chuyên đề hình học bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS

64 10 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 19:30

Một số tính chất Hình học mơ hình Hình học quen thuộc Nguyễn Thanh Dũng - GV Toán trường THPT chuyên Chu Văn An Lời tựa! Mơ hình hình vẽ Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O) với AB
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề hình học bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS, chuyên đề hình học bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay