CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH: KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ

63 1 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 19:49

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH: KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ MÃ NGÀNH: 60520503 (Ban hành theo Quyết định số / QĐ-ĐHBK-SĐH ngày tháng năm …… Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM) TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2013 MỤC LỤC 1.Mục tiêu đào tạo .3 2.Chuẩn đầu chương trình đào tạo .3 3.Đối tượng tuyển sinh 4.Thời gian đào tạo: năm 5.Khối lượng kiến thức tồn khóa: 60 tín .4 6.Khung chương trình đào tạo: 7.Đề cương môn học chi tiết Nội dung 57 Mục tiêu đào tạo Chương trình thiết kế để cung cấp hội cho học viên nhận trình độ chuyên môn cao lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ thông qua kỹ kiến thức tiến hành nghiên cứu độc lập Các mục tiêu cụ thể sau: Trang bị kiến thức nâng cao về: phương pháp NCKH ứng dụng công nghệ lĩnh vực Trắc địaBản đồ, cụ thể là: • Các thiết bị đo đạc xác cao máy toàn đạc điện tử, máy đo cao số, hệ thống định vị toàn cầu (GNSS), máy đo sâu hồi âm single beam multi beam, máy laser scanner… • Các phương pháp đo đạc xác cao, phương pháp xử lý số liệu tin cậy xác bình sai cổ điển, bình sai tuần tự, Kalman filter, Neural Network… • Các phần mềm bình sai mạng lưới trắc địa, phần mềm xử lý trị đo GPS, phần mềm phân tích biến dạng cơng trình, phần mềm chuyển đổi tọa độ, phần mềm thành lập cập nhật đồ địa hình số Nâng cao tự khả nghiên cứu về: Các công nghệ lĩnh vực đo đạc, thu thập, quản lý, cập nhật phân tích liệu liên quan đến đối tượng bề mặt đất Khả đáp ứng nhu cầu KT – XH, hội nhập quốc tế HV sau tốt nghiệp: Có khả ứng dụng kiến thức vào lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý tài nguyên thiên nhiên giám sát môi trường, quản lý thị, có đủ lực thực dự án hợp tác quốc tế tiếp tục CTĐT cao trường đại học giới Chuẩn đầu chương trình đào tạo - Trình độ tiếng Anh đầu CTĐT Thạc sĩ: TOEIC 550; TOEFL ITP 450, iBT 45; IELTS 5.0 - Nắm vững chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, chiến lược phát triển ngành Trắc Địa - Bản đồ - Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực Trắc địa- Bản đồ chuyên ngành Có hiểu biết số lĩnh vực chuyên môn khác liên quan đến công tác Trắc địa- Bản đồ - Nắm thông tin kinh tế, khoa học - kỹ thuật Trắc địa- Bản đồ nước - Hiểu biết tình hình xu phát triển lĩnh vực Trắc địa- Bản đồ nước - Biết sử dụng thành thạo máy vi tính cơng tác chuyên môn giao Đối tượng tuyển sinh Đã tốt nghiệp đại học ngành ngành gần với ngành chuyên ngành đăng ký dự thi Danh mục ngành đào tạo bậc đại học tham khảo danh mục cấp IV bậc đại học Bộ GD-ĐT ban hành theo thông tư 14 năm 2010 1.1 Ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 52520503 1.2 Ngành gần 1) 2) 3) 4) 5) Bản đồ học Quản lý đất đai Kỹ thuật địa vật lý Toán ứng dụng Công nghệ thông tin 52310502 52850103 52520502 52460112 52480201 Thời gian đào tạo: năm - năm dành cho học viên tốt nghiệp đại học ngành có CTĐT năm, ngành gần - Trường hợp học viên tốt nghiệp đại học quy ngành có CTĐT từ 4,5 năm trở lên miễn khối kiến thức bổ sung Khối lượng kiến thức tồn khóa: 60 tín Khung chương trình đào tạo: 1.3 TT A B Phương thức 1: Khối lượng CTĐT (số TC) LT TN BT, TL TC Số tiết Số tiết Số tiết 3 30 30 Môn học Khối kiến thức chung Triết học Anh văn Khối kiến thức bổ sung 15 HK TT Khối lượng CTĐT (số TC) LT TN BT, TL TC Số tiết Số tiết Số tiết 45 15 Môn học HK Trắc lượng ảnh Hệ thông tin địa lý 45 15 Viễn thám 45 15 Kỹ thuật đồ số 45 15 Định vị vệ tinh (GPS) 30 15 Thực tập Định vị vệ tinh (GPS) 30 Môn học tự chọn khác chương trình Đại học ngành KT Trắc địa-Bản đồ với đồng ý GV hướng dẫn Khoa quản lý chuyên ngành 1 12~ 15 30 30 1,2 Hệ quy chiếu trắc địa 30 15 15 1,2 Kỹ thuật quan trắc biến dạng 30 15 15 1,2 Bản đồ nâng cao 45 15 1,2 D Khối kiến thức tự chọn chuyên ngành C Khối kiến thức bắt buộc Kỹ thuật xử lý số liệu đo 19~ 22 Chuyên ngành 1 Hệ thống định vị toàn cầu nâng cao (GPS) 30 15 15 Trắc địa cơng trình nâng cao 30 15 15 Mạng thần kinh nhân tạo ứng dụng 30 15 15 Trọng trường trái đất 30 30 Trắc lượng ảnh số 30 15 15 Chuyên đề Trắc địa 0 30 Chuyên đề Bản đồ 0 30 Môn học tự chọn ngồi chương trình với đồng ý GV hướng dẫn Khoa quản lý 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 TT Khối lượng CTĐT (số TC) LT TN BT, TL TC Số tiết Số tiết Số tiết Mơn học chun ngành Khóa luận tốt nghiệp TỔNG CỘNG 60 HK 1.4 Phương thức TT Khối lượng CTĐT (số TC) LT TN BT, TL TC Số tiết Số tiết Số tiết 30 30 Môn học HK A Khối kiến thức chung Triết học B Phương pháp nghiên cứu khoa học Anh văn Khối kiến thức bổ sung Trắc lượng ảnh 2 15 45 15 Hệ thông tin địa lý 45 15 Viễn thám 45 15 Kỹ thuật đồ số 45 15 Định vị vệ tinh (GPS) 30 15 Thực tập Định vị vệ tinh (GPS) Môn học tự chọn khác chương trình Đại học ngành KT Trắc địa-Bản đồ với đồng ý GV hướng dẫn Khoa quản lý chuyên ngành 30 12~ 15 30 30 1,2 Hệ quy chiếu trắc địa 30 15 15 1,2 Kỹ thuật quan trắc biến dạng 30 15 15 1,2 Bản đồ nâng cao 45 15 1,2 D Khối kiến thức tự chọn chuyên ngành C Khối kiến thức bắt buộc Kỹ thuật xử lý số liệu đo 10~ TT Khối lượng CTĐT (số TC) LT TN BT, TL TC Số tiết Số tiết Số tiết 13 Môn học HK Chuyên ngành 1 Hệ thống định vị toàn cầu nâng cao (GPS) 30 15 15 Trắc địa cơng trình nâng cao 30 15 15 Mạng thần kinh nhân tạo ứng dụng 30 15 15 Trọng trường trái đất 30 30 Trắc lượng ảnh số 30 15 15 Chuyên đề Trắc địa 0 30 Chuyên đề Bản đồ 0 30 Mơn học tự chọn ngồi chương trình với đồng ý GV hướng dẫn Khoa quản lý chuyên ngành Luận văn thạc sĩ TỔNG CỘNG 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 15 60 1.5 Phương thức nghiên cứu TT Môn học A B Khối kiến thức chung Triết học Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao Anh văn Khối kiến thức bổ sung Trắc lượng ảnh Khối lượng CTĐT (số TC) LT TN BT, TL TC Số tiết Số tiết Số tiết 30 30 HK 2 15 45 15 Hệ thông tin địa lý 45 15 Viễn thám 45 15 Kỹ thuật đồ số 45 15 Định vị vệ tinh (GPS) 30 15 Thực tập Định vị vệ tinh (GPS) 30 TT Khối lượng CTĐT (số TC) LT TN BT, TL TC Số tiết Số tiết Số tiết Môn học Môn học tự chọn khác chương trình Đại học ngành KT Trắc địa-Bản đồ với đồng ý GV hướng dẫn Khoa quản lý chuyên ngành Khối kiến thức tự chọn phục vụ định hướng nghiên cứu Kỹ thuật xử lý số liệu đo C HK 10 30 30 2,3 Hệ quy chiếu trắc địa 30 15 15 2,3 Kỹ thuật quan trắc biến dạng 30 15 15 2,3 Bản đồ nâng cao 45 15 2,3 Hệ thống định vị toàn cầu nâng cao (GPS) 30 15 15 Trắc địa cơng trình nâng cao 30 15 15 Mạng thần kinh nhân tạo ứng dụng 30 15 15 Trọng trường trái đất 30 30 Trắc lượng ảnh số 30 15 15 Chuyên đề Trắc địa 0 30 Chuyên đề Bản đồ 0 30 Mơn học tự chọn ngồi chương trình với đồng ý GV hướng dẫn Khoa quản lý chuyên ngành 6 10 11 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Đề cương môn học chi tiết Khoa: Kỹ Thuật Xây Dựng Bộ môn: Địa Tin Học Đề cương môn học Sau đại học KỸ THUẬT XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO (Processing techniques of geodetic data) Mã số MH : CExxx : Tc (LT.BT&TH.TựHọc): 3(2.2.6) - Số tín - Số tiết - Tổng: 60 - Đánh giá Thang điểm 10/10 - Môn tiên - Môn học trước - Môn song hành - CTĐT ngành Mã ngành - Ghi khác : : : : : : TCHP : 30 Đ LT 30 B T : T: H: A: 40% Làm tiểu luận theo nhóm Thực hành 60% Thi viết, 120 phút Thi cuối kỳ: Kỹ thuật Trắc Địa- Bản đồ 60 52 05 03 BTL/T L: MS: MS: MS: Mục tiêu mơn học: • Trang bị cho học viên phương pháp xử lý số liệu dùng trắc địa lĩnh vực liên quan định vị GPS, trắc địa vật lý Aims: • To provide processing methods of geodetic data and related areas such as GPS and physical geodesy Nội dung tóm tắt mơn học: Mơn học gồm nội dung chủ yếu bình sai ảnh hưởng sai số số liệu gốc, bình sai với ảnh hưởng sai số hệ thống, Bình sai hàm trị đo, bình sai truy hồi, phép lọc Kalman (Kalman Filter) phương pháp nội suy xấp xỉ Course outline: The course consists of batch adjustment methods, sequential adjustment methods, Kalman filter and approximated methods in geodesy Tài liệu học tập Giáo trình/Textbook [1] MORITZ H người khác Approximation Methods in Geodesy [2] Đào Xuân Lộc Cơ sở lý thuyết Xử lý số liệu đo đạc NXB ĐHQG TPHCM 2009 Sách tham khảo/References [3] MARKUZE, E.G BOIKO, V V GOLUBEV Tính tốn bình sai lưới trắc địa Moscow 1994 Các hiểu biết,các kỹ cần đạt sau học môn học Học viên sau học xong mơn học nắm vững thuật tốn bình sai bó tuần tự, lọc Kalman phương pháp xấp xỉ Biết sử dụng phần mềm chuyên dụng để xử lý liệu trắc địa Learning outcomes: Knowledge: algorithms of batch and sequential adjustment, Kalman filter, approximated methods in geodesy Skills: use professional software packages for processing geodetic data Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá mơn học: • Học viên cần tham dự đầy đủ giảng lớp buổi thực hành PTN • Về thực báo cáo thực hành: Phần thực hành tiến hành xen kẽ với phần lý thuyết PTN Viễn thám GV phân nhóm 4-5 người thực hành theo lịch phân công Báo cáo thực hành nộp cho GV trước thi cuối kỳ, đánh giá thực hành chiếm 40% điểm mơn học • Cách tổ chức thi cuối kỳ: Đề thi cho dạng tự luận thời gian 120 phút Học viên tham khảo tài liệu cần mang theo máy tính tay • Cách đánh giá : o Thực hành: 40% o Thi cuối kỳ: 60% Learning Strategies & Assessment Scheme: • Students need to attend fully tutor in class and practice in laboratory • Practice: work in group of 4-5 students, each group its works following the schedule 10 The course includes some main contents as measuring engineering deformation by surveying techniques; determining sink, emerge, tilt, sag; knowledge of crustal deformation; free network adjustment for deformation network Tài liệu học tập Giáo trình/Textbook [1] I.U MARKUZE, Cơ sở tính tốn bình sai Moscow 1990 [2] I.U MARKUZE, Hòang ngọc Hà Bình sai lưới trắc địa không gian mặt đất, Moscow, NXB Nhedra 1991 [3] Đào Xn Lộc Trắc địa cơng trình thi công hầm quan trắc biến dạng công trình, NXB ĐHQG TPHCM 2009 Sách tham khảo/References [4] Nguyễn Ngọc Lâu Bài giảng định vị toàn cầu GPS [5] Phần mềm LISCAD PLUS [6] Trần Khánh Quan trắc phân tích chuyển dịch biến dạng cơng trình, Trường ĐH Mỏ Địa Chất Hà Nội 2005 Các hiểu biết,các kỹ cần đạt sau học môn học Học viên sau học xong môn học nắm vững thuật toán xác định độ biến dạng cơng trình kỹ thuật trắc địa Biết sử dụng phần mềm chuyên dụng để xử lý liệu trắc địa Learning outcomes: Knowledge: algorithms of deformation determination by surveying methods Skills: use professional software packages for processing data Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá mơn học: • Học viên cần tham dự đầy đủ giảng lớp buổi thực hành PTN • Về thực báo cáo thực hành: Phần thực hành tiến hành xen kẽ với phần lý thuyết PTN trắc địa Báo cáo thực hành nộp cho GV trước thi cuối kỳ, đánh giá thực hành chiếm 20% điểm mơn học 49 • Về thực báo cáo tập: học viên làm tập với số liệu GV cung cấp Báo cáo tập nộp cho GV trước thi cuối kỳ, đánh giá tập chiếm 20% điểm mơn học • Cách tổ chức thi cuối kỳ: Đề thi cho dạng tự luận thời gian 90 phút Học viên tham khảo tài liệu cần mang theo máy tính tay • Cách đánh giá : o Bài tập: 20% o Thực hành : 20% o Thi cuối kỳ: 60% Learning Strategies & Assessment Scheme: • Students need to attend fully tutor in class and practice in laboratory • Practice: arrange at the same time with theory at geodetic laboratory • Final examination: writing questions in 90 minutes with references Student should have scientific calculator • Grading: o Homework: 20% o Lab project: 20% o Final: 60% Nội dung chi tiết: PHẦN GIẢNG DẠY TRÊN LỚP: (30 tiết LT) Tuần Nội dung Tài liệu 1-3 [1], [3] Chương 1: Tổng quát hóa lưới quan trắc biến dạng 1.1 Lưới sở quan trắc lún 1.2 Lưới quan trắc lún , trồi 1.3 Kết cấu loại mốc đặc thù đo lún xê dịch cơng trình 1.4 Lưới toạ độ sở đo xê dịch cơng trình 1.5 Lưới quan trắc xê dịch cơng trình 1.6 Ngun tắc ước tính độ xác loại lưới quan trắc biến dạng cơng trình 50 Ghi Tuần Nội dung Tài liệu 4-7 [1], [3] Chương 2: Xác định tham số biến dạng Ghi 2.1 Cơ sở lý thuyết TENXƠ biến dạng đặc [4] trưng biến dạng bề mặt 2.2 Mối liên hệ toán học tham số biến dạng véc tơ chuyển dịch cơng trình 2.3 Phương pháp Hermert kết nối lưới trắc địa 2.4 Ứng dụng bình sai lưới tự vào bình sai lưới đo lún 2.5 Ứng dụng GPS đo xê dịch cơng trình 8-10 Chương 3: Các phần mềm xử lý đo biến dạng cơng [3] trình 3.1 Ứng dụng Liscadplus bình sai lưới tự bậc không 3.2 Ứng dụng phần mềm bscao1, bscao2, bscao3 xử lý đo cao hình học xác khoảng cách ngắn 3.3 Ứng dụng chương trình bình sai để xử lý số liệu đo lệch tuyến 3.4 Phân tích kết tính theo phần mềm khác ** Nội dung báo cáo thực hành Báo cáo thực hành đánh máy trình bày giấy khổ A4 Mỗi nhóm nộp cho GV trước thi cuối kỳ (ước tính số HV tự làm việc 30) ** Nội dung thi cuối kỳ (tập trung) (ước tính số SV cần để chuẩn bị cho kỳ thi 60) PHẦN GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TT Bài TH, TN Xác định trị số biến dạng 51 Số tiết PTN, PMT PTN Trắc Địa TLTK [5] tham số biến dạng CTT1 For Đánh giá độ xác tham số biến dạng dịch chuyển cơng trình PTN Trắc Địa PTN Trắc Địa [1] PHẦN BÀI TẬP, TIỂU LUẬN TT Nội dung Ước tính độ xác lưới quan trắc biến dạng cơng trình Bài tập bình sai lưới tự áp dụng cho lưới sở cao độ tọa độ Các tập xác định tham số biến dạng Phân tích độ ổn định mốc gốc Số tiết 5 Địa điểm PTN Địa PTN Địa PTN Địa PTN Địa TLTK Trắc Trắc Trắc Trắc Class schedule: Week Contents Textbook 1-3 Chapter 1: Generalize the network for deformation [1], [3] monitoring 1.1 Control network for vertical displacement monitoring 1.2 Network for vertical displacement monitoring 1.3 Benchmark design for displacement monitoring 1.4 Control network for horizontal displacement monitoring 1.5 Network for horizontal displacement monitoring 1.6 Accuracy estimation for deformation monitoring networks 52 Note Week Contents Textbook 4-7 Chapter 2: Deformation parameters [1], [3] 2.1 Deformation tensor and characteristic of surface deformation [4] Note 2.2 Relationship between deformation parameters and displacement vectors 2.3 Connect surveying networks using Helmert method 2.4 Applying free network adjustment into vertical dispalcement monitoring network 2.5 Applying GPS into horizontal dispalcement monitoring 8-10 Chapter 3: monitoring Softwares using in deformation [3] 3.1 Liscad Plus for free network (zero degree of freedom) 3.2 Bscao1, bscao2, bscao3 for accurate leveling in short distance 3.3 Adjustment softwares for route alignment process 3.4 Analyze results and compare different softwares LAB PROJECT No Contents Hours Determine values of deformation and deformation parameters CTT1 For Accuracy estimation for deformation parameters Geomatic lab [5] Geomatic lab Geomatic lab [1] 53 Place Reference HOMEWORK No Contents Hours Accuracy estimation for deformation monitoring network Free network adjustment applying into leveling and coordinate networks Determine deformation parameters Analyze the stability of control benchmarks 2 5 Place Reference Geomatic lab Geomatic lab Geomatic lab Geomatic lab Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2013 TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG PGS TS.Đào Xuân Lộc 54 Khoa: Kỹ Thuật Xây Dựng Bộ môn: Địa Tin Học Đề cương môn học Sau đại học TRẮC LƯỢNG ẢNH SỐ (Digital Photogrammetry) Mã số MH : CExxx - Số tín - Số tiết : Tc (LT.BT&TH.TựHọc): - Tổng: 60 LT: 30 BT: TCHP: TH: 15 ĐA BTL/TL 15 : : Bài tập nhà kiểm tra nhanh lớp Làm tiểu luận theo nhóm Thi viết, 90 phút : Bài tập/ Kiểm tra 30% 20% Tiểu luận 50% Thang điểm 10/10 Thi cuối kỳ: MS: - Môn tiên : MS: - Môn học trước : MS: - Môn song hành : - CTĐT ngành Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ, Bản đồ viễn thám hệ thông tin địa lý Mã ngành : 60 52 05 03, 60 44 02 14 - Ghi khác : - Đánh giá Mục tiêu mơn học: • • Cung cấp kiến thức nâng cao cơng nghệ chụp giải đốn ảnh hàng khơng, thuật tốn xử lý khơng ảnh số Phương pháp đo vẽ ảnh số giải số ứng dụng cụ thể Aims: To introduce advanced knowledge of collecting digital photogrammetry images, algorithms in aerial images processing methods Nội dung tóm tắt mơn học: Nội dung mơn học bao gồm: • Tổng quan kỹ thuật khơng ảnh số; thuật tốn thơng dụng xử lý đo vẽ ảnh số; quy trình phương pháp ứng dụng không ảnh số công tác thành lập đồ địa hình, chuyên đề, Course outline: The main content of this course will include: • study algorithms in digital images processing • Workflows and applied of digital photogammetry methods in photographic mapping, thermatic mapping, Tài liệu học tập Sách tham khảo/References [1] Trương Anh Kiệt, Trắc địa ảnh – Phần sở ảnh đo Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội, 2000 55 [2] Trương Anh Kiệt, Trắc địa ảnh – Phần tăng dày khống chế ảnh Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội, 2000 [3] Phan Văn Lộc, Phương pháp đo vẽ ảnh lập thể Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội, 2000 [4] Paul R Wolf & Bon A.Dewitt, Elements of Photogrammerty NXB McGrawHill, 2000 [5] Phần mềm PHOTOMOD, Manual Users RACURS Moscow 2003 Các hiểu biết,các kỹ cần đạt sau học mơn học Sau hồn tất mơn học này, sinh viên có: Nắm q trình xử lý liệu ảnh hàng không theo phương pháp đo ảnh số Vận dụng thuật toán trình xử lý ảnh Thành lập loại bả đồ phương pháp đo ảnh số Learning outcomes: Upon completion of this course, students should have: Knowledge: method for solving digital photogrammetry images Subject Specific Skills: using professional digital photogrammetry softwares Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá mơn học: • Học viên cần tham dự đầy đủ giảng lớp, buổi thảo luận chuyên đề buổi thực hành • Về thực báo cáo tiểu luận: GV phân nhóm 1-2 người, nhóm chọn chủ đề tiêu luận báo cáo lớp theo lịch phân công Báo cáo tiểu luận nộp cho GV vào thời điểm báo cáo, đánh giá tiểu luận chiếm 20% điểm mơn học • Về thực báo cáo thực hành: Phần thực hành bắt đầu sau kết thúc phần lý thuyết GV phân nhóm 1-2 người thực hành theo lịch Báo cáo thực hành nộp cho GV trước thi cuối kỳ, đánh giá thực hành chiếm 30% điểm mơn học • Cách tổ chức thi cuối kỳ: Đề thi tự luận thời gian 60 – 75 phút Học viên không tham khảo tài liệu • Cách đánh giá o Bài tập kiểm tra nhanh: 30% o Bài tiểu luận: 20% o Thi cuối kỳ: 50% • • • • • Learning Strategies & Assessment Scheme: Students need to attend fully tutor and seminars in class Assignment: work in group of 1-2 students, each group chooses available topics and gives oral presentation Practice: work in group of 1-2 students, each group its works following the schedule Final examination: writing questions without any references Grading: 56 o Homework and quizzes: 30% o Class project: 20% o Final: 50% Nội dung chi tiết: Chươn Nội dung g NGUYÊN LÝ CƠ SỞ CUẢ XỬ LÝ ẢNH SỐ 1.1 Mô hình ảnh số 1.2 Các bước sóng cuả ảnh số 1.3 Các phép biến đổi phổ tăng cường độ tương phản ảnh 1.4 Giải pháp khung biểu diễn đa tỷ lệ CÁC NGUYÊN LÝ CỦA LƯỢNG ẢNH SỐ 2.1 Hệ thống phần cứng 2.2 Đo vẽ ảnh số 2.3 Các thủ tục định hướng ảnh 2.4 Matching ảnh kỹ thuật số 2.5 Xây dựng mơ hình độ cao số 2.6 Tự động hóa xây dựng trực ảnh số KHỐNG CHẾ ẢNH NGOẠI NGHIỆP 3.1 Chọn điểm khống chế ảnh 3.2 Đo vẽ ảnh ngoại nghiệp 3.3 Khống chế ảnh mặt đất GPS LƯỢNG ẢNH GIẢI TÍCH VÀ TAM GIÁC ẢNH KHƠNG GIAN 4.1 Lượng ảnh giải tích 4.2 Tam giác ảnh khơng gian GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ 5.1 Giới thiệu phần mềm đo vẽ ảnh số: Intergraph, Photomod, PCI… 5.2 Ứng dụng Photomod xây dựng đồ địa hình 5.3 Tích hợp với GIS Nội dung báo cáo tiểu luận/thực hành Báo cáo tiểu luận đánh máy trình bày giấy khổ A4 Mỗi nhóm nộp cho GV trước thi cuối kỳ ** (ước tính số HV tự làm việc 30) Báo cáo thực hành đánh máy trình bày giấy khổ A4 Mỗi nhóm nộp cho GV trước thi cuối kỳ (ước tính số HV tự làm việc 30) Nội dung thi cuối kỳ (tập trung) ** (ước tính số SV cần để chuẩn bị cho kỳ thi 40) Số tiết Ghi Hiểu nắm vững Hiểu nắm vững Hiểu nắm vững Hiểu nắm vững Sử dụng thành thạo Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2013 57 TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG Khoa: Kỹ Thuật Xây Dựng Bộ môn: Địa Tin Học Đề cương môn học Sau đại học CHUYÊN ĐỀ TRẮC ĐỊA (Surveying workshop) Mã số MH : CExxx : Tc (LT.BT&TH.TựHọc): 2(0.2.4) - Số tín - Số tiết - Tổng: 30 - Đánh giá LT : : Tiểu luận B T: Thang điểm 10/10 - Môn tiên - Môn học trước - Môn song hành - CTĐT ngành Mã ngành - Ghi khác : : : Kỹ thuật Trắc Địa-Bản đồ : 60 52 05 03 : T H: TCHP : Đ A: BTL/T L: 100% MS: MS: MS: Mục tiêu mơn học: • Nâng cao khả độc lập nghiên cứu lĩnh vực kỹ thuật đo đạc, đo đạc cơng trình xử lý tính tốn tăng cường kỹ phát triển ứng dụng kỹ thuật đo tính tốn cho dự án cụ thể Aims: • To provide processing methods of geodetic data and related areas such as GPS and physical geodesy Nội dung tóm tắt mơn học: Cung cấp kinh nghiệm thực hành có cấu trúc liên quan đến chủ đề mà học viên quan tâm Mỗi học viên tham dự khoá học khảo sát thiết bị đo mới, chương trình tính tốn, phương pháp xử lý 58 30 Course outline: The course provides experiments concerned with interested topics Each student research on a new intrument, a computer program or a new processing method Tài liệu học tập Giáo trình/Textbook [1] MARKUZE, E.G BOIKO, V V GOLUBEV Tính tốn bình sai lưới trắc địa Moscow 1994 [2] MORITZ H người khác Approximation Methods in Geodesy [3] Đào Xuân Lộc Cơ sở lý thuyết Xử lý số liệu đo đạc NXB ĐHQG TPHCM 2001 Sách tham khảo/References Các hiểu biết,các kỹ cần đạt sau học môn học Học viên sau học xong môn học nắm vững chủ đề mà họ quan tâm lĩnh vực trắc địa Learning outcomes: Knowledge: how to use a new instrument, to code a new program or to find out a new processing method Skills: use professional software packages for processing geodetic data Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá mơn học: • Học viên cần tham dự đầy đủ giảng lớp buổi thực hành PTN • Về thực báo cáo thực hành: Phần thực hành tiến hành xen kẽ với phần lý thuyết PTN Viễn thám GV phân nhóm 4-5 người thực hành theo lịch phân công Báo cáo thực hành nộp cho GV trước thi cuối kỳ, đánh giá thực hành chiếm 40% điểm mơn học • Cách đánh giá : o Thực hành : 40% o Tiểu luận: 60% Learning Strategies & Assessment Scheme: • Students need to attend fully tutor in class and practice in laboratory 59 • Practice: work in group of 4-5 students, each group its works following the schedule • Grading: o Practice: 40% o Class project: 60% Nội dung chi tiết:         Giới thiệu hướng nghiên cứu dụng lĩnh vực kỹ thuật đo đạc Học viên chọn chủ đề quan tâm, nhận tên đề tài tài liệu tham khảo Tìm hiểu tổng quan đề tài xác định hướng nghiên cứu Trình bày giải pháp thực hiện, kết thực nghiệm nghiên cứu trước Báo cáo kết thực nghiệm học viên với giáo viên Thuyết trình thảo luận nội dung nghiên cứu kết thực Kết thúc môn học, học viên phải viết báo cáo khổ giấy A4 hình thức tiểu luận nội dung nghiên cứu, loại công việc thực thành đạt so sánh với kết có từ trước để đưa kết luận bổ ích) Ngồi ra, trình bày tồn kết đạt dạng báo cáo trước lớp, để tất học viên tham gia thảo luận Ước tính số HV tự làm việc: 30 Class schedule:      Introduce research trends in surveying and geodesy Student chooses the interested topic, references Review the relavants and determine the research way Present the solution for a (given) specific problem Report and presentation Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2013 TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG PGS TS.Đào Xuân Lộc 60 Khoa: Kỹ Thuật Xây Dựng Bộ môn: Địa Tin Học Đề cương môn học Sau đại học CHUYÊN ĐỀ BẢN ĐỒ (Cartography Workshop) Mã số MH : - Số tín - Số tiết : Tc (LT.BT&TH.TựHọc): - Tổng: 45 LT: BT: - Đánh giá Thang điểm 10/10 - Môn tiên - Môn học trước - Môn song hành - CTĐT ngành Mã ngành - Ghi khác : Tiểu luận 100% : - Bản đồ nâng cao : : Kỹ thuật Trắc địa- Bản đồ : 60520503 : TCHP: 30 TH: ĐA BTL/TL 15 : : Làm tiểu luận theo yêu cầu MS: MS: MS: Mục tiêu môn học: Nâng cao khả độc lập nghiên cứu lĩnh vực đồ tăng cường kiến thức, kỹ để giải vấn đề liên quan đến đồ đại • Aims: To enhance research capability and working skill in Cartography by studying and solving the problems in modern Cartography Nội dung tóm tắt mơn học: Nội dung mơn học bao gồm: • Giảng viên giới thiệu tổng quát hướng nghiên cứu vấn đề cần quan tâm đồ học đại như: sở liệu đồ địa hình, tốn khái qt hóa đồ địa hình, đồ địa hình kỹ thuật số … • Các học viên tham dự khóa học thảo luận chọn thực vấn đề mà học viên quan tâm Học viên làm việc cá nhân theo nhóm Cơng việc bao gồm nhận dạng vấn đề, nhu cầu, lựa chọn cách tiếp cận giải vấn đề Học viên thực dự án với giám sát cố vấn giảng viên Course outline: The main content of this course will include: • Lecturer gives the general introduction about research problems that should be concerned in modern cartography such as database of topographic maps, generalization of topographic maps, digital topographic maps … • Participants discuss and select a specific topic Participants can work in group or individual Tasks include identifying topic, selecting a solving approach, collecting data and completing the research Participants work by themselves under guidance of lecturer Tài liệu học tập 61 Sách tham khảo/References - [1] Nhữ Thị Xuân, 2005, “Bản đồ địa hình”, NXB ĐHQG Hà Nội - [2] T.B Veresaka, 2002, “Bản đồ địa hình” (Bản tiếng Nga), NXB Nauka, Moscow - [3] Terry A Slocum, 1999, “Thematic Cartography and visualization”, Prentice Hall - [4] Trần Tấn Lộc, 2004, “Tóan đồ”, NXB ĐHQG TP HCM Các hiểu biết,các kỹ cần đạt sau học mơn học Sau hồn tất mơn học này, sinh viên có: Kiến thức: Có kiến thức chuyên sâu vấn đề nghiên cứu Kỹ chuyên môn: sử dụng công nghệ việc giải toán thành lập, khái quát hóa đồ địa hình (tùy theo vấn đề lựa chọn) Learning outcomes: Upon completion of this course, students should have: Knowledge: advanced knowledge in specific research problem Specific Skills: applying IT in implementing database, generalizing, creating topographic maps (depend on the chosen topic) Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá mơn học: • • • • • • • • • • • • • Giới thiệu chung vấn đề nghiên cứu Học viên chọn chủ đề quan tâm, nhận tên đề tài tài liệu tham khảo Tìm hiểu tổng quan đề tài, xác định hướng nghiên cứu cách tiếp cận Thực Báo cáo kết nghiên cứu thực nghiệm học viên với giáo viên Thuyết trình thảo luận nội dung nghiên cứu kết thực Kết thúc môn học, học viên phải viết báo cáo khổ giấy A4 hình thức tiểu luận nội dung nghiên cứu, loại công việc thực thành đạt Ngồi ra, trình bày tồn kết đạt dạng báo cáo trước lớp, để tất học viên tham gia thảo luận.Sinh viên cần đọc sách giáo trình làm tập đầy đủ Learning Strategies & Assessment Scheme: General introduction of research problems Select a topic Overview and define the approach Implement the solution Report experimental results Present reseach results Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2013 TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG 62 TS LÊ MINH VĨNH 63 ... CExxx : Tc (LT.BT&TH.TựHọc): 3(2.2.6) - Số tín - Số tiết - Tổng: 60 - Đánh giá Thang điểm 10/10 - Môn tiên - Môn học trước - Môn song hành - CTĐT ngành Mã ngành - Ghi khác : : : : : : TCHP : 30 Đ... số MH: CExxx : Tc (LT.BT&TH.TựHọc): - Số tín - Số tiết - Tổng: 60 - Đánh giá Thang điểm 10/10 - Môn tiên - Môn học trước - Môn song hành - CTĐT ngành Mã ngành - Ghi khác : : : : : : TCHP : 15 Đ... MH : CExxx : Tc (LT.BT&TH.TựHọc): - Số tín - Số tiết - Tổng: 60 - Đánh giá Thang điểm 10/10 - Môn tiên - Môn học trước - Môn song hành - CTĐT ngành Mã ngành - Ghi khác : : : : : : TCHP : 15 Đ
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH: KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH: KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay