ghi số cộng luỹ kế số dư trang trước chuyển sang, cuối trang sổ ghi cộng số phát sinh luỹ kế, tính số dư để chuyển sang trang sau  Kế toán tổng hợp tăng nguyên vật liệu: - Nếu chưa toán cho người bán: hàng ngày, kế toán vào hoá đơn, phiếu nhập kho để ghi vào sổ nhật ký chung theo khoản định khoản đồng thời ghi vào Sổ chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp(phụ lục số 14) Kế toán ghi: Nợ TK 152 Trị giá nguyên vật liệu, Nợ TK 133 (nếu có thuế khấu trừ)/Có TK 331 (chi tiết) – tổng giá trị toán Sau đó, số liệu sổ NKC tự động vào sổ TK152, sổ TK133, sổ TK331 Khi Công ty toán tiền hàng cho nhà cung cấp, vào chứng từ toán (phiếu chi, giấy báo nợ…) kế toán ghi sổ NKC sổ kế toán chi tiết công nợ phải trả người bán Từ số liệu sổ NKC để vào sổ TK 152, sổ TK 331, sổ TK 111 theo định khoản:Nợ TK 331 (chi tiết)/Có TK 111, 112, 311 - Nếu mua NVL toán tiền giao tạm ứng: kế toán vào hoá đơn toán, Phiếu nhập kho kế toán ghi sổ NKC, từ số liệu sổ NKC kế toán phản ánh vào sổ TK 152, sổ TK 133, sổ TK 141 theo định khoản: Nợ TK 152, Nợ TK 133 (nếu có thuế khấu trừ)/Có TK 141 (chi tiết cho đối tượng tạm ứng) Việc toán tiền tạm ứng theo dõi sổ chi tiết toán tiền tạm ứng lập riêng cho đối tượng - Nhập kho trở lại nguyên vật liệu xuất sử dụng không hết, Công ty không sử dụng Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ mà sử dụng biên bàn giao vật tư 29 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải thiết bị cho phòng vật tư giới, phân xưởng trực tiếp đem nguyên vật liệu nhập trở lại kho Căn phiếu nhập kho, kế toán vào Sổ NKC, từ số liệu NKC kế toán phản ánh vào sổ 152, sổ TK 621(phụ lục số 15) theo định khoản: Nợ TK 152/Có TK 621 (chi tiết) – ghi giảm chi phí NVL Ví dụ: Ngày 15/10 nhập kho trở lại 2.000 kg kẽm oxit ZnO 90% giá trị 70.711.993 đồng, phiếu nhập kho số 135 Nợ TK 152 Có TK 621 - 70.711.993 70.711.993 Cơng ty khơng sử dụng TK 151 để hạch tốn trường hợp nguyên vật liệu mua cuối tháng chưa nhập kho, nhận chứng từ, kế toán đợi hàng tiến hành nhập kho  Kế toán tổng hợp giảm nguyên vật liệu: - Nếu xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, kế toán Phiếu xuất kho, hạch toán vào sổ sau: Nợ TK 621 (chi tiết cho đối tượng) – xuất trực tiếp chế tạo sản phẩm, Nợ TK 627 (chi tiết cho phân xưởng)/Có TK 152 Ví dụ: Xuất xút vảy 99% phục vụ cho sản xuất phân xưởng ngày 04/10, phiếu xuất kho số 098: số lượng 65.000kg, giá xuất kho 11.500 đồng/kg Nợ TK 6211 Có TK 152 - 747.500.000 747.500.000 Nếu xuất NVL dùng cho quản lý doanh nghiệp, bán hàng: Nợ TK 641, 642/ Có TK 152 Ví dụ: Xuất dầu diesel cho xe bộ phận quản lý công ty theo yêu cầu ngày 17/10 Phiếu xuất kho số 150: số lượng 55 lít, giá xuất kho 20.000 đồng/lít Nợ TK 642 Có TK 152 1.100.000 1.100.000 Khi kế toán phản ánh vào sổ NKC, đồng thời số liệu sổ NKC phản ánh vào sổ chi tiết TK 642, sổ TK 152 Sổ TK642 (phụ lục số 16), sổ TK642 (phụ lục số 17) 30 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU SẢN XUẤT HĨA CHẤT TẠI CƠNG TY CP KPLUS TỒN CẦU 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu kế toán NVL sản xuất hóa chất cơng ty CP Kplus Tồn Cầu 3.1.1 Những kết đạt - Tổ chức máy kế tốn Cơng ty xây dựng mơ hình tập trung phù hợp với đặc điểm quy mô sản xuất Công ty Các Phòng ban phối hợp chặt chẽ với phòng kế tốn đảm bảo cơng tác hạch tốn thống ngun vật liệu diễn đặn, nhịp nhàng Các phận kế tốn Cơng ty đảm nhiệm phần hành kế tốn riêng biệt có mối quan hệ mật thiết với đảm bảo xử lý thông tin nhanh cung ứng kịp thời cho Ban lãnh đạo Công ty để đưa định giám sát công việc đạt hiệu cao - Chế độ hạch tốn Cơng ty phù hợp với quy định Bộ Tài Hệ thống chứng từ ban đầu tổ chức hợp pháp, hợp lý, đầy đủ Quy trình luân chuyển chứng từ quy định đề - Hình thức kế tốn mà Cơng ty áp dụng Nhật ký chung Đây hình thức kế toán áp dụng rộng rãi với ưu điểm tổ chức hệ thống sổ sách đơn giản, dễ thực đặc biệt thích hợp vận dụng kế tốn máy Cơng ty trang bị cho phòng kế tốn hệ thống máy tính với phần mềm kế tốn Fast Accounting có nhiều ưu điểm: dễ sử dụng, cung cấp thơng tin nhanh chóng, xác, thực tốt việc quản trị người dùng Việc áp dụng kế tốn máy vào Cơng ty giúp cho kế toán viên phần hành giảm tải khối lượng công việc mà họ phải thực hiện, đồng thời cho độ xác cao, nhanh chóng, kịp thời việc cung cấp thơng tin áp dụng kế tốn máy đảm bảo máy kế tốn viên gọn nhẹ với hiệu công việc cao - Về phương thức kế tốn: Q trình sản xuất kinh doanh Công ty diễn liên tục thường xuyên nên Công ty áp dụng phương pháp khai thường xuyên hạch toán hợp lý Như vậy có điều kiện để quản lý tốt NVL và hạch toán chặt chẽ đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra kế toán tại cơng ty 31 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải Về việc cung cấp lập kế hoạch thu mua: Cơng ty xây dựng quy trình quản lý vật liệu tương đối khoa học từ khâu thu mua, bảo quản, sử dụng nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh Việc phân công công tác quản lý rõ ràng, hợp lý: phòng kỹ thuật sản xuất lập định mức nguyên vật liệu theo tiêu kỹ thuật, theo hợp đồng mua hàng, nhu cầu sản xuất; phòng cung ứng vật tư chịu trách nhiệm thu mua nguyên vật liệu theo yêu cầu, tìm hiểu, thăm dò nguồn hàng mà Cơng ty cần đặc biệt nguồn hàng chất lượng tốt giá hợp lý, tiết kiểm chi phí, đảm bảo q trình sản xuất Sự phối hợp hai phòng ban đảm bảo cho việc cung ứng đạt hiệu cao nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc kiểm soát nguyên vật liệu - Về phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu: Công ty vận dụng phương pháp ghi thẻ song song phù hợp với điều kiện thực tế (sử dụng phần mềm kế toán, danh điểm nguyên vật liệu không nhiều…) dễ đối chiếu kiểm tra, phát sai sót - Về kế tốn tổng hợp nguyên vật liệu: + Về sổ sách kế toán: kế toán sử dụng chứng từ phù hợp với quy định hành: mẫu chứng từ, công tác ghi chép chứng từ đảm phản ánh kịp thời, xác nghiệp vụ phát sinh, cung cấp thông tin kinh tế cần thiết cho phận có liên quan Hệ thống sổ sách tương đối đầy đủ, hệ thống sổ kế toán theo biểu mẫu mà Bộ TC quy định, có linh hoạt việc thiết kế kết cấu sổ cho phù hợp với điều kiện thực tế Công ty mà cung cấp đầy đủ thơng tin kế tốn cần thiết cho cơng tác quản lý + Tài khoản sử dụng: tài khoản kế toán sử dụng để hạch toán nguyên vật liệu phù hợp với hệ thống tài khoản BTC quy định Đối với TK 152 không chi tiết thành TK cấp 2,3 tất nguyên vật liệu mã hoá thuận tiện cho việc theo dõi quản lý + Trình tự kế tốn: kế toán vậtthực kế toán nguyên vật liệu theo trình tự phù hợp với thực tế phát sinh nghiệp vụ 32 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm có tác dụng tích cực đến việc tiết kiệm chi phí vật liệu cơng cụ dụng cụ q trình hạch tốn kế tốn NVL cơng ty gặp khó khăn định 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân - Hệ thống kho bảo quản vật tư: công ty chỉ có một kho bảo quản vật tư chung cho toàn ty cơng ty cần bố trí theo phân xưởng để tiện cho việc vận chuyển bên cạnh cần phải phân chia kho thành kho nguyên vật liệu nhỏ dựa công dụng kinh tế nguyên vật liệu: kho vật liệu chính, kho nguyên vật liệu phụ, kho nhiên liệu…Việc phân chia tạo điều kiện để bảo quản nguyên vật liệu tốt nhóm ngun vật liệu có tính chất lý hố khác đòi hỏi điều kiện kho tàng bảo quản khác nhau, giúp công tác quản lý nguyên vật liệu dễ dàng nhập, xuất, chất xếp loại nguyên vật liệu vào kho - Kế tốn khơng sử dụng tài khoản 151 “Hàng mua đường” để phản ánh nghiệp vụ hàng mua cuối tháng chưa nhập kho Khi phát sinh nghiệp vụ hố đơn trước hàng chưa nhập kho Khi phát sinh nghiệp vụ hoá đơn trước hàng chưa kế tốn để lại chờ hàng tiến hành hạch toán Việc ghi chép Công ty không quản lý tài sản Khi hàng mua nhận hố đơn hàng mua thuộc quyền sở hữu Cơng ty, đồng thời phải phản ánh khoản công nợ phải trả người bán Cơng ty phải ghi sổ kế tốn để theo dõi tài sản, công nợ đồng thời khai thuế GTGT đầu vào khấu trừ tháng nhận hố đơn - Kế tốn lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu: Công ty chưa tiến hành lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu chưa hợp lý Phần lớn nguyên vật liệu Công ty mua ngồi thị trường, mà giá thị trường ln biến động nên việc lập dự phòng cần thiết, giúp Công ty giảm thiểu rủi ro biến động bất lợi giá nguyên vật liệu - Hiện công tác kiểm Công ty không trọng Cuối tháng cuối quý, cuối năm Công ty không đưa biên kiểm vật tư, hay phiếu báo vật tư lại cuối kỳ theo quy định quản lý hàng tồn kho 33 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải 3.2 Các đề xuất, kiến nghị kế toán NVL sản xuất hóa chất cơng ty CP Kplus Tồn Cầu Hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu phải dựa theo nguyên tắc sau: - Phải tn thủ chế độ tài chính, kế tốn hành, văn pháp luật Nhà nước có liên quan, phù hợp với chuẩn mực kế tốn, thơng lệ chung - Phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh riêng Công ty Việc vận dụng sáng tạo chế độ kế tốn tài vào cơng tác hạch toán nguyên vật liệu nâng cao hiệu cơng tác kế tốn, đồng thời khơng trái với quy định chung - Việc hồn thiện cơng tác kế toán phải đặt mối liên hệ chi phí bỏ lợi ích đạt được, đảm bảo yếu tố kinh tế mà lại nâng cao hiệu cơng tác kế tốn ngun vật liệu 3.2.1 Hồn thiện công tác bảo quản nguyên vật liệu Hệ thống kho bảo quản NVL Công ty nên nâng cấp, bố trí khoa học, thuận tiện cho việc theo dõi kiểm kê: Tại phân xưởng nên có kho bãi riêng và phân chia kho đó thành kho nhỏ gồm kho NVL chính, kho NVL phụ, kho thành phẩm, kho nhiên liệu phục vụ cho sản xuất phân xưởng đó, để thuận tiện cho việc theo dõi bảo quản kiểm vật tư trình nhập xuất vật tư dễ dàng thuận tiện Hệ thống kho Công ty (phụ lục số 18) 3.2.2 Hồn thiện kế tốn kiểm vật liệu Đối với nguyên vật liệu sử dụng không hết phân xưởng, Cơng ty cần lập phiếu báo vật tư lại cuối kỳ, nhằm theo dõi số lượngvật tư lại cuối kỳ hạch toán đơn vị, làm để tính giá thành kiểm tra tình hình thực định mức sử dụng vật tư: Mẫu biên kiểm (phụ lục số 19) Số lượng vật tư lại cuối kỳ Cơng ty sử dụng phân loại thành loại: + Loại không cần sử dụng nữa: lập phiếu nhập kho nhập lại kho + Loại tiếp tục sử dụng: lập phiếu báo vật tư lại cuối kỳ Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ phận sử dụng lập làm bản, giao cho phòng vật tư, lại giao cho phòng kế tốn 34 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải 3.2.3 Hồn thiện tài khoản kế tốn sử dụng Sử dụng TK 151 “Hàng mua đường” để hạch toán NVL mà DN mua 35ang, cuối tháng hoá đơn hàng chưa nhập kho TK 151 phản ánh tình hình biến động hàng mua đường doanh nghiệp (nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hoá…) mà doanh nghiệp mua chấp nhận mua, thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp cuối tháng chưa nhập kho Kết cấu tài khoản 151 (phụ lục số 20) Kế toán lưu hoá đơn vào tập hồ sơ “Hàng mua đường”,nếu tháng, đến ngày 35 hàng ghi sổ bình thường, cuối tháng chưa ghi:Nợ TK 151: giá mua theo hố đơn (khơng có thuế GTGT), Nợ TK 1331: thuế GTGT khấu trừ/Có TK liên quan (331, 111, 112, 141…) Sang tháng sau, hàng về, ghi:Nợ TK 152: nhập kho vật liệu, dụng cụ, Nợ TK 621, 627, 641, 642: chuyển giao trực tiếp cho phận sử dụng, khơng qua kho/Có TK 151: hàng đường kỳ trước 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán Mở thêm sổ nhật ký mua hàng: loại sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép nghiệp vụ mua hàng theo nhóm hàng tồn kho Cơng ty như: NVL, CCDC, hàng hố… Phiếu mua hàng (phụ lục số 21) 3.2.5 Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu - Doanh nghiệp cần lập định mức chi phí nguyên vật liệu cho công việc, sản phẩm lập định mức dự trù cho tưng danh điểm hàng tồn kho So sánh định mức lập thực tế thực hiện, đưa nhận xét kiến nghị - Đối với công tác thu mua nguyên vật liệu cần phải lập kế hoạch (dự tốn) sở phân tích thông tin tác động yếu tố giá cả, nhân tố môi trường, khả cung ứng nhà sản xuất, tính ổn định nguồn hàng, điều kiện thu mua, giao nhận, vận chuyển, sách cạnh tranh tiếp thị nhà cung cấp…và điều kiện khác liên quan đến trình thu mua nguyên vật liệu Từ xây dựng nội dung kế hoạch thu mua nguyên vật liệu: Kế hoạch thu mua, chi phí thu mua, số lượng mua… đảm bảo cho sản xuất diễn liên tục, chi phí thu mua, chi phí bảo quản thấp 35 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải Việc lập dự tốn NVL xác hợp lý cở sở quan trọng để đáp ứng nhua cầu sản xuất công ty Nếu vật liệu tồn kho qua nhiều gây ứ đọng vốn, ngược lại gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh hiệu 3.5.6 Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán kế tốn Trong xu tồn cầu hố, đặc biệt đất nước ta trở thành thành viên tổ chức Thương mại Thế giới WTO việc học tập nghiên cứu yếu tố vô quan trọng Cơng ty nên có kế hoạch đào tạo cán kế toán tham gia lớp học nghiệp vụ Bộ tài tổ chức, đặc biệt phải cập nhật thông tin, quy định, quy chế Nhà nước ban hành, đào tạo chỗ, tập huấn nghiệp vụ…Ngồi ra, Cơng ty cần khuyến khích phòng Kế tốn tổ chức buổi thảo luận để người rút mặt chưa cơng tác hạch tốn Từ giúp cho nhân viên phòng có nhìn tồn diện cơng tác kế tốn khơng bó hẹp phạm vi trách nhiệm 3.3 Điều kiện thực Đối với Nhà nước Hỗ trợ lãi suất, tăng số vốn vay hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân kéo dài thời gian hoàn khoản vay cho doanh nghiệp vừa nhỏ Có sách thuế ưu đãi, đặc biệt với doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, thực tốt nghĩa vụ nhà nước Có sách nhằm đơn giản thủ tục hành cồng kềnh, chồng chéo khơng cần thiết giúp doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng sách ưu đãi nhà nước Đối với cơng ty Để xử lý nhanh, xác số liệu cơng ty cần phải có nhân viên có trình độ chun mơn cao, thành thạo máy vi tính Vì nên cần có kế hoạch đào tạo chun mơn thường xuyên mở lớp bồi dưỡng kế toán nâng cao kiến thức cho nhân viên kế toán Trong kỳ kinh doanh tới, cơng ty cần có sách hợp lý việc huy động vốn, nguồn vốn tự có cơng ty cần phải huy động nguồn từ bên để tạo điều kiện cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường mua nguyên vật liệu 36 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lý thuyết thực hành kế tốn tài chính- PGS.TS Nguyễn Văn Công (2008) Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà nội Báo cáo tài chứng từ sổ kế tốn sơ đồ kế tốn - Bộ tài (2009), Nhà xuất Thống kê, Hà nội Giáo trình kế tốn tài - GS.TS Đặng Thị Loan (2009), Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Giáo trình kế tốn tài – Học viện tài chính(2010) 5.Giáo trình kế tốn quản trị Luật kế tốn năm 2003 Các luận văn tốt nghiệp kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm khóa trước Download báo cáo thực tập kế toán mời vào http://lophocketoan.com/ Theo dich vu ke toan | hoc ke toan tong hop 37 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải 38 ... khác, vật liệu nhập kho theo giá xuất kho ghi theo giá 1.2.2 Kế toán nguyên vật liệu chế độ kế toán hành 1.2.2.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu Hạch toán chi tiết NVL việc hạch toán kết hợp... kho mặt lượng theo danh điểm nguyên vật liệu - Tại phòng kế toán: Kế toán nguyên vật liệu sử dụng thẻ hay sổ chi tiết nguyên vật liệu Sổ chi tiết nguyên vật liệu kết cấu thẻ kho thêm cột đơn... số liệu kế toán NVL Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận gồm chương: Chương I: Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Chương II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu, Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay